AGRO-PERMA-LAB. Dorzuć się na start - KIEŁKUJEMY! Edukacja na rzecz rozwoju agroekologii i permakultury w Polsce. ID: kmtenk

AGRO-PERMA-LAB. Dorzuć się na start - KIEŁKUJEMY! Edukacja na rzecz rozwoju agroekologii i permakultury w Polsce. ID: kmtenk

9 739 zł z 8 000 zł

121%

9 739 zł

9 739 zł

z 8 000 zł

zakończona

zakończona

06.09.2020r

102

102

wspierających
121%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki


D Z I Ę K U J E M Y ! ! !

Z pomocą ponad 80 osób, już na 4 dni przed końcem zrzutki udało nam się zebrać minimum przewidywanej sumy, która pomoże nam wykiełkować i wzmocnić projekt APLab NASIONA 2020 oraz edukację z zachowywania nasion w Polsce. UWAGA - nie zamykamy zrzutki!

W C I Ą Ż M O Ż N A W P Ł A C A Ć! Dodatkowe 3000zł, czyli dobicie do 137,5% początkowego celu, pozwoli nam pokryć maximum przewidywanych kosztów organizacyjnych przy formalizacji naszej organizacji AgroPermaLab. Wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni w tworzonych przez nas przewodnikach o zachowywaniu i domach nasion, a pozostałe w budżecie środki, przeznaczymy na dodruk publikacji. Dorzuć się!

sc8fd95f372a3071.png

Rozwijasz P E R M A K U L T U R Ę? Prowadzisz O G R Ó D J A D A L N Y? 

Edukujesz i działasz na rzecz suwerenności żywnościowej i A G R O E K O L O G I I? - My też.


Właśnie K I E Ł K U J E M Y - dorzuć się na start naszej inicjatywy i wesprzyj rozwój ogrodowej edukacji i transformacji. [ ENGLISH version here ]


c58ec6fbfd3c6a05.png

D O Ł Ą C Z S I Ę! 

Potrzebujemy Twojego wsparcia, by zapewnić dobre podłoże dla naszej kiełkującej inicjatywy!


AgroPermaLab / www.agropermalab.org

- nasze motto to "Głowa ku Ziemi"


O R G A N I Z U J E M Y S Z K O L E N I A liderów i edukatorów społecznościowych agreokologii i permakultury na bazie rekrutacji i stypendiów. Spotkania odbywają się w wyjątkowych permakulturowych i ekologicznych gospodastwach, które wytwarzają żywność i uczą innych jak to robić. Stawiamy na wymianę doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami, wymianę wiedzy z trenerami-ekspertami, oraz na wyłanianie nowej, wspólnej wizji płynącej z dialogu różnych perspektyw i różnych sektorów społecznych i zawodowych. Dlatego uczestnicy naszych spotkań to niezwykle bioróżnorodna grupa ludzi o wyjątkowej zdolności by animować zmianę społeczną, świadomościową i ekologiczną, a nasi absolwenci pozostają w ścisłych relacjach współpracy. O naszym szkoleniu 2019 w Zielonych Wiadomościach.


"Agroekologia to sposób życia. To widzenie w Ziemi jej społecznej,

nie tylko produktywnej funkcji. 

To więcej niż produkcja małej skali;

to traktowanie natury jako żywej istoty, nie jako towaru" 

                            Schola Campesina 2017Zbieramy na 2 równoległe C E L E - możesz nam pomóc w jednym z nich lub obydwóch:

1.PROJEKT APLab NASIONA: WSPÓŁFINANSOWANIE projektu Domu Nasion i publikacji w 2020 

2.PROJEKT FUNDACJA: FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI FUNDACJI AGRO-PERMA-LAB 


1. PROJEKT APLab NASIONA. Cegiełka na publikację i społeczny dom nasion.

W ramach tego celu, potrzebujemy dozbierać ok. 3000PLN, aby zapewnić opłacenie wysokiej jakości materiałów na budowę i zaprojektowanie pilotażowego Społecznego Domu Nasion w Polsce oraz druk publikacji (składu i redakcji) Przewodnika o Zachowywaniu i Domach Nasion. Przewodnik będzie powszechnie dostępny w niewielkim nakładzie oraz wersji pdf. Obecnie materiały edukacyjne o zachowywaniu własnych nasion praktycznie nie istnieją w powszechnym obiegu. Projekt realizowany jest w ramach grantu od austriackiej organizacji nasiennej Arche Noah w ramach programu Community Seed Banks Academy* i odbędzie się we współpracy z organizacjami z ruchu Nyeleni Polska. 

[Zobacz galerię z pierwszych wywiadów 1, 2, 3, z nasiennikami z Dolnego Śląska]


2.PROJEKT FUNDACJA APLab. Dorzuć się na start. Kiełkujemy.

Finansowanie o które prosimy na założenie Fundacji AgroPermaLab, pozwoli nam pokryć podstawowe koszty rejestracji i utrzymania procesów administracyjno-księgowych przez pierwszy rok rozwijania formalnej organizacji społecznej. Koszt ten, obliczony na 5000zł (max 8000zł) nie uwzględnia płac za pracę, jedynie takie wydatki jak opłacenie księgowości, notariusza, wpisu do KRS, konsultacji prawnych, konta bankowego, programu do księgowania, esencjonalnych podróży służbowych w kwestiach administracyjnych i niewielkie koszty związane z użyczeniem biura. Koszty te w kolejnych latach zaczną być pokrywane z wpłat darowizn oraz grantów.


---


Budujemy na ponad 4 latach nieformalnych działań edukacyjno-społecznych w ramach Ruchu Suwerenności Żywnościowej, które doprowadziły nas do tego miejsca. Współorganizowaliśmy Międzypokoleniowe Spotkania Rolników, Forum Suwerenności Żywnościowej, uczestniczyliśmy w wydarzeniach międzynarodowych. W 2019 roku zrealizowaliśmy pierwsze 10-dniowe szkolenie APLab dla Liderów Agreokologii i Permakultury. Teraz jest czas, by sformalizować nasze działania. Da nam to szansę stać się formalnym partnerem dla instytucji w Polsce i na forum międzynarodowym oraz wzmocni działania promocyjne i edukacyjne, takie jak przeprowadzenie PROJEKTU APLab NASIONA.


w586a46ff6c3ff9f.gif

*W czerwcu 2020 APLab uzyskał w ramach konkursu grant na przeprowadzenie kolejnego pilotażowego projektu szkoleniowo-badawczego, tym razem o Społecznościowych Domach nasion - AgroPermaLab: Nasiona. Projekt ten jest trzyfazowy. Uwzględnia 1) wywiady o praktykach zachowywania i odtwarzania nasion roślin uprawnych z wyspecjalizowanymi w tym pasjonatami nasion- rolnikami i ogrodnikami; 2) szkolenie dla liderów projektów nasiennych, w tym z suwerenności nasiennej oraz prowadzenia społecznościowych domów i banków nasion; 3) otwarcie społecznego, Sudeckiego Domu Nasion oraz udostępnienie przewodnika jak to zrobić w języku polskim.


D Z I A Ł A J Z N A M I - prowadzisz własną mikro-uprawę lub współtworzysz K O O P E R A T Y W Ę spożywczą, gdzie centralną kwestią jest żywność? Rozumiesz związki między produkcją pożywienia i zmianami klimatu? Czujesz Ziemię i kierujesz się etyką ekologii? I chcesz zaszczepić te wartości u innych, wpłynąć na swój lokalny ekosystem, zmobilizować społeczność? A może widzisz potrzebę by E D U K A C J A P R A K T Y C Z N A w temacie ogrodów i naturalnych upraw pożywienia była dostępna i powszechna; by jedzenie trafiało najprostszą drogą z pola na stół? - My też.


W E S P R Z Y J N A S!


Co nas wyróżnia?

IDEA AgroPermaLab.


Z A P R A S Z A M Y do aplikacji na nasze szkolenia liderów i edukatorów którzy w swojej społeczności realizują strategie suwerenności żywnościowej lub chcą je systemowo wprowadzać ucząc się od istniejących inicjatyw.


Uczestnicy APLab mają szerokie spektrum doświadczeń - reprezentują permakulturowe siedliska i ogrody społeczne, farmy miejskie, gospodarstwa ekologiczne, kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane społecznie, instytucje badawcze i prawne, inne ruchy społeczne, inicjatywy edukacyjne szkolące z zakresu ekologicznych technologii rolnictwa i ogrodnictwa, zagrody edukacyjne. Nasze treningi łączą "praktykę agreokologii i permakultury" w w kontekście gospodarstwa, naukę wszystkimi zmysłami, z żywą debatą i dialogiem na tematy rozpięte na szerokiej skali - od procesów i zmian lokalnych po globalne wyzwania XXI wieku, filozofię i geopolitykę. Dzielimy się i rozwijamy narzędzia pracy w grupie i podwyższania kompetencji miękkich w zakresie liderstwa.


E D U K U J E M Y, by ważne dla nas R O Z W I Ą Z A N I A S P O Ł E C Z N E dla Ziemi, Ludzi i Klimatu weszły do powszechnej świadomości i debaty publicznej - by zmieniały politykę i pobudzały społeczeństwo do wzięcia odpowiedzialności za kolejne pokolenia oraz do zwiększenia troski o wspólny ekosystem.


Nasze T R E N I N G I oparte są na horyzontalnej wymianie doświadczeń, w której sami uczestnicy wchodzą w rolę ekspertów. 10-dniowe szkolenie APLab z Agroekologii i Globalnego Zarządzania Rolnictwem i Systemem Żywności ze Scholą Campesiną w 2019 roku, zostało uznane za przykład "Innowacyjnych Praktyk dla Ziemi" w europejskim projekcie RERURALISATION, część projektu "Dostęp do Ziemi".
S Z U K A M Y  S Y N E R G I I pomiędzy podejściami różnych szkół rolnictwa; w modelach współpracy społecznej, w stylach liderstwa, w poglądach. Kładziemy akcent na uwzględnienie tradycyjnych, rdzennych praktyk i mądrości ludowych i spotkanie ich na równi ze światem nauki. 


P U B L I K U J E M Y przewodniki i narzędzia badawcze, np. AgroPermaLab: Synergie permakultury i agreokologii, przez które popularyzujemy założenia i etykę projektowania ekosystemowych miejsc i społeczności oraz odtwarzania samorządności w zakresie żywności.

w2414a48f5e737b6.png h626508c7042d323.png


Chcesz zostać w kontakcie i dowiadywać się o naszych działaniach? 

Zapraszamy do zapisania się do Newslettera


WESPRZYJ NAS!

Dla wpłacających, przygotowaliśmy nagrody w podziękowaniu za wsparcie. 

Publikacje APLab 2020 i APLab 2021


W S P Ó Ł P R A C U J E M Y z siecią organizacji pozarządowych i społecznych w ruchu Nyeleni Polska, m.in. Koalicją Żywa Ziemia, Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym oraz Permakultura.Edu.Pl. Reprezentujemy Polskę międzynarodowo. Jesteśmy członkiem European Agroecology Knowledge Exchange Network; współpracujemy z organizacjami we Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Ukrainie, Anglii i Rumunii.

k24493f75b65b780.png

Patronat medialny: Zielone Wiadomości

bd30a07d3ea1a4fa.pngJesteśmy członkiem:

bb7aa2896977cbc8.png

Wpłacający102

Z
ZdzisieKrzysiek
1 219 zł
MJ
Michael J. Oghia
1 000 zł
 
Dane ukryte
500 zł
BL
Ben Lazar
500 zł
Z
ZdzisieKrzysiek
400 zł
ŁN
Łukasz Nowak
250 zł
EW
Ewa Wrzosek
150 zł
MC
Monika Chmielewska
150 zł
PM
Piotr Macieja
150 zł
MK
Magdalena Kormańska
125 zł
Zobacz więcej

Komentarze2

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nagrody

Wpłać 25 zł i więcej

Podziękowanie w publikacji APLab2020: wymienienie z imienia i nazwiska na liście darczyńców + przypinka APlab

Podziękowanie w publikacji APLab2020: wymienienie z imienia i nazwiska na liście darczyńców + przypinka APlab

Osoby, które dorzucą się by wesprzeć nasz projekt zostaną wpisane z imienia i nazwiska na listę "PODZIĘKOWANIA" w publikacji "Kiełkujemy Domy Nasion: społecznościowe odtwarzanie nasion i suwerenność nasienna w praktyce" 2021. Przypinka APLab do odbioru przy najbliższym wydarzeniu publicznym, takim jak Forum Suwerenności Żywnościowej.

wybrano 29 razy (pozostało 71 z 100)

przewidywana dostawa: 30 stycznia, 2021

Wybieram

Wpłać 75 zł i więcej

Publikacja "AgroPermaLab: Synergie Agroekologii i Permakultury" 2020 + przypinka APLab

Publikacja "AgroPermaLab: Synergie Agroekologii i Permakultury" 2020 + przypinka APLab

Publikacja w limitowanym nakładzie. Pierwsza wersja narzędzia do zbadania, w jakim stopniu gospodarstwo rolne (lub projektowany ogród) realizuje założenia agroekologii i permakultury. Wnikliwa obserwacja jest pierwszym krokiem dobrego projektu. Dlatego broszura zawiera praktyczne wskazówki pomagające poznać naturę gospodarstwa rolnego w całej jego złożoności.

Prezentujemy także opisy trzech polskich gospodarstw modelowo realizujących założenia agroekologii i permakultury. Doświadczeni rolnicy i rolniczki podzielili się z nami swoją wiedzą i doświad czeniem oraz wyzwaniami, które przed nimi stoją.

wybrano 15 razy (pozostało 15 z 30)

przewidywana dostawa: 30 września, 2020

Wybieram

Wpłać 120 zł i więcej

Publikacja "Kiełkujemy Domy Nasion: społecznościowe odtwarzanie nasion i suwerenność nasienna w praktyce" 2021 + przypinka APLab

Publikacja "Kiełkujemy Domy Nasion: społecznościowe odtwarzanie nasion i suwerenność nasienna w praktyce" 2021 + przypinka APLab

Publikacja w limitowanym nakładzie. Pierwsza polska wersja przewodnika tworzenia Społecznościowych Domów Nasion dla organizacji, grup społecznych oraz niezależnych ogrodów i gospodarstw. Opisuje techniki a także dobre praktyki i wymagania zachowywania i odtwarzania własnych nasion; przechowywania i dokumentacji. Przykłady procesów i rozwiązań ułatwiających wspólnotowe zarządzanie materiałem siewnym i jego jakością oraz standardy wymian nasion. Przewodnik zaprezentuje opisy polskich gospodarstw i inicjatyw, w których amatorsko zachowuje się nasiona na skalę, którą można powielić już w przydomowym ogrodzie, sprawdzonymi rozwiązaniami związanymi z procesami czyszczenia, sortowania oraz zbiorów.

wybrano 23 razy (pozostało 7 z 30)

przewidywana dostawa: 30 kwietnia, 2021

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

588 146 zrzutek

i zebrali

330 774 305 zł


A ty na co dziś zbierasz?