id: yp3upz

Budowa ścianki wspinaczkowej / Climbing gym

Budowa ścianki wspinaczkowej / Climbing gym

Our users created 1 166 722 fundraisers and raised 1 213 532 951 zł

What will you fundraise for today?

Description

ENGLISH VERSION BELOW


To miała być pierwsza taka ścianka wspinaczkowa w Polsce… Z pasji do wspinania i miłości do ludzi Paulina i Philipp zdecydowali się stworzyć coś pięknego. Pod Krakowem miało powstać miejsce, które będzie liczyło się z potrzebami każdego z nas. Nieważne, czy jesteś doświadczonym pasjonatem, czy dopiero chcesz sprawdzić, czy wspinaczka to twoja bajka... To miało być miejsce dla początkujących i profesjonalistów. Z klimatyzowaną i wentylowaną halą, najlepszej jakości chwytami i przekrętkami dróg dwa razy w tygodniu.


Ta dwójka niezwykłych ludzi marzyła o stworzeniu czegoś więcej niż tylko miejsca do wyciskania potu. Chcieli promować wspinaczkę, zarazić entuzjazmem, pokazać jak rozwojowy jest to sport i stworzyć piękną lokalną społeczność. W planach była antresola dla mam, które mogłyby obserwować swoje dzieciaki i dla ciekawskich, którzy z kuflem piwa w dłoni mogliby śledzić życie ścianki. Do obiektu miała należeć mała pizzeria, by było czym świętować zdobycie nowych dróg. Zaplanowali zawody i imprezy z najlepszymi DJ-ami. Śnili o miejscu, do którego ciągle będzie po co wracać.

Tylko, że bez nas ono nie powstanie…


Bo Paulina i Philipp nie przewidzieli jednego: że ich wykonawca zawiedzie ich zaufanie i zniknie z pieniędzmi. Zostali jedynie z surową halą, długiem na prawie dwa miliony złotych i wieloma miesiącami nieprzespanych nocy. Żadne z nich na to nie zasłużyło.


Paulina i Philipp uratowali już dziesiątki zwierzęcych istnień, a przez ich dom co chwila przewija się nowy bezdomniak. Aktywnie uczestniczyli w lokowaniu uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny. Zawsze, bez zastanowienia, są tam, gdzie są potrzebni. Pomogli mi przejść przez jeden z najciemniejszych momentów mojego życia. Nie prosiłam ich o pomoc. Po prostu przyjechali i zrobili, co było do zrobienia. Tacy już są.


I teraz ja proszę, byście zrobili dla nich to samo, bo na to zasługują. Dołóżcie, ile możecie, by ta ścianka mogła powstać, bo na ile ich znam, to będzie niesamowite miejsce. Już wiemy, że nie ruszy w całości, będą ją otwierać na raty, ale sami nie dadzą rady. To miejsce ma powstać dla Was, dla ludzi. I w Was jest siła i nadzieja. Pomóżmy im!


–Kasia
It was supposed to be the first such climbing wall in Poland... Out of passion for climbing and love for people, Paulina and Philipp decided to create something beautiful. A place was to be built near Kraków that would take into account the needs of each of us. It doesn't matter if you are an experienced enthusiast or just want to check if climbing is your thing... It was supposed to be a place for beginners and professionals. With an air-conditioned and ventilated hall, the best quality holds and fresh routesetting twice a week.


These two extraordinary people dreamed of creating something more than just a place to squeeze sweat. They wanted to promote climbing, spread enthusiasm, show how progressive this sport is and create a beautiful local community. The plans included a mezzanine for mothers who could watch their kids and for the curious ones who, with a mug of beer in their hand, could follow the life of the wall. The facility was to include a small pizzeria to celebrate conquering new roads. They planned competitions and parties with the best DJs. They dreamed of a place where there would always be something to come back to.


Only that without our help it won't be done...


Because Paulina and Philipp did not foresee one thing: that their contractor would fail their trust and disappear with the money. They were left with only a raw hall, a debt of almost two million złoty and many months of sleepless nights. Neither of them deserved it.


Paulina and Philipp have already saved dozens of animal lives, and every now and then a new homeless animal resides in their house. They actively participated in locating refugees from Ukraine after the outbreak of the war. They are always, without thinking, where they are needed. They helped me through one of the darkest moments of my life. I didn't ask them for help. They just came and did what had to be done. It’s just how they are.


And now I am asking you to do the same for them because they deserve it. Give as much as you can so that this wall can be built, because as far as I know them, it will be an amazing place. We already know that it will not open in its entirety, they will open it divided into stages, but they will not be able to do it themselves. This place is to be created for you, for people. And in you there is strength and hope. Let's help them!


-Kate

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 37

WI
Wiktoria
20 zł
NS
Nataliia Soliana
100 zł
MA
Maciej
hidden
MD
100 zł
 
Hidden data
70 zł
 
Hidden data
100 zł
BT
Grigor
20 zł
 
Hidden data
1 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
20 zł
See more

Comments 2

 
2500 characters
 •  
  Anonymous user

  "Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy,
  a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował." Syr 3,17
  Niech Pan błogosławi.

  70 zł
 • A
  Alojz

  Trzymam kciuki!

  100 zł