id: nrwyyu

Charytatywny projekt "Mały Bajkał dla Miłosza" (dalsze leczenie i rehabilitacja)

Charytatywny projekt "Mały Bajkał dla Miłosza" (dalsze leczenie i rehabilitacja)

Nasi użytkownicy założyli 982 163 zrzutki i zebrali 1 004 788 824 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2

 • #LICYTACJA2 - Koszulka z autografem od Tomasza Sarara


  Zasady licytacji:

  1. Nagrodę w #LICYTACJA2 - Koszulka z autografem od Tomasza Sarara licytujemy w komentarzach na zrzutce Charytatywny projekt "Mały Bajkał dla Miłosza" (dalsze leczenie i rehabilitacja). Wygrywa osoba, która przed zakończeniem licytacji zaproponuje najwyższą kwotę!

  2. W komentarzu (w Aktualnościach, pod licytacją) na zrzutce wpisujemy numer licytacji oraz deklarowaną kwotę.

  3. Numer licytacji: #LICYTACJA2 - Koszulka z autografem od Tomasza Sarara.

  4. Cena wywoławcza: 500,00 zł.

  5. Licytacja kończy się dnia 18.03.2023 o godzinie 21:00.

  6. Po zakończeniu licytacji osoba, która wylicytowała nagrodę zostanie poproszona o kontakt mailowy ( [email protected]) oraz wpłatę zadeklarowanej kwoty na konto specjalnie utworzonej zrzutki: https://zrzutka.pl/nrwyyu

  7. Opis: Koszulka z autografem wielokrotnego mistrza w kick-boxingu, mieszanych sztuk walki, MMA. Człowiek legenda - Tomasz Sarara!


  PZakp2I5x6PMFgHM.png

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Charytatywny projekt "Mały Bajkał dla Miłosza"

Cel: zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza z MPD

Termin: marzec 2023

Kto: Łukasz Rybicki

Cel: Przejście wzdłuż zamarzniętego jeziora Chubsuguł

Długość jeziora: 136 km


FKxwEcY2QnP6AwJY.jpg

Projekt "Mały Bajkał dla Miłosza" rusza w marcu 2023 roku!

Łukasz Rybicki ponownie wspiera Miłosza!


Projekt przejścia najgłębszego, a zarazem drugiego największego jeziora Chubsuguł w Mongolii, zwanego potocznie Małym Bajkałem to już jego druga edycja! Akcja "Mały Bajkał dla Miłosza" to projekt charytatywny. W tym czasie aktywna jest zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza. Każdy z Was może uczestniczyć w akcji!


Diagnoza


Miłosz to skrajny wcześniak który urodził z wagą 990 g 13 tygodni przed wyznaczonym terminem. Dzień w którym przyszedł na świat odmienił już na zawsze przyszłość naszego dziecka. U Miłosza rozpoznano: niewydolność oddechową i krążenia, krwawienie dokomorowe IVH III/II, krwiak śródmózgowy, torbiel po krwiaku śródmózgowym, zespół zaburzeń oddychania RDS III, retinopatię, zapalenie opon mózgowych, wodogłowie (stan po cystowentrykulostomi, septostomii i implantacji układu zastawkowego), mózgowe porażenie dziecięce (niedowład lewostronny), dyzartrię (zaburzenia mowy) oraz niepełnosprawność intelektualną. 


Terapia i rehabilitacja


Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań i terapii, które mogą pomóc naszemu dziecku. W tym roku rozpoczęliśmy wibroterapię za pomocą urządzenia Galileo, a także wyjechaliśmy na turnus delfinoterapii. Jesteśmy pewni, że nowe bodźce, których dostarczyliśmy Miłoszowi pozwolą mu zrobić kolejny milowy krok w rozwoju. W przyszłości chcemy kontynuować rozpoczęte terapie.


Zbieramy na dalsze leczenie i rehabilitację syna, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym!


Walka o zdrowie Miłosza cały czas trwa. Aby w przyszłości mógł być samodzielny, konieczna jest ciągła, kosztowna rehabilitacja. Jest ona niezbędna! Postawienie samodzielnych kroków naszego dziecka nie jest równoznaczne z zakończeniem terapii. Ona była, jest i będzie nierozłącznym elementem walki o lepsze jutro Miłosza. Nie poddajemy się, wciąż idziemy, walczymy i prosimy byście wsparli nas w naszej walce o samodzielność naszego syna!


Będziemy Wam wdzięczni, jeśli pomożecie nam w zebraniu kwoty, która w całości zostanie przeznaczona na dalsze leczenie i wielokierunkową terapię.


vpZpkKRzo73IgzY8.jpg


Charytatywny projekt "Bajkał dla Miłosza" / Zakończony

Cel: zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza z MPD

Termin: 15.02-6.03.2022

Kto: Łukasz Rybicki

Cel: Zimowe przejście wokół jeziora Bajkał w 20 dni

Dystans: 1300 km

i42aca6689b5dc8f.jpeghda75d31430032ab.jpeg

Projekt "Bajkał dla Miłosza" rusza w lutym 2022 roku! Myślę, że to będzie dla wszystkich ogromne zaskoczenie. Jednak tym razem, to nie nasza rodzina wyrusza na wyprawę, a zrobi to Łukasz Rybicki. Mieszkaniec Gdyni, na co dzień kierowca pierwszego piętrowego autobusu w Londynie zasilanego wodorem, ale przede wszystkim pełen energii człowiek o wielkim sercu, który zwrócił uwagę na potrzeby naszego syna. Połączyła ich pasja do podróżowania i wspólny cel.

 

Projekt przejścia jeziora Bajkał w środku zimy przy temperaturze powietrza -30 st. C, samotnie i na nartach z saniami, które będą ważyć 50-60 kg, to nie tylko bicie nowego rekordu Guinnessa, ale również zbiórka środków na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładem lewostronnym oraz niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Bajkał zimą zmienia się w niezwykły szlak komunikacyjny, na zamarzniętym jeziorze tworzy się lodowa powłoka o grubości przekraczającej 1 metr. Dzięki temu Łukasz będzie mógł się przemieszczać po jego powierzchni wraz z całym ekwipunkiem holowanym na saniach w trudnym terenie i w bardzo zmiennych warunkach pogodowych (silny wiatr, śnieg, twardy lód, przeszkody i głazy lodowe, szczeliny oraz słaba widoczność). Wszystko co zabierze ze sobą musi mu wystarczyć na 20 dniową wyprawę i biwakowanie pod namiotem na lodzie. 

 

Akcja "Bajkał dla Miłosza" to projekt charytatywny. W tym czasie aktywna jest zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację Miłosza. Każdy z Was może uczestniczyć w akcji!j4558da5bd1a8a7d.jpeg

cc8d7dee959973db.jpegca70101a6cf73516.jpegg551d5f12befa73c.jpeg

k057325b049939d4.jpeg

t53a25eee62cf13a.jpeg

English below:

Baikal for Milosz

 

The project "Baikal for Milosz" is starting in February 2022! I think it will be a huge surprise for everyone. However, this time it is not our family that is going on an expedition, but Lukasz Rybicki will do it. A resident of Gdynia, a driver of the first double-decker bus in London powered by hydrogen, but above all a man full of energy with a big heart, who paid attention to the needs of our son. They were united by a passion for traveling and a common goal.

 

The project of crossing Lake Baikal in the middle of winter at -30 degrees Celsius, alone and on skis with a sleigh, which will weigh 50-60 kg, is not only breaking a new Guinness record, but also collecting funds for further treatment and rehabilitation of Miłosz, who struggles with cerebral palsy, left-sided paresis and intellectual handicap.

 

In the winter, Baikal turns into an extraordinary communication route, an ice layer more than 1 meter thick forms on the frozen lake. Thanks to this, Lukasz will be able to move along its surface with all the equipment towed on a sleigh in a difficult terrain and in very changeable weather conditions (strong wind, snow, hard ice, obstacles and ice rocks, crevasses, and poor visibility). Everything he takes with him must be enough for a 20-day trip and camping in a tent on ice.

 

The action "Baikal for Miłosz" is a charity project. At that time, there is an active charity fundraiser for further treatment and rehabilitation of Miłosz. Each of you can participate in the action!

 

Diagnosis

 

Miłosz was born an extreme premature baby with a weight of 990 g 13 weeks before the scheduled date. The day he was born changed our child's future forever. Miłosz was diagnosed with: respiratory and circulatory failure, IVH III / II intraventricular haemorrhage, intracerebral hematoma, intracerebral hematoma cyst, RDS III respiratory distress syndrome, retinopathy, meningitis, hydrocephalus (condition after cystoventriculostomy, septostomy and implantation of the valvular system), cerebral palsy (left-sided paresis), dysarthria (speech disorders) and intellectual handicap.

 

Therapy and rehabilitation

 

We are constantly looking for new solutions and therapies that can help our child. This year, we started vibrotherapy using the Galileo device, and we went on a dolphin therapy session. We are sure that the new stimuli that we have provided for Miłosz will allow him to take another milestone in his development. In the future, we want to continue the started therapies.

 

We are collecting funds for further treatment and rehabilitation of our son who is struggling with cerebral palsy!

 

The fight for Miłosz's health continues. In order to be able to be independent in the future, constant, costly rehabilitation is necessary. It is indispensable! Our child taking independent steps is not the end to ending the therapy. It was, is and will be an inseparable element of the fight for Miłosz's better tomorrow. We do not give up, we keep going, we fight and we ask you to support us in our fight for our son's independence!

 

We will be grateful if you help us raise the amount that will be fully spent on further treatment and multi-directional therapy.


@lukaszry

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 13 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Aktywne organizatora:
Inne
Fotografia (1 plik) "Widok na Tatry z Gliczarowa Górnego" Marcin Kęsek
Wpłać 100 zł lub więcej i otrzymaj 1 plik zdjęcia "Widok na Tatry z Gliczarowa Górnego" w pełnej rozdzielczości. Autor Marcin Kęsek, fotograf górski w...
100 zł
Koniec za 22 dni!
Inne
Fotografia (1 plik) "Gerlach skąpany w chmurach" Marcin Kęsek
Wpłać 100 zł lub więcej i otrzymaj 1 plik zdjęcia "Gerlach skąpany w chmurach" w pełnej rozdzielczości. Autor Marcin Kęsek, fotograf górski wyróżniany...
100 zł

Kupione 1

Koniec za 22 dni!
Inne
Fotografia (1 plik) "Sokolica" Marcin Kęsek
Fotografia (1 plik) "Sokolica" Marcin KęsekWpłać 100 zł lub więcej i otrzymaj 1 plik zdjęcia "Sokolica" w pełnej rozdzielczości. Autor Marcin Kęsek, f...
100 zł
Koniec za 22 dni!
Inne
Fotografie (4 pliki) Marcin Kęsek
Wpłać 300 zł lub więcej i otrzymaj 4 pliki zdjęć:"Widok w kierunku Doliny Cichej z Beskidu""Widok na Zakopane i Tatry z okolic Furmanowej""Widok na Ta...
300 zł

Kupione 1

Koniec za 22 dni!
Inne
Trening personalny z Magdaleną Gorzkowską
Trening personalny dopasowany do indywidualnych potrzeb (trening siłowy, technika biegu, siła biegowa, kształtowanie sylwetki) w Chorzowie pod okiem M...
500 zł
Koniec za 22 dni!
Inne
Wyprawa w góry z Miłoszem Pałaszewskim
Za tę kwotę będziesz mógł / mogła dołączyć do wyprawy górskiej na jeden, pełny dzień w Beskidzie Żywieckim, Małym lub Śląskim. To okazja do zdobycia s...
500 zł

Kupione 1 z 3

Koniec za 22 dni!
Nieaktywne
Inne
Kalendarz górski 2022 Marcin Kęsek
12 pięknych zdjęć, a na nich zapierające dech w piersiach krajobrazy. Wyjątkowy, autorski kalendarz na rok 2022 w formacie B3 (50 x 35cm) w limitowane...
100 zł

Kupione 4 z 4

Zakończona
Inne
Książka "Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest" z dedykacją Miłki Raulin
"Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest" to opowieść o wielkiej pasji, podejmowaniu wyzwań, inspirowaniu do spełniania marzeń i niepoddawaniu się prz...
100 zł

Kupione 4 z 4

Zakończona
Inne
Konsultacja dietetyczna z Magdaleną Gorzkowską
Analiza składu ciała z konsultacją dietetyczną i 3 dniowym pakietem próbnym indywidualnej diety w Chorzowie pod okiem Magdaleny Gorzkowskiej. Zadbaj o...
100 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
Czapka dla fana Magdaleny Gorzkowskiej
Oryginalna czapka Elbrus pochodzi z wyprawy Magdaleny Gorzkowskiej na szczyt Mount Everest. Wysyłka możliwa tylko na terenie Polski.
200 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
Zestaw dla fana, miłośnika Jednostki Wojskowej Grom
Zestaw dla fana, miłośnika Jednostki Wojskowej Grom. Bluza, koszulka, czapeczka i smycz. Istnieje możliwość wyboru rozmiaru od S do XL.Wysyłka możliwa...
200 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
Koszulka z autografem od Tomasza Sarary
Tomasz Sarara - wielokrotny mistrz Polski w kickboxingu, bokser wagi ciężkiej, zawodnik MMA przekazał oryginalną koszulkę z autografem.Wysyłka koszulk...
350 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
Koszulka z imienną dedykacją od Tomasza Drwala
Tomasz Drwal - pierwszy Polak który walczył w Ultimate Fighting Championship przekazał oryginalną koszulkę PIT BULL WEST COAST (rozmiar L), którą podp...
500 zł
Zakończona

Wpłaty 142

KW
Kasia
100 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
MG
Mga
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków