id: tt676v

Pomóżmy Celine i jej rodzinie ewakuować się z GAZY

Pomóżmy Celine i jej rodzinie ewakuować się z GAZY

Our users created 1 177 266 fundraisers and raised 1 229 490 441 zł

What will you fundraise for today?

Description

ENG BELOW***


Nasza mała siostrzenica i jej rodzina przebywają obecnie w Gazie. Musimy działać natychmiast i spróbować wszelkimi siłami ratować ich z tego, co się dzieje. Niestety samo przejście przez granicę (!) wymaga sporej kwoty, dlatego zdecydowaliśmy się na zbiórkę, niestety siłami całej rodziny nie jesteśmy w stanie zdobyć takich pieniędzy. Chcemy pomóc im w wydostaniu się z tego piekła, wszystkimi siłami.

Dlatego poniżej przekazuję Wam historię z ogromną prośbą jej mamy o pomoc. Jestem Celine, mieszkam w Gazie z rodzicami i dwójką rodzeństwa.


W ciągu ostatnich kilku miesięcy musieliśmy uciekać i ewakuować się tyle razy, że już przestaliśmy liczyć. Niestety, nadal nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. W okolicy wciąż trwają ostrzały i bombardowania.


Nie jesteśmy w stanie wrócić do naszego domu, choć nie mamy pojęcia, czy jeszcze istnieje. Nasz Dom położony jest w strefie, do której nikt nie ma wstępu i która jest w opłakanym stanie. Niestety tylko tyle wiemy, ile byliśmy w stanie wcześniej zobaczyć. Obecnie już nikt nie ma tam wstępu, jest to obszar objęty największym niebezpieczeństwem i nie mamy szans nawet dowiedzieć się, co stało się z naszą okolicą. 

A najprawdopodobniej nie mamy nawet do czego wracać.

Ostatnim razem nasz tato został ranny próbując pomóc innym po bombardowaniu.


Teraz mieszkamy w namiotach, w ciągłym ruchu. Przeszliśmy ogromną część Gazy, ale nie ma już dokąd dalej uciekać. Jesteśmy wszyscy pozostawieni sami sobie. 

Nie widzimy innego wyjścia, jak tylko spróbować ewakuować się i uciec z naszej ojczyzny. Brak jedzenia, wody czy podstawowych artykułów pierwszej potrzeby to jedno, ale najbardziej przerażający jest wieczny strach przed tym, co może się wydarzyć dalej.

Niestety jedyną opcją na ewakuację są pieniądze, dla naszej rodziny jest to niewiarygodnie dużo, dlatego prosimy o Waszą pomoc.


Dlatego tak ważna jest dla nas każda, nawet najmniejsza kwota. Dla kogoś 1 złotówka to nic wielkiego, ale dla nas może oznaczać nowe życie.


8LwC0Odielk1xxID.jpgENGOur little niece and her family are currently in Gaza. We must act immediately and try with all our strength to save them from what is happening.

That's why below I'm sharing their story. I'm Celine, I live in Gaza with my parents and two siblings.


We've had to flee and evacuate so many times in the last few months that we've lost count. Unfortunately, we are still not safe anywhere. Shelling and bombing continue in the area.


We are unable to return to our home, even though we have no idea if it still exists. Our house is located in a zone to which no one is allowed and which is in a deplorable condition. Unfortunately, we only know what we have been able to see before. Currently, no one is allowed there anymore, it is the most dangerous area and we have no chance of even finding out what happened to our area.

And most likely we don't even have anything to go back to.

The last time our dad was injured trying to help others after a bombing.


Now we live in tents, constantly on the move. We have crossed a huge part of Gaza, but there is nowhere left to run. We are all left to depend on our own.

We see no other option but to try to evacuate and escape from our homeland. Lack of food, water or basic necessities is one thing, but the most terrifying thing is the eternal fear of what might happen next.

Unfortunately, the only option for evacuation is money, it is an incredible amount for our family, so we are asking for your help.


That's why every, even the smallest amount is so important to us. For someone, 1 zł.1$ may not be a big deal, but for us it can mean a new life.

QnSNSpKr3RcdwWQj.jpg

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 572

preloader

Comments 4

 
2500 characters