id: u4uvkr

Pamięci P. Dyrektor Ireny Drozd - wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy / Пам'яті П. Директор Ірини Дрозд - в підтримку Збройних Сил України

Pamięci P. Dyrektor Ireny Drozd - wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy / Пам'яті П. Директор Ірини Дрозд - в підтримку Збройних Сил України

Our users created 934 449 whip-rounds and collected 922 442 096 zł

What are you collecting for today?

Description

29 listopada tego roku odeszła nasza droga Pani Dyrektor Irena Drozd.


Pani Irena przez wiele lat, mimo wielu przeciwności, zarządzała naszą wyjątkową szkołą i współtworzyła miejsce, które dziś z pełną odpowiedzialnością możemy nazwać fenomenem Białego Boru. Razem z Panią Ireną uczyliśmy się i poznawaliśmy Ukrainę. Nauczyła nas kochać nasze małe i duże Ojczyzny. Dzięki jej wysiłkom, konsekwencji, kobiecej mądrości i sile powstało miejsce, w którym całe pokolenia Ukrainek i Ukraińców w Polsce rozwijały swoją bogatą tożsamość kulturową.


Zgodnie z wolą Rodziny, w imieniu wszystkich uczniów pani Ireny, z niewypowiedzianą wdzięcznością za wszystkie lata niestrudzonej pracy pedagogicznej i publicznej, uruchamiamy tę zbiórkę dla Ukrainy i jej Sił Zbrojnych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na akcję pomocy Ukrainie w fundacji Magia Karpat, którą prowadzi jedna z absolwentek szkoły w Białym Borze - Olga Solarz.


-------------------


29 листопада цього року відійшла у вічність наша дорога Пані Директор Ірина Дрозд.


Пані Ірина протягом довгих років, попри всі труднощі, керувала нашою винятковою школою та співтворила місце, яке сьогодні можемо з повною відповідальністю називати білобірським феноменом. Разом з Панею Іриною ми вчилися і пізнавали Україну. Вона вчила нас любити свої малі та великі Батьківщини. Її зусиллям, невтомністю, жіночою мудрістю та силою будувалося місце,  в якому формували свою багату культурну ідентичність цілі покоління українців та українок у Польщі. 


Згідно з волею Родини Пані Ірини, саме від імені всіх осіб, які були ученицями та учнями Пані Ірини, з невимовною вдячністю за всі роки невтомної педагогічної та громадської роботи, ми відкрили збірку на підтримку України та її збройних сил. Зібрані кошти передамо на підтримку акції допомоги Україні в фонді Магія Карпат, який веде одна з випускниць білобірської школи - Ольга Соляр.


Więcej o Pani Irenie / Більше про паню Ірину:

http://tinyurl.com/2zfut43s


Więcej o działalności Olgi / Більше про діяльність Ольги:

http://magiakarpat.pl/pomoc-dla-ukrainy/

https://www.facebook.com/osolarz


Organizatorzy zbiórki: Lidia Iwaniuch, Olga Solarz, Katarzyna Komar-Macyńska, Anna Myśko, Andrzej Fil, Tomasz Rak, Aleksander Fil

Location

Biały Bór, Poland

See on map
map pin
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Contributors 140

MS
Mikołaj Szczerba
80 zł
PW
Paweł Wankiewicz
100 zł
MO
Mirko Ostap
500 zł
IO
Dmitrij Serhejewicz
100 zł
UI
Aleksandra i Arkadiusz Duda
100 zł
UI
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze (sprzedaż dekoracji świątecznej, pierników)
1 180 zł
 
Hidden data
20 zł
IO
Irena Orynicz
100 zł
MW
Maciek
100 zł
MK
Michał Kostyk
See more

Comments 4

 
2500 chars
 • Ariel Łucek

  Вічна Їй пам’ять! Слава Україні! Героям слава!

  100 zł
 • EK
  Elżbieta Krzemińska

  Світла Їй пам'ять!

  300 zł
 • AH
  Justyna i Andrzej Hrycenko

  Вічна пам'ять пані Директор

  200 zł
 • TN
  Tania C. N.

  Світла пам'ять пані Ірині. Слава Україні!

  100 zł