Opis

Kurs uczy samodzielnego przygotowania osi czau podobnych do tych wykorzystywanych przez Cyfrowe Histrorie. Kurs jest prowadzony w formule e-learningowej i obejmuje 8 godzin zajęć (prezentacje, studia przypadku, ćwiczenia), podzielone na dwie 4 godzinne sesje.
Mecenas Cyfrowego HiT

Wymienienie na liście mecenasów wydawnictwa umieszczonej na stronie www.cyfrowyhit.pl

od 25 zł

Kupione 159

Testy z HiT

Dostęp do testów z zakresu podstawy programowej HiT.

od 50 zł

Kupione 119

Kurs "Jak przygotować interaktywną oś czasu?"

od 100 zł

Kupione 50 z 50

Zakończona

Sprzedający

Kontakt

aby napisać do organizatora.

Opis

Kurs uczy samodzielnego przygotowania osi czau podobnych do tych wykorzystywanych przez Cyfrowe Histrorie. Kurs jest prowadzony w formule e-learningowej i obejmuje 8 godzin zajęć (prezentacje, studia przypadku, ćwiczenia), podzielone na dwie 4 godzinne sesje.
Mecenas Cyfrowego HiT

Wymienienie na liście mecenasów wydawnictwa umieszczonej na stronie www.cyfrowyhit.pl

od 25 zł

Kupione 159

Testy z HiT

Dostęp do testów z zakresu podstawy programowej HiT.

od 50 zł

Kupione 119