Zrzutka została wyłączona przez organizatora

13 365 zł z 40 000 zł

33%

13 365 zł

z 40 000 zł
33%

Opis zrzutki

Właśnie rozpoczyna się proces beatyfikacyjny o. Józefa Kozłowskiego SJ. Aktualnie gromadzone są świadectwa uzdrowień za jego wstawiennictwem oraz materiały dotyczące jego życia. Z tej okazji nadarza się idealny moment do tego by powstał profesjonalny film dokumentalny o tym, jak ważną postacią był (i ciągle jest) o. Józef nie tylko dla Łodzi . Naszym marzeniem i celem jest to, aby powstał w pełni profesjonalny film dokumentalny, którego celem jest ewangelizacja, poruszenie w widzach pytań o ich powołania, poszukiwanie sensu życia, czyli tematy ważne dla wszystkich. Reżyseria: Katarzyna Dąbkowska - Kułacz (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11145305) Koproducenci Filmu: Centrum "Mocni w Duchu" (http://odnowa.jezuici.pl/) Fundacja "Aby nikt nie zginął" (www.aby-nikt.org) Budżet filmu: 35 000 - 55 000 zł. Aktualny wkład własny koproducentów: 18 000 zł.

TREATMENT FILMU DOKUMENTALNEGO O. OJCU JÓZEFIE KOZŁOWSKIM SJ

W 2017 roku obchodziliśmy 30 lecie Mocnych w Duchu – wspólnoty modlitewnej, która należy do ruchu Odnowy w Duchu Świętym Kościoła Rzymsko-Katolickiego i jest obecnie jedną z największych w Polsce, licząc sobie około 700 członków. Jednakże początki były bardzo skromne i sięgają 1987 roku, gdy jezuita o. Józef Kozłowski SJ, przy parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi założył kilkunastoosobowy muzyczny zespół ewangelizacyjny. Chociaż wtedy sami członkowie nie byli pewni co do tej idei, dziś zespół Mocni w Duchu jeździ po całym świecie z rekolekcjami i koncertami.

O. Józef Kozłowski był wyjątkowym przewodnikiem duchowym, przyjacielem, czule nazywanym: Padre, jednym z prekursorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, który łączył duchowość ignacjańską z doświadczeniem Odnowy Charyzmatycznej. Niestety, jego ziemska droga, chociaż była niezwykle intensywna, okazała się bardzo krótka, ponieważ trwała zaledwie 52 lata i zakończyła się 29 maja 2003 roku. Jednakże efekty jego działań, do dziś są widoczne, a wręcz owocują kolejnymi inicjatywami związanymi z działalnością wspólnoty Mocnych w Duchu. Można powiedzieć, że prorocze stały się słowa jego modlitwy: „Panie, spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął”, bo tych, których Bóg mu dał, ciągle przybywa… nawet po jego śmierci.

Szerokie spektrum działalności naszego bohatera, w wielkim uproszczeniu można zawrzeć w dwóch hasłach: Odnowa w Duchu Świętym i Mocni w Duchu. O. Józef, widząc potrzebę zorganizowanej ewangelizacji i formacji duchowej, stworzył w roku 1987 Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. W 2017 roku zmieniono nazwę na Mocni w Duchu, ponieważ działania ewangelizacyjne w Polsce i na świecie, kojarzone były z nazwą wspólnoty i zespołu muzycznego. Dziś Mocni w Duchu to centrum ewangelizacyjno-formacyjne w Kościele Katolickim, które skupia w sobie wiele działalności, które pokażemy w filmie, jako coś, co zapoczątkował o. Józef.

Właśnie rozpoczyna się proces beatyfikacyjny o. Kozłowskiego, więc zbierane są świadectwa uzdrowień za jego wstawiennictwem oraz materiały dotyczące jego życia. Dlatego też nadarza się idealna okazja, by powstał film dokumentalny o tym, jak ważną postacią był (i ciągle jest) o. Józef nie tylko dla Łodzi . Oprócz tego naszym marzeniem jest to, aby powstał film, którego celem jest ewangelizacja, poruszenie w widzach pytań o ich powołania, poszukiwania sensu życia, czyli tematy ważne dla wszystkich.

ZAŁOŻENIE FORMALNE

Nasza produkcja będzie 45-minutowym profesjonalnym filmem dokumentalnym, adresowanym do szerokiego odbiorcy, bez względu na wyznanie czy wiek, chociaż zdajemy sobie sprawę, że film w pierwszej kolejności trafi do widzów związanych z Łodzią, wspólnotą Mocnych w Duchu czy po prostu internautów, którzy subskrybują, oglądają kanał YT Mocni w Duchu Jezuici Tv – a jest to coraz liczniejsze, blisko 80 000 grono widzów! Film będzie miał modną, estetyczną formę, dynamiczny montaż i nowoczesną muzykę, aby był atrakcyjnym także dla widzów, internautów, niezwiązanych z Odnową w Duchu Świętym czy w ogóle Kościołem Katolickim. Szczególnie istotna będzie muzyka, która jest wizytówką Mocnych w Duchu.

Ponieważ ilość projektów, inicjatyw o. Józefa jest bardzo duża i różnorodna, planujemy stworzyć dla filmu animowaną grafikę, która uprości, wyjaśni, zaprezentuje działania Centrum Mocnych w Duchu, na zasadzie „mapy myśli”, „drzewa genealogicznego” o. Józefa i jego dzieci, tzn. jego dzieł.

W filmie chcemy opowiedzieć o o. Józefie poprzez: wspomnienia ludzi ze wspólnot, wywiady, materiały archiwalne, bieżące wydarzenia, które mają miejsce w Łodzi i bezpośrednio są związane z Mocnymi w Duchu (rekolekcje w Atlas Arenie, msze z intencją o uzdrowienie, Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa etc.)

O ile pierwszoplanowym bohaterem będzie obecny we wspomnieniach i swoich dziełach o. Kozłowski, drugim bohaterem będzie Łódź, jako miasto dynamicznie rozwijające się, nowoczesne, otwarte na młodych ludzi, miasto, które dzięki działaniom ewangelizacyjnym m.in. Mocnych w Duchu, pozwala mieszkańcom wypłynąć na duchową głębię. Łódź chcemy pokazać w konwencji filmów promocyjnych, pokazując miejsca będące wizytówką naszego miasta.

W FILMIE PLANUJEMY WYKORZYSTAĆ:

WYWIADY

Osią dramaturgiczną w filmie będą wywiady z ludźmi, którzy bezpośrednio znali o. Kozłowskiego, byli przy powstawaniu zespołu muzycznego Mocnych w Duchu, z którymi o. Józef prowadził rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach w Polsce i za granicą; należą do wspólnoty i biorą aktywny udział w dziełach Centrum Mocni w Duchu. Nasi rozmówcy podzielą się swoimi wspomnieniami, anegdotami o tym, jak 30 lat temu powstawał zespół, jakie były jego niepozorne początki, ale i przemyśleniami o tym, czym dla o. Józefa było powołanie, misja życiowa, na czym polegała jego wyjątkowość, jego charyzmaty, czego dzięki niemu dowiedzieli się o Bogu, o sobie, jak to spotkanie zmieniało i dziś kształtuje ich życie? Jedną z osób, która spędziła z o. Kozłowskim dużo czasu, jest Karolina Barycka-Kozyra, od początku lat 90. wokalistka zespołu „Mocni w Duchu z zespołu, która jezuitę wspomina tak w jednym z wywiadów: „ Ojca Józefa wszyscy znają jako cenionego duszpasterza, spowiednika i kierownika duchowego. A mnie zapadł w pamięci także jako człowiek wielu pasji: jeździł na łyżwach, na rowerze, pływał i żeglował. To był człowiek otwartego serca. Wiecznie zajęty, poumawiany, przy telefonie, pomagający ludziom. Nigdy nie przegapiał sposobności do spotkania z człowiekiem, rozmowy, spowiedzi, choć zawsze był, jak to mówiliśmy, „w niedoczasie”.[1] Inna ze współpracujących z o. Kozłowskim osób, Anna Lasoń-Zygadlewicz, szczególnie zapamiętała jego dłonie. „Wiele osób pamięta je z modlitwy wstawienniczej, kiedy ojciec modlił się nad nimi. Takie ręce budzą poczucie bezpieczeństwa. Jego znakiem rozpoznawczym były też uśmiechnięte oczy i... malownicza przerwa między zębami”[2]. Wywiady mają też na celu opowiedzenie o tym, co dziś jest kontynuacją dzieł o. Józefa. O tym, jak w jednej z najmniejszych parafii w Łodzi powstała największa wspólnota w Archidiecezji i jedna z największych w Polsce, o seminarium Odnowy w Duchu Świętym i o tym, na jaką skalę i z jakim efektem dziś są przeprowadzane kolejne rekolekcje w Ośrodku w Porszewicach, opowiedzą proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o. Remigiusz Recław SJ (przez wiele lat duszpasterz zespołu Mocnych w Duchu) i o. Paweł Sawiak SJ (obecny duszpasterz zespołu). Abp Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś przedstawi, jak współcześnie możemy rozumieć świętość, właśnie w kontekście życia o. Józefa. Za pomocą wywiadów powstanie narracja, dzięki której poznamy nie tylko biografię o. Józefa, ale i to, jak zapoczątkowane przez niego dzieła, dziś się rozwijają i przynoszą zupełnie niespodziewane i ogromne owoce. Bezpośrednim przykładem i dowodem na nie będą sceny, w których pokażemy te działania, o których odpowiedzią rozmówcy.

MATERIAŁY ARCHIWALNE

Ponieważ zachowały się nagrania, wystąpienia, konferencje, zdjęcia, msze prowadzone przez o. Józefa, wykorzystamy je w filmie, aby ci, którzy nie znali naszego bohatera, mogli zobaczyć go i poczuć chociażby przez nagrania, jakim był człowiekiem nie tylko we wspomnieniach tych, którzy go poznali.

Na podstawie spisanych wspomnień o. Kozłowskiego, które dotyczą jego dzieciństwa, młodości, kiedy odkrył swoje powołanie, powstanie nagranie lektorskie (tzw. off), któremu będą towarzyszyć archiwalne materiały filmowe i zdjęcia o. Józefa.

WYDARZENIA EWANGELIZACYJNE W ŁODZI Z UDZIAŁEM MOCNYCH W DUCHU

Jako łodzianie, chcemy pokazać nasze miasto w sposób atrakcyjny i zachęcający do odwiedzin. Chcemy się pochwalić, że w Łodzi odbywają się niezwykłe wydarzenia o wielotysięcznej frekwencji takie jak: Arena Młodych w Atlas Arenie – rekolekcje skierowane do młodzieży, które powstały z inicjatywy Abp Grzegorza Rysia. W 2018 i 2019 roku wzięło w nim udział każdorazowo około 10 000 młodych ludzi, co jest ewenementem na skalę krajową, biorąc pod uwagę, że w Łodzi do kościoła uczęszcza najmniejszy odsetek ludzi w Polsce. Za oprawę muzyczną tego ogromnego przedsięwzięcia odpowiada zespół Mocni w Duchu.

Najlepszym dowodem na to, jakim był człowiekiem o. Józef jest to, co dzięki niemu, robi dzisiejsze Centrum Mocnych w Duchu, czyli założony przez niego Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym. W filmie pokażemy następujące obszary działalności:

DZIEŁA MOCNYCH W DUCHU:

Mocni w Duchu to jedna z największych w Polsce wspólnot, której duchowość jest połączeniem modlitwy charyzmatycznej z duchowością ignacjańską. Jest to największa wspólnota modlitewna w Archidiecezji Łódzkiej, licząca około pół tysiąca osób, z czego około połowa zaangażowanych jest w trzydziestu różnych posługach (ewangelizacyjnych i modlitewnych). Z tej wspólnoty, która spotyka się co poniedziałek, narodziło się wiele powołań kapłańskich i zakonnych, powstało wiele małżeństw, wywodzi się 8 dziewic konsekrowanych, a 5 kolejnych kobiet ze wspólnoty przygotowuje się do złożenia ślubów. Obecnie dzieła prowadzone przez Mocnych w Duchu wzajemnie się przenikają i uzupełniają tworząc całość formacyjną, ewangelizacyjną i społeczną. Trzon każdego dzieła tworzą pracownicy Mocnych w Duchu.

ZESPÓŁ MUZYCZNY MOCNI W DUCHU

jest zawodową drużyną ewangelizacyjną założona przez o. Kozłowskiego, który podobno sam nie miał szczególnego słuchu i talentu muzycznego, bo jak mówił: „słuch wewnętrzny mam dobry, to ten muzyczny nienajlepszy”. W 1988 roku zespół po raz pierwszy uczestniczył w przeglądzie piosenki religijnej. Wówczas otrzymał nazwę "Mocni w Duchu" - o tyle mocni, o ile słabi, pokładający nadzieję w Panu. Obecnie zespół jeździ po całym świecie, prowadzi rekolekcje, koncerty, duże wydarzenia halowe i plenerowe, warsztaty muzyczne i taneczne, oraz nagrywa płyty. Do dziś wydano około 300 tys. egzemplarzy albumów muzycznych Mocnych w Duchu. Zespół liczy około 40 osób, w tym wiele małżeństw, które właśnie tu się poznały. Od 1996 roku kierownikiem zespołu jest Inga Pozorska, która miała szczególną więź z o. Józefem. Wwspomina go w jednym z wywiadów: „Kiedyś po prostu przyszedł i powiedział: „Dosyć jedynie grania, zacznijcie pisać własne kompozycje”. Zdziwiliśmy się na te słowa, ale stwierdził krótko: „Jestem przekonany, że macie ten dar” […] Z całym zespołem chodziliśmy na spacery, na basen czy na ping-ponga. Wszędzie było widać całkowite oddanie ojca Chrystusowi i jego wierność Duchowi Świętemu, która mnie w nim niezmiennie fascynuje”.[3] Nieodłączną częścią filmu będzie muzyka Mocnych w Duchu, ale także sceny, w których występują jako zespół, np. na Arenie Młodych w Atlas Arenie, podczas comiesięcznych mszy z intencją o uzdrowienie.

UWIELBIENIOWA ŁÓDŹ RATUNKOWA

Jedną z form działania są także muzyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, które jednorazowo gromadzą ponad pół tysiąca uczestników i to właśnie one zaowocowały powstaniem grupy młodzieżowej, która przyjęła nazwę "Młodość - lubię to". Tak też powstała Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa - spotkanie ewangelizacyjne dla młodych, organizowane regularnie osiem razy w ciągu roku szkolnego. Inicjatywa przeznaczona jest dla młodzieży z gimnazjów i liceów. Jest to wydarzenie wysokonakładowe - od profesjonalnego nagłośnienia po światła koncertowe w kościele. Muzycznie nad wydarzeniem czuwa zespół Mocni w Duchu wraz z diakonią modlitwy tańcem i flagą.

MSZE ŚWIĘTE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

Każdego miesiąca, nieprzerwanie od 1992 r. w ostatni poniedziałek i w niedzielę, w kościele Jezuitów odprawiane są dwie Eucharystie z modlitwą o uzdrowienie, zainicjowane przez Ojca Kozłowskiego. Przyjeżdża na nie stale ok. 2500 - 3000 osób z całej Polski. Do spowiedzi podchodzi nawet około 50 osób. Zespół Mocni w Duchu gra na tych mszach i zapewnia niezwykłą atmosferę sprzyjającą charyzmatycznej modlitwie. Prowadzone są także transmisje radiowe i telewizyjne. Stale docierają do nas nowe świadectwa osób, które podczas tych mszy (zarówno będąc w kościele jak i oglądając je przez internet) zostały uzdrowione fizycznie lub duchowo.

DOM DZIECKA I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

„Józef Kozłowski SJ wraz z grupą zapalonych młodych nauczycieli i studentów ze wspólnoty „Mocni w Duchu” wpadł na pomysł stworzenia miejsca, do którego mogłyby przychodzić dzieci z rodzin borykających się z problemami materialnymi. Aby dać tym dzieciom szansę na lepszy start życiowy i na poznawanie Pana Boga, należało stworzyć instytucję uprawnioną do takiej pomocy”[1]. W 1992 r. powstało Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, które prowadzi jedyny w Łodzi terapeutyczny dom dziecka i świetlicę środowiskową dla ubogich dzieci z patologicznych rodzin. Oba te miejsca noszą nazwę „Anielisko”. Dzięki temu miejscu, dzieci rozwijają się, a nawet wychodzą z niektórych upośledzeń, przechodzą do kolejnej klasy, korzystają z zajęć sportowych, plastycznych, motywacyjnych, uczą się odpowiedzialności, odwagi podejmowania decyzji. Świetlica jest też miejscem ewangelizacji dzieci.

DOM MIŁOSIERDZIA

Dom Miłosierdzia to miejsce, w którym prowadzona jest modlitwa o uwolnienie, terapia (indywidualna i grupowa: terapia małżeńska, terapia uzależnień, psychoterapia) oraz kierownictwo duchowe. Wszyscy terapeuci oprócz posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych należą do wspólnot, zgormadzonych przy kościele Jezuitów w Łodzi.

WYDAWNICTWO

Z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego już w 1992 r. powstało wydawnictwo. Aktualnie Centrum Mocni w Duchu wydaje dziesiątki tysięcy książek ewangelizacyjnych, nagrań audio z konferencjami, audiobooki oraz oczywiście płyty muzyczne zespołu z koncertów oraz nagrania studyjne. Dyrektorem wydawnictwa jest Joanna Sztaudynger.

Od 1992 roku, ukazuje się także dwumiesięcznik katolickiej odnowy charyzmatycznej „Szum z Nieba”. Jest to czasopismo wydawane w nowoczesnej szacie graficznej z bogatą treścią dotyczącą psychologii, rozwoju duchowego, charyzmatów i życia w rodzinie, z wywiadami z autorytetami w kwestiach wiary i świadectwami uzdrowień i nawróceń. Obecny nakład około 5500 egzemplarzy. Naczelną jest Malwina Kocot.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Przez wiele lat o. Kozłowski był dyrektorem, a także koordynatorem Krajowej Rady Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym na region łódzki. Wydał kilkanaście książek nawiązując do doświadczenia rekolekcji ignacjańskich i duchowości Odnowy Charyzmatycznej. Ojciec czynnie angażował się w międzynarodowe konferencje Odnowy w Duchu Świętym. Był ceniony jako spowiednik i kierownik duchowy. Założył i odnowił kilkadziesiąt grup Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. W ewangelizacji o. Józef łączył przemawianie z mocą, świadectwo i modlitwę śpiewem.

O. Józef Kozłowski jest odkrywcą i promotorem nowych dróg ewangelizacji, które zawsze adoptował do potrzeb konkretnego człowieka, wprowadził oryginalną metodę przeżywania dziesięciotygodniowego Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Jego podstawą jest podręcznik „Życie w Duchu Świętym”, a seminarium można przeprowadzić stacjonarnie lub eksternistycznie, dojeżdżając do Łodzi na dwie sesje podsumowujące. Ojciec Józef Kozłowski jako pierwszy w Polsce połączył doświadczenie Odnowy Charyzmatycznej z dynamiką rekolekcji ignacjańskich. Dzięki temu połączeniu, członkowie grup Odnowy uczą się rozeznawania duchowego w szkole św. Ignacego Loyoli.

W filmie będzie mowa zarówno o dziesięciotygodniowym Seminarium, jego celach, efektach, coraz liczniejszej liczbie uczestników z całej Polski, ale także o rekolekcjach ignacjańskich w milczeniu, które odbywają się kilka razy w roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Porszewicach k. Łodzi, gdzie będzie też realizowane kilka scen do filmu.

DYSTRYBUCJA FILMU

Ponieważ film będzie zrealizowany w sposób profesjonalny, można będzie go wyświetlić w kinie lub w telewizji, w ramach pokazu premierowego.

Naszym celem jest to, by dotarł do jak największej liczby odbiorców, także spoza Łodzi i Wspólnoty Mocnych w Duchu, więc Internet oraz media społecznościowe będą głównym kanałem rozpowszechniania filmu. Obecnie kanał Mocni w Duchu Jezuici Tv ma blisko 80 000 subskrybentów, a najpopularniejsze filmy i transmisje obejrzało około 2 000 000 widzów. Transmisje mszy oraz wiele wydarzeń ewangelizacyjnych, konferencje czy też filmy np. rekolekcyjne, ogląda coraz większa liczba osób z całej Polski oraz zagraniczna Polonia.

Ponieważ film będzie mieć napisy po angielsku, będzie dostępny także dla zagranicznych widzów, internautów.

Powstanie także trailer filmu, ułatwiający jego promowanie i reklamowanie.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM NA 8 DNI ZDJĘCIOWYCH

Zdjęcia: Planujemy, by do końca czerwca 2019 r. nagrać ważne wydarzenia i wywiady, ze względu na dostępność ludzi przed wakacjami. Zakładając około 10-15 wywiadów, które nie zawsze uda się ustawić po 3 w jednym dniu, 8 dni zdjęciowych powinno ułatwić ich realizację. Na jeden wywiad trzeba przeznaczyć około 3 godzin (1,5 na rozstawienie się i złożenie, przygotowanie, przejazd, 1,5 na wywiad, ale to różnie bywa, może być i krócej, w zależności od osoby i wspomnień).

Okres zdjęć: Kwiecień – czerwiec 2019

Postprodukcja: ok 3 miesiące (koniec września 2019 r.)

Montaż, grafika, poprawki, konsultacje: minimum 2 miesiące (w zależności od ilości materiału, ale najwięcej czasu zajmuje komunikowanie się, zanim ktoś obejrzy, powie, co poprawić, zanim montażysta poprawi i odeśle. Z doświadczenia zabiera najwięcej czasu)

Udźwiękowienie, koloryzacja – 1 miesiąc (kwestia dostępności terminów)

Gotowy film: optymistycznie zakładamy październik 2019 roku. Jest to dość dobra data rozpoczęcia nowego roku szkolnego, akademickiego, powrotu ludzi z wakacji itp.

DLA FILMU BĘDZIEMY UBIEGAĆ SIĘ TAKŻE O:

1. REKOMENDACJE

2. PATRONATY HONOROWE I MEDIALN

[1]https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-3-2014/Wiara-i-Kosciol/Lodz-mocna-Duchem

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4]http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/ewangelizacja-mainmenu-56/formy-zorganizowane-mainmenu-48/732-nasze-anielisko

Wpłacający112

BL
Bogusława Laskowska
700 zł
CO
Cezary Obszyński
630 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
JM
Joanna Madej
500 zł
NR
Norbert Religa
500 zł
P
PRZEMYSŁAW WEGWERT
320 zł
KR
Kamila Rybarczyk
300 zł
P
PRZEMYSŁAW WEGWERT
285 zł
JP
Jakub Pietkiewicz
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze3

 
2500 znaków
 • AS
  Anna Szcześniak

  Nie znałam osobiście ojca Józefa. A przepisując jego konferencje, mam wrażenie, jakbym znała go od zawsze. Wpieram finansowo, wspieram modlitewnie. Niech szerzy się dobro! :)

 •  
  Użytkownik anonimowy

  Niech to dzieło się rozprzestrzenia.

  50 zł
 • AS
  Anna Szcześniak

  Odkąd dołączyłam do wspólnoty Mocni w Duchu, bardzo pragnęłam poznać o. Józefa. I oto pojawiła się taka możliwość, przepisując jego konferencje do procesu beatyfikacyjnego. A teraz jeszcze ten film! REWELACJA! Tak właśnie Pan Bóg odpowiada na pragnienia mojego serca. BOŻE, JESTEŚ TAKI DOBRY!

Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

437 657 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?