id: vd3j6u

Dołóżmy do nagrody za głowę putina

Dołóżmy do nagrody za głowę putina

Our users created 1 166 390 fundraisers and raised 1 212 919 388 zł

What will you fundraise for today?

Description

Hello


As we all know, Russian businessman, Alexander Konanykhin, set a reward for the delivery of Putin alive or dead, by a person from the Russian police, or someone from his entourage, we can make a contribution to this and add to the million dollars that Alexander Konanykhin set what we collect here . As of today, I see no other way to end the genocide in Ukraine , except to invalidate this dictator .

Of course, if everything ends and without this (let's hope so) all the money will be donated, to help get families out of central Ukraine .


Glory to Ukraine.


Witam


Jak dobrze wiemy, rosyjski biznesmen, Alexander Konanykhin, wyznaczył nagrodę za dostarczenie putina żywego lub martwego, przez osobę z rosyjskiej policji,lub kogoś z jego otoczenia, możemy dołożyć cegiełkę do tego i dołożyć do miliona dolarów, które wyznaczył Alexander Konanykhin to co tutaj uzbieramy . Na dzień dzisiejszy nie widze innej możliwości zakończenia ludobójstwa na Ukrainie , prócz uniecestwienie tego dyktatora .

Oczywiście jeśli wszystko się skonczy i bez tego (oby tak było) wszystkie pieniądze zostaną przekazane, na pomoc w wydostaniu się rodziną ze środkowej Ukrainy .


Chwała Ukrainie.

English below:

Hello


As we all know, Russian businessman, Alexander Konanykhin, set a reward for the delivery of Putin alive or dead, by a person from the Russian police, or someone from his entourage, we can make a contribution to this and add to the million dollars that Alexander Konanykhin set what we collect here . As of today, I see no other way to end the genocide in Ukrainir , except to invalidate this dictator .


Glory to Ukraine.


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 4

 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
DA
Daga
hidden
 
Hidden data
hidden

Comments 2

 
2500 characters