Profil organizatora

S

Dołączono

03.07.2017


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Stowarzyszenie Dla Ziemi


E-mailKwota zebrana

35333 zł


O użytkowniku

O nas
Stowarzyszenie „Dla Ziemi” powstało w 1995 roku, w gminie Kamionka, na Lubelszczyźnie. Stworzyło je kilkanaście osób z różnych stron Polski, które za swoje „miejsce na ziemi” wybrały wsie położone w okolicy Lubartowa, w województwie lubelskim. Budując nasze życie w tym miejscu czuliśmy się współodpowiedzialni za przyszłość i rozwój tego miejsca, które stało się naszym domem. Dlatego też zajęliśmy się różnorodnymi działaniami wykorzystując swoje umiejętności (byli wśród nas artyści, pedagodzy, rzemieślnicy).
Zajmowaliśmy się działalnością artystyczno-edukacyjno-społeczną. Zrealizowaliśmy szereg projektów dla lokalnej społeczności, od wymian młodzieżowych, aż do utworzenia w 2006 roku formalnego partnerstwa pomiędzy naszą gminą Kamionka, a francuską gminą Gourin. Młodzież współdziałająca z naszą organizacją w ramach wolontariatu, zrealizowała kilka projektów – Inicjatyw Młodzieżowych w Programie Młodzież Unii Europejskiej. W ramach pierwszych Funduszy Norweskich przeprowadziliśmy, wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz norweską firmą Lindum z Drammen, pilotażowy projekt zbiórki odpadów organicznych (2009-2010 r.).


Praca na rzecz uchodźców
W obszarze wsparcia uchodźców/czyń i migrantów/tek pracujemy nieprzerwanie od 2009 r.
Projekt „OBCY? Zbliżenia” (02.2009-06.2014), prowadziliśmy w ramach Funduszu FOP Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Były to działania skierowane do uchodźców z terenu Lubelszczyzny, z ośrodków w Bezwoli, Lublina, Łukowa i Leonowa (m.in. kursy języka polskiego, angielskiego, czeczeńskiego, kursy zawodowe dla dorosłych, działania integrujące ze społecznością lokalną, warsztaty artystyczne i edukacyjne w ośrodkach i szkołach, wycieczki, konferencje, zatrudnianie asystentek międzykulturowych).
Projekt „Chcemy mieszkać w Polsce” (02.2014-06.2015), w ramach Programu Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, był skierowany do uchodźców ze statusem pobytu tolerowanego i humanitarnego. Była to m.in. kampania informacyjna, lekcje języka polskiego, dopłaty do wynajmu mieszkań.
Projekt „Głosem kobiet” (02.2014-01.2016), finansowany w ramach Funduszy Norweskich, w programie Demokracja w Działaniu, skierowany był do kobiet migrantek/uchodźczyń, a realizowany w partnerstwie z norweską organizacją- Norsk Folkehjelp z Oslo. Był to szereg działań edukacyjnych i kulturalnych które zmierzały do przeciwdziałania mowie nienawiści, dyskryminacji oraz aktom nietolerancji w miejscowościach na Lubelszczyźnie, w których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców. W ramach działań odbyła się konferencja i szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz uchodźczyń, spotkania w Klubach Kobiet na Lubelszczyźnie, warsztaty z udziałem uchodźczyń dla młodzieży licealnej. Opracowaliśmy internetową kampanię społeczną „Jestem kobietą. Mieszkam w Polsce”- w jej ramach powstał m.in. film w TVP Lublin, virale oraz reportaż radiowy.
W ramach wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez pięć kolejnych lat (2012-2016) realizowaliśmy projekty, których celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uchodźców z terenu Bezwoli, Łukowa, będących w wieku szkoły podstawowej oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole. Były to warsztaty, prowadzone wypracowanymi przez nas metodami, na podstawie stworzonych scenariuszy zajęć.
Celem projektu „Akcja-Integracja” w ramach Funduszy Norweskich, w programie Demokracja w Działaniu (01-04.2016), było przygotowanie polskiego społeczeństwa do przyjęcia nowej grupy uchodźców. Staraliśmy się wesprzeć szkoły poprzez organizację konferencji, szkolenie dla nauczycieli, publikację o Syrii i Erytrei, a także społeczeństwo przyjmujące (spotkania w Klubach Kobiet, spotkania w szkołach, spotkanie podsumowujące). Wydaliśmy także „Powitalnik” w języku arabskim dla dzieci, które miały przyjechać do Polski. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Łaziszczanki”, Fundacją Instytut Kultury Cyfrowej oraz Fundacją Sam Dżub Ling.
Głównym celem projektu „Obcy? Zbliżenia – razem bezpieczniej”, finansowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (08.2016-02.2017), było wsparcie psychologiczne i integracyjne dzieci uchodźczych uczęszczających do polskich szkół oraz ich rodziców. Naszymi beneficjentami były dwie grupy: dzieci w wieku szkoły podstawowej (kreatywne warsztaty edukacyjne i artystyczne) oraz matki (warsztaty psychologiczne).
Obecnie realizujemy działania w ramach Grantu Instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego, związane ze wsparciem uchodźczyń mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców na Lubelszczyźnie.
Podejmujemy także szereg działań poza projektowych na rzecz uchodźców/uchodźczyń (np. różnego rodzaju zbiórki- ubrań, zabawek, środków czystości, organizowanie wolontariatu, a także wraz z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Caritas Archidiecezji Lubelskiej – Dni Otwartych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie).

Nasi użytkownicy założyli

370 459 zrzutek

Zorganizowane zrzutki promowane (dawniej publiczne):

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki promowanej (dawniej publicznej). Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.