id: wv5xpm

Instytut Analiz Środowiskowych - działalność bieżąca

Instytut Analiz Środowiskowych - działalność bieżąca

Our users created 1 170 192 fundraisers and raised 1 219 444 338 zł

What will you fundraise for today?

Description

l5e108a79f2fc0d4.jpegInstytut Analiz Środowiskowych

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 24/10

KRS 0000830208

analizasrodowiskowa.org

e-mail: [email protected]


NASZA FUNDACJA ZAJMUJE SIĘ:

 • działalnością ekologiczną, ochroną dziedzictwa przyrodniczego i podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • upowszechnianiem wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochroną zwierząt,
 • upowszechnianiem wiedzy prawnej i wspieraniem inicjatyw legislacyjnych,
 • działalnością edukacyjną,
 • wspieraniem, prowadzeniem i promowaniem zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,
 • wspieraniem ofiar przestępstw,
 • prowadzeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym porad prawnych,
 • inicjowaniem i udziałem w postępowaniach przed organami administracji, instytucjami i sądami,
 • działalnością edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 • współpracą z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

ca6c2d0677602ee3.jpeg

W NASZEJ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

 • złożyliśmy kilkadziesiąt doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę myśliwych,
 • udzieliliśmy wielu myśliwym dotkniętym groźbami ze strony grup antyłowieckich, informacji  o możliwościach prawnych dochodzenia swoich praw i ścigania sprawców,
 • skutecznie nakłanialiśmy do reakcji organy samorządów zawodowych i pracodawców wobec podległych im osób, które szerzyły nienawiść do myśliwych,
 • zaopiniowaliśmy wiele zmian prawnych,
 • sporządziliśmy swoje propozycje zmian w ustawach i rozporządzeniach,
 • reagujemy na wszystkie zmiany prawne dotyczące myśliwych poprzez udział w spotkaniach i zdobywanie informacji za pomocą dostępu do informacji publicznej,
 • złożyliśmy pozew sądowy przeciwko posłance Klaudii Jachirze za nazwanie myśliwych sadystami i za sugestię, że myśliwi demoralizują własne dzieci. Obelgi te padły z mównicy sejmowej podczas debaty o możliwości udziału dzieci w polowaniach.


WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na:

 • obsługę prawną w tym postępowania sądowe,
 • zintensyfikowanie wyszukiwań stosowania mowy nienawiści wobec myśliwych i walkę z tym zjawiskiem,
 • prowadzenie badań, szkoleń i konferencji,
 • promocję i rozwijanie sieci sprzedaży zdrowej żywności - dziczyzny,
 • zadania z zakresu media relations - sprostowania, artykuły, oświadczenia do prasy,
 • produkcję materiałów multimedialnych,
 • koszty utrzymania strony internetowej.
There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 322

preloader

Comments 15

 
2500 characters