id: zsjc4c

馃嚭馃嚘 #DzieciUkrainy - D艂ugofalowa pomoc dzieciom z ukrai艅skich dom贸w dziecka

馃嚭馃嚘 #DzieciUkrainy - D艂ugofalowa pomoc dzieciom z ukrai艅skich dom贸w dziecka

11 513 z艂 
艂膮cznie
187 dni do ko艅ca
48 
wspieraj膮cych
Wp艂a膰 na zrzutk臋
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wp艂at

Aktualno艣ci6

 • Razem mo偶na zrobi膰 wi臋cej i lepiej. W przypadku pomocy dzieciom z ukrai艅skich sieroci艅c贸w cz臋sto licz膮 si臋 ka偶da godzina i minuta. Ich relokacja w bezpieczne miejsca nale偶y do bie偶膮cych zada艅 wyspecjalizowanych organizacji z obszaru pieczy zast臋pczej. Tu pojawia si臋 status: Pilne! Na ju偶! Na wczoraj! Szybkie reagowanie jest bardzo wa偶ne, a wsp贸艂praca mi臋dzy stowarzyszeniami i fundacjami - kluczowa. Dlatego tak膮 warto艣膰 ma Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zast臋pczej, kt贸r膮 wsp贸艂tworz膮 na co dzie艅 tak偶e partnerzy naszej akcji.


  W ostatnich dniach do akcji #DzieciUkrainy do艂膮czy艂y Portal DomyDziecka.org oraz SOS Wioski Dzieci臋ce. Gor膮co zach臋camy do zapoznania si臋 z ich dzia艂alno艣ci膮 oraz do wspierania bezpo艣rednio lub za po艣rednictwem naszej zrzutki.

  xf853dbc15dc1ae4.jpeg

  [殴r贸d艂o foto: SOS Wioski Dzieci臋ce]

  Czytaj wi臋cej
 • W Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, kt贸ra dzia艂a od 2017r. z siedzib膮 Kro艣nie, trwaj膮 zaawansowane przygotowania do uruchomienia聽pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin z Ukrainy. Organizacja wykorzystuje swoje du偶e do艣wiadczenie w pracy z traum膮 odrzucenia, kt贸re zostanie wkr贸tce wsparte przez specjalist贸w w pracy z traum膮 wojenn膮. Swoim wsparciem obj臋艂a ju偶 grup臋 rodzin z Ukrainy obejmuj膮c膮 ok. 500 os贸b, w tym 394 dzieci.


  Centrum dzia艂a艅 pomocowych staje si臋 wyremontowana siedziba Mi臋dzynarodowego Dzieci臋cego O艣rodka Wsparcia. W ostatnich tygodniach trwa艂y tam intensywne prace, w kt贸re zaanga偶owa艂o si臋聽wielu wolontariuszy i lokalni przedsi臋biorcy.

  jed63f96b7f696dc.jpeg

  Jest lokal, s膮 narz臋dzia terapeutyczne, jest zesp贸艂 wolontariuszy gotowych szkoli膰 i wspiera膰 merytorycznie grup臋 zatrudnionych psycholog贸w i psychoterapeut贸w. To czego teraz najbardziej potrzeba, to 艣rodki na zatrudnienie tych specjalist贸w ze znajomo艣ci膮聽j臋zyka ukrai艅skiego. Gor膮co zach臋camy do wp艂at za po艣rednictwem skarbonki Fundacji na naszej zrzutce: https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/pzxwjn.


  Oryginalnym narz臋dziem do pracy z podopiecznymi Fundacji staj膮 si臋 Karty Przyja藕ni. S膮 one innowacyjnym 艣rodkiem edukacyjnym maj膮cym na celu popraw臋 jako艣ci 偶ycia u偶ytkownik贸w. Mog膮 by膰 traktowane zar贸wno jako instrument profilaktyczny (ucz膮聽dzieci rozpoznawa膰 i nazywa膰 swoje emocje oraz uczucia, rozwi膮zywa膰 konflikty zanim jeszcze one nast膮pi膮), a tak偶e terapeutyczny (pokazuj膮, 偶e negatywne zachowanie nie prowadzi do rozwi膮zania problemu czy konfliktu; ucz膮 co zrobi膰, 偶eby rozwi膮za膰 trudn膮 sytuacj臋, jak wybaczy膰, jak stworzy膰 silne relacje z innymi). Karty zosta艂y opracowane przez Fundacj臋 Relacje na Zawsze (Relationships are Forever Foundation) z Malty w celu pomagania dzieciom i m艂odzie偶y w rozwoju ich umiej臋tno艣ci w budowaniu silnych relacji z ich rodzinami, przyjaci贸艂mi i innymi lud藕mi, kt贸rych poznaj膮 w trakcie swojego 偶ycia. Grafiki w Kartach Przyja藕ni s膮 tak skonstruowane, by ka偶de dziecko mog艂o z nich skorzysta膰 ze zrozumieniem. Fronty kart zawiera ilustracje uczu膰 lub zachowa艅, wraz z kr贸tkim tytu艂em 鈥 na rewersach zawarte s膮 za艣 tematy i pytania do przemy艣lenia i rozmowy oraz refleksje lub sugestie mo偶liwego kierunku dzia艂ania.

  p3bac1f172886dc9.jpeg

  Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci szuka ka偶dego sposobu, by zdoby膰聽艣rodki na swoj膮 dzia艂alno艣膰. Jednym z nich jest organizacja 艣wi膮tecznego kiermaszu w lokalnej galerii handlowej. Na przygotowanym stoisku mo偶na zakupi膰 ciasta i ozdoby 艣wi膮teczne oraz ... pobawi膰 si臋 z wolontariuszami.

  fa86e498a15c9744.jpeg

  Zach臋camy do odwiedzania strony Fundacji , poznawania i wspierania jej dzia艂a艅.


  (Wszystkie wykorzystane fotografie pochodz膮 ze 藕r贸de艂 Fundacji).  Czytaj wi臋cej
 • 馃嚨馃嚤 Wed艂ug badania niedawno przeprowdzonego przez ICAT (Mi臋dzyagencyjn膮 Grup臋 Koordynacyjn膮 ds. Zwalczania Handlu Lud藕mi) i UNICEF, 28% zidentyfikowanych ofiar handlu lud藕mi na ca艂ym 艣wiecie to dzieci. Niestety w przypadku dzieci ukrai艅skich zagro偶enie jest jeszcze wi臋ksze. Prawie wszyscy uchod藕cy z Ukrainy to kobiety i dzieci.

  馃嚞馃嚙 According to a recent study by ICAT (Interagency Coordination Group for Combating Trafficking in Human Beings) and UNICEF, 28% of identified victims of trafficking in human beings worldwide are children. Unfortunately, in the case of Ukrainian children, the threat is even higher. Almost all refugees from Ukraine are women and children.


  馃嚨馃嚤 Od 24 lutego do 17 marca zidentyfikowano ponad 500 dzieci bez opieki, kt贸re przekroczy艂y granic臋 ukrai艅sk膮 w kierunku Rumunii. Faktyczna liczba dzieci bez opieki, kt贸re uciek艂y z Ukrainy do kraj贸w s膮siednich, jest prawdopodobnie znacznie wy偶sza. Te dzieci s膮 szczeg贸lnie nara偶one na handel i wykorzystywanie.

  馃嚞馃嚙 From February 24 to March 17, more than 500 unaccompanied children were identified to have crossed the Ukrainian border into Romania. The actual number of unaccompanied children who have fled from Ukraine to neighboring countries is likely to be much higher. These children are particularly vulnerable to trafficking and exploitation.


  o16f859baa994218.jpeg
  馃嚨馃嚤 Organizacje pomocowe zajmuj膮ce si臋 ochron膮 praw dziecka wzywaj膮 rz膮dy do wzmocnienia kontroli bezpiecze艅stwa na przej艣ciach granicznych, zw艂aszcza z Ukrain膮, w celu lepszej identyfikacji dzieci zagro偶onych handlem lud藕mi. Istnieje potrzeba wzmocnienia wsp贸艂pracy transgranicznej i wymiany informacji pomi臋dzy Stra偶膮 Graniczn膮, organami 艣cigania i instytucjami odpowiedzialnymi za ochron臋 dzieci. Wa偶na jest r贸wnie偶 szybka identyfikacja dzieci bez opieki oraz wdro偶enie procedur poszukiwania i 艂膮czenia rodzin.

  馃嚞馃嚙 Aid organizations dealing with the protection of children's rights urge governments to strengthen security checks at border crossings, especially those with Ukraine, in order to better identify children at risk of human trafficking. There is a need to strengthen cross - border cooperation and exchange of information between the Border Guard, law enforcement agencies and institutions responsible for the protection of children. It is also important to quickly identify separated children and to implement family tracing and reunification procedures.


  馃嚨馃嚤 Wysoki Komisarz Narod贸w Zjednoczonych ds. Uchod藕c贸w (UNHCR) i UNICEF we wsp贸艂pracy z rz膮dami i organizacjami pozarz膮dowymi tworz膮 tzw. Blue Dots, czyli punkty wsparcia dziecka i rodziny. Punkty te przekazuj膮 kluczowe informacje przemieszczaj膮cym si臋 rodzinom, pomagaj膮 zidentyfikowa膰 dzieci bez opieki i rozdzielone z rodzicami oraz zapewniaj膮 ochron臋 i 艣wiadcz膮 podstawow膮 pomoc. Blue Dots s膮 uruchamiane w krajach goszcz膮cych kobiety i dzieci z Ukrainy. 34 z nich powstan膮 w Polsce.

  馃嚞馃嚙 The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNICEF, in cooperation with governments and non- governmental organizations, form the so-called Blue Dots, i.e. child and family support points. These points provide vital information to moving families, help identify unaccompanied and separated children, and provide protection and essential help. Blue Dots are launched in the countries hosting Ukrainian women and children. 34 of them will be built in Poland.


  馃嚨馃嚤 殴r贸d艂o: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/dzieci-uciekajace-przed-wojna-na-ukrainie-sa-narazone-na-handel-ludzmi-i-wykorzystanie (data dost臋pu 25.03.2022).

  馃嚞馃嚙 Source: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/dzieci-uciekajace-przed-wojna-na-ukrainie-sa-narazone-na-handel-ludzmi-i-wykorzystanie (access date 25.03. 2022).

  Czytaj wi臋cej
 • 馃嚨馃嚤 Du偶o si臋 dzieje w Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zast臋pczego Jedno Serce. Przyby艂y kolejne rodziny. Obecnie organizacja opiekuje si臋 29 osobami, w tym 23 dzie膰mi i m艂odzie偶膮 w wieku od 8 miesi臋cy do 17 lat. Matki zast臋pcze szybko nawi膮za艂y kontakty, wspieraj膮 si臋 nawzajem 鈥 na kim lepiej si臋 oprze膰 je艣li nie na tych, kt贸rzy rozumiej膮, przez co przechodzisz?

  馃嚞馃嚙 A lot is happening in the Jedno Serce Foster Parenting Association. More families have arrived. At the moment, the organization looks after 29 people, including 23 children and adolescents aged 8 months to 17 years. Foster mothers quickly established contacts, they support each other 鈥 who better to lean on than those who understand what you are going through?

  haadd2cc2f1e63aa.jpeg

  馃嚨馃嚤 Wzruszaj膮ce s膮 s艂owa聽dziadka W艂adymira - z jednej strony opowiada o dramacie wojny, rozpami臋tuje wszystkie trudne chwile, jednocze艣nie jednak bardzo docenia bezpiecze艅stwo, kt贸rego rodzina aktualnie do艣wiadcza. Huk wystrza艂贸w wojennych nadwyr臋偶y艂 jego s艂uch, ma za sob膮 w Polsce pierwsze badania audiologiczne.

  馃嚞馃嚙 Wladimir's words are touching - on the one hand, he tells about the drama of war, he reflects on all difficult moments, but at the same time he appreciates the security that the family is already experiencing. The roar of shots damaged his hearing, he had already undergone the first audiological tests in Poland.


  馃嚨馃嚤 Mama Larysa jest bardzo energiczna. Pouk艂ada艂a sobie wszystko i t艂umaczy z przekonaniem: "Najwa偶niejsze jest bezpiecze艅stwo naszych dzieci, tamto zamkn臋li艣my za sob膮. Trzeba docenia膰 ka偶dy dzie艅, trzeba docenia膰 to, 偶e 偶yjemy, to, 偶e 艣wieci s艂o艅ce, 偶e mo偶emy odpocz膮膰". Ta odwa偶na mama ma ju偶 nowe okulary, poniewa偶 swoje w po艣piechu zostawi艂a聽w Odessie.聽Zdrowieje te偶 noga 鈥 dopiero po dw贸ch tygodniach przyzna艂a, 偶e j膮 boli.聽

  馃嚞馃嚙 Larysa is a mum and is very energetic. She arranged everything for herself and explained with conviction: "The most important thing is the safety of our children, we have locked that behind us. You have to appreciate each day, you have to appreciate the fact that we are alive, that the sun is shining, that we can rest". This brave mum already has new glasses, because she left hers in Odessa in a hurry. And her leg is getting better - only after two weeks she admitted that it hurts.


  馃嚨馃嚤 Dni p艂yn膮 bardzo szybko, wype艂nione s膮 pomoc膮 w za艂atwianiu wielu spraw organizacyjnych 鈥 wszyscy maj膮 ju偶 numery pesel, zosta艂y z艂o偶one wnioski o ustanowienie opiekuna tymczasowego. Dzieci nie zacz臋艂y jeszcze nauki szkolnej, 艂膮cz膮 si臋 natomiast na zaj臋cia zdalne z Ukrain膮. Z pewno艣ci膮 pomog膮聽w tym tablety i routery , kt贸re przysz艂y dzi艣 po po艂udniu, a w przysz艂ym tygodniu maj膮 z kolei dotrze膰 obiecane laptopy.

  馃嚞馃嚙 The days go by very quickly, filled with many organizational matters. Everyone already has PESEL number (Polish ID number), and applications for the appointment of a temporary caretaker have also been submitted. The children have not yet started school, but they connect via the Internet for remote classes in Ukraine. The tablets and routers have already arrived and the promised laptops that are due to arrive next week will certainly help.


  馃嚨馃嚤 W minionym tygodniu uda艂o si臋 przygotowa膰 miejsce dla trzech rodzin, przy czym jedno z nich wymaga pe艂nego wyposa偶enia. Mamy tak偶e obietnice kolejnych miejsc, co otwiera drog臋 do dalszej, kompleksowej pomocy dzieciom i rodzinom.

  馃嚞馃嚙 Last week, we managed to prepare a place for three families, one of them requires full equipment. Talks are being held regarding the acquisition of new places, which opens the way to further, comprehensive help for children and families.


  馃嚨馃嚤聽Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zast臋pczego Jedno Serce dzi臋kuje wszystkim Darczy艅com, kt贸rzy wspieraj膮 je poprzez akcj臋 #DzieciUkrainy.

  馃嚞馃嚙 Jedno Serce Foster Parenting Association would like to thank all the Donors who support them through the #DzieciUkrainy campaign.

  meab4cc580512eb4.jpeg
  Czytaj wi臋cej
 • 馃嚨馃嚤 O skali wyzwania stoj膮cego przed Polsk膮 w przyjmowaniu ukrai艅skich dzieci z pieczy zast臋pczej warto poczyta膰 w artykule Anny Krawczak 鈥 badaczki i cz艂onkini Interdyscyplinarnego Zespo艂u do Bada艅 nad Dzieci艅stwem UW, kt贸ry ukaza艂 si臋 na stronie portalu oko.press. Znajdujemy tam bardzo wa偶ne pytania i przynajmniej kilka cennych odpowiedzi na nie. Zdecydowanie polecamy tekst: https://oko.press/tysiace-ukrainskich-sierot-juz-trafilo-do-polski-i-co-dalej/?


  馃嚞馃嚙 It is worth reading about the scale of the challenge that Poland is facing in accepting Ukrainian children from foster care in the article by Anna Krawczak - researcher and member of the Interdisciplinary Team for Childhood Research at the University of Warsaw, which appeared on the website oko.press. There we find very important questions and at least some valuable answers to them. We definitely recommend the text: https://oko.press/tysiace-ukrainskich-sierot-juz-trafilo-do-polski-i-co-dalej/?

  Czytaj wi臋cej
 • 馃嚨馃嚤 Pierwsza grupa dzieci wraz z opiekunami dotar艂a 9 marca do Starego Wo艂owa na Dolnym 艢l膮sku, gdzie w zabytkowym Pa艂acu przygotowano miejsce dla 50 os贸b. Naszymi pierwszymi go艣膰mi jest 10-osobowa rodzina zast臋pcza (tylko dziewczynki!) oraz matka zast臋pcza. Do Polski przyjecha艂a z rodzin膮 liczna grupa ich psich przyjaci贸艂. W Starym Wo艂owie maj膮 艣wietne warunki do spacer贸w po miejscowym parku, z kt贸rego ch臋tnie korzystano w pierwszych dniach pobytu.

  馃嚞馃嚙 The first group of children and their caretakers reached Stary Wo艂贸w in Lower Silesia on March 9, where a place for 50 people has been prepared in the historic Palace. Our first guests are a foster family of 10 children (only girls!) and a foster mother. A large group of their canine friends came to Poland with the family. In Stary Wo艂贸w, they have great conditions for walks in the local park, which was eagerly used in the first days.


  馃嚨馃嚤 Rodzina pochodzi z Wilnia艅ska w regionie Zaporo偶e. Grup膮 na miejscu opiekuje si臋 wspania艂a polska matka zast臋pcza, kt贸ra koordynuje wszystkie zaj臋cia. W dniu przyjazdu rodziny z Ukrainy mieszka艅cy Starego Wo艂owa zorganizowali si臋 i przygotowali pyszny, ciep艂y dwudaniowy obiad. Przez pierwsze dni wszyscy du偶o spali, odpoczywali i zwiedzali okolic臋. Dzieci s膮 ju偶 zapisane do szko艂y i wkr贸tce zaczn膮 w niej nauk臋! Rodzina planuje d艂u偶szy pobyt w Polsce.

  馃嚞馃嚙 The family came from the city of Wilniansk, from the Zaporozhye region. The group on site is looked after by a wonderful Polish foster mother who coordinates all activities. On the day of the family's arrival from Ukraine, the inhabitants of Stary Wo艂贸w organized themselves and prepared a delicious, warm two-course dinner. During the first days, everyone slept a lot, rested and explored the area. The children are already enrolled in school and they will start school soon! The family is planning a longer stay in Poland.c9102848f08cfa07.jpeg

  l18c62beb13cbbf8.jpeg  Czytaj wi臋cej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualno艣ci.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualno艣ci.

Opis zrzutki

馃嚞馃嚙 English version - LINK


Ukraino, nie jeste艣 sama!


To, co do tej pory uda艂o nam si臋 wsp贸lnie osi膮gn膮膰 w ramach zrzutki #RazemDlaUkrainy jest niesamowite. Zdzia艂ali艣my cuda, zdobyli艣my rzeczy nie do zdobycia i dostarczyli艣my je do miejsc, do kt贸rych nie da si臋 dotrze膰. Bez Twojego wsparcia nic by si臋 nie uda艂o - dzi臋kujemy!聽


Fundacja To si臋 uda nie zwalnia tempa i rusza z kolejn膮 akcj膮. Tym razem pomo偶emy ukrai艅skim dzieciom z dom贸w dziecka i rodzinnej pieczy zast臋pczej, kt贸re w Polsce znalaz艂y schronienie przed wojn膮.


W Polsce znajduje si臋 ju偶 kilka tysi臋cy dzieci z ukrai艅skich dom贸w dziecka i rodzinnej pieczy zast臋pczej. Przyje偶d偶aj膮 w du偶ych grupach, dziesi膮tkami a nawet setkami. Opowiadaj膮 przera偶aj膮ce historie: O tym, 偶e rosyjskie wojsko nie waha si臋 strzela膰 nawet do dzieci w 偶艂obkach i przedszkolach. O nieustaj膮cych alarmach bombowych i ewakuacji do schronu, po kilka razy dziennie. W ich rozmowach i zabawach W艂adimir Putin jest najczarniejszym z charakter贸w. W Ukrainie nadal pozostaje blisko 100 tysi臋cy dzieci w domach dziecka i rodzinach zast臋pczych potrzebuj膮cych pilnej pomocy.


Misj膮 Fundacji To si臋 uda od samego pocz膮tku wojny na Ukrainie jest tworzenie 鈥瀊uforu strategicznego鈥, z kt贸rego mog膮 korzysta膰 konkretne organizacje. Dostarczamy 艣rodki finansowe i wsparcie rzeczowe ludziom, kt贸rzy dystrybuuj膮 je w艣r贸d najpilniej potrzebuj膮cych. Konsultujemy si臋 przy tym ze specjalistami oraz z samymi zainteresowanymi, aby nasze wsparcie by艂o adekwatne do zapotrzebowania. Tworzymy zaplecze, aby nasi przyjaciele mogli dzia艂a膰.


Zaprosili艣my do wsp贸艂pracy i stworzyli艣my 鈥瀗ieformaln膮 koalicj臋鈥 fundacji i stowarzysze艅 dzia艂aj膮cych na rzecz opieki nad ukrai艅skimi dzie膰mi z dom贸w dziecka i rodzinnej pieczy zast臋pczej. S膮 ju偶 z nami:聽

b8a10fcc4d1d84b9.png

Poznaj naszych partner贸w: Dolno艣l膮ska Fundacja na rzecz Pieczy Zast臋pczej Przystanek Rodzina, Fundacja Dialog, Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zast臋pczego Jedno Serce, Fundacja Nie Ma Rzeczy Niemo偶liwych, Fundacja Happy Kids, Portal DomyDziecka.org, SOS Wioski Dzieci臋ce.


Czy Twoja organizacja wspiera ukrai艅skie dzieci z instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zast臋pczej i chce do艂膮czy膰 do wsp贸lnego pomagania? Je艣li tak, to 艣wietnie! Razem mo偶emy wi臋cej! Zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]. Czekamy na Ciebie.

聽聽

Naszym celem jest dostarczenie dzieciom konkretnej, d艂ugoterminowej pomocy. Mamy 艣wiadomo艣膰 tego, jak wielk膮 traum膮 jest wojna i jak mo偶e odbi膰 si臋 na dzieci臋cej psychice. Wszystkie dzieci widz膮 i rozumiej膮 dok艂adnie to samo, co ich doro艣li opiekunowie. Niestety sytuacja jest dla nich znacznie trudniejsza, bo nie potrafi膮 jeszcze sobie radzi膰 z trudnymi emocjami. Wojna z pe艂n膮 brutalno艣ci膮 odciska si臋 w ich psychice. Pojawiaj膮 si臋 u nich objawy zespo艂u stresu pourazowego (PTSD), takie jak moczenie nocne, koszmary, czy stany dysocjacyjne.聽Najm艂odsi uchod藕cy, pozbawieni wsparcia rodziny, wymagaj膮 pilnej pomocy. Udzielenie jej nie jest proste - przyj臋cie grupy ukrai艅skich dzieci do polskiej plac贸wki poskutkowa艂o pojawieniem si臋 symptom贸w traumy wojennej u dzieci z Ukrainy, co z kolei negatywnie wp艂yn臋艂o na polskie dzieci. Rozwi膮zania oddolne, najprostsze i gotowe 鈥渘a ju偶鈥 nie s膮 wystarczaj膮ce. Brakuje nam psycholog贸w dzieci臋cych do艣wiadczonych w pracy z PTSD, nie mamy kadry m贸wi膮cej po ukrai艅sku, a lokale, kt贸re mo偶emy zaoferowa膰, maj膮 ograniczon膮 powierzchni臋. Je艣li chcemy naprawd臋 uratowa膰 te dzieci, a nie tylko ewakuowa膰 je z miejsca zagro偶enia 偶ycia, potrzebujemy rozs膮dnych, d艂ugofalowych rozwi膮za艅.

oa4169998b314e3c.png

Dlatego, dzi臋ki otrzymanemu wsparciu finansowemu, naszym ukrai艅skim go艣ciom zapewnimy:


 • kompleksow膮 diagnostyk臋 medyczn膮 i psychologiczn膮,
 • terapi臋 psychologiczn膮 oraz pedagogiczn膮,
 • mo偶liwo艣膰 nauki j臋zyka polskiego,
 • wyr贸wnanie deficyt贸w w zakresie wiedzy, kompetencji i umiej臋tno艣ci,
 • pomoc w integracji ze 艣rodowiskiem r贸wie艣niczym i lokalnym,
 • zaj臋cia w czasie wolnym, rozwijaj膮ce zainteresowania i pasje,
 • dost臋p do grup terapeutycznych,
 • miejsca d艂ugoterminowego pobytu, gdy taki pobyt w dotychczasowym o艣rodku zakwaterowania nie jest mo偶liwy,
 • wsparcie edukacyjne,
 • poradnictwo zawodowe dla starszej m艂odzie偶y,
 • pomoc w usamodzielnieniu si臋,
 • zaj臋cia, maj膮ce na celu podtrzymanie ich odr臋bno艣ci religijnej i kulturowej.


Wszystkie te dzia艂ania wymagaj膮 odpowiedniej infrastruktury, kt贸r膮 dzi臋ki Twojej pomocy zbudujemy. Pozyskamy specjalist贸w, kt贸rzy b臋d膮 stale z nami wsp贸艂pracowa膰 i pomaga膰 dzieciom i ich opiekunom rozwi膮za膰 wyzwania natury organizacyjno-administracyjnej. Wyszkolimy kadr臋. Zapewnimy kursy dla wolontariuszy i rodzin zaprzyja藕nionych. Stworzymy sie膰 plac贸wek typu rodzinnego, kt贸re zaopiekuj膮 si臋 m艂odszymi dzie膰mi.聽


Plany s膮 ogromne, a potrzeby dzieci z dom贸w dziecka jeszcze wi臋ksze. Wiemy o tym, bo od samego pocz膮tku istnienia Fundacji To si臋 uda jeste艣my blisko nich i pomagamy, jak umiemy. Stale wspieramy Niepubliczny Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Paw艂a II przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Jaszkotlu, dla kt贸rego uda艂o nam si臋 zebra膰 艣rodki na budow臋 tak bardzo potrzebnych nowych sal rehabilitacyjnych (Zerknij na https://zrzutka.pl/mftksg). W艂膮czyli艣my si臋 w akcj臋 odbudowy domu dziecka w Chorwacji. W ramach akcji #PodarujWakacje wys艂ali艣my ponad sto dzieci z plac贸wek opieku艅czych na obozy survivalowo - sportowe. Mimo wielkich wyzwa艅 osi膮gn臋li艣my cel. Wierzymy, 偶e dzi臋ki Twojej pomocy tym razem te偶 to si臋 uda!

r11162aa67b1c4bd.jpeg

Wszystkich, kt贸rzy chc膮 pom贸c gor膮co zach臋camy do wp艂at, tworzenia skarbonek, udost臋pniania zrzutki w social mediach, informowania znajomych - niech b臋dzie o nas g艂o艣no! Im wi臋ksze wsparcie uzyskamy, tym wi臋cej dobra uda nam si臋 zdzia艂a膰. Razem mo偶emy sprawi膰, 偶e te dzieci znowu b臋d膮 si臋 u艣miecha膰, a zabawa w chowanego z czasem przestanie im si臋 kojarzy膰 z ucieczk膮 do podziemnego schronu. Zbudujmy dzieciom z Ukrainy w Polsce bezpieczny dom.


WA呕NE! Sto procent wp艂at na tej zrzutce trafia do jej beneficjent贸w! Nie pobieramy 偶adnych prowizji i nie pokrywamy z tej zrzutki koszt贸w administracyjnych.

Pierwsza na 艣wiecie Karta Wp艂atnicza. Tw贸j mini-terminal.
Pierwsza na 艣wiecie Karta Wp艂atnicza. Tw贸j mini-terminal.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wp艂aty 48

SV
Valeriia
100 z艂
MG
Anna Nico Link
TP
Tadeusz P.
100 z艂
MG
Mieczys艂awa Gluza
350 z艂
 
Dane ukryte
70 z艂
PK
Pavlo Khmara
100 z艂
 
Dane ukryte
100 z艂
 
Dane ukryte
20 z艂
 
Dane ukryte
100 z艂
 
Dane ukryte
200 z艂
Zobacz wi臋cej

Komentarze 2

 
2500 znak贸w

Nasi u偶ytkownicy za艂o偶yli

862 985 zrzutek

i zebrali

758 916 711 z艂

A ty na co dzi艣 zbierasz?