id: mkxd5r

Save Poland In Your Pocket - Poland Will Be Waiting / Save Poland In Your Pocket - Poland Will Be Waiting

Save Poland In Your Pocket - Poland Will Be Waiting / Save Poland In Your Pocket - Poland Will Be Waiting

Our users created 1 014 862 fundraisers and raised 1 061 446 145 zł

What will you fundraise for today?

Description

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego wydawnictwa! [ENGLISH VERSION]

Po raz pierwszy od 21 lat nasza firma wstrzymała comiesięczną publikację popularnej serii przewodników turystycznych po polskich miastach. Udało nam się przetrwać kilka ostatnich miesięcy, ale nadal potrzebujemy wsparcia, aby móc dalej działać i promować polskie miasta wśród turystów. 

W obliczu wyzwań spowodowanych przez COVID- 19 zmuszeni jesteśmy prosić o wsparcie nas bezpośrednią darowizną.


Pieniądze zebrane w tej kampanii pomogą nam:

● utrzymać nasz zespół razem i tworzyć niezależne, aktualne treści na temat Polski

● opracować nowe produkty dostosowane do rynku po pandemii

● częściowo spłacić koszty operacyjne z ostatnich miesięcy 

 

Wszyscy darczyńcy otrzymają elektroniczną kopię naszego pierwszego przewodnika po mieście, opublikowanego po pandemii.

Jeśli będziesz w Krakowie w dowolnym momencie od teraz do czerwca 2021 r., skontaktuj się z nami (za pośrednictwem FB lub [email protected]), abyśmy mogli osobiście podziękować Ci przy drinku w lokalnej kawiarni / barze.


Najbardziej hojnym darczyńcą chcielibyśmy podziękować przekazując im osobiście pamiątki: 

100+ PLN: Naszą firmową torbę In Your Pocket ( super wygodna i wysokiej jakości :))

200+ PLN: Oprawione kolekcjonerskie zdjęcie wykonane przez krakowskiego fotografa Przemka Czaję

300+ PLN: Firmowa torba + kolekcjonerskie zdjęcie Przemka Czai 

 

Czytaj dalej i zapoznaj się z tym, co robimy w Poland In Your Pocket!
Jako firma turystyczna, której działanie oparte jest na współpracy z lokalnymi partnerami w sektorze turystyki, kultury, gastronomii i hotelarstwa, Poland In Your Pocket jest swoistym mikroświatem i odzwierciedleniem branż najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem.


Przepływ gotówki w naszej firmie z dnia na dzień został zatamowany. Znajdujemy się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Niespłacone należności i wysokie koszty narażają nasz najważniejszy kapitał - NASZ ODDANY I PEŁEN PASJI ZESPÓŁ - na ryzyko utraty pracy.


Ustawicznie walcząc o tytuł „Najciężej pracującej małej firmy w PL”, w 2019 roku wydrukowaliśmy 27 każdorazowo zaktualizowanych (100-150 stron), najlepszych przewodników po polskich miastach -Kraków, Gdańsk (Sopot & Gdynia), Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź oraz Katowice (& Śląsk), a także towarzyszące im Mini-Przewodniki, z dodatkowymi Mini-Przewodnikami dla Bydgoszczy i Tarnowa. Przygotowaliśmy także spersonalizowane projekty dla partnerów takich jak StenaLine. Oprócz materiałów drukowanych i obszernych treści online zarządzamy 7 stronami na Facebooku, 7 kontami na Twitterze, 2 kontami na Instagramie, blogiem, kanałem YouTube i cotygodniowym biuletynem - dzięki którym pomagamy naszym czytelnikom na bieżąco śledzić, co dzieje się lokalnie w całej Polsce.


Chociaż zawsze udostępnialiśmy całą tę obszerną treść naszym czytelnikom całkowicie za darmo (ups), to obecnie stawiamy czoła rzeczywistości, w której bez natychmiastowego wsparcia nie przetrwamy obecnego kryzysu. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z któregoś z naszych przewodników, podobały Ci się nasze artykuły online lub po prostu podziwiasz niezależne, doskonale napisane i zawsze aktualne informacje dotyczące polskiej turystyki i kultury - WESPRZYJ NAS, aby móc z nich korzystać również w przyszłości. 


ZNAJDŹ NAS ONLINE:

poland.inyourpocket.com

Poland In Your Pocket Blog

issuu.com/polandinyourpocket

IYP City Guides


POLUB NAS:

Facebook: Krakow | Warsaw | Tri-city | Wroclaw | Poznan | Lodz | Katowice 

Instagram: Poland In Your Pocket | Krakow In Your Pocket


ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTERNASZA HISTORIA


b1792f9641f37085.jpegPoland In Your Pocket to mała rodzinna firma z siedzibą w Krakowie. Nasz  międzynarodowy zespół 20 pracowników rozsiany jest po całej Polsce … i poza jej granicami, mamy bowiem wsparcie w także pewnym  bunkrze w Czechach (pozdrawiam przy tej okazji Tomasa Hamana, Pocketeera na całe życie). Można by powiedzieć, że to już drugie stulecie działania Poland In Your Pocket, bowiem w lipcu 1999 r. opublikowaliśmy nasz pierwszy przewodnik po Krakowie - dostarczony do drukarni w postaci stosika dyskietek - i od tego czasu co dwa miesiące ukazywało się nowe, zaktualizowane i ulepszone wydanie. 120 kolejnych wydań ... do kwietnia 2020 roku. W tym czasie byliśmy świadkami ewolucji miasta: z nieodkrytego klejnotu cierpiącego na niedobór hoteli, tragiczną obsługę klienta i liczbę gołębi przewyższającą liczbę turystów - w jedno z najlepszych miejsc turystycznych na świecie (z pewnością odegraliśmy w tym swoją rolę). Podczas gdy Polska ewoluowała, my również się rozwijaliśmy, stopniowo poszerzając nasze imperium PIYP (Poland In Your Pocket) o kilkanaście innych miast  - od Gdyni po Tarnów  - jednocześnie aktualizując nasz dizajn, stronę internetową oraz nawyki związane z firmą i pracą, dodając po drodze wiele nowych narzędzi i platform.


Do osiągnięcia  takiego  pasma sukcesów  potrzebny jest  zespół niesamowitych ludzi. To oni sprawiają, że firma  Poland In Your Pocket to coś więcej niż tylko miejsce pracy. 

Dzisiejszy zespół PIYP składa się z kilku osób ‘od zawsze’ zaangażowanych w firmę. Do tej właśnie kategorii należy obecna współwłaścicielka firmy i rodowita Krakowianka - Małgorzata Drząszcz.  Jej zaangażowanie w markę jest tak silne, że wyszła nawet za mąż za redaktora - krnąbrnego Amerykanina i obecnego redaktora naczelnego, Garretta Van Reed, który dołączył do ekipy wraz z wydaniem 54 KIYP czyli Kraków In Your Pocket (październik 2008). Razem kierują Poland In Your Pocket od 2012 roku, tworząc niesamowity zespół utalentowanych rodzimych anglojęzycznych redaktorów, błyskotliwych speców od sprzedaży i marketingu, wytrwałych badaczy i oddanych projektantów, uzupełniając tę ściśle powiązaną ze sobą rodzinę IYP dwójką własnych dzieci.


vabfed110fd2fa4e.jpeg


Dowiedz się więcej o naszej firmie: IYP City Guides; Who We Are & What We Do.


KONTYNUUJEMY NASZĄ MISJĘ

#travelslow #travelsmart #polandexperience


Pomimo zwolnienia z obowiązku dotrzymywania uciążliwych terminów dotyczących drukowania, nasz niestrudzony zespół “zdalnych agentów” PIYP wkłada teraz całą swoją energię w tworzenie nowych treści istotnych dla obecnej rzeczywistości związanej z pandemią. Wykorzystujemy nasze kanały mediów społecznościowych do wspierania lokalnych inicjatyw i pomocy lokalnym firmom, które teraz walczą o przetrwanie tak samo jak my. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wspierać inne lokalne firmy w Polsce, śledź nasze strony na Facebooku, subskrybuj nasz biuletyn i przeczytaj artykuł poświęcony pomocy lokalnym inicjatywom i społecznościom.


Z podziękowaniami,

Poland In Your Pocket
English below:

Dear Readers & Friends, [POLSKA WERSJA]

For the first time in 21 years our company has paused the monthly publication of our popular series of Polish travel guides. We have managed to survive the past few months, but still require support in order to resume normal operations when borders reopen and travel begins anew.

In the face of the unforeseen challenges presented by COVID-19, we humbly ask for your support via direct donation.


The money collected in this crowdfunding campaign will help us:

● keep our team together creating independent, up-to-date content about Poland

● develop new products for the post-pandemic marketplace

● partially pay off operating costs accrued during the pandemic lockdown


All contributors will receive an electronic copy of our first city guide published after the pandemic.

If you will be in Kraków at any time between now and June 2021, please get in touch (via FB or [email protected]) with us so we can personally thank you over a drink in a local cafe/bar.


The most generous contributors we are able to meet in person will be rewarded with the following tokens of our appreciation:

● 100+ PLN: Official Poland In Your Pocket Tote Bag 

● 200+ PLN: Framed Collectors Photo by famous Cracovian photographer Przemek Czaja

● 300+ PLN: Official Tote Bag + Framed Collectors Photo.


Keep reading and get acquainted with what we do at Poland In Your Pocket!As a travel company that relies on the steady financial support of our local partners in the tourism, gastronomy, nightlife, hospitality, culture and events sectors, Poland In Your Pocket is essentially a microcosm of the industries suffering most right now.


With the cash flow of the company coming to a sudden halt, we find ourselves in an incredibly precarious financial predicament. Unpaid receivables and high costs have put our most important asset - our dedicated and passionate team - in jeopardy of losing their jobs.


In our continuing bid for the title of 'Hardest-Working Small Business in PL,' 2019 saw us publish 27 fully-updated print editions (each varying from 100-150 pages) of our peerless City Guides to PL’s top tourist destinations - Kraków, Gdańsk (Sopot & Gdynia), Warsaw, Wrocław, Poznań, Łódź and Katowice (& Silesia), plus accompanying Mini-Guides to those editions, with additional Mini-Guides for Bydgoszcz and Tarnów, and personalised projects for partners like StenaLine. In addition to print and our voluminous online content, we manage 7 Facebook pages, 7 Twitter accounts, 2 Instagram accounts, a blog, YouTube channel and weekly newsletter - all of which we use to help our followers keep track of what’s going on locally across Poland.


Although we’ve always made all of this copious content free to our readers (whoops), we are now faced with the reality that without immediate support, we will not survive this crisis. If you have ever used one of our guidebooks, enjoyed our articles online, or simply appreciate independent, well-written, up-to-date info about travel and culture in Poland, please make a donation now, and help us continue doing what we love.


FIND US ONLINE:

poland.inyourpocket.com

issuu.com/polandinyourpocket

Poland In Your Pocket Blog

IYP City Guides


FOLLOW US:

Facebook: Krakow | Warsaw | Tri-city | Wroclaw | Poznan | Lodz | Katowice 

Instagram: Poland In Your Pocket | Krakow In Your Pocket


SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
OUR STORY


xb31e2e374577620.jpegPoland In Your Pocket is a small family business based in Kraków, PL with an international team of 20 employees throughout Poland...and also somewhere in a bunker in Czechia (shoutout to Tomas Haman, Pocketeer for life). Now literally in our second century, in July 1999 we published our first print guide to Kraków - delivered to the printing house on a stack of floppy disks - and from then on a new updated and improved edition appeared every two months for 120 consecutive issues...until April 2020. Over that time we’ve witnessed the city evolve from an undiscovered gem with a paucity of hotels, appalling customer service and more pigeons than tourists - into one of the best travel destinations in the world (we certainly played our part). While Poland has evolved, so have we, steadily expanding our IYP empire into a dozen other cities from Gdynia to Tarnów, while updating our design, website and working habits, adding numerous new tools and platforms along the way.


In order to accomplish such a steady record of success, you need an amazing team of people, which is what has made Poland In Your Pocket such a special company to be a part of. Today’s IYP team includes several lifers, including current co-owner and Kraków native Małgorzata Drząszcz, whose commitment to the brand is so strong she even married an editor - wayward American and current EIC Garrett Van Reed, who’s been around since KIYP issue 54 (Oct. 2008). Together they’ve steered the Poland Pocket since 2012, building an incredible team of talented native English-speaking editors, savvy sales and marketing mensches, tenacious researchers and dedicated designers, rounding out this closely-knit IYP family with two kids of their own.


Learn more about our firm IYP City Guides; Who We Are & What We Do.

o229c810ba1e74c8.jpeg


THE MISSION CONTINUES

#travelslow #travelsmart #polandexperienceDespite being reprieved of oppressive print deadlines, or rather as a result of it, our tireless team of remote IYP operatives is now putting all of its energy into creating new content relevant for the current COVID-contaminated reality, while using our social media channels to spread support for local causes and help those local businesses that are fighting for their survival right now, just as we are. To find out how you can support other local businesses in Poland like ours, follow our Facebook pages, subscribe to our newsletter, and read our articles dedicated to Local Charity Initiatives and How to Help Local Industries During COVID-19.


With Sincere Thanks,

Poland In Your PocketThe world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Rewards 3

Buy, Support, Sell, Add.

Buy, Support, Sell, Add. Read more

Inactive
Others
FIRMOWA TORBA Poland In Your Pocket. Poland In Your Pocket TOTE BAG
Naszą firmową torbę In Your Pocket (super wygodna i wysokiej jakości). : )English below:Tote bags need no introduction. Great quality! Comfortable and...
100 zł

Sold: 4 out of 90

Ended
Others
ZDJĘCIE MADE IN KRAKÓW. MADE IN KRAKÓW COLLECTORS PHOTO
Oprawione kolekcjonerskie zdjęcie wykonane przez krakowskiego fotografa Przemka Czaję.Made in KrakówEnglish below:Original photo by local photographer...
200 zł
Ended
Others
FIRMOWA TORBA + ZDJĘCIE MADE IN KRAKÓW. TOTE BAG + MADE IN KRAKÓW COLLECTOR PHOTO
Firmowa torba + kolekcjonerskie zdjęcie Przemka Czai. Made in KrakówEnglish below:Get both, our official bag and Made in Kraków's photo.
300 zł
Ended

Donations 78

 
Hidden data
1 000 zł
 
Hidden data
1 000 zł
 
Hidden data
500 zł
 
Hidden data
500 zł
 
Hidden data
419 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
150 zł
 
Hidden data
150 zł
 
Hidden data
100 zł
See more

Comments 15

 
2500 char