id: ykgffg

Wydanie książki dr. Michała Szostaka "Organy jako źródło inspiracji: odrodzenie giganta (Paryż - Watykan - Licheń)" / Publishing Dr. Michał Szostak's Book "The Organ as a Source of Inspiration: Rebirth of a Giant (Paris - Vatican - Licheń)"

Wydanie książki dr. Michała Szostaka "Organy jako źródło inspiracji: odrodzenie giganta (Paryż - Watykan - Licheń)" / Publishing Dr. Michał Szostak's Book "The Organ as a Source of Inspiration: Rebirth of a Giant (Paris - Vatican - Licheń)"

3 789 zł  (≈ 796 €)
of 45 000 zł (≈ 9 454 €)
8%
ended 31.08.2021
17 
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission

Description

Celem zbiórki jest publikacja dwujęzycznej (angielsko-polskiej) książki autorstwa dr. Michała Szostaka, która stanowi zbiór badań naukowych i artystycznych dot. roli instrumentu jako źródła inspiracji dla organisty w sztuce stylowej improwizacji oraz historycznie zorientowanej praktyki wykonawstwa organowej muzyki symfonicznej francuskiego kręgu kulturowego drugiej połowy XIX w.

gdd3bbec1faf53e1.jpeg

Powyższa optyka poszerzona została o zjawiska skupione wokół teorii „sytuacji estetycznej” (na gruncie fenomenologii R. Ingardena), dot. kwestii percepcji muzyki organowej. Rozważania ilustrowane są bogatym zbiorem ponad 450 zdjęć, a także nagraniami (dołączona płyta CD) dokonanymi na największych polskich organach w bazylice w Licheniu Starym. 

c5e9da1ccef695df.jpeg

Cechy wydania:

objętość: 588 str.

format: 240 x 220 mm

papier: arctic volume ivory 130g/m (o zabarwieniu lekko kremowym)

druk: kolor 4+4

x8b9566d5e110e49.jpeg

oprawa twarda, szytoklejona

grzbiet zaokrąglony

tektura 2,5 mm

oklejka: kreda 135g/m kolor + folia mat i lakier wybiórczy

wyklejki: offset 150g/m białe lub kolorowe

kapitałka: stosowna do okładki, bordowa lub kremowa stosownie do bloku książki

wstążka: zakładka

tdd28d772ef42d5c.jpegO autorze: Michał Szostak, organista, improwizator, badacz naukowy, ur. w 1980 r. Doktor sztuk muzycznych w zakresie gry na organach (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), studiował w Polsce, Włoszech (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra) oraz w Wielkiej Brytanii. Prowadzi działalność koncertową wykonując kilkadziesiąt recitali rocznie w krajach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji i Afryki. Jego publikacje pojawiają się regularnie w prestiżowych periodykach organologicznych: brytyjskim The Organ, kanadyjskim Organ Canada, a także amerykańskich The Diapason i The Vox Humana. Członek The Royal College of Organists w Londynie, The American Guild of Organists oraz The Organ Historical Society, USA. W latach 2011-2018 piastował stanowisko organisty Sanktuarium w Licheniu Starym, gdzie grał na największych w Polsce organach (157/6M+P). Nagrał szereg płyt CD. Ponadto ukończył studia magisterskie i doktoranckie w zakresie zarządzania (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk prowadzi interdyscyplinarne prace naukowo-badawcze na styku biznesu i sztuki, a także działalność dydaktyczną. Więcej na: www.michalszostak.org

ha259dc53b769166.jpegp9b75bcf122464a0.jpeg

qceeca2e62a55b97.jpegEnglish below:

The fundraising is for publishing the bi-language (English-Polish) book by Dr Michal Szostak being a collection of scientific and artistic research on the role of the instrument as a source of inspiration for an organist in the art of stylish improvisation and the historically oriented practice of performing symphonic organ music from the French cultural circle of the 2nd half of the 19th century.

kcba3bc8ebecedfb.jpeg

The above-mentioned optics has been expanded to include phenomena focused around the theory of “aesthetic situation” (based on R. Ingarden’s phenomenology), concerning the perception of organ music. The considerations are illustrated with a rich collection of more than 450 photos, as well as recordings (CD included) made on the largest Polish organ in the basilica in Licheń Stary. 

m96d601aaf9dff53.jpeg

Features of the edition:

588 pages

dimensions 240 x 220 mm

chalky paper

hardcover

lc4aef17ec88d402.jpeg

w0147533d4f37966.jpegAbout the author: Michał Szostak, organist, improvisator, researcher, born in 1980 in Poland. Doctor of Musical Arts in Organ Performance (Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw), studied in Poland, Italy (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra), and the UK. An international concert organist performing dozens of recitals annually in Europe, North America, South America, Asia, and Africa. His organological publications are issued regularly by prestigious organ magazines: British The Organ, Canadian Organ Canada, as well as American The Diapason and The Vox Humana. Member of The Royal College of Organists, London, The American Guild of Organists, and The Organ Historical Society, USA. The former Music Director and the Principal Organist at the Sanctuary of the Virgin Mary in Licheń Stary (the largest organ in Poland 157/6M+P). He recorded on CDs. Besides, he has completed Master’s and PhD studies in the area of management (Leon Koźmiński University, Warsaw) and, as Assistant Professor, is associated with the University of Social Sciences, where he conducts interdisciplinary research at the interface between business and art, as well as didactic activities. Website: www.michalszostak.org

u5c0ca0794f3a07f.jpeg

b2b76c8557b48273.jpeg

i876ce3170302f55.jpegThe world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Rewards / offers 1

Buy and support

Egzemplarz książki z dedykacją autora. A book with a dedication from the author

Wpłata min. 100 zł zapewnia nagrodę w postaci przesłania gotowej książki (po ukończeniu projektu, czyli ok. czerwiec/lipiec 2021 r.) wraz z dedykacją od autora....

from 100 zł

Purchased 8

Ended

Contributors 17

preloader

Comments

 
2500 chars
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!

Our users created

893 026 whip-rounds

and collected

835 310 782 zł

What are you collecting for today?