Odkryj dobro, które drzemie w Twoich pracownikach - działaj dla świata i dla Twojej firmy

Napisano 12 maja, 2023. Aktualizacja: 6 grudnia, 2023.
Odkryj dobro, które drzemie w Twoich pracownikach - działaj dla świata i dla Twojej firmy

Wolontariat pracowniczy w Polsce przynosi mierzalne korzyści małym i ogromnym firmom. Rynkowi giganci, jak IKEA, Żabka, LPP czy L’Oréal już dawno docenili jego wpływ na zadowolenie pracowników, PR firmy czy lokalne środowisku. Nie marnuj potencjału drzemiącego w Twoich zasobach ludzkich - poznaj lepiej wolontariat pracowniczy oraz narzędzia, z którymi akcja charytatywna będzie dziecinnie prosta!

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to działania, które polegają na inicjowaniu i wspieraniu przez pracodawcę działalności społecznej pracowników. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast pracodawca umożliwia i wspiera podejmowanie takich inicjatyw. Przykłady wolontariatu pracowniczego można mnożyć: od zbiórek pieniędzy, przez organizację charytatywnych eventów po wspieranie przez pracodawcę inicjatywy oddawania krwi. Każda firma znajdzie coś dla siebie!

Prawo nie określa jednoznacznie zasad wolontariatu pracowniczego, gdyż nie istnieje dedykowana mu ustawa, a same działania pracowników przybierają różnorodne formy. Ogólne regulacje prawne dotyczące wolontariatu, czyli ochotniczej i nieodpłatnej działalności wolontariuszy, zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.). Jednocześnie, z uwagi na nieco odmienny charakter wolontariatu pracowniczego, odpowiednie zastosowanie znajdują również ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy zawarte w kodeksie cywilnym, a w określonych sytuacjach prawnych także przepisy kodeksu pracy. Jeśli wolontariat pracowniczy ma charakter zbiórki publicznej, czyli zbiórki pieniędzy lub darów prowadzonej w miejscu publicznym, podlega regulacjom zawartym w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Dz.U. 2014 poz. 498 z późn. zm.).

Znając ogólny zarys zagadnienia, możemy przejść do konkretów:

Jakie mogą być formy wolontariatu pracowniczego?

Z punktu widzenia pracodawcy, wolontariat pracowniczy może przybrać jedną z sześciu form:

Na schemacie w ikonograficzny sposób przedstawiono formy wolontariatu pracowniczego. Są to: Oddelegowanie do zadania lub pracy; Wolontariat oparty na umiejętnościach; Zbiórki pracownicze; Mentoring i inne rodzaje wsparcia indywidualnego; Wolontariat zespołowy; Wolontariat osobisty

 • Oddelegowanie - pracownicy mogą zostać wydelegowani do podjęcia określonego zadania lub nawet pełnoetatowej pracy w organizacji społecznej. Czas takich działań może się to wahać od jednego dnia nawet do roku lub dłużej. Standardem powszechnym w Polsce jest kilka dni na takie działania, w niektórych przypadkach dostępnych także jako określona liczba godzin, którą pracownik może podzielić między pracę a wolontariat.

 • Wolontariat oparty na umiejętnościach (w tym działania pro bono) - w wolontariacie tym pracownicy wykorzystują swoje specyficzne umiejętności, kompetencje lub wiedzę. W Polsce aktywności te funkcjonują jako “wolontariat kompetencyjny”, czyli taki, w którym pracownik wykorzystuje swoje kompetencje - zarówno zawodowe, jak i te, które nabył poza pracą, a które mogą wiązać się z jego pasjami czy hobby.

 • Wolontariat osobisty - to każda indywidualna, nieodpłatna działalność prowadzona na rzecz społeczności, zorganizowana lub prowadzona z inicjatywy własnej pracowników, ale w jakiś sposób wspierana przez pracodawcę. W wolontariacie indywidualnym pracodawca wspiera aktywności podejmowane poza czasem pracy przez pracowników, którzy podejmują je, nie wiążąc ich w żaden sposób z praca i pracodawcą. Stają się one częścią wolontariatu pracowniczego wtedy, kiedy z jednej strony pracodawca oferuje wsparcie dla takich działań pracownika, a z drugiej pracownik decyduje się z tego wsparcia skorzystać.

 • Wolontariat zespołowy - opiera się na grupie wolontariuszy, która pracuje razem, aby osiągnąć określone korzyści dla społeczności. Jest też najpopularniejszą formą wolontariatu pracowniczego w Polsce. Pracodawca często inicjuje taki wolontariat w formie konkursu, wspierającego grantami działania swoich pracowników. Pracownicy mają wtedy czas na stworzenie swojego zespołu, ustalenie tego co i jak chcą robić oraz na podjęcie współpracy z partnerem społecznym. Jedną z form wolontariatu zespołowego jest wolontariat rodziny, który do grupy wolontariuszy dopuszcza także osoby nie zatrudnione bezpośrednio przez pracodawcę, najczęściej właśnie rodziny i znajomych wolontariuszy. Takie rozwiązanie gwarantuje dodatkowe ręce do pracy, szczególnie w małych zespołach pracowniczych, ale także nie zmusza wolontariuszy do czasami trudnych wyborów, pomiędzy działaniem społecznym a spędzaniem czasu z rodziną, szczególnie kiedy działania te są realizowane poza godzinami pracy lub w dni wolne. Wolontariatem zespołowym są też wszystkie akcje społeczne organizowane dla pracowników podczas wyjazdów szkoleniowych, planistycznych czy integracyjnych. Jedną z form wolontariatu zespołowego, która jeszcze nie zadomowiła się w Polsce, jest współpraca wolontariuszy z kilku firm w jednym działaniu.

 • Zbiórki pracownicze - mogą być realizowane jako zbieranie funduszy lub darów rzeczowych. Wsparcie pracodawcy w tym wypadku może przybierać formę bierną, kiedy pracodawca pozwala pracownikom na przygotowanie i przeprowadzenie takiej zbiórki na terenie zakładu pracy, ale za wszystko odpowiedzialni są jej organizatorzy, lub czynną, kiedy aktywnie włącza się w zbiórkę, wykorzystuje kanały komunikacji wewnętrznej do jej promocji, a nierzadko dokłada się do niej finansowo lub rzeczowo. Organizatorzy takiej zbiórki, osoby aktywnie włączające się w jej promowanie, zbieranie darów, ich przechowywanie, przekazanie i rozliczenie zbiórki, jak najbardziej są w tym przypadku wolontariuszami. Wolontariuszami nie będą jednak osoby, które włączają się w zbiórkę przekazując na nią fundusze lub dary rzeczowe.

 • Mentoring i inne wsparcie indywidualne - mentoring jest jeszcze rzadko spotykaną w Polsce formą wsparcia, ale jest obecny jako działanie w niektórych podmiotach. Może obejmować porady zawodowe lub programy, w ramach których pracownik pracuje z inną osobą w regularnych odstępach czasu. W Polsce nie jest utożsamiany z wolontariatem pracowniczym, a jeżeli już się pojawia, to jako forma wolontariatu kompetencyjnego.

Jakie korzyści niesie ze sobą wolontariat pracowniczy?

Korzyści z wolontariatu czerpią nie tylko beneficjenci podjętych działań, ale również pracownicy jak i sama organizacja:

Na grafice przedstawiono korzyści z wolontariatu pracowniczego, podzielone na 4 kategorie. Wewnętrzne korzyści z wolontariatu pracowniczego dla organizacji to: Integracja pracowników; Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy; Wzmocnienie więzi emocjonalnych z organizacją; Pozyskiwanie i zatrzymywanie wartościowych pracowników. Zewnętrzne korzyści z wolontariatu pracowniczego dla organizacji to: Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji odpowiedzialnej; Zaangażowanie w sprawy społeczne; Budowanie lojalności klienta wobec marki; Zaufanie lokalnej społeczności. Korzyści dla pracowników z wolontariatu pracowniczego to: Rozwój osobisty; Samopoznanie i doskonalenie; Rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji; Realizacja zainteresowań i pasji; Satysfakcja z pożytecznych i wartościowych działań. Korzyści dla lokalnej społeczności z wolontariatu pracowniczego to: Poprawa sytuacji osób potrzebujących; Promocja działań dobroczynnych; Integracja lokalnej społeczności; Stymulacja rozwoju gospodarczego regionu

Działaj z nami!

Jeśli czujesz, że Twoja firma to idealne miejsce na podjęcie wolontariatu pracowniczego, zobacz, co możemy Ci zaoferować! W zrzutka.pl od 10 lat zajmujemy się zbieraniem pieniędzy na małe i wielkie cele. Pomożemy Ci ustrukturyzować i transparentnie przeprowadzić każdą zbiórkę - zawsze za darmo bez prowizji! Poznaj nasze narzędzia:

Grafika w ikonograficzny sposób przedstawia narzędzia serwisu zrzutka.pl, pomocne przy organizacji wolontariatu pracowniczego. Są to: zwykła zrzutka; zrzutka patronowana; skarbonka; nagrody/oferty; karta wpłatnicza

 • Zwykłą zrzutkę zorganizujesz osobiście, w kilka minut i na dowolny cel. Możesz zbierać dla siebie lub dla określonego beneficjenta - w tym przypadku pamiętaj, żeby uzyskać jego zgodę. Zwykłe zrzutki często są organizowane przy okazji świątecznych akcji charytatywnych, eventów lub Szlachetnej Paczki. Dają dużą swobodę i pole do kreatywnych popisów!

 • Zrzutka patronowana to narzędzie, które pozwoli Ci zebrać pieniądze dla Organizacji Pożytku Publicznego z naszego Katalogu Patronów. Zakłada się ją tak, jak zwykłą zrzutkę, z tą różnicą, że zrzutka patronowana jest widoczna w naszym katalogu dopiero po akceptacji patrona, a zebrane środki można wypłacić tylko na jego konto. Kliknij tu i dowiedz się więcej na temat zrzutek patronowanych

 • Skarbonka to bardzo proste w obsłudze narzędzie, służące do wspierania już istniejących zrzutek. Jej założenie nie wymaga rejestracji, a wszystkie zgromadzone w niej środki zasilają saldo zrzutki, dla której została utworzona. Kliknij tu i dowiedz się więcej o Skarbonkach 

 • Karta wpłatnicza to dużo bardziej poręczny i bezpieczny zamiennik dla klasycznej puszki podczas zbiórki prowadzonej w terenie. Każda karta jest połączona z konkretną zrzutką i nie da się za jej pomocą dokonać płatności czy wypłacić środków. Wpłacający przykłada do karty telefon lub skanuje umieszczony na niej kod QR i w kilka sekund dokonuje płatności. Dowiedz się więcej o kartach wpłatniczych 

Chcesz skorzystać ze zrzutki, ale nie wiesz, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza? Potrzebujesz inspiracji? A może chcesz zostać jednym z partnerów naszej fundacji? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dobrać najlepsze narzędzia i przeprowadzić akcję charytatywną z sukcesem!

wizytówka Magdaleny Żelech - specjalistki do spraw sprzedaży. Adres mailowy: magda@zrzutka.pl

wizytówka Joanny Jakubickiej - specjalistki do spraw PR i Marketingu. Adres mailowy: joanna@zrzutka.pl

wizytówka Mateusza Szymakowskiego - prezesa Fundacji To się uda! Adres mailowy: m.szymakowski@tosieuda.org

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze wpisy co dwa tygodnie na swojego maila!


Zastanawiasz się nad założeniem własnej zrzutki? Zapoznaj się z informacjami poniżej!

Po pierwsze - jak to działa?

To proste - wchodzisz na zrzutka.pl, podajesz dowolny cel zrzutki oraz kwotę i to wszystko - gotowe. Na utworzoną w ten sposób zrzutkę możesz od razu za darmo i błyskawicznie przyjmować wpłaty - wpłaty księgują się na Twojej zrzutce już w czasie około 1 minuty od ich zlecenia przez wpłacającego! Środki ze swojej zrzutki wypłacasz kiedy chcesz i tak często jak tego potrzebujesz, a dzięki opcji ekspresowych wypłat otrzymasz je na swoje konto w ciągu kilku minut od zlecenia wypłaty! Ważne - zrzutka.pl utrzymuje się głównie z darowizn - portalu możesz używać w 100% za darmo. Nie pobieramy żadnych obowiązkowych opłat od organizatorów zrzutek ani od wspierających - sprawdź.  

Po drugie - czy to działa?

Ponad 800 000 założonych zrzutek i 650 000 000 zł zebranych środków mówi samo za siebie. Nasi użytkownicy oceniają nas na niemal 9/10 na naszej stronie z ocenami (ponad 2 000 opinii) - sprawdź opinie. Zrzutki prywatne, np. na prezenty urodzinowe, zrzutki na realizację marzeń, zrzutki projektowe, zrzutki charytatywne, zrzutka #RazemDlaUkrainy, która zebrała ponad 3 000 000zł, czy zrzutka na Telefon Zaufania, która w ciągu zaledwie dwóch dni zebrała ponad 1 700 000 zł - to tylko przykłady. Na zrzutka.pl zbierasz na dowolne, ustalone przez Ciebie cele!

Zrzutka.pl to jednak przede wszystkim dziesiątki tysięcy zrzutek prywatnych - urodzinowych, wyjazdowych, mających na celu rozliczenie wspólnych inicjatyw i innych. Jeśli chcesz przejrzeć więcej zrzutek - skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

'Zwykła' zrzutka.pl to nie wszystko! Ostatnio dodaliśmy nowy serwis w ramach naszego portalu. Zrzutka cykliczna to rozwiązanie dla każdego, kto ma coś do zaoferowania swoim odbiorcom bądź po prostu chce umożliwić chętnym stałe wspieranie swojej zrzutki - oczywiście w modelu subskrypcji. Wspierający wpłacają comiesięczne, cotygodniowe lub codzienne kwoty na konto organizatorów. Organizatorzy dostają możliwość rozwoju swoich pasji i talentów, a wspierający – wspaniałe nagrody i satysfakcję ze wspierania ciekawych projektów! Brzmi interesująco? Tutaj sprawdzisz jak to działa.

zrzutka_cykliczna


Zrzutka cykliczna oraz zwykła zrzutka to też nie wszystko! Dzięki zrzutce patronowanej, zbierzesz pieniądze dla organizacji, z której celami najlepiej się identyfikujesz! Logo wybranej przez Ciebie fundacji/organizacji (wraz z informacją o tym, że objęła ona patronatem Twoją akcję) ozdobi widok Twojej zrzutki. Prowadzisz fundację lub inną organizację? Chcesz, aby użytkownicy zrzutka.pl mogli zbierać pieniądze właśnie dla Ciebie i na realizację Twoich celów? Dołącz do innych Patronów! Aby dodać swoją organizację, przejdź trzy proste kroki opisane tutaj (w sekcji “Jak zostać Patronem?”).

patronowane

Jeśli nadal masz pytania lub wahasz się czy możesz założyć zrzutkę - napisz!

Facebook Twitter


Komentarze 2

Aby dodać komentarz lub zarejestruj się.

 •  
  Dabstarspharmacy.com

  Cnbiochemicals.com is the best London online pharmacy to Amphetamine Powder Online and Amphetamine Powder for sale online. Where to Buy Amphetamine Powder online UK, Buy Amphetamine Powder Online, Amphetamine Powder for sale, Conatact us at Phone:+1 909 315 2186 email [email protected] and Wickr:caliweedshop4. Where to Buy Amphetamine Powder online UK, Order Amphetamine Powder Online, Cheap Amphetamine Powder online, Buy Cheap Amphetamine Powder online, Amphetamine Powder for Sale Online,Buy Adderall Amphetamine Online, Buy Alprazolam Powder Online, Buy Amphetamine oil Online, Buy Amphetamine Salt Online, Buy Crystal Mеth Methamphetamine Online, Pure Crystal Meth, MDMA Molly Ecstasy for sale, Buy MDMA Ecstasy Molly online UK, Buy MDMA Molly Ecstasy online in the United States, MDMA Ecstasy Molly for sale online in the United Kingdom, Where to buy MDMA Molly Ecstasy online, 240mg Bars Ecstasy Pills, Blue Dolphin Ecstasy Pills, Blue Punisher Ecstasy Molly, Blue Punisher MDMA Ecstasy Pills, Blue Superman MDMA Ecstasy Pills, Brown Donkey Kong 260g MDMA Ecstasy Molly, Brown Philipp Plein MDMA Ecstasy, Buy Amphetamine Online, Buy MDMA Ecstasy Online, Buy MDMA Online, Buy Pure MDMA Crystal online, Buy Pure MDMA Powder Online, Green Hulk MDMA Ecstasy Pills, MDMA Molly Capsules, MDMA Powder, Mercedes Ecstasy Pills, Orange and White Sprites MDMA Ecstasy, Pablo Escobar MDMA Ecstasy Molly, Yellow and White Technogym 330mg Ecstasy, Purple Audi MDMA Ecstasy, Buy Crack Cocaine and Cocaine Powder online, Cocaine for sale, Where to buy Crack Cocaine and Cocaine Powder online, Where to buy Crack Cocaine and Cocaine Powder online, Mexico Cocaine for sale online, Bolivia Cocaine for sale online, Bio Cocaine, Bolivian Cocaine, Buy Fish Scale Cocaine Online, Buy Lavada Cocaine Online, Buy Pure Mexican Cocaine Online, Buy Uncut Cocaine Online Online, Colombian Cocaine, Crack Cocaine, Cut Cocaine for sale online, Peruvian Cocaine, Powder Cocaine, Buy Pure Crystals Meth Online Shop, Buy Pure Crystals Meth Online, Order Crystal Meth Online, Where to Buy Crystal Meth online, Crystal Meth for sale online, Real Crystal Meth on sale, Buy Crystal Meth Online, Buy Crystal Mеth Methamphetamine Online

  Contact US:

  Phone\ Whatsapp: +1 909 315 2186

  Email: [email protected]

  Website: https://www.cnbiochemicals.com/

  Website: https://jungleboysweedofficial.com/

  Wickr Me: caliweedshop4

 • LO
  Loan Offer

  I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131026914 or email [email protected] Pacific landing Services Mr. Gupta Dwyer.