RODZIMOWIERCY NA SWOIM - rodzimowiercza ziemia koniec za 247 dni

RODZIMOWIERCY NA SWOIM - rodzimowiercza ziemia

Zebrano 15 200 zł
z kwoty 160 000 zł

9 %

WPŁAĆ

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem, dowodem osobistym, dokumentami firmowymi/organizacyjnymi

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 985
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (użyj edytora)

Projekt zmierzający do zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.


W sumie mamy już przeszło 40.000 złotych.


Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W pewnym oddaleniu wznosi się drewniany gród z przycupniętą w jego cieniu całoroczną wioską. Nie jest to jednak kolejny skansen lecz rzeczywiste miejsce, w którym oprócz zachowania rodzimej kultury nadal podtrzymywane są słowiańskie wierzenia. Gdzie rekonstrukcja historyczna jest jednym, lecz nie jedynym ważnym, elementem życia społeczności pozostającej w zgodzie z tradycją swoich przodków, a jednocześnie nie będącej oderwaną od współczesnej rzeczywistości. Społeczności, żyjącej w myśl prostej zasady: "rób co chcesz bylebyś przy tym nie krzywdził innych".

W gronie osób nam podobnych powstał projekt wykreowania przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej zgodnej z zasadami starożytnych, słowiańskich przekazów. Przestrzeni mogącej stanowić nie tylko teren rekreacyjny dla całych rodzin, niosącej głębsze wartości edukacyjne, ale przede wszystkim przywracającej zapomniane dla większości polskiego społeczeństwa tradycje i wierzenia. Naszym marzeniem jest, by po wiekach na polskich ziemiach znów wzrastał poświęcony przodkom Święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą mogli czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych bóstw, których pamięć stanowi część naszego dziedzictwa. Być może z czasem powstanie tradycyjna słowiańska wioska, w której ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuliby się jak u siebie.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Twórzcie z nami rodzimowierczą historię! Nawet drobna kwota wpłacona przez wiele osób pozwoli nam zrobić krok naprzód. Pamiętajcie, że to co dziś przekażecie, wróci do Was jutro w formie publicznie dostępnego miejsca, z którego sami będziecie mogli korzystać.


Po więcej informacji zapraszamy na:


W przeciągu tygodnia od jej dokonania prześlij pod e-mail: rkp.org.pl(at)wp.pl dowód swojej wpłaty i odbierz nagrody.
Przy wsparciu

50 PLN lub więcej

otrzymasz od nas smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

150 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie.

600 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni).

1000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemia na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie niezależnie od terminu (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni podczas spotkań i świąt lub nie dłuższym niż 2 tygodnie po za terminami spotkań i świąt).

1500 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie).

2000 PLN lub więcej

otrzymasz od nas medal pamiątkowy, smycz oraz oficjalne podziękowanie na piśmie, a także (gdy stosowna ziemie na cele kultowe zostanie już zakupiona) prawo do darmowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie podczas organizowanych tam spotkań i świąt rodzimowierczych (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 4 dni) oraz do zniżkowego biwakowania na wyznaczonym w ramach nieruchomości terenie w pozostałym okresie (w zależności od dostępności wolnych miejsc i w okresie czasu nie dłuższym niż 2 tygodnie), jak również zostaniesz uhonorowany jako darczyńca wpisem z imienia i nazwiska na planowanej honorowej tablicy pamięci.

Uwaga: w przypadku nagród wysyłanych za granice, dodatkowy koszt wysyłki pokrywa wspierający.

Informacje o organizatorze

RODZIMOWIERCY NA SWOIM
rodzimowiercza ziemia

Szymon Piast Kuliński
Mieszkam w Warszawie. Urodziłem się w 1954 r. Jestem rodzimowiercą słowiańskim i wieloletnim członkiem najstarszego zarejestrowanego związku wyznaniowego, odwołującego się i będącego kontynuatorem etnicznej wiary naszych słowiańskich przodków.


Rodzimy Kościół Polski
jest rodzimowierczym związkiem wyznaniowym, nawiązującym do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian. W skład Rady związku obecnie wchodzą: Ofiarnik Generalny Ryszard Zięzio, Sekretarz Generalny i Skarbnik Kazimierz Mazur, Pan Grzegorz Klein oraz Pan Marcin Tollik.
Oficjalna strona związku: http://www.rkp.org.pl/Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

Rodzimowiercy na swoim

www.wiadomosci24.pl | 2015-10-13

W powojennej Polsce powstanie pierwsza rzeczywiście publiczna, ogólnodostępna świątynia Świętowita? Wyznawcy słowiańskich bóstw wystartowali z projektem, którego celem jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd wziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Półmetek rodzimowierczej akcji crowdfunding'owej

www.wiadomosci24.pl | 2015-11-02

W połowie trwania zbiórki na Polak Potrafi, rodzimowiercom udało się przekroczyć 200% ustanowionego progu.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2016-11-29

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2016-11-29

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

http://ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Niżej prezentujemy wstępne cele, założenia i wymogi projektu, które nam przyświecają:

 • Zakupiony teren winien bezpośrednio posiadać, konieczną do sprawowania celów kultowych, linię brzegową rzeki lub jeziora (mile widziane sąsiedztwo lasu oraz możliwość poszerzenia gruntu o zakup sąsiednich działek dla rodzimowierców i rodzimokulturowców chcących osiąść w sąsiedztwie);
 • Teren winien mieć możliwość uzyskania prawa do zabudowy;
 • Teren winien być zakupiony na rodzimowierczy związek wyznaniowy, gwarantujący jego stałe (niezależne od warunków losowych dotyczących osób fizycznych), publiczne użytkowanie do celów kultowych;
 • Osoby fizyczne wspierające projekt finansowo (powyżej ustalonych progów) będą mogły liczyć na preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości.
 • Łączna kwota zebranych ofiar na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe może zostać pomniejszona o koszt prowadzenia i rozliczenia rachunku (np. opłacenie usług księgowej) oraz w przypadku kwot zebranych i przekazanych za pośrednictwem portali crowdfunding'owych może zostać ona pomniejszona o koszt wyprodukowania materiałów promocyjnych (wyszczególnionych w ramach poszczególnych zbiórek crowdfunding'owych) rozliczanych na podstawie rachunków.
 • Zakup oraz późniejsze utrzymanie nieruchomości wspierać mogą inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze w zamian za uznanie ich prawa do współużytkowania rzeczonej nieruchomości, nie naruszającego publicznego charakteru kultowego tejże nieruchomości.
 • Inne wspólnoty, fundacje i związki rodzimowiercze wpierające zakup i chcące uczestniczyć w użytkowaniu rzeczonego terenu zobowiązują się do bieżącego zamieszczania informacji odnośnie przebiegu poszczególnych etapów zbiórki na łamach stron swoich serwisów internetowych.
 • Użytkowanie nieruchomości przez inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze uwarunkowane jest w myśl zasady: „pozostawiam miejsce w takim stanie w jakim je zastałem lub lepszym”, pod groźbą wykluczenia danej wspólnoty, fundacji lub związku z dalszego użytkowania nieruchomości na lat 8.
 • Priorytetem po zakupie rzeczonej nieruchomości będzie jak najszybsze zasadzenie Świętego Gaju i wybudowanie Chramu. W późniejszym okresie rozbudowywana będzie dalsza infrastruktura - organizacja bazy noclegowej, terenu rekreacyjnego, sadu owocowego dawnych odmian (będącego częścią większego parku słowiańskiego), czy miejsca zamieszkania obsługi terenu.
 • Nieruchomość ma posiadać charakter niekomercyjny. Potencjalne uzyskiwane dochody będą przeznaczane na utrzymanie obiektu i jego rozwój.
 • W przypadku rozwiązania głównego związku nadzorującego nieruchomość zostaje ona przekazana nieodpłatnie, do użytkowania na tych samych warunkach, innej wspólnocie rodzimowierczej lub specjalnie do tego celu powołanej fundacji rodzimowierczej.

The project is aimed at buying land intended for ethnic, Slavic cult purposes.


Until now, we've gathered over 10.000 $ (40000 zł).


Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it's center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods. In some distance, lies a wooden village, and a small burgh within its protective shadow. Not just another heritage park, but a genuine, lively place, that upholds both native culture and slavic beliefs. Where "historic reconstruction" is more than just a part of a community that stay in accordance with traditions and ways of our ancestors, without losing it's touch with today. Imagine a community that lives by a simple virtue: "Live the way you want, but do not hurt the others".

In a group of friends there was born a concept of creating a terrain which accords with rules of ancient, slavic tales. A place that could serve not only as a recreation park for families that passes deeper educational values, but mainly - a place, that could restore traditions left far behind by most of polish society. Our dream is to raise, after many centuries, a new Sacred Grove, dedicated to The Elders. To raise a temple, in which all the worshippers of Svantevit, Perun, Veles, Mokosha and countless other gods - could meet and praise, what is a vital part of our cultural legacy. Maybe someday, there will stand a traditional slavic village, where people, seeking contact with nature, would find their home.

We really do need your support. Let's make our Neopagan History! Even the smallest amount of money, given by many, will help us in making a big step forward. And please remember - everything you give today, will meet you tomorrow in a form of commonly available place, that you too will be able to use.


More information on pages:


Within one week, you should send your proof of payment to rkp.org.pl(at)wp.pl and collect your prize.
With your support:

600zł (150$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days).

1000zł (250$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to discounted camping on the site designated within the property regardless of the date (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days during meetings and festivals or no longer than 2 weeks beyond the dates of meetings and festivals).

1500zł (375$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks).

2000zł (500$) or more

you will get a memorial medal, a lanyard, official thanks in writing, and (as soon as the land for worship purposes is purchased) the right to free camping on the site designated within the property during meetings and native festivals (depending on availability of free places and in the period no longer than 4 days) and discounted camping on the site designated within the property during the remaining period depending on availability of free places and in the period no longer than 2 weeks), as well as  you shall be honoured as a donor with the entry of your name on the memory array.

Note: If the prize is sent abroad (outside the territory of Poland), the additional cost of shipping is covered by the donor.

Informacje o organizatorze

RODZIMOWIERCY NA SWOIM
rodzimowiercza ziemia

Szymon Piast Kuliński
Mieszkam w Warszawie. Urodziłem się w 1954 r. Jestem rodzimowiercą słowiańskim i wieloletnim członkiem najstarszego zarejestrowanego związku wyznaniowego, odwołującego się i będącego kontynuatorem etnicznej wiary naszych słowiańskich przodków.


Rodzimy Kościół Polski
jest rodzimowierczym związkiem wyznaniowym, nawiązującym do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian. W skład Rady związku obecnie wchodzą: Ofiarnik Generalny Ryszard Zięzio, Sekretarz Generalny i Skarbnik Kazimierz Mazur, Pan Grzegorz Klein oraz Pan Marcin Tollik.
Oficjalna strona związku: http://www.rkp.org.pl/Projekt wspierają:


Dotąd o projekcie napisali:

NATIVE SLAVIC FAITH – A place to call home, POLAND

ecer-org.eu | 2016-12-21

Imagine an ecologic, sheer place, with a Sacred Grove in it’s center, that ever wisely hums, and a small, shingle-covered sanctuary, devoted to the ever living Slavic Gods.

Rodzimowiercy na swoim

www.wiadomosci24.pl | 2015-10-13

W powojennej Polsce powstanie pierwsza rzeczywiście publiczna, ogólnodostępna świątynia Świętowita? Wyznawcy słowiańskich bóstw wystartowali z projektem, którego celem jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.

Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd\nwziął się ten pomysł?

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Półmetek rodzimowierczej akcji crowdfunding'owej

www.wiadomosci24.pl | 2015-11-02

W połowie trwania zbiórki na Polak Potrafi, rodzimowiercom udało się przekroczyć 200% ustanowionego progu.

Rodzimowiercy budują Święty Gaj

www.olsztyn.onet.pl | 2015-11-02

Członkowie Rodzimego Kościoła Polskiego planują powstanie prawdziwego, słowiańskiego miejsca kultu. Trwa akcja zbierania funduszy na ten cel.

Słowiańska osada w Polsce, czyli projekt „Rodzimowiercy na swoim”

okraglemiasteczko.net | 2015-11-02

Właśnie na naszych oczach powstaje niezwykła inicjatywa stworzenia miejsca dla ludzi o wspólnych wartościach.

Our main goals and requirements are as listed below:

 • The terrain we're going to buy shall be placed, for cult purposes, nearby the riverside or lake (neighbouring forests and other lots for sale are no drawbacks... );
 • Building permission is requierd;
 • The area shall be fit to serve a constant cult purposes;
 • People that support the project financially shall expect preferential treatment and use of the area.
 • Total amount gathered might be reduced by crowdfunding operating fees and/or promoting materials costs on the bases of used bank accounts.
 • Purchase and further ude of the estate might be supported with help of other communites and pagan congergations in exchange for thair claiming of common use of the mentioned estate, without changing the public character of the estate..
 • Other congregations and foundations supporting the purchase and willing to use quoted estate are obligated to maintain informing about current stages of the fund via their media.
 • Use of the estate by other congregations is being based on the virtue: "I leave the place either as entered or better" under threat of being excluded from the the community and/or banning from further use of the estate for 8 years.
 • After the purchase, main priority will be platning the Sacred Grove and raising the Chram. Establishing the recreation area, fruit gardens, parkings and accomodation area are all secondary goals.
 • The estate character is non-profit. Any potential incomes will be used to support the area and its development.
 • In case of main congregation's denouement, the easte is being transfered to a similar organisation or another, newly established one, out of charge - given that presented terms are accepted.

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

Maria Dobrosława Rumińska

Maria Dobrosława Rumińska

150 zł
Michał Kubacki

Michał Kubacki

20 zł
Katarzyna Mizera

Katarzyna Mizera

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Justyna Tanaszczuk

Justyna Tanaszczuk

81 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Krzysztof Kalinowski

Krzysztof Kalinowski

40 zł
Magdalena Gutkowska

Magdalena Gutkowska

50 zł
Justyna Moczarska

Justyna Moczarska

15 zł
konradxk

konradxk

20 zł
Jarosław szczecin

Jarosław szczecin

100 zł
Mariusz Klemens

Mariusz Klemens

210 zł
Piotr Gryko

Piotr Gryko

231 zł
Moszczyńscy Mski

Moszczyńscy Mski

220 zł
ELŻBIETA POTYRAŁA-ŁOPATOWSKA

ELŻBIETA POTYRAŁA-ŁOPATOWSKA

20 zł
Krzysztof Dusinkiewicz

Krzysztof Dusinkiewicz

20 zł
Anna C.

Anna C.

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
ireneusz Rewers

ireneusz Rewers

100 zł
Kasia Byrka

Kasia Byrka

35 zł
Karol A. Kamiński

Karol A. Kamiński

50 zł
Jowita Jakubisiak

Jowita Jakubisiak

20 zł
Małgorzata Hojwa

Małgorzata Hojwa

20 zł
Marek Jędrzejek

Marek Jędrzejek

20 zł
Grzegorz Włodarczyk

Grzegorz Włodarczyk

56 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

30 zł
Elin

Elin

20 zł
Michał Zawieja

Michał Zawieja

20 zł
Kamila Komorowska

Kamila Komorowska

50 zł
Karol Ardeira Robak

Karol Ardeira Robak

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

55 zł
Dorota Pasierbinska

Dorota Pasierbinska

20 zł
Marcin Kasperuk

Marcin Kasperuk

100 zł
Dariusz Mosler

Dariusz Mosler

50 zł
Joanna D.

Joanna D.

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
justynak62735

justynak62735

50 zł
Izabela Kołtan

Izabela Kołtan

17 zł
Darek Kukla

Darek Kukla

150 zł
Jarosław Sładek

Jarosław Sładek

ukryta
Jaromir Gasiorek

Jaromir Gasiorek

100 zł
Piotr Apiecionek

Piotr Apiecionek

20 zł
Joanna Król

Joanna Król

10 zł
Robert Nowodworski

Robert Nowodworski

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

47 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

150 zł
Magda Przybyłek

Magda Przybyłek

20 zł
Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

Jutrzenka Trzebiatowski Jacek

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

33 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Jan Szeliga

Jan Szeliga

20 zł
Zbigniew Pruchniewski

Zbigniew Pruchniewski

50 zł
Amanda Piaskowska-Sieradzan

Amanda Piaskowska-Sieradzan

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

13 zł
Monika Francuz

Monika Francuz

50 zł
Arkadiusz Swoboda

Arkadiusz Swoboda

30 zł
Justyna Tanaszczuk

Justyna Tanaszczuk

50 zł
Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

200 zł
Jacek Polak

Jacek Polak

10 zł
Grzegorz Rusniak

Grzegorz Rusniak

100 zł
Konrad Kiryluk

Konrad Kiryluk

40 zł
Anna C.

Anna C.

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
Wladyslaw Piotr Giza

Wladyslaw Piotr Giza

100 zł
Grzegorz Gubała

Grzegorz Gubała

55 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Grzegorz Łach

Grzegorz Łach

150 zł
Dariusz Pachnik

Dariusz Pachnik

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
AGNIESZKA GOCKOWSKA

AGNIESZKA GOCKOWSKA

30 zł
Grzegorz Halkiew

Grzegorz Halkiew

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Amanda Piaskowska-Sieradzan

Amanda Piaskowska-Sieradzan

10 zł
Karolina

Karolina

20 zł
Bartosz Najda

Bartosz Najda

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

30 zł
lezait

lezait

30 zł
leniwiec.zaglady

leniwiec.zaglady

20 zł
Moszczyńscy Mski

Moszczyńscy Mski

150 zł
Diana Piotrowska

Diana Piotrowska

28 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dominika Teofilak

Dominika Teofilak

30 zł
Paweł Gęstwicki

Paweł Gęstwicki

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
siodlo2009

siodlo2009

50 zł
Magdalena Niścior

Magdalena Niścior

50 zł
Wiktor Hapek

Wiktor Hapek

50 zł
Mateusz Zaluski

Mateusz Zaluski

ukryta
damian.gocol

damian.gocol

50 zł
Anna Łodygowska

Anna Łodygowska

150 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
Dariusz Łapiński

Dariusz Łapiński

20 zł
Krzysztof Bronski

Krzysztof Bronski

30 zł
Arkadiusz Ludwikowski

Arkadiusz Ludwikowski

20 zł
Andrzej Kostrzanowski

Andrzej Kostrzanowski

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Beata Dudzińska

Beata Dudzińska

25 zł
Bogdan Chuchra

Bogdan Chuchra

20 zł
Anna Jarocka

Anna Jarocka

30 zł
Aneta Wydrzyńska

Aneta Wydrzyńska

50 zł
Jagoda Firla

Jagoda Firla

10 zł
oswietlenie.estradowe

oswietlenie.estradowe

50 zł
Hubert Sierzycki

Hubert Sierzycki

20 zł
bednarczykjaroslaw80

bednarczykjaroslaw80

150 zł
wojtaslukasz

wojtaslukasz

20 zł
Jakub Janiszewski

Jakub Janiszewski

50 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Piotr Barwicki

Piotr Barwicki

20 zł
Roman Ludwicki

Roman Ludwicki

ukryta
Grzegorz Konieczny

Grzegorz Konieczny

150 zł
Ewelina Drabko

Ewelina Drabko

20 zł
Andrzej Wegrzyn

Andrzej Wegrzyn

20 zł
Amanda Piaskowska-Sieradzan

Amanda Piaskowska-Sieradzan

10 zł
Andrzej Lewandowski

Andrzej Lewandowski

20 zł
Anna Szwak

Anna Szwak

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
AGNIESZKA SOBKOWIAK

AGNIESZKA SOBKOWIAK

ukryta
Karolina Oleksik

Karolina Oleksik

30 zł
Szymon Góralczyk

Szymon Góralczyk

20 zł
Wojciech Werner

Wojciech Werner

ukryta
Andrzej Wiśniewski

Andrzej Wiśniewski

50 zł
Andrzej Lach

Andrzej Lach

20 zł
Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

20 zł
Bartłomiej Olczyk

Bartłomiej Olczyk

50 zł
Dariusz Ruta

Dariusz Ruta

25 zł
aleksander.konieczko

aleksander.konieczko

50 zł
DARIUSZ DRAG

DARIUSZ DRAG

95 zł
Dawid Slodczyk

Dawid Slodczyk

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Aleksandra Zaraś

Aleksandra Zaraś

50 zł
Błażej Berner

Błażej Berner

30 zł
Joanna Frejnik

Joanna Frejnik

20 zł
Agnieszka Keck

Agnieszka Keck

50 zł
Tomasz Burakowski

Tomasz Burakowski

50 zł
Cezary Ołtarzewski

Cezary Ołtarzewski

ukryta
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Maja Pawlina

Maja Pawlina

10 zł
A L

A L

30 zł
Agnieszka Karnowska

Agnieszka Karnowska

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Karolina Jabłońska

Karolina Jabłońska

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
arienna

arienna

50 zł
kamila.kamii

kamila.kamii

20 zł
pospieszynski

pospieszynski

40 zł
Andrzej Sikorski

Andrzej Sikorski

60 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
filip gronowski

filip gronowski

21 zł
waldemaar.morawiec

waldemaar.morawiec

50 zł
Robert Roczeń

Robert Roczeń

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Łukasz Gerasik

Łukasz Gerasik

150 zł
Dominik Mościcki

Dominik Mościcki

ukryta
Szymon Urzędowski

Szymon Urzędowski

10 zł
paulina.przychodzien

paulina.przychodzien

30 zł
Krzysztof Kwilman

Krzysztof Kwilman

20 zł
Wiesław Rozbicki

Wiesław Rozbicki

50 zł
Adrian Sopel

Adrian Sopel

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Piotr Bekalski

Piotr Bekalski

30 zł
Anna Rosin

Anna Rosin

20 zł
Damian Pacek

Damian Pacek

50 zł
Szymon Jergas

Szymon Jergas

50 zł
Malgorzata Kalisiak

Malgorzata Kalisiak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Mateusz Bober

Mateusz Bober

120 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Anna Weseli-Sobierajska

Anna Weseli-Sobierajska

30 zł
Mariusz Szczyglewski

Mariusz Szczyglewski

50 zł
pietia443

pietia443

20 zł
michal kakol

michal kakol

100 zł
Przemysław Chrzanowski

Przemysław Chrzanowski

20 zł
Bartłomiej Basta

Bartłomiej Basta

400 zł
Michał Rapacki

Michał Rapacki

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
marzenaramud87

marzenaramud87

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Karol Goc

Karol Goc

ukryta
lukas373

lukas373

10 zł
Kamil Gołdowski

Kamil Gołdowski

30 zł
Elżbieta Michnowska

Elżbieta Michnowska

20 zł
Mariusz Klemens

Mariusz Klemens

101 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Michał Kramek

Michał Kramek

150 zł
Agnieszka Kossowska

Agnieszka Kossowska

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
mcaron80

mcaron80

30 zł
Andrzej Myśliwiec

Andrzej Myśliwiec

102 zł
hemere

hemere

20 zł
tarnav

tarnav

15 zł
Dominik Strzelecki

Dominik Strzelecki

18 zł
ramilenx

ramilenx

10 zł
Jimsonweed

Jimsonweed

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
unbekanntwolf

unbekanntwolf

25 zł
pathos

pathos

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

10 zł
marteczkau

marteczkau

10 zł
Sylwia Chalimoniuk

Sylwia Chalimoniuk

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Oskar Wojciech Jakowiec

Oskar Wojciech Jakowiec

10 zł
Navia

Navia

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
shin.pei

shin.pei

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

5 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
akurek1

akurek1

23 zł
yuuki.cross.kuran15

yuuki.cross.kuran15

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
paulina.przychodzien

paulina.przychodzien

20 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

20 zł
artemistress

artemistress

20 zł
yuuki.cross.kuran15

yuuki.cross.kuran15

10 zł
Emilia Michniewicz

Emilia Michniewicz

20 zł
Artur Gacuta

Artur Gacuta

10 zł
Jakub Zych

Jakub Zych

150 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

5 zł
adrian.maciatek

adrian.maciatek

50 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

50 zł
Kajetan Kwaśniewski

Kajetan Kwaśniewski

15 zł
Danuta Wesołowska

Danuta Wesołowska

ukryta
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

100 zł
sylkek26_32

sylkek26_32

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

5 zł
Maja Pawlina

Maja Pawlina

20 zł
m.rucinski82

m.rucinski82

20 zł
meriath

meriath

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Tomasz Zema

Tomasz Zema

20 zł
swkrawczyk

swkrawczyk

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
paulakucner

paulakucner

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

500 zł
remczyslaw

remczyslaw

100 zł
donarcher01

donarcher01

50 zł
nina.inka

nina.inka

50 zł
info_matuls

info_matuls

400 zł
wideramarcin81

wideramarcin81

10 zł
szeptu.cha

szeptu.cha

150 zł
Jakub Macios

Jakub Macios

30 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

110 zł
Magdalena Picheta

Magdalena Picheta

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

11 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

104.44 zł
Wioleta Przybylska

Wioleta Przybylska

50 zł
Filip Humienny

Filip Humienny

13 zł
joanna poplawska

joanna poplawska

10 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

150 zł
Nadia Repka

Nadia Repka

4 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

20 zł
usstan83

usstan83

420 zł
Łukasz Wołczyk

Łukasz Wołczyk

20 zł
Mrooczek262

Mrooczek262

54 zł
tomaszsiwiec666

tomaszsiwiec666

50 zł
Artur Zajączkowski

Artur Zajączkowski

152 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Michał Nowicki

Michał Nowicki

57 zł
Błażej Kotara

Błażej Kotara

48 zł
Filip Malinowski

Filip Malinowski

10 zł
nataliapilat9

nataliapilat9

156 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

48 zł
katharsis13

katharsis13

10 zł
Tomasz Hajder

Tomasz Hajder

38 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

48 zł
chmielewski.milosz

chmielewski.milosz

50 zł
Piotr Żygadło

Piotr Żygadło

96 zł
Rafał Zaciewski

Rafał Zaciewski

4 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
stec.dienst

stec.dienst

42.34 zł
Sławomir Paszkowski

Sławomir Paszkowski

144 zł
radoslaw wisniewski

radoslaw wisniewski

ukryta
Emil Stromski

Emil Stromski

48 zł
Mirek Kazimierczak

Mirek Kazimierczak

50 zł
Katarzyna Nocuń

Katarzyna Nocuń

96 zł
Robert Dymecki

Robert Dymecki

14 zł
Wojsław Brożyna

Wojsław Brożyna

5 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

14 zł
Natalia Pi

Natalia Pi

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

193 zł
Wiktor Dembinski

Wiktor Dembinski

26 zł
Artur Szklarz

Artur Szklarz

48 zł
Wojtek Krystosiak

Wojtek Krystosiak

48 zł
przemajan

przemajan

160 zł

Pomóż zebrać 160 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 985
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.