id: zy98h5

Modernizacja RADIA FOUR FM

Modernizacja RADIA FOUR FM

Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 167 427 fundraisers and raised 1 214 993 635 zł

What will you fundraise for today?

Description

Pieniądze zostaną prze­­zna­­czone na remont studia oraz zakup nowego sprzętu radio­­wego. Warto dodać że RADIO FOUR FM jest nieko­­me­r­cyjnym radiem które nie zarabia.

RADIO FOUR FM WROCŁAW Pierwsza dolno­śląska nieko­mer­cyjna stacja radiowa.Zało­ży­cielem radia jest Kuba Majewski. Radio FOUR FM dzięki trafnym zabiegom progra­mowym, tech­nicznym, kontak­towi ze słucha­czem oraz wytrwa­łości jego zało­ży­ciela i ludzi w nim pracu­ją­cych z biegiem roku umoc­niło swoją pozycję na rynku inter­ne­to­wych stacji lokal­nych .

ENG: The money will be used for the reno­­va­­tion of studies and purchase of new radio equip­ment . It is worth noting WITH RADIO IS FOUR -com­me­r­cial FM radio Not That earns audience.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Inactive donations - operation of the fundraiser's Organiser required. If you are a Organiser - log in and take the required action.

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!