Bezpieczeństwo i weryfikacja na zrzutka.pl

Napisano 25 czerwca, 2017. Aktualizacja: 14 listopada, 2023.
Bezpieczeństwo i weryfikacja na zrzutka.pl

Zrzutka.pl, jako jedyny serwis do zbiórek w Polsce, posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Zrzutka.pl została wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP48/2019). Wiąże się to ze spełnianiem najwyższych standardów bezpieczeństwa i weryfikacji. Dzięki temu wszystkie transakcje odbywające się na portalu spełniają wymagania regulacji odpowiadających tym, jakie obowiązują w bankach. Na zrzutka.pl obowiązują niniejszym zasady weryfikacji i bezpieczeństwa opisane poniżej.

Dla zrzutek, których Organizator przesłał dokumentację potwierdzającą prawdziwość opisu zbiórki, w widoku zrzutki dodana zostaje informacja „Organizator przesłał dokumenty potwierdzające prawdziwość opisu zrzutki”. Po otrzymaniu takiego statusu, organizator zrzutki nie ma możliwości wprowadzania zmian celu i opisu zrzutki. Oznaczenie takie ma następującą formę:

weryfikacja_zrzutka

W przypadku zrzutek, które zgromadzą powyżej 20 tys. zł, zostaje zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celu jego zrzutki lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danej zrzutki. W przypadku profili organizatorów, które sumarycznie, na wszystkich założonych z danego profilu zrzutkach, zgromadzą powyżej 50 tys. zł, zostaje zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego zrzutek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danego profilu. Analogiczne procedury bezpieczeństwa i weryfikacji mają zastosowanie do zrzutek, które zostaną zgłoszone przez użytkowników portalu jako podejrzane/mogące naruszać regulamin lub prawo. 

Ponadto, działając w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, Zrzutka.pl zobowiązana jest do weryfikacji tożsamości swoich klientów. Po założeniu zrzutki konieczne jest więc uzupełnienie formularza identyfikacyjnego znajdującego się w zakładce “weryfikacja”. Po jego wypełnieniu, przyjmowanie wpłat na zrzutkę staje się aktywne na okres 30 dni. W tym czasie konieczna jest weryfikacja podanych w formularzu danych poprzez przelew bankowy oraz wysłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających tożsamość. Dzięki takim procedurom dokładnie wiemy, kto zbiera pieniądze na zrzutka.pl i możemy dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Dokładną instrukcję jak dokonać weryfikacji znajdziesz tutaj.

Oznaczenia dotyczące poziomu weryfikacji organizatorów zrzutek, czyli opisy pod imieniem i nazwiskiem organizatora oznaczające weryfikację organizatora zrzutki przelewem oraz dowodem osobistym i (w przypadku firm) innymi dokumentami, wyglądają następująco:

weryfikacja_uzytkownik

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII. WYPŁATY I DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA naszego regulaminu. 

Zachęcamy do dokładnego sprawdzania osób, którym przekazujecie środki w ramach naszego systemu - wskazane wyżej oznaczenia pomogą podjąć właściwą decyzję, a opcja 'zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki' pozwoli na zadanie pytań organizatorowi zrzutki jeśli pojawią się dodatkowe pytania. Pomocna może być również możliwość zgłaszania nadużyć - dowiedz się jak to działa i jakie działania wymagają zgłoszenia - przeczytaj artykuł

Chcesz wiedzieć jak bezpiecznie korzystać ze strony zrzutka.pl? 

bezpieczenstwo

Przeczytaj nasz artykuł dedykowany bezpieczeństwu korzystania z portalu zrzutka.pl - znajdziesz go tutaj. Przydatne informacje znajdują się również w dziale "Bezpieczeństwo" dostępnym tutaj.

Opracowane przez:

zrzutka.pl

Facebook Twitter


Komentarze 364

Aby dodać komentarz lub zarejestruj się.