id: 4m5t8y

W obronie wolności. Zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory.

W obronie wolności. Zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory.

Our users created 978 836 whip-rounds and collected 998 832 531 zł

What are you collecting for today?

Updates4

 • JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

  fe57ad0ba4ff63aa.jpg


  Wolne Wybory są aktywne i szukają nowych możliwości działania w obronie naszej wolności. Obecna sytuacja wojenna jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż pandemia, która nagle "cudem" zniknęła. 


  Bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla naszych działań, gdyż trudno cokolwiek zrobić mimo największych chęci, bez żadnego kapitału. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  


  Mam pomysł, który przekazuję wszystkim osobom aktywnym nas wspierającym. Zbudujmy wspólnie jedną, silną organizację wolnościową i za jedyne kryterium dla jej liderów ustanówmy "POLSKI MÓZG". A wiec muszą to być osoby myślące po polsku i dla Polski oraz mające odpowiedni autorytet wynikający z wiedzy, umiejętności i dorobku życiowego. 

   

  Jeżeli taką organizację będziemy tworzyć w formie Wolne Wybory, należałoby rozszerzyć przywództwo (nie chcę być pojedynczym liderem, ale podzielić się władzą i aktywnością) oraz zwiększyć siłę lokalnie (należy wymienić część obecnych koordynatorów, gdyż są za mało aktywni).


  Najważniejszą rzeczą w Polsce nie jest tworzenie demokracji bezpośredniej, czy e-demokracji, albo inny projekt utopijny, ale wymiana elit władzy na osoby prawdziwie wartościowe i patriotyczne. Należy stworzyć jeden komitet wyborczy dla ugrupowań poza systemowych, dla którego nazwą roboczą mogłaby być WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ (WOW). Są to bowiem główne wartości dla wygrania i przyszłości. Ale może ktoś wymyśli lepszą nazwę. Poza tym w tej inicjatywnie nie powinno być żadnego negatywizmu w formie jakiegokolwiek "anty", ale program wyłącznie pozytywny, precyzujący to co chcemy osiągnąć: wolność osobistą i wolność Polski, a z wolności wynika też nasze bezpieczeństwo i dobrobyt. 


  To jest mój pomysł. Zachęcam osoby i organizacje do jego realizacji i do współdziałania. A to, że umiem realizować pomysły, wynika z życiorysu. Np. ostatnio odbył się kolejny Kongres Filozofii Polskiej, który zorganizowałem (wbrew tym, którzy nie lubią polskiej myśli filozoficznej). Tylko łącząc nasze wysiłki, myśli i czyny, oraz tworząc silną organizację, osiągniemy sukces. 


  Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.

   

  Pozdrawiam serdecznie, 

   

  Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz

  Przewodniczący Wolne Wybory

  www.wolnewybory.org  
  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description


Celem zrzutki jest budowa silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego Wolne Wybory – inicjatywy, który staje odważnie w obronie naszej Wolności i broni nas przed segregacją sanitarną, nauczaniem zdalnym, ograniczeniem przedsiębiorczości, osłabianiem gospodarstw rodzinnych, wadliwą opieką zdrowotną oraz fatalną polityką zagraniczną i obronną.


Pragniemy wolności i normalności w Polsce. Naszym celem jest WOLNOŚĆ OSOBISTA i WOLNOŚĆ POLSKI. Chcemy, aby każdy z nas Polaków był wolnym człowiekiem, mogącym decydować o własnym losie, o losie swoich dzieci i swojej rodziny, dokonując wolnych wyborów, oraz żebyśmy żyli w wolnym, suwerennym państwie. Jesteśmy przeciw postępującemu zniewolenia społeczeństwa, zależności naszego rządu od obcych interesów, niekompetencji ministrów. Uważamy, że kluczem do wolności w Polsce jest wymiana elit politycznych na osoby uczciwe, odważne i mądre, w pełni zaangażowane w służbę dla dobra społeczeństwa i naszego kraju. Takich wartościowych osób szukamy i takie promujemy.


Na co zbieramy? Potrzebujemy funduszy na zbudowanie silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego, dla którego celem jest Wolność + Wolność. Dzięki zrzutce będziemy organizować w całej Polsce spotkania na ważne tematy społeczne, drukować i rozpowszechniać materiały informacyjne, tworzyć grupy i oddziały Wolnych Wyborów, bronić wolności słowa oraz promować otwartą debatę na temat pandemii, zasobów naturalnych Polski, rozwoju przedsiębiorczości, umacniania klasy średniej, rozwoju rolnictwa w oparciu o gospodarstw rodzinne, racjonalnej polityki zagranicznej, służącej umacnianiu pokoju w Europie i innych ważnych spraw nas dotyczących. Z kwoty 500 tys. Jaką chcemy zebrać, 100 tys. chcemy przeznaczyć na promowanie niezależnych badań i analiz w obszarze ochrony zdrowia, promowania przedsiębiorczości, finansów publicznych i in., 100 tys. na organizację spotkań i konferencji, 100 tys. na działalność medialną, 50 tys na tworzenie grup i oddziałów, 150 tys. na reklamę online i bilboardową, Więcej o naszej działalności i planach na: www.wolnewybory.org


Tworzenie wolnościowego ruchu WOLNE WYBORY to wielki wysiłek. Od naszego wspólnego wysiłku i sukcesu tak dużo zależy dla nas wszystkich. Każda złotówka jest krokiem ku wolności i normalności w Polsce! Tu jest link do naszej ulotki, którą można ściągnąć i przesłać znajomym. Zapraszamy do bezpośredniego zaangażowania się w tworzenie naszego ruchu i w jego działalność. Pięknie dziękujmy za wszelkie wpłaty i za promocję Wolnych Wyborów!


Pomysłodawcą i założycielem ruchu WOLNE WYBORY jest Włodzimierz Korab-Karpowicz, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat wykładał za granicą na znanych uczelniach. Jest autorem „Harmonii społecznej” (PIW 2017) i innych książek, przetłumaczonych na kilka języków. Zdobył pierwsze miejsce w Polsce w plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Był inicjatorem trzech słynnych Apeli naukowców i lekarzy do władz RP w sprawie pandemii oraz wielu innych inicjatyw.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Rewards/offers 2 New

Buy and support whip-rounds.

Active created by organizer:
Books • Other
Traktat polityczno-filozoficzny
Nagrodą jest książka Traktat polityczno-filozoficzny autorstwa prof. W. Korab-Karpowicza z podpisem. Książka przedstawia wizję dobrego państwa i szczę...
100 zł

Purchased 18

Others
Książka Harmonia społeczna
Nagrodą jest książka autorstwa profesora Korab-Karpowicza Harmonia społeczna z osobistą dedykacją. Książkę wydał w 2017 PIW w ramach Biblioteka Myśli ...
500 zł

Purchased 3

Contributors 116

 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
13 zł
 
Hidden data
15 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
300 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
50 zł
See more

Comments

 
2500 chars
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!