id: xk4xmf

Zrzutka na krakowską flotę samochodową na granicę i wsparcie rzeczowe / Funding for a border car convoy from Kraków and material support

Zrzutka na krakowską flotę samochodową na granicę i wsparcie rzeczowe / Funding for a border car convoy from Kraków and material support

113 405 zł  (≈ 23 824 €)
of 120 000 zł (≈ 25 210 €)
94%
ended 27.05.2022
474 
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission

Updates7

 • Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla was kolejne małe podsumowanie naszej dotychczasowej działalności. Tym razem chcemy przedstawić Letjahę od strony finansowej. Choć część wydatków naszej sieci pokrywają osoby płacące same za siebie (np. kierowcy za własne paliwo), to i tak dotarłyśmy już do całkiem pokaźnych kwot, których opłacenie było możliwe tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu na zrzutce. Oto krótkie zestawienie:


  Paliwo: 18 371,97 zł

  Siedem dalmierzy: 16 453,78 zł

  Wymiana szyby uszkodzonej podczas przejazdu konwoju: 1280 zł

  Banery: 240 zł

  Druki: 90 zł

  Kamizelki: 341,25 zł

  Hotel: 699,84 zł

  Rzeczy dla zwierząt: 1000,69 zł

  Leki: 853,87 zł

  Żywność dla jednej z rodzin: 137,04 zł

  Poduszki przeciwodleżynowe: 370 zł


  Łącznie: 39 838,44 zł


  Dziękujemy za całe dotychczasowe zaangażowanie w pomoc osobom uchodźczym! My ciągle działamy, dzień po dniu szukamy mieszkań, odpowiadamy na potrzeby specjalne, wspieramy różne punkty stacjonarne, wozimy ludzi i najpotrzebniejsze rzeczy. W najbliższym czasie czekają nas również kolejne wyjazdy do Lwowa. Jest tego tak dużo, że nie zawsze udaje się nam relacjonować to wszystko na bieżąco, ale i tak zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

  https://www.facebook.com/letjaha

  https://www.twitter.com/letjaha

  https://www.instagram.com/letjaha_humanitarian_aid/


  Dzięki Wam nasza zrzutka powoli sięga kwoty, o której początkowo nawet nie marzyliśmy - zebraliśmy razem prawie 100 tysięcy złotych! My się nie zatrzymujemy, więc i wy o nas nie zapominajcie! Wciąż możecie wspierać nas na różne sposoby: wpłatami, udostępnieniami w mediach społecznościowych, dołączaniem do naszej floty samochodowej. Powiedzcie o nas znajomym i rodzinie!

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Hej, z tej strony osoby działające w grupie Letjaha!


  W ciągu dwóch tygodni, które minęły od czasu naszej ostatniej aktualności, zdecydowanie nie próżnowałyśmy! Śpieszymy więc z krótkim podsumowaniem.


  Od 5 marca:

  • Zebrałyśmy do naszej bazy danych około 230 mieszkań w Krakowie, Polsce oraz Europie.
  • Przez naszą centralę przeszło ponad 150 różnych spraw dotyczących krótko- i długoterminowego pobytu. Samodzielnie byłyśmy w stanie rozwiązać połowę z nich. Każda taka sprawa to zazwyczaj kilka osób, którym staramy się pomóc. Bezpośrednią pomoc w znalezieniu dachu nad głową otrzymało od nas około 300 osób. Część z nich pomogliśmy także bezpiecznie przekierować do sprawdzonych miejsc w Europie.
  • Nasi kierowcy i kierowczynie nieprzerwanie, dniem i nocą jeździły na granicę i do punktów recepcyjnych. Na granicę woziłyśmy zarówno jedzenie, jak i niezwykle potrzebne powerbanki.
  • Utworzyliśmy też specjalny konwój humanitarny, który pojechał do Lwowa zostawić dary (w tym sprzęt medyczny) i odebrać osoby z Lwowskiego Dworca Kolejowego. Razem z nami jechali dziennikarze programu “Uwaga!”, co zaowocowało materiałem w TVN. Znajdziecie go tutaj: https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wojna-w-ukrainie-jak-wyglada-zycie-we-lwowie,348934.html
  • Nawiązałyśmy współpracę z Intereuropean Human Aid Association, która wsparła nas vanem wypełnionym kocami, śpiworami, żywnością i zabawkami dla dzieci. (DZIĘKUJEMY!) Samochód dołączył do naszej floty i już wspiera osoby uchodźcze.
  • Odpowiedziałyśmy na najróżniejsze prośby i nagłe potrzeby: od konsultacji psychologicznych, przez umawianie wizyt u lekarzy specjalistów, po organizowanie transporterów dla zwierząt.


  To wszystko nie mogłoby się wydarzyć bez waszego wsparcia! W związku z tym, że na zrzutce zbliżamy się do granicy 90 000 zł, chcemy wam strasznie za to podziękować. Nie spodziewałyśmy się nigdy takich kwot. Dzięki wam będziemy w stanie dłużej i lepiej wspierać osoby, które się do nas zgłoszą. Wciąż możecie nas wspierać na najróżniejsze sposoby, również wpłatami!


  Nieście wieść o Letjasze dalej, a my wracamy przed ekrany i za kierownice.


  ***

  Hi, Letjaha group here.


  We’ve been really busy during the two weeks since our last update! Here’s a quick summary:


  Since March the 5th:


  • We’ve gathered around 230 records on available housing in Kraków, Poland and Europe in our database.
  • Over 150 cases involving short and long-term stay were processed by our central. We’ve been able to solve half of these on our own. Each case usually involves several people and we’re trying to help all of them. Around 300 people received our direct assistance in finding a place to stay. Some of them were sent to various vetted places throughout Europe.
  • Our drivers have been visiting the border and the reception points tirelessly, day and night. We’ve been moving necessities to the border: food as well as power banks, which are particularly needed.
  • We’ve created a special humanitarian convoy that went to Lviv to deliver donations (including medical equipment) and pick up people in need of transport from Lviv Railway Station. We’ve been accompanied by reporters from “Uwaga!” news show, which resulted in a video report broadcasted by television channel TVN. You can check it out here: https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wojna-w-ukrainie-jak-wyglada-zycie-we-lwowie,348934.html
  • We’ve started collaboration with the Intereuropean Human Aid Association, which supported us with a van full of blankets, sleeping-bags, food and toys. (THANK YOU!) The van has joined our fleet and is already being used to help refugees in need.
  • We’ve answered various calls for help and emergencies, like psychological consultations, setting up specialist medical appointments or acquiring pet transporters.


  None of this would happen without your support! We’re approaching 90 000 PLN with our ongoing fund-raiser and on that occasion we’d like to thank you from the bottom of our hearts!


  We’ve never expected this much. Thanks to you we’ll be able to better support the people who reach out to us and we’ll be able to do it for longer. You can still support us in various ways, including money donations!


  Please spread the news about Letjaha and what it’s doing, while we get back behind steering wheels and keyboards to keep help coming to those in need.


  ***

  Hallo, hier die Letjaha-Aktivist.innen!


  In den zwei Wochen, die von unserer letzten Aktivität vergingen, lagen wir nich auf der faulen Haut! Hier eine Zusammenfassung.


  Seit 5.März:

  • Sammelten wir ca. 230 Wohnungen in unserer Datenbank in Krakau (Polen) aber auch in ganz Europa.
  • Befassten wir uns in unserer Zentrale mit mehr als 150 verschiedenen Anliegen zu kurz- und langfristigem Aufenthalt. Die Hälfte davon konnten wir alleine lösen. Jedes Anliegen bedeutet in der Regel ein paar Menschen, denen wir zu helfen versuchten. Wir halfen etwa 300 Personen ein Dach über den Kopf zu finden, einem Teil davon wurde auch Hilfe geleistet in andere Europäische Länder sicher abzureisen.
  • Unsere Fahrer.inen fuhren Tag und nacht an die Grenze zu den verschiedenen Empfangsstellen. Wir beförderten sowohl Lebensmittel als auch dringend benötigte Powerbanks.
  • Wir bildeten auch einen spieziellen humanitären Konvoi, der nach Lemberg fuhr um Gaben (einschließlich medizinischer Ausrüstung) zu bringen und Menschen vom dortigen Bahnhof abzuholen. Die Journalisten der „Note!“-Sendung reisten mit uns, was zu Material auf TVN führte. Die Hournalist.inen der Sendung „Uwaga!” (Achtung!) Fuhren mit uns, was zu einer Sendung auf TVN führte. Hier findet ihr die Aufnahme: https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wojna-w-ukrainie-jak-wyglada-zycie-we-lwowie,348934.html
  • Wir haben uns mit der Intereuropean Human Aid Association zusammengetan, die uns mit einem Van vollgestopft mit Decken, Schlafsäcken, Nahrungsmittel und Spielzeug unterstütze. (DANKE!) Der Wagen schloss sich unserer Flotte an und unterstützt bereits Flüchtlinge.
  • Wir reagierten auf verschiedene Anfragen und dringende Fälle: psychologische Beratungen, Terminvereinbarungen mit Fachärzten, Tiertransport.


  All dies wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen! Aufgrund der Tatsache, dass wir uns im zrzutka.pl der Grenze von 90.000 PLN nähern, möchten wir uns bei euch dafür sehr bedanken. Mit solchen Beträgen haben wir nie gerechnet. Dank euch können wir Menschen, die zu uns kommen, länger und besser unterstützen. Ihr könnt uns weiterhin auf vielfältige Weise unterstützen, auch durch Spenden!


  Gebt weiter Auskunft über Letjaha und wir kehren zu den Bildschirmen bzw. Hinter das Steuer zurück!


  d142940bb262402f.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Osiągnęłyśmy i osiągnęliśmy 60 tysięcy, dziękujemy za wasze wsparcie!


  To był dla Letjahy bardzo pracowity tydzień. Nieustannie koordynowaliśmy flotę samochodową i pomagaliśmy znaleźć mieszkania osobom uciekającym przed wojną. Jak wiecie, nie prowadzimy ścisłych statystyk, ale codziennie pomagamy dziesiątkom osób. Grono naszych kierowców wciąż rośnie. Współpracujemy z osobami w Przemyślu i z koordynatorami punktów recepcyjnych na granicy. Zbieramy naładowane powerbanki i inne przedmioty, na które jest zapotrzebowanie.


  Dzięki naszym graficzkom mamy też odpowiednią identyfikację wizualną – poznacie nas po naklejkach, kamizelkach odblaskowych, oznaczeniach na samochodach. Przygotowaliśmy też oznaczenia dla współpracujących z nami tłumaczek i lekarek.


  Udało się nam nawiązać współpracę z organizacjami i dziennikarzami za granicą i w kraju. Dzięki temu będziemy w stanie pomagać jeszcze skuteczniej.


  Dziś konwój Letjaha rusza do Lwowa – śledźcie nasze media społecznościowe, by być na bieżąco!


  PS

  Wspomniano nas w kilku zagranicznych artykułach, m.in.:

  1. https://www.opendemocracy.net/en/odr/where-to-donate-to-support-ukrainian-civilians-in-and-outside-ukraine/
  2. https://nymag.com/intelligencer/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-tests-the-american-left.html

  ***

  We reached the 60 thousand PLN goal, thank you for your support!


  It was an extremely busy week for Letjaha. We continue to coordinate our car fleet, and assist the war refugees in finding accommodation. As you well know, we don't keep precise statistics, but we help dozens of people every day. The number of our drivers keeps growing. Currently, we work closely with Przemyśl-based individuals, and especially the coordinators of reception points located along the border. Additionally, we collect and distribute material donations – power banks and other necessary items.


  Our graphic designers provided us with proper visual identification – you'll be able to find us easily thanks to our stickers, reflective vests and symbols on our cars. We also prepared special symbols for translators and doctors who joined our efforts.


  Further cooperation with organisations and journalists in Poland and abroad was established as well – thanks to them, we'll be able to provide help more effectively.


  Today Letjaha fleet drives to Lviv – keep following our social media to stay in touch!


  PS


  Our initiative appeared in a few news articles abroad:

  1. https://www.opendemocracy.net/en/odr/where-to-donate-to-support-ukrainian-civilians-in-and-outside-ukraine/
  2. https://nymag.com/intelligencer/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-tests-the-american-left.html

  ***

  Vielen Dank für eure Hilfe, wir haben unser Spendenziel von 60 tausend PLN erreicht!


  Es war eine extrem arbeitsreiche Woche für Letjaha. Wir koordinieren weiterhin unseren Fuhrpark und unterstützen die Kriegsflüchtlinge bei der Wohnungssuche. Wie bereits angemerkt führen wir keine genauen Statistiken, jedoch helfen wir jeden Tag Dutzenden von Menschen. Auch die Zahl unserer Fahrer wächst stetig. Derzeit arbeiten wir eng mit Personen aus Przemyśl zusammen, insbesondere mit den Koordinatoren der Aufnahmestellen entlang der Grenze. Außerdem sammeln und verteilen wir Sachspenden – Powerbanks und andere notwendige Gegenstände.


  Unsere Grafikdesigner haben uns mit optischen Mitteln für die Identifikation versorgt - nun könnt ihr uns einfach an unseren Aufklebern, Warnwesten und Motiven auf unseren Autos finden. Wir haben außerdem besondere Motive für die Ärzte und Übersetzer die uns in unseren Bemühungen unterstützen.


  Desweiteren arbeiten wir nun mit Organisationen und Journalisten hier in Polen und im Ausland zusammen, was es uns ermöglicht noch effizienter Hilfe zu leisten.


  Heute sind unsere Letjaha Fahrer unterwegs nach Lviv – bitte folgt unseren Social Media Kanälen um auf dem Laufenden zu bleiben!


  PS


  Hier sind ein paar Presseartikel aus dem Ausland in denen unsere Initiative erwähnt wird:

  1. https://www.opendemocracy.net/en/odr/where-to-donate-to-support-ukrainian-civilians-in-and-outside-ukraine/
  2. https://nymag.com/intelligencer/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-tests-the-american-left.html

  ***

  Мы достигли цели в запланированные 60 000 злотых, спасибо за вашу поддержку!


  Это была очень насыщенная событиями и сложная неделя для нас в "Белке-летяге". Мы продолжаем координировать наш автопарк и помогать военным беженцам находить приют. Как вы уже знаете, мы не ведем точный подсчет, но мы помогаем десяткам людей ежедневно. Количество водителей тоже растет. На данный момент мы тесно сотрудничаем с людьми находящимися в Пшемысле, в особенности, с координаторами точек приема развернутых вдоль границы. Дополнительно, мы собираем и раздаем нуждающимся предметы первой необходимости.


  Наши графические дизайнеры помогли нам с символикой, так что теперь нас будет проще найти благодаря стикерам, светоотражающим жилеткам и знакам на автомобилях. Мы также подготовили специальные символы для переводчиков и врачей, которые к нам присоединились.


  Продолжается взаимодействие с различными организациями и журналистами в Польше и других странах - благодаря всем им, мы сможем помогать еще эффективнее. Сегодня наши автомобили направляются во Львов - следите за социальными сетями, чтобы быть на связи!


  P.S. Про нашу инициативу написали СМИ в разных странах:

  1. https://www.opendemocracy.net/en/odr/where-to-donate-to-support-ukrainian-civilians-in-and-outside-ukraine/
  2. https://nymag.com/intelligencer/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-tests-the-american-left.html
  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Przepraszamy za tę ciszę, ostatnie kilkadziesiąt godzin było niesamowite, ale również niezwykle zajmujące. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wam podać dokładnych statystyk, ale na spokojnie szacujemy, że nasza logistyka (łącza komunikacji i parowanie osób przez centralę) pomogła setkom osób znaleźć bezpieczny transport i gotowe noclegi. Tu możecie przeczytać relację dr hab. Małgorzaty Michel na temat pomocy jakiej udzieliliśmy jednej z potrzebujących osób: https://www.facebook.com/malgorzatamichel/posts/5532399606789465


  Co do naszych dalszych planów to rozważamy utworzenie stacjonarnych baz umieszczonych bliżej przejść granicznych, dzięki którym na bieżąco śledzilibyśmy sytuację na granicy i sprawniej koordynowalibyśmy przejazdy.


  Wybraliśmy również nazwę dla naszej sieci, od teraz będziemy znane jako Letjaha | летяга, czyli latająca wiewiórka. Na razie jesteśmy na Twitterze, tam będziemy częściej się z wami komunikować:

  https://twitter.com/letjaha


  Dziękujemy za 40 tysięcy złotych!

  ***

  We apologise for the silence, the last several hours have been amazing, but also impossibly hectic. At the moment we're unable to give you any precise numbers, but we estimate that our logistics (communication network and pairing people by the central hub) has already helped hundreds of individuals in finding safe transport and ready accommodation. Here you can read a story by prof. Małgorzata Michel about the assistance we provided to one of the individuals in need: https://www.facebook.com/malgorzatamichel/posts/5532399606789465


  As for our further plans, we consider creating stationary bases located in the proximity of the border crossing points. That would allow us to stay up to date with the border situation, and coordinate the transport with improved efficiency.


  We also chose a name for our network. From now on, we'll be known as Letjaha | летяга, which means a flying squirrel. For now, you can find us on Twitter, where we'll keep in regular contact with you:

  https://twitter.com/letjaha


  Thank you for 40 thousand PLN!

  ***

  Wir möchten wir uns bei euch fürs Schweigen entschuldigen, die letzten Stunden waren sehr unheimlich aber auch sehr spannend. Momentan können wir euch noch keine genauen Statistiken zeigen, wir schätzen, dass unsere Logistik (verbinden und vernetzen von Menschen) schon mehreren hunderten Menschen half sichere Transportmittel und Unterkunft zu finden. Unten könnt ihr einen Bericht von dr hab. Malgorzata Michel lesen, über die Hilfe die wir einer Person leisteten: https://www.facebook.com/malgorzatamichel/posts/5532399606789465


  Demnächst planen wir mehrere Stützpunkte zu etablieren in der Nähe der polnisch-ukrainischen Gränze, dankderen würden wir in der Lage sein die Entwicklung an der Stelle zu beobachten.


  Wir haben unser Netzwerk mit dem Namen Letjaha | летяга genannt - Das fliegende Eichhörnchen.

  Wir sind auch im Twitter, dort können wir mit euch auch öfter kommunizieren: https://twitter.com/letjaha


  Dankę für die bisherige Summe von 40.000

  ***

  Приносим извинения за молчание, но последние несколько часов были и поразительные, и очень суматошные. На данный момент мы не можем дать конкретные цифры, но по примерным прикидкам мы можем сказать, что наша вся логистика (соц. коммуникации и распределение участников, организованное нашим Центром) уже сотням людей помогла найти безопасный транспорт и готовые к их прибытию места размещения. Здесь есть отчет кандидата наук Małgorzata Michel о помощи, которую мы обеспечили одному из тех, кто в ней нуждался: https://www.facebook.com/malgorzatamichel/posts/5532399606789465


  Что касается наших планов, мы думаем о развертывании стационарных баз в непосредственной близости от мест пересечения границы. Это позволит нам быть всегда в курсе ситуации на границе и координировать транспортировку нуждающихся с большей эффективностью.


  Еще мы выбрали имя для нашей сети, так что отныне мы называемся Letjaha | летяга, то есть "белка-летяга". Вы можете найти нас в Твиттере, где мы будем поддерживать связь.

  c338d2ef54c37a0a.png

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Bardzo dziękujemy wam za dotychczasowe wsparcie! Udało nam się w tym momencie zebrać kwotę 25 tysięcy, a więc o 5 tysięcy więcej niż zakładaliśmy. W związku z tym, a także mając w perspektywie długofalowe zapotrzebowanie, postanowiłyśmy podnieść próg zrzutki do 50 tysięcy złotych.


  Na bieżąco dostajemy od naszych przyjaciół po stronie ukraińskiej rozpaczliwe prośby o środki obrony cywilnej – kamizelki kuloodporne (poz. IV, IV+), kamery termowizyjne, kaski, zbiorniki na krew i inne przedmioty ratujące życie. Część dodatkowo zebranych pieniędzy wydamy na ich zakup. Mamy już też jak je przetransportować do właściwych miejsc w Ukrainie.

  ***

  We're very thankful for your support so far! We've managed to accumulate over 25 thousand PLN - 5 thousand more than was planned. Taking this into consideration, as well as the long term needs, we decided to raise the bar to 50 thousand PLN.


  We're constantly getting desperate cries for help regarding civil safety equipment. Items such as bulletproof vests (level IV and more), thermovision cameras, helmets, containers for blood and other life-saving equipment are very much needed. A part of our funds will go to that cause. We have the means to transport them to places in need in Ukraine.

  ***

  Wir bedanken uns herzlich bei euch für bisherige Unterstützung. Wir haben es momentan geschafft eine Summe von 25 tausend zu sammeln, also um 5 tausend mehr als vorgenommen. Deshalb, und auch in der Perspektive langzeitlichen Bedarfs haben wir uns entschieden die Summe der Spende bis auf 50 tausend PLN zu erhöhen.


  Aktuell bekommen wir von unseren Freund.innen aus der Ukraine verzweifelte Anfragen gestellt nach Zivilschutzmaßnahmen - kugelsichere Westen (Lvl IV, IV+) Wärmebildkameras, Helme, Blutbehälter, und andere lebensrettende Gegenstände. Ein Teil des zusätzlich gesammelten Geldes werden wir für sie ausgeben. Derzeit haben wir auch die Möglichkeit sie in die richtigen Stellen in der Ukraine zu transportieren.


  y66b38b4df11b228.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Wstało słońce, ostatki floty zmierzają w stronę Krakowa, obsługa centrali kładzie się choć na chwilę spać. Pomagaliśmy dziś głównie ludziom w okolicach przejścia w Hrebennem oraz z Tomaszowa Lubelskiego. Część floty podjęła się kursów z pasażerami do innych miejsc niż Kraków, m.in. do Starosielc, Lublina, Rzeszowa, a nawet Wrocławia. W międzyczasie zdążyliśmy odwiedzić kilka obiektów w Hrebennem i Tomaszowie Lubelskim, w których zostawiliśmy zabawki, ubrania i inne dary. Według naszych szacunków udało się nam dzisiaj przewieźć minimum 38 osób.


  Dzięki powiększającej się bazie noclegowej nasza krakowska centrala była w stanie skoordynować noclegi dla 25 dzieci z domu dziecka w Odessie, 8 studentów francuskojęzycznych i 2 kobiet z przejścia w Hrebennem.


  Działamy dalej!


  df54d1c9df5d2ed0.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Pierwszy wyjazd naszej floty zaczął się planowo o 20:30. Dwie trasy: zwiadowcza do Przemyśla, pomocowa (na kilkadziesiąt samochodów) z jedzeniem i transportem do Hrebennego. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie! Postaramy się was stale informować!

  idb7942e0a5d99e6.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

W miniony czwartek w gronie kilkunastu organizacji i osób niezrzeszonych, działających lokalnie na rzecz naprawy świata, postanowiłyśmy zorganizować własną sieć pomocy dla osób uciekających przed wojną. Na ten moment nasze działania opierają się na wolontariackim transporcie osób z granicy polsko-ukraińskiej i dowożeniu ich do Krakowa bądź okolic – w zależności od zorganizowanego przez nas lokum oraz potrzeb osób uchodzących przed wojną. Staramy się również dotrzeć do działaczy społecznych, którzy są na Ukrainie i mogą potrzebować naszego wsparcia.


Pieniądze ze zrzutki mają pokryć koszta paliwa, ale również wszelkie inne wydatki, których na razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. [Aktualizacja 27.02: Na bieżąco od naszych przyjaciół oraz zaprzyjaźnionych organizacji po stronie ukraińskiej dostajemy informacje o zapotrzebowaniu na konkretne rzeczy. Część zebranych funduszy zostanie na to przeznaczona.]


Pierwszy zespół 27 samochodów (wciąż dołączają kolejne!) wyrusza w sobotę 26.02 o 20:30.Spółdzielna Praktyk Wywrotowych, Witajcie w Krakowie, Food not Bombs Kraków, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Antyfaszystowski Kraków, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki, CSW Wiewiórka, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Warsztat, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna Kraków, Samba-Ka Krakowskie Rytmy Oporu, Krakowski Chór Rewolucyjny


***


Збирами кошти.


Минулого четверга в групі з десятка організацій, та особ не належних до жодної організації які працюють на місцевому рівні щоб покращити світ, ми вирішили організувати власну мережу допомоги людям, які тікають від війни. Наразі наша діяльність базується на добровільному перевезенні людей з польсько-українського кордону до Кракова чи околиць – залежно від місця, яке ми організували, та забезпечення потреб людей, які втекли перед війною. Ми також намагаємося сконтактуватися з громадськими активістами, які перебувають в Україні і якім може знадобитися наша підтримка.


Зібрані гроші йдуть на покриття вартості палива, а також на будь-яких інших витрати, які ми зараз не можемо передбачити.


У суботу, 26 лютого, о 20:30 вирушає перша команда з 27 автомобілів (ще приєднуються!).Spółdzielna Praktyk Wywrotowych, Ласкаво просимо до Кракова, Food not Bombs Kraków, Rescue Action for Kraków, Antifascist Kraków, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki, CSW Wiewiórka, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Warsztat, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna Kraków, Samba-Ka Krakowskie Rytmy Oporu, Krakowski Chór Rewolucyjny


***


Letzten Donnerstag haben wir in einer Gruppe von etwa einem Dutzend Organisationen und Einzelpersonen, die sich vor Ort für die Wiederherstellung der Welt einsetzen, beschlossen, unser eigenes Netzwerk zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen zu organisieren.


Unsere Aktivitäten basieren derzeit auf dem freiwilligen Transport von Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Krakau oder in die nähere Umgebung - je nach dem von uns organisierten Ort und den Bedürfnissen der Kriegsflüchtlinge. Wir versuchen auch, soziale Aktivisten zu erreichen, die sich in der Ukraine aufhalten und unsere Unterstützung brauchen könnten. Das Geld aus der Sammlung soll vor allem die Kosten für den Treibstoff decken, aber auch andere Ausgaben, die wir im Moment noch nicht absehen können.


Das erste Team mit 27 Fahrzeugen (weitere kommen noch hinzu!) startet am Samstag, 26.02. um 20:30 Uhr.


Spółdzielna Praktyk Wywrotowych, Witajcie w Krakowie, Food not Bombs Kraków, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Antyfaszystowski Kraków, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki, CSW Wiewiórka, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Warsztat, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna Kraków, Samba-Ka Krakowskie Rytmy Oporu, Krakowski Chór Rewolucyjny


English below:

Last Thursday, a group of several organizations and individuals working locally to help the world, decided to organize their own network of assistance for people fleeing war. For the time being our actions are based on voluntary transport of people from the Polish-Ukrainian border and bringing them to Cracow or nearby – depending on the shelter we have organized and the needs of the people escaping war. We are also trying to reach social activists who are in Ukraine and may need our support.


The money from the fundraiser will cover the cost of fuel, but also any other expenses that we are not able to predict at this time.


The first team of 27 cars (more are still joining!) will set off on Saturday, the 26th of February at 8:30 pm.


Cooperative of Subversive Practices, Welcome to Krakow, Food not Bombs Krakow, Rescue Action for Krakow, Anti-fascist Krakow, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Krakow, River Sisters, CCA Wiewiórka, Let's Save the Kleszczów Gorge, Warsztat, Autonomous Educational Space Krakow, Samba-Ka Krakow Resistance Rhythms, Krakow Revolutionary Choir


***


Letzten Donnerstag haben wir in einer Gruppe von etwa einem Dutzend Organisationen und Einzelpersonen, die sich vor Ort für die Wiederherstellung der Welt einsetzen, beschlossen, unser eigenes Netzwerk zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen zu organisieren.


Unsere Aktivitäten basieren derzeit auf dem freiwilligen Transport von Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Krakau oder in die nähere Umgebung - je nach dem von uns organisierten Ort und den Bedürfnissen der Kriegsflüchtlinge. Wir versuchen auch, soziale Aktivisten zu erreichen, die sich in der Ukraine aufhalten und unsere Unterstützung brauchen könnten. Das Geld aus der Sammlung soll vor allem die Kosten für den Treibstoff decken, aber auch andere Ausgaben, die wir im Moment noch nicht absehen können.


Das erste Team mit 27 Fahrzeugen (weitere kommen noch hinzu!) startet am Samstag, 26.02. um 20:30 Uhr.


Spółdzielna Praktyk Wywrotowych, Witajcie w Krakowie, Food not Bombs Kraków, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Antyfaszystowski Kraków, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki, CSW Wiewiórka, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Warsztat, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna Kraków, Samba-Ka Krakowskie Rytmy Oporu, Krakowski Chór Rewolucyjny


***


Збирами кошти.


Минулого четверга в групі з десятка організацій, та особ не належних до жодної організації які працюють на місцевому рівні щоб покращити світ, ми вирішили організувати власну мережу допомоги людям, які тікають від війни. Наразі наша діяльність базується на добровільному перевезенні людей з польсько-українського кордону до Кракова чи околиць – залежно від місця, яке ми організували, та забезпечення потреб людей, які втекли перед війною. Ми також намагаємося сконтактуватися з громадськими активістами, які перебувають в Україні і якім може знадобитися наша підтримка.


Зібрані гроші йдуть на покриття вартості палива, а також на будь-яких інших витрати, які ми зараз не можемо передбачити.


У суботу, 26 лютого, о 20:30 вирушає перша команда з 27 автомобілів (ще приєднуються!).Spółdzielna Praktyk Wywrotowych, Ласкаво просимо до Кракова, Food not Bombs Kraków, Rescue Action for Kraków, Antifascist Kraków, KMWTW, Eternal Engine, Nerdka, Extinction Rebellion Kraków, Siostry Rzeki, CSW Wiewiórka, Ratujmy kleszczowskie wąwozy, Warsztat, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna Kraków, Samba-Ka Krakowskie Rytmy Oporu, Krakowski Chór Rewolucyjny

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Contributors 474

preloader

Comments 16

 
2500 chars
 • IM
  Izabela Romowicz

  Mikrowsparcie dzięki wierszowi Pamiętasz?

  20 zł
 •  
  Anonymous user

  Solidarity and love from the USA - down with all authoritarian regimes

  1 000 zł
 •  
  Anonymous user

  Cannot make it but hope it goes well!

  hidden
 •  
  Anonymous user

  God bless you! Please be careful.

  hidden
 • CR
  Cezary Rudnicki

  Dzięki, że zawsze można na Was polegać

  100 zł

Our users created

891 694 whip-rounds

and collected

832 347 506 zł

What are you collecting for today?