id: pbwx4z

Wesprzyj ochotników białoruskich broniących Ukrainę! Падтрымай беларускіх добраахвотнікаў, якія абараняюць Украіну / Support belarusian volunteers fighting in defence of Ukrain

Wesprzyj ochotników białoruskich broniących Ukrainę! Падтрымай беларускіх добраахвотнікаў, якія абараняюць Украіну / Support belarusian volunteers fighting in defence of Ukrain

Nasi użytkownicy założyli 1 145 391 zrzutek i zebrali 1 192 119 200 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności8

 • 🔴 100 панамаў і кепак-бейсболак польскай фірмы Helikon Tex, дзякуючы вашым ахвяраванням, паехалі да Батальён Кастуся Каліноўскага Гэта другая партыя шапак. Чакаю на дастаўку яшчэ адной, трэцяй. Амаль лета, трэба адпаведна ахоўваць галовы і маскіраваць іх. Шапкі выкананыя ў вельмі добрым камуфляжы Camogrom - польскай версіі самага папулярнага ва Украіне і свеце амерыканскага камуфляжу Multicam.

  🇵🇱 100 kapeluszy i czapek z daszkiem polskiej firmy Helikon Tex dzięki Waszym darowiznom trafiło do Batalionu Kastusia Kalinouskiego.

  To już druga partia czapek. Czekam na dostawę kolejnej, trzeciej. Prawie lato i trzeba odpowiednio chronić głowy i maskować je. Czapki wykonane są w bardzo dobrym kamuflażu Camogrom - polskiej wersji najpopularniejszego na Ukrainie i na świecie amerykańskiego kamuflażu Multicam.

  🇺🇸 Thanks to your donations, 100 hats and caps from the Polish company Helikon Tex went to the Belarusian Kastuś Kalinouski Battalion.

  This is the second batch of caps. I am waiting for the delivery of the next, third. It's almost summer and you need to properly protect your heads and mask them. The caps are made in a very good Camogrom camouflage - the Polish version of the American Multicam camouflage, the most popular in Ukraine and in the world.

  🔴 Мой збор працягваецца тут: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Перавесці ахвяраванні можна таксама праз PAYPAL на мэйл: [email protected]

  Вы можаце далучыцца да майго збору або падтрымаць Батальён непасрэдна. Інфармацыя ёсць на профілях Батальёну ў сацсетках. Таксама можаце перадаваць свае рэчы непасрэдна ў Мабілізацыйны цэнтр беларускіх добраахвотнікаў пры Беларускім Доме ў Варшаве.

  Рыштунак таксама можна ахвяраваць асабіста і пераслаць у пачкамат. Дэталі ў прыват.

  🇵🇱 Moja zbiórka trwa tutaj: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Darowizny można również przekazywać przez PAYPAL na adres e-mail: [email protected]

  Możesz dołączyć do niej lub bezpośrednio wesprzeć białoruski batalion w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Informacje o własnej zbiórce batalionu dostępne są na jego profilach mediów społecznościowych. Możesz również przekazać swoje rzeczy bezpośrednio do Centrum Mobilizacyjnego Ochotników Białoruskich w Domu Białoruskim w Warszawie.

  Sprzęt, wyposażenie można również przekazać osobiście i przesłać do paczkomatu. Szczegóły prywatnie.

  🇺🇸 My fundraising continues here: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Donations can also be made via PAYPAL to the e-mail address: [email protected]

  You can join it or directly support the battalion. Information about the battalion's collection is available on its social media profiles. You can also donate your gear directly to the Mobilization Center of Belarusian Volunteers at the Belarusian House in Warsaw.

  Equipment can also be donated in person and sent to a postal box. Details in privatew80fb658267b42f5.jpegg6008c38fd9b8648.jpegfffd7e7f73ffb874.jpeg

  o73ca14c4373dd38.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

 • Zbiórka dla białoruskich ochotników walczących w obronie Ukrainy.
 • Збор сродкаў для беларускіх дабраахвотнікаў, якія змагаюцца ў абароне Украіны.
 • A fundraising campaign for the benefit of Belarusian volunteers fighting in defence of Ukraine. 

u9f01afdfb3948b0.jpeg

Z Pogonią na ramieniu i z marzeniem o wolnych Ukrainie i Białorusi w gorącym sercu Białoruscy bojownicy walczą w obronie Ukrainy od 2014 r. Obecnie około 200 białoruskich ochotników walczy przeciwko agresji rosyjskiej. Utworzyli oni Białoruski Batalion Kastusia Kalinowskiego. Patronem jest przywódca Powstania Styczniowego na terenach Litwy i Białorusi. W Warszawie, w Białoruskim Domu przy ul. Kryniczna 6, działa Punkt wsparcia ochotników białoruskich, dzięki któremu już kilka grup Białorusinów wyruszyło do Ukrainy. Tam również można przynieść pomoc rzeczową - umundurowania, ciepłe ubrania, bieliznę, lekarstwa, oporządzenie taktyczne, zapasy jedzenia.

Pierwsza część mojej zbiórki została zakończona. Dzięki waszej pomocy udało się zebrać ponad 80 tys. zł. w pierwszej edycji. Wszystkie wydatki są uzgadniane, koordynowane z Punktem w Warszawie a także z ochotnikami w Ukrainie. Pierwszą potrzebą był transport.

Kupiliśmy już trzy samochody dla ochotników - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 i Mini bus Fiat Ducato. Zebraliśmy na część wyposażenia taktycznego - np. na część apteczek taktycznych indywidualnych. Szeregi rosną a więc kontynuujemy zbiórkę dla białoruskich ochotników, którzy bronią Ukrainy. Zbieramy dalej - głównie na optykę, termowizory, noktowizory, apteczki taktyczne, środki ochrony, okulary balistyczne, umundurowanie, buty i podobne potrzeby.

Jestem białoruskim dziennikarzem, reporterem i dokumentalistą w Telewizji Biełsat. Prowadzę program telewizyjny gdzie komentuję wydarzenia międzynarodowe związane z Białorusią. W polskich mediach komentuję wojnę w Ukrainie. Znam część ochotników osobiście i mogę im zaufać. Swoim imieniem gwarantuję że wpłacone środki zostaną wydane bezpośrednio na ochotników białoruskich. Wyłącznie na ich potrzeby, nie pobieram za to żadnej prowizji ani nie ma żadnych pośredników w tej sprawie. Pieniądzę szybko trafią wyłączenie na pomoc Białorusinom broniącym Ukrainę i zostaną wydane na potrzeby ochotników lub zostaną wydane na wyposażenie, które dostarczymy im do Ukrainy.

______________________________________________________________________________________________________me18ccaf7187bf74.jpeg

Кампанія па зборы сродкаў на карысць беларускіх добраахвотнікаў у абарону Украіны.


З Пагоняй на шэўронах і марай аб свабодных Украіне і Беларусі ў гарачых сэрцах, беларускія ваяры з 2014 году змагаюцца ў абароне Ўкраіны. Зараз каля 200 беларускіх дабраахвотнікаў змагаюцца супраць расейскай навалы. Яны ўтварылі Беларускі Батальён імя Кастуся Каліноўскага. Іхны патрон узначальваў Вызвольнае Паўстаньне 1863 году ў Літве і Беларусі. У Беларускім Доме на вул.Крынічнай 6 у Варшаве, месьціцца Пункт падтрымкі беларускіх дабраахвотнікаў, дзякуючы якому ўжо некалькі груп беларусаў ужо выправіліся ва Ўкраіну. Туды ж можна прыносіць вашую матэрыяльную дапамогу – уніформу, цёплыя рэчы, бялізну, лекі, тактычны рыштунак, харчовыя прадукты.


Першая частка збору сродкаў завершаная. Дзякуючы вашай дапамозе нам удалася сабраць больш за 80 тысяч злотых у першай частцы. Усе выдаткі ўзгодненыя, скаардынаваныя Варшаўскім Пунктам Падтрымкі, а таксама з дабраахвотнікамі ва Ўкраіне. Першай патрэбай сталіся транспартныя сродкі.


l1a0c8b6f028eecf.jpeg

Мы ўжо набылі тры аўтамабілі для дабраахвотнікаў - Toyota Hilux, Mitsubishi L200, а таксама міні-бус Fiat Ducato. Мы таксама сабралі сродкі на пэўны тактычны рыштунак - напрыклад, індывідуальныя тактычныя аптэчкі першай дапамогі. Шэрагі растуць, вось жа мы працягваем збор сродкаў для беларускіх дабраахвотнікаў, якія бароняць Украіну. Мы зьбіраем дадатковыя сродкі – перадусім на оптыку, цеплавізары й нактавізары, артэчкі першай дапамогі, сродкі індывідуальнай абароны, балістычныя акуляры, абмундыраваньне, палявы абутак ды іншыя падобныя патрэбы.


ne61e000a11132f3.jpeg

Я беларускі журналіст, рэпартэр ды кінадакумэнталіст тэлебачаньня БелСат. Я вяду тэлепраграму, дзе я камэнтую міжнародныя падзеі датычныя да Беларусі. У польскіх СМІ я камэнтую вайну ва Ўкраіне. Я ведаю некаторых дабраахвотнікаў асабіста і цалкам ім давяраю. Я гарантую ўласным імём, што вашыя сродкі пойдуць непасрэдна і выключна на патрэбы беларускіх дабраахвотнікаў. Я не бяру ніякіх камісыйных, ані не прыцягваю пасярэднікаў. Сродкі будуць хутка пералічаныя ва Ўкраіну на заспакаеньне патрэбаў беларускіх абаронцаў Украіны. Альтэрнатыўна, грошы будуць выдадзеныя ў Польшчы на закуп абсталяваньня, якое мы перадамо ва Ўкраіну.

_______________________________________________________________________________________________________


A fundraising campaign for the benefit of Belarusian volunteers fighting in defence of Ukraine. 


With the Pahonia on their chevrons and the dream of free Ukraine and Belarus in their glowing hearts, Belarusian fighters have been fighting in defence of Ukraine since 2014. Currently, about 200 Belarusian volunteers are fighting against the Russian aggression. They have formed the Belarusian Battalion named after Kastuś Kalinoŭski. Their patron was the leader of the January Uprising in Lithuania and Belarus in the mid-19th century. In the Belarusian House at ul.Kryniczna 6 in Warsaw, there is a Supporting Point for Belarusian volunteers, due to which several groups of Belarusians have already left for Ukraine. There you can also bring your in-kind aid – military uniforms, warm clothes, underwear, medicines, tactical equipment, food supplies.


The first part of my fundraising campaign has been completed. Thanks to your help we have managed to collect over PLN 80 thousand in its first iteration. All the costs are agreed, coordinated with the Supporting Point in Warsaw and also with the volunteers in Ukraine themselves. The first need was for transportation vehicles.

e7091b066200ea47.jpeg

We have already bought three cars for the volunteers - a Toyota Hilux, a Mitsubishi L200 and a Mini bus Fiat Ducato. We have raised funds for some tactical equipment - for example, individual tactical first aid kits. The ranks are growing, so we continue collecting for Belarusian volunteers who are defending Ukraine. We are collecting more - mainly for optics, thermal imaging and night vision devices, tactical first aid kits, protective equipment, ballistic goggles, uniforms, field boots and other similar needs.


I am a Belarusian journalist, reporter and film maker at BelSat Television. I host a TV programme where I comment on international events related to Belarus. In the Polish media I comment on the war in Ukraine. I know some of the volunteers in person and I fully trust them. With all my honour, I guarantee that the donated funds will be spent directly and exclusively on Belarusian volunteers’ needs. I don't take any commission for this, nor there are intermediaries in this matter. The money will quickly go exclusively to help Belarusians defending Ukraine and will be spent on the needs of the volunteers. Alternatively, they will be spent in Poland on equipment that will be subsequently supplied to Ukraine.

r60d4623b0006b45.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 307

preloader

Komentarze 3

 
2500 znaków