id: uvvxsh

Pomóżmy Alaa i jego rodzinie przetrwać w Strefie Gazy / Let's help Alaa and his family survive in the Gaza Strip

Pomóżmy Alaa i jego rodzinie przetrwać w Strefie Gazy / Let's help Alaa and his family survive in the Gaza Strip

Our users created 1 168 013 fundraisers and raised 1 216 026 622 zł

What will you fundraise for today?

Updates6

 • English below.

  Kochani,

  Dawno nie pisałam Wam co u Alaa i jego rodziny. Sytuacja zmieniła się bardzo w ciągu ostatniego tygodnia. Tak jak Wam pisałam przebywali oni w jednej ze szkół schroniskowych w północnej Gazie. Szkoła ta położona jest około 500 m od obozu Jabalia. Ponieważ pod koniec zeszłego tygodnia Izrael rozpoczął nowe ataki na całą północną Gazę - Jabalia, Bait Lahia oraz Bait Hanon, moi przyjaciele po raz kolejny musieli uciekać. Uciekali pod ciągłym ostrzałem. Było to ich 8 przesiedlenie. Mieli szczęście, bo pomimo nieustających bombardowań północy uciekli bezpiecznie. Alaa, jego żona Noor oraz dzieci od kilku dni przebywają w zniszczonym mieście Gaza. Po kilku dniach dołączyli do nich rodzice Alaa i jego dwie młodsze siostry. Cieszę się, że udało im się znaleźć tam jakieś schronienie, bo Gaza jest jednym wielkim cmentarzem. W ostatnich dniach wraz z zamknięciem przejścia granicznego w Rafah oraz intensywnymi bombardowaniami w wielu częściach Strefy pomoc do Gazy znowu napływa w bardzo ograniczonym stopniu. Ceny artykułów żywnościowych czy wody na miejscu zaczynają rosnąć. Dostępność z kolei spada. Kolejny raz bardzo Was proszę o wsparcie i udostępnianie mojej zbiórki dla tej rodziny. Każda złotówka ma znaczenie. Na szali jest ludzkie życie. Na zdjęciu Eileen w nowym tymczasowym domu. Zdjęcie zrobione przez Alaa w miniony poniedziałek.


  Dears,

  It's been a long time since I wrote to you about Alaa and his family. The situation has changed a lot over the last week. As I wrote to you, they stayed in one of the shelter schools in northern Gaza. This school is located approximately 500 m from the Jabalia camp. As Israel launched new attacks on all of northern Gaza late last week - Jabalia, Bait Lahia and Bait Hanon - my friends were once again forced to flee. They fled under constant fire. This was their 8th resettlement. They were lucky to escape safely despite the constant bombardment of the north. Alaa, his wife Noor and children have been staying in the destroyed city of Gaza for several days. After a few days, Alaa's parents and his two younger sisters joined them. I'm glad they managed to find some shelter there, because Gaza is one big cemetery. In recent days, with the closure of the Rafah border crossing and intense bombing in many parts of the Strip, aid is again flowing to Gaza to a very limited extent. Local prices of food and water are starting to rise. Availability, in turn, decreases. Once again, I am asking you to support and share my fundraiser for this family. Every penny counts. Human lives are at stake. The photo shows Eileen in her new temporary home. Photo taken by Alaa last Monday.

  5R7HRDSOnePKfrdx.jpg

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

English below.


Nazywam się Agnieszka Rudnicka i piszę do Państwa w bardzo ważnej sprawie. Od ponad pięciu miesięcy w Strefie Gazy toczy się okrutna wojna, której ofiarami są głównie cywile, zwłaszcza kobiety i dzieci. Mieszkańcy Gazy desperacko potrzebują naszego wsparcia. Alaa Qasem poznałam na początku lutego 2024 roku. Rozmawiam z nim i wspieram jego rodzinę, jak tylko mogę. Potrzeby są jednak tak duże, że sama nie jestem w stanie pomóc im przetrwać. Końca wojny nie widać, a sytuacja z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Aby pomóc osobom, które po tym czasie stały się moimi przyjaciółmi, założyłam tę zbiórkę. Alaa z żoną Noor i dziećmi mieszkają na północy skonfliktowanego regionu. Nie chcą uciekać z Gazy. Po wojnie chcą tam odbudować swoje życie od zera. Z całego serca proszę Was o pomoc, aby ta wspaniała rodzina przetrwała.


Przed wojną Alaa wraz z żoną i dziećmi: Kaarim 8 lat, Hesham 6 lat oraz mała księżniczka Eileen 2 lata, wiedli normalne i szczęśliwe życie w miasteczku Bait Hanon, niedaleko granicy z Izraelem. Mieli dom, którego już nie ma ponieważ został zbombardowany i zniszczony. Obecnie przebywają w jednej ze szkół schroniskowych na północy Strefy, a wraz z nimi rodzice i dwie młodsze siostry Alaa oraz jego bratowa z dwójką dzieci. Los młodszego brata mojego przyjaciela od ponad 80 dni jest nieznany, po tym jak w grudniu został zatrzymany przez armię okupacyjną. W trakcie trwającej wojny Alaa i jego rodzina kilkakrotnie byli przesiedlani.


Sytuacja, w której się znajduje się ta rodzina jest gorsza niż można sobie nawet wyobrazić. Z każdym kolejnym dniem terror i groza przekraczają kolejne granice. Nieustające bombardowania, ostrzały artyleryjskie czy z dronów to codzienność, tak jak dźwięk wydawany przez samoloty zwiadowcze. Jednak w tej chwili największym zagrożeniem stał się głód.

Północna Gaza od ponad miesiąca odcięta jest od dostaw pomocy humanitarnej. Ceny produktów żywnościowych jakie jeszcze są dostępne sięgają gigantycznych kwot. Kilogram ryżu kosztuje 30$, kilogram białej mąki 40$, opakowanie mleka dla niemowląt 40$. Mięso jest praktycznie niedostępne. W ostatnich dniach lutego pierwszy raz od ponad miesiąca konwój z pomocą humanitarną dotarł na ul. Al Rashid w Gazie. W trakcie wjazdu konwoju do oczekujących na pomoc głodnych ludzi armia izraelska otworzyła ogień z dronów i czołgów. Ofiar było bardzo dużo. Niewiele brakowało aby zginął tam też Alaa. Sytuacja na północy Strefy Gazy jest katastrofalna. Z uwagi na minimalny przepływ pomocy humanitarnej na północ z głodu i odwodnienia w szpitalach zmarło już ponad 20 dzieci.


Rozmawiam z Alaa od ponad miesiąca i w pełni mu ufam. Sytuacja jego rodziny jest naprawdę trudna. Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. Jesteśmy równi. Głęboko w to wierzyłam i nadal wierzę. Pokażmy razem, że te wartości jeszcze coś znaczą. Jeżeli macie jakieś pytania chętnie udostępnię Wam swój numer do kontaktu. Załączam link do mojego profilu na FB. Wszystkie Wasze datki przeznaczone zostaną na zakup jedzenia, wody i lekarstw dostępnych na miejscu w Gazie oraz odbudowę życia ich rodziny i domu gdy wojna się skończy. Pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio do Alaa w bezpieczny i pewny sposób. Z serca dziękuję Wam za okazane wsparcie. 


Agnieszka

https://www.facebook.com/agnieszka.szamocka.9


Dears,


My name is Agnieszka Rudnicka and I am writing to you about a very important matter. A cruel war has been going on in the Gaza Strip for over five months, with the victims mainly civilians, especially women and children. The people of Gaza desperately need our support. I met Alaa Qasem in early February 2024. I talk to him and support his family as much as I can. However, the needs are so great that I cannot help them survive on my own. There is no end to the war in sight, and the situation is getting worse day by day. To help people who became my friends after that time, I started this fundraiser. Alaa, his wife Noor, and their children live in the north of the conflicted region. They don't want to escape from Gaza. After the war, they want to rebuild their lives there from scratch. I am asking you with all my heart for help so that this wonderful family can survive.


Before the war, Alaa and his wife and children: Kaarim, 8, Hesham, 6, and little princess Eileen, 2 years old, lived a normal and happy life in the town of Bait Hanon, near the border with Israel. They had a house that no longer exists because it was bombed and destroyed. They currently reside in one of the shelter schools in the north of the Zone, along with Alaa's parents and two younger sisters, as well as his sister-in-law and her two children. The fate of my friend's younger brother has been unknown for over 80 days after he was detained by the occupation army in December. During the ongoing war Alaa and his family were displaced several times.


The situation this family finds itself in is worse than you can even imagine. With each passing day, terror and horror cross new borders. Daily bombings, artillery and drone strikes are a daily occurrence, as is the sound made by reconnaissance planes. However, now the greatest threat is hunger.

 

Northern Gaza has been cut off from humanitarian aid supplies for over a month. The prices of food products that are still available reach gigantic amounts. A kilogram of rice costs $30, a kilogram of white flour costs $40, and a package of baby milk costs $40. Meat is practically unavailable. In the last days of February, for the first time in over a month, a convoy with humanitarian aid reached ul. Al Rashid in Gaza. As the convoy entered the hungry people waiting for help, the Israeli army opened fire with drones and tanks. There were a lot of victims. Alaa almost died there too. The situation in the north of the Gaza Strip is catastrophic. Due to the minimal flow of humanitarian aid north, over 20 children have already died of starvation and dehydration in hospitals.


I have been talking to Alaa for over a month and I fully trust him. His family's situation is really difficult. We are all the same people. We are equal. I deeply believed in it and I still do. Let's show together that these values ​​still mean something. If you have any questions, I will be happy to provide you with my contact number. I am attaching a link to my FB profile. All your donations will be used to purchase food, water, medicine available locally in Gaza and rebuilding their life and house when the war is over. The money will be transferred directly to Alaa in a safe and secure manner. Thank you from heart for your support.


Agnieszka

https://www.facebook.com/agnieszka.szamocka.9


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 68

JS
Joanna Stańczyk
hidden
SM
Sylwia
100 zł
MB
Monika Bojarska -Toczona
30 zł
AS
Agata Sapeta
50 zł
WA
Waleed Abumoammar
50 zł
BM
Basia
20 zł
 
User unregistered
20 zł
Eliza Łyko
10 zł
 
User unregistered
20 zł
MS
Michał
100 zł
See more

Comments 2

 
2500 characters
 • JS
  Joanna Stańczyk

  Palestyna przetrwa 🤲🏻

  hidden
  • Agnieszka Rudnicka

   Palestyńczycy to wspaniali, silni i wytrwali ludzie. Palestyna przetrwa, a my jej w tym pomożemy ♥️🍉 Z serca dziękuję za wpłatę w imieniu Alaa i jego rodziny oraz swoim 🌻 Free Palestine ✌️🇵🇸