id: pbwx4z

Wesprzyj ochotników białoruskich broniących Ukrainę! Падтрымай беларускіх добраахвотнікаў, якія абараняюць Украіну / Support belarusian volunteers fighting in defence of Ukrain

Wesprzyj ochotników białoruskich broniących Ukrainę! Падтрымай беларускіх добраахвотнікаў, якія абараняюць Украіну / Support belarusian volunteers fighting in defence of Ukrain

49 357 zł 
z 50 000
98%
zakończona 10.08.2022r
307 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności8

 • 🔴 100 панамаў і кепак-бейсболак польскай фірмы Helikon Tex, дзякуючы вашым ахвяраванням, паехалі да Батальён Кастуся Каліноўскага Гэта другая партыя шапак. Чакаю на дастаўку яшчэ адной, трэцяй. Амаль лета, трэба адпаведна ахоўваць галовы і маскіраваць іх. Шапкі выкананыя ў вельмі добрым камуфляжы Camogrom - польскай версіі самага папулярнага ва Украіне і свеце амерыканскага камуфляжу Multicam.

  🇵🇱 100 kapeluszy i czapek z daszkiem polskiej firmy Helikon Tex dzięki Waszym darowiznom trafiło do Batalionu Kastusia Kalinouskiego.

  To już druga partia czapek. Czekam na dostawę kolejnej, trzeciej. Prawie lato i trzeba odpowiednio chronić głowy i maskować je. Czapki wykonane są w bardzo dobrym kamuflażu Camogrom - polskiej wersji najpopularniejszego na Ukrainie i na świecie amerykańskiego kamuflażu Multicam.

  🇺🇸 Thanks to your donations, 100 hats and caps from the Polish company Helikon Tex went to the Belarusian Kastuś Kalinouski Battalion.

  This is the second batch of caps. I am waiting for the delivery of the next, third. It's almost summer and you need to properly protect your heads and mask them. The caps are made in a very good Camogrom camouflage - the Polish version of the American Multicam camouflage, the most popular in Ukraine and in the world.

  🔴 Мой збор працягваецца тут: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Перавесці ахвяраванні можна таксама праз PAYPAL на мэйл: kacz[email protected]

  Вы можаце далучыцца да майго збору або падтрымаць Батальён непасрэдна. Інфармацыя ёсць на профілях Батальёну ў сацсетках. Таксама можаце перадаваць свае рэчы непасрэдна ў Мабілізацыйны цэнтр беларускіх добраахвотнікаў пры Беларускім Доме ў Варшаве.

  Рыштунак таксама можна ахвяраваць асабіста і пераслаць у пачкамат. Дэталі ў прыват.

  🇵🇱 Moja zbiórka trwa tutaj: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Darowizny można również przekazywać przez PAYPAL na adres e-mail: [email protected]

  Możesz dołączyć do niej lub bezpośrednio wesprzeć białoruski batalion w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Informacje o własnej zbiórce batalionu dostępne są na jego profilach mediów społecznościowych. Możesz również przekazać swoje rzeczy bezpośrednio do Centrum Mobilizacyjnego Ochotników Białoruskich w Domu Białoruskim w Warszawie.

  Sprzęt, wyposażenie można również przekazać osobiście i przesłać do paczkomatu. Szczegóły prywatnie.

  🇺🇸 My fundraising continues here: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Donations can also be made via PAYPAL to the e-mail address: [email protected]

  You can join it or directly support the battalion. Information about the battalion's collection is available on its social media profiles. You can also donate your gear directly to the Mobilization Center of Belarusian Volunteers at the Belarusian House in Warsaw.

  Equipment can also be donated in person and sent to a postal box. Details in privatew80fb658267b42f5.jpegg6008c38fd9b8648.jpegfffd7e7f73ffb874.jpeg

  o73ca14c4373dd38.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • ℹ️ 12 камплектаў ботаў Protektor Cross, антыбактэрыйных сцеляк з ёнамі срэбра, тэрмаактыўных антыбактэрыйных шкарпэтак з ёнамі срэбра, дзякуючы вашым ахвяраванням, паехалі да Батальён Кастуся Каліноўскага

  🇵🇱 12 kompletów butów Protektor Cross, wkładki antybakteryjne i skarpetki termoaktywne antybakteryjne z jonami srebra, dzięki Waszym darowiznom, trafiły do ​​Batalionu Kastusia Kalinouskiego.

  🇺🇸 12 sets of Protektor Cross shoes, antibacterial insoles with silver ions, thermoactive antibacterial socks with silver ions, thanks to your donations, went to the Kastuś Kalinouski Battalion.

  ⭕️ Боты цяпер - адная з самых прыярытэтных рэчаў. А гэта адныя з найлепшых тактычных дэмісезонна-летніх ботаў у гэтай цанавой катэгорыі. Іх мне параіў знаёмы польскі афіцэр.

  Што цяпер у прыярытэце з патрэбаў? Шмат чаго. Чакаю на пастаўку новай партыі 50 індывідуальных камплектаў першай дапамогі - тактычных аптэчак. Яны ўжо ў дарозе. Кожная такая аптэчка ў сакавіку каштавала 300 зл. Цяпер баюся цэны выраслі а аптэчак трэба яшчэ шмат.

  Самыя прыярытэтныя рэчы гэта: тактычныя разгрузкі (РПС), летнія тактычныя боты, карыматы, сярэднія заплечнікі, магазіны розных калібраў, пехотныя лапаты, кепкі і панамы, радыёстанцыі, балістычныя шлемы, тактычныя актыўныя навушнікі. Менш прыярытэтныя: Дажджавікі Gore Tex, тактычныя пальчаткі, балістычныя акуляры, мундзіры ў камуфляжы Multicam, пасы для зброі, панарамныя супрацьгазавыя маскі.

  Мой збор працягваецца тут: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Перавесці ахвяраванні можна таксама праз PAYPAL на мэйл: [email protected]

  Вы можаце далучыцца да майго збору або падтрымаць Батальён непасрэдна. Інфармацыя ёсць на профілях Батальёну ў сацсетках. Таксама можаце перадаваць свае рэчы непасрэдна ў Мабілізацыйны цэнтр беларускіх добраахвотнікаў пры Беларускім Доме ў Варшаве.

  🇵🇱 Buty są teraz jednym z najważniejszych priorytetów. A to jedne z najlepszych butów taktycznych na okres wiosna-lato-jesień w tym przedziale cenowym. Polecił mi je znajomy polski oficer.

  Co jest teraz priorytetem wśród potrzeb? Dużo wszystkiego. Czekam na dostawę nowej partii 50 apteczek indywidualnych - apteczek taktycznych. Już są w drodze. Każda taka apteczka w marcu kosztowała 300 zł. Teraz obawiam się, że ceny wzrosły a apteczki nadal są potrzebne.

  Najważniejsze rzeczy to: pasoszelki, letnie półbuty taktyczne, karimaty, średnie plecaki, magazynki do różnego kalibru, łopaty piechoty, czapki i kapelusze, radiostacje, hełmy balistyczne, taktyczne słuchawki aktywne. Mniejszy priorytet: ubrania przeciwdeszczowe Gore Tex, rękawice taktyczne, okulary balistyczne, mundury Multicam, pasy do broni, panoramiczne maski przeciwgazowe.

  Moja zbiórka trwa tutaj: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Darowizny można również przekazywać przez PAYPAL na adres e-mail: [email protected]

  Możesz dołączyć do niej lub bezpośrednio wesprzeć białoruski batalion w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Informacje o własnej zbiórce batalionu dostępne są na jego profilach mediów społecznościowych. Możesz również przekazać swoje rzeczy bezpośrednio do Centrum Mobnilizacyjnego Ochotników Białoruskich w Domu Białoruskim w Warszawie.

  🇺🇸 Shoes are now one of the top priorities. And these are one of the best tactical boots for the spring/summer/fall period in this price range. My friend, a Polish officer, recommended them.

  What is the priority among the needs now? Lots of everything. I am waiting for the delivery of a new batch of 50 individual first aid kits - tactical first aid kits. They are on their way. Each such first aid kit in March cost PLN 300. Now I am afraid that the prices have increased and the first aid kits are still needed.

  The most important things are: tactical webbings, summer tactical shoes, sleeping mats, medium backpacks, magazines for various calibers, infantry shovels, caps and hats, radio stations, ballistic helmets, active tactical headphones. Less priority: Gore-Tex rainwear, tactical gloves, ballistic glasses, Multicam uniforms, weapon belts, panoramic gas masks.

  My fundraising continues here: https://zrzutka.pl/pbwx4z

  Donations can also be made via PAYPAL to the e-mail address: [email protected]

  You can join it or directly support the battalion. Information about the battalion's collection is available on its social media profiles. You can also donate your gear directly to the Mobilization Center of Belarusian Volunteers at the Belarusian House in Warsaw.

  q38dba89bbb6d8c1.jpeguba583dc4354405b.jpegt151cff1743e85e8.jpegi9001c824200ba85.jpeg  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • tb09ee1d73735c61.jpegx5650ef996314c5d.jpegtc337e6a138bf9b7.jpega04a30d3ae6e699a.jpegi748dc2187c192f9.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • f577bc3be04533a5.jpegmd1c5e8a0e4d35f3.jpege04b61f072703a92.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Сёньня Батальён разьвітаўся з пабрацімам Зьміцерам “Тэрорам” Апанасовічам, які днямі загінуў падчас абароны Ірпяня, што пад Кіевам. Гэта другі жаўнер батальёну, які загінуў абараняючы Кіеў. 

  Dziś batalion pożegnał się ze swoim bratem Zmicierem „Terrorem” Apanasowiczem, który zginął kilka dni temu podczas obrony miasta Irpiń pod Kijowem. To drugi żołnierz batalionu, który poległ w obronie Kijowa.qd8940d51a2eede0.jpegjf1a6c5c4237e361.jpeghc6410901894f170.jpegy39b88bf76143bbe.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Artykuł Polityki o białoruskich ochotnikach "Wielu Białorusinów jest gotowych umierać za wolną Ukrainę".


  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Адзін з пікапаў, купленых мною за сабраныя разам з вамі грошы, атрымаў лёгкія раненні.

  🇺🇲 One of the pickups I bought for the money we collected with you was slightly injured.

  Машына працягвае сваю службу ў Батальён "Кастуся Каліноўскага" Кіроўца і пасажыры не пацярпелі.

  🇺🇲 One of the pickups I bought for the money we collected with you was slightly injured. The car continues its service. The driver and passengers were not injured.

  if35c0cb94a56de5.jpegw9529ec2386f0e1a.jpegwdee5c01e40e95e6.jpegh31c53f8ad4651af.jpegd89bd421985cd602.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Białoruscy powstańcy walczą o Ukrainę z Rosją. Reportaż BBC o białoruskich ochotnikach w którym się pojawiam przy okazji przekazywania pomocy. Belarus rebels fight for Ukraine against Russia. BBC report on Belarusian volunteers in which I also appear when providing aid

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

 • Zbiórka dla białoruskich ochotników walczących w obronie Ukrainy.
 • Збор сродкаў для беларускіх дабраахвотнікаў, якія змагаюцца ў абароне Украіны.
 • A fundraising campaign for the benefit of Belarusian volunteers fighting in defence of Ukraine. 

u9f01afdfb3948b0.jpeg

Z Pogonią na ramieniu i z marzeniem o wolnych Ukrainie i Białorusi w gorącym sercu Białoruscy bojownicy walczą w obronie Ukrainy od 2014 r. Obecnie około 200 białoruskich ochotników walczy przeciwko agresji rosyjskiej. Utworzyli oni Białoruski Batalion Kastusia Kalinowskiego. Patronem jest przywódca Powstania Styczniowego na terenach Litwy i Białorusi. W Warszawie, w Białoruskim Domu przy ul. Kryniczna 6, działa Punkt wsparcia ochotników białoruskich, dzięki któremu już kilka grup Białorusinów wyruszyło do Ukrainy. Tam również można przynieść pomoc rzeczową - umundurowania, ciepłe ubrania, bieliznę, lekarstwa, oporządzenie taktyczne, zapasy jedzenia.

Pierwsza część mojej zbiórki została zakończona. Dzięki waszej pomocy udało się zebrać ponad 80 tys. zł. w pierwszej edycji. Wszystkie wydatki są uzgadniane, koordynowane z Punktem w Warszawie a także z ochotnikami w Ukrainie. Pierwszą potrzebą był transport.

Kupiliśmy już trzy samochody dla ochotników - Toyota Hilux, Mitsubishi L200 i Mini bus Fiat Ducato. Zebraliśmy na część wyposażenia taktycznego - np. na część apteczek taktycznych indywidualnych. Szeregi rosną a więc kontynuujemy zbiórkę dla białoruskich ochotników, którzy bronią Ukrainy. Zbieramy dalej - głównie na optykę, termowizory, noktowizory, apteczki taktyczne, środki ochrony, okulary balistyczne, umundurowanie, buty i podobne potrzeby.

Jestem białoruskim dziennikarzem, reporterem i dokumentalistą w Telewizji Biełsat. Prowadzę program telewizyjny gdzie komentuję wydarzenia międzynarodowe związane z Białorusią. W polskich mediach komentuję wojnę w Ukrainie. Znam część ochotników osobiście i mogę im zaufać. Swoim imieniem gwarantuję że wpłacone środki zostaną wydane bezpośrednio na ochotników białoruskich. Wyłącznie na ich potrzeby, nie pobieram za to żadnej prowizji ani nie ma żadnych pośredników w tej sprawie. Pieniądzę szybko trafią wyłączenie na pomoc Białorusinom broniącym Ukrainę i zostaną wydane na potrzeby ochotników lub zostaną wydane na wyposażenie, które dostarczymy im do Ukrainy.

______________________________________________________________________________________________________me18ccaf7187bf74.jpeg

Кампанія па зборы сродкаў на карысць беларускіх добраахвотнікаў у абарону Украіны.


З Пагоняй на шэўронах і марай аб свабодных Украіне і Беларусі ў гарачых сэрцах, беларускія ваяры з 2014 году змагаюцца ў абароне Ўкраіны. Зараз каля 200 беларускіх дабраахвотнікаў змагаюцца супраць расейскай навалы. Яны ўтварылі Беларускі Батальён імя Кастуся Каліноўскага. Іхны патрон узначальваў Вызвольнае Паўстаньне 1863 году ў Літве і Беларусі. У Беларускім Доме на вул.Крынічнай 6 у Варшаве, месьціцца Пункт падтрымкі беларускіх дабраахвотнікаў, дзякуючы якому ўжо некалькі груп беларусаў ужо выправіліся ва Ўкраіну. Туды ж можна прыносіць вашую матэрыяльную дапамогу – уніформу, цёплыя рэчы, бялізну, лекі, тактычны рыштунак, харчовыя прадукты.


Першая частка збору сродкаў завершаная. Дзякуючы вашай дапамозе нам удалася сабраць больш за 80 тысяч злотых у першай частцы. Усе выдаткі ўзгодненыя, скаардынаваныя Варшаўскім Пунктам Падтрымкі, а таксама з дабраахвотнікамі ва Ўкраіне. Першай патрэбай сталіся транспартныя сродкі.


l1a0c8b6f028eecf.jpeg

Мы ўжо набылі тры аўтамабілі для дабраахвотнікаў - Toyota Hilux, Mitsubishi L200, а таксама міні-бус Fiat Ducato. Мы таксама сабралі сродкі на пэўны тактычны рыштунак - напрыклад, індывідуальныя тактычныя аптэчкі першай дапамогі. Шэрагі растуць, вось жа мы працягваем збор сродкаў для беларускіх дабраахвотнікаў, якія бароняць Украіну. Мы зьбіраем дадатковыя сродкі – перадусім на оптыку, цеплавізары й нактавізары, артэчкі першай дапамогі, сродкі індывідуальнай абароны, балістычныя акуляры, абмундыраваньне, палявы абутак ды іншыя падобныя патрэбы.


ne61e000a11132f3.jpeg

Я беларускі журналіст, рэпартэр ды кінадакумэнталіст тэлебачаньня БелСат. Я вяду тэлепраграму, дзе я камэнтую міжнародныя падзеі датычныя да Беларусі. У польскіх СМІ я камэнтую вайну ва Ўкраіне. Я ведаю некаторых дабраахвотнікаў асабіста і цалкам ім давяраю. Я гарантую ўласным імём, што вашыя сродкі пойдуць непасрэдна і выключна на патрэбы беларускіх дабраахвотнікаў. Я не бяру ніякіх камісыйных, ані не прыцягваю пасярэднікаў. Сродкі будуць хутка пералічаныя ва Ўкраіну на заспакаеньне патрэбаў беларускіх абаронцаў Украіны. Альтэрнатыўна, грошы будуць выдадзеныя ў Польшчы на закуп абсталяваньня, якое мы перадамо ва Ўкраіну.

_______________________________________________________________________________________________________


A fundraising campaign for the benefit of Belarusian volunteers fighting in defence of Ukraine. 


With the Pahonia on their chevrons and the dream of free Ukraine and Belarus in their glowing hearts, Belarusian fighters have been fighting in defence of Ukraine since 2014. Currently, about 200 Belarusian volunteers are fighting against the Russian aggression. They have formed the Belarusian Battalion named after Kastuś Kalinoŭski. Their patron was the leader of the January Uprising in Lithuania and Belarus in the mid-19th century. In the Belarusian House at ul.Kryniczna 6 in Warsaw, there is a Supporting Point for Belarusian volunteers, due to which several groups of Belarusians have already left for Ukraine. There you can also bring your in-kind aid – military uniforms, warm clothes, underwear, medicines, tactical equipment, food supplies.


The first part of my fundraising campaign has been completed. Thanks to your help we have managed to collect over PLN 80 thousand in its first iteration. All the costs are agreed, coordinated with the Supporting Point in Warsaw and also with the volunteers in Ukraine themselves. The first need was for transportation vehicles.

e7091b066200ea47.jpeg

We have already bought three cars for the volunteers - a Toyota Hilux, a Mitsubishi L200 and a Mini bus Fiat Ducato. We have raised funds for some tactical equipment - for example, individual tactical first aid kits. The ranks are growing, so we continue collecting for Belarusian volunteers who are defending Ukraine. We are collecting more - mainly for optics, thermal imaging and night vision devices, tactical first aid kits, protective equipment, ballistic goggles, uniforms, field boots and other similar needs.


I am a Belarusian journalist, reporter and film maker at BelSat Television. I host a TV programme where I comment on international events related to Belarus. In the Polish media I comment on the war in Ukraine. I know some of the volunteers in person and I fully trust them. With all my honour, I guarantee that the donated funds will be spent directly and exclusively on Belarusian volunteers’ needs. I don't take any commission for this, nor there are intermediaries in this matter. The money will quickly go exclusively to help Belarusians defending Ukraine and will be spent on the needs of the volunteers. Alternatively, they will be spent in Poland on equipment that will be subsequently supplied to Ukraine.

r60d4623b0006b45.jpeg

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nikt nie założył jeszcze skarbonki do tej zrzutki lub żadna z założonych skarbonek nie zebrała środków.

Wpłaty 307

preloader

Komentarze 3

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

891 510 zrzutek

i zebrali

832 062 283 zł

A ty na co dziś zbierasz?