Bezpieczeństwo i weryfikacja na zrzutka.pl

Napisano 25 czerwca, 2017
Bezpieczeństwo i weryfikacja na zrzutka.pl

Zrzutka.pl, jako jedyny serwis do zbiórek w Polsce, posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Zrzutka.pl została wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP48/2019). Wiąże się to ze spełnianiem najwyższych standardów bezpieczeństwa i weryfikacji. Dzięki temu wszystkie transakcje odbywające się na portalu spełniają wymagania regulacji odpowiadających tym, jakie obowiązują w bankach. Na zrzutka.pl obowiązują niniejszym zasady weryfikacji i bezpieczeństwa opisane poniżej.

Dla zrzutek, których Organizator przesłał dokumentację potwierdzającą prawdziwość opisu zbiórki, w widoku zrzutki dodana zostaje informacja „Organizator przesłał dokumenty potwierdzające prawdziwość opisu zrzutki”. Po otrzymaniu takiego statusu, organizator zrzutki nie ma możliwości wprowadzania zmian celu i opisu zrzutki. Oznaczenie takie ma następującą formę:

weryfikacja_zrzutka

W przypadku zrzutek, które zgromadzą powyżej 20 tys. zł, zostaje zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celu jego zrzutki lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danej zrzutki. W przypadku profili organizatorów, które sumarycznie, na wszystkich założonych z danego profilu zrzutkach, zgromadzą powyżej 50 tys. zł, zostaje zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego zrzutek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których zrzutka.pl, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danego profilu. Analogiczne procedury bezpieczeństwa i weryfikacji mają zastosowanie do zrzutek, które zostaną zgłoszone przez użytkowników portalu jako podejrzane/mogące naruszać regulamin lub prawo. 

Ponadto obowiązują zasady dotyczące weryfikacji osobowej (opisane tutaj) i wypłat (opisane tutaj). Wypłaty na zrzutka.pl są zatem realizowane są na konto bankowe przypisane do profilu organizatora zlecającego wypłatę. Przypisanie odpowiedniego konta bankowego następuje na skutek wykonania tzw. przelewu weryfikacyjnego (więcej o weryfikacji - zobacz film). Weryfikacja osobowa, jeśli jesteś osobą prywatną, wygląda następująco:

  • w pierwszym kroku weryfikacji wysyłasz przelew weryfikacyjny w kwocie 1 PLN z Twojego prywatnego konta bankowego (przelaną kwotę możesz później wypłacić z Twojego konta na zrzutka.pl),
  • w drugim kroku wysyłasz skan dokumentu tożsamości: dowodu osobistego (obie strony) bądź paszportu (strona ze zdjęciem). Dane z dokumentu muszą pokrywać się z danymi konta, z którego wysłany został przelew.

Jeśli jesteś firmą / organizacją / fundacją / inne:

  • w pierwszym kroku weryfikacji wysyłasz przelew weryfikacyjny w kwocie 1 PLN z Twojego firmowego / organizacyjnego konta bankowego (przelaną kwotę możesz później wypłacić z Twojego konta na zrzutka.pl),
  • w drugim kroku wysyłasz skan dokumentu tożsamości osoby odpowiedzialnej za zarządzanie profilem na zrzutka.pl będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / fundacji / organizacji (wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / fundacji / organizacji) ORAZ skan dokumentów firmowych / organizacyjnych / fundacji (CEiDG / KRS). W przypadku dowodu osobistego należy wysłać skan obu stron, w przypadku paszportu - skan strony ze zdjęciem. Dane z dokumentów firmowych muszą pokrywać się z danymi konta, z którego wysłany został przelew. W przypadku jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania profilem wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację - w przypadku podmiotów posiadających wpis KRS zgoda musi być wystawiona przez organ reprezentujący podmiot i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu, alternatywnie możliwe jest wysłanie skanów dokumentów tożsamości wszystkich osób wchodzących w skład organu reprezentującego podmiot zgodnie z KRS i umocowanego do składania oświadczeń.

Dane z przelewu weryfikacyjnego (imię, nazwisko w przypadku osób prywatnych lub nazwa firmy / organizacji / fundacji) uzupełniają nazwę profilu organizatora na zrzutka.pl. Nazwy tej nie można zmienić.

Oznaczenia dotyczące poziomu weryfikacji organizatorów zrzutek, czyli opisy pod imieniem i nazwiskiem organizatora oznaczające weryfikację organizatora zrzutki przelewem oraz dowodem osobistym i (w przypadku firm) innymi dokumentami, wyglądają następująco:

weryfikacja_uzytkownik

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII. WYPŁATY I DODATKOWA WERYFIKACJA ORGANIZATORA naszego regulaminu. 

Zachęcamy do dokładnego sprawdzania osób, którym przekazujecie środki w ramach naszego systemu - wskazane wyżej oznaczenia pomogą podjąć właściwą decyzję, a opcja 'zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki' pozwoli na zadanie pytań organizatorowi zrzutki jeśli pojawią się dodatkowe pytania. Pomocna może być również możliwość zgłaszania nadużyć - dowiedz się jak to działa i jakie działania wymagają zgłoszenia - przeczytaj artykuł

Chcesz wiedzieć jak bezpiecznie korzystać ze strony zrzutka.pl? 

bezpieczenstwo

Przeczytaj nasz artykuł dedykowany bezpieczeństwu korzystania z portalu zrzutka.pl - znajdziesz go tutaj. Przydatne informacje znajdują się również w dziale "Bezpieczeństwo" dostępnym tutaj.

Opracowane przez:

zrzutka.pl

Facebook Twitter


Komentarze 340

Aby dodać komentarz lub zarejestruj się.