Help to promote "Provisations" piano music album Ended at 31.08.2016 ID: 2rcp2c

Help to promote "Provisations" piano music album

Collected 574 zł
needed 3 500 zł

16 %

DONATE

Tell a friend about chip in!

154
shares

Chip in short description (text only)


Chip in description (use editor)

Może zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli muzyki :)

Posłuchaj proszę albumu, na którego promocję zbieram pieniądze. Będę wdzięczny za Twoją pomoc, jeśli tylko zdecydujesz, że warto. Poniżej playera znajdziesz też więcej informacji.


Na co zbieram pieniądze i dlaczego?

Komponowanie muzyki to jedna z moich największych pasji. Zacząłem w wieku 12 lat, improwizując na skrzypcach i fortepianie. W ostatnich latach hobbystycznie eksperymentowałem z muzyką elektroniczną, jednak z tego flirtu nie wyszło nic wielkiego. Teraz, po kilku latach przerwy w komponowaniu, postanowiłem skupić się na czymś, co odkąd pamiętam było dla mnie najbardziej naturalną formą ekspresji - "neoklasyczna", oparta na improwizacji muzyka fortepianowa.

1 Lipca 2016, dzięki wsparciu "fanów" udało mi się wyprodukować i wydać w Internecie mój pierwszy album z taką muzyką - "Provisations". Teraz, potrzebuję Twojej pomocy w jego promowaniu.

Staram się robić wszystko co w zasięgu moich możliwości i umiejętności, korzystając z bezpłatnych form promocji, takich jak Twitter, internetowe radia, blogi z recenzjami. Wszystko to zaczęło już dawać pewne efekty. Jednak wygląda na to, że zorganizowanie prawdziwie skutecznej kampanii promocyjnej dla wydanej własnym sumptem płyty, wymaga również konkretnych nakładów finansowych.

Dlaczego nie zainwestuję własnych pieniędzy? Ponieważ ich nie mam. Co prawda jestem muzykiem i muzykologiem z wykształcenia, jednak ze względu na specyficzne realia rynku pracy, nie mogę utrzymywać mojej rodziny pracując w zawodzie. Czasu i pieniędzy wystarcza ledwo na wiązanie końca z końcem - nie mówiąc już o inwestowaniu w pasję. Podsumowując - w obliczu braku pomocy, będę ponownie zmuszony zaprzestać komponować.

Jeśli więc podoba Ci się moja muzyka i chcesz przyczynić się do tego, żebym mógł nadal poświęcać czas na jej komponowanie, wesprzyj mnie proszę chociażby symboliczną złotówką - na zrzutka.pl albo po prostu kupując "Provisations" np. w Bandcamp czy iTunes.

Dziękuję!

Maciek alias Mattias Phillips

"Provisations" album cover

Pobierz lub posłuchaj

Posłuchaj za darmo albumu "Provisations" w serwisie Bandcamp.


Dowiedz się więcej:

Blog (EN) | Twitter | Facebook


Słuchaj i pobierz mój album:

Bandcamp | Amazon Audio CD | iTunes | Google Play Music | Amazon Music

Let's start from what is most impo­­­­­r­tant - the music :)

Please listen to the album I'm trying to promote. If you find it worthy, consider helping me out. Below the player you will find some addi­­­­­tional info as well.


Why am I asking for money and for what purpose?

Compo­­­­­­sing music was always one of my biggest passions. I started at age 12, impro­­­­­­vi­­­­­­sing on violin and piano. In my recent creative years I have devoted my time expe­­­­­­ri­­­­­­me­­­­­n­ting with elec­tronic music, however nothing great came out of it. Today, after few years of break in compo­­­­­­sing, I focus on some­­­­­­thing which has always been the most natural form of creative expre­­­­­s­sion to me – simple, neo-classical music for piano.

Thanks to support of my "fans", I managed to produce and release in Internet, my first album conta­­­­­­i­­­­­ning such music - "Provisations". Now however, I need your further support, to properly promote it.

I'm trying to do every­­­­­­thing within my ability and skills, using free forms of promo­­­­­­tion, such as Twitter, Internet radios, blogs reviews. All of this has already begun to produce some results. However, it seems that orga­­­­­­ni­­­­­­zing truly effe­­­­­c­tive campaign for self-re­­­­­­le­­­­­­ased music requ­­­­­­ires certain fina­­­­­n­cial outlay as well.

Why not invest my own money? Simply because I do not have enough. Even though I am a musi­­­­­­cian and musi­­­­­­co­­­­­­lo­­­­­­gist by educa­­­­­­tion, due to the reali­­­­­­ties of the labor market, I can not work in the profe­­­­­s­sion. Time and money are barely enough to make ends meet - not to mention inve­­­­­­sting in passion. What is more, I simply can not do too long some­­­­­­thing, that is further aggra­­­­­­va­­­­­­ting my family's fina­­­­­n­cial situ­­­­­­a­­­­­tion. Conc­lu­sion is - without help, I will once again be forced to stop compo­sing and promo­ting my music.

if you than like what you hear and want to contri­­­­­­bute, so that I can continue to devote some of my time to keep compo­­­­­­sing, please show your support by using zrzutka.pl or simply by buying "Provi­­­­­­sa­­­­­­tions" eg. at Bandcamp or iTunes.

Thank you!

Maciek alias Mattias Phil­lips

"Provisations" album cover

Listen or download

Listen to "Provi­­­­­­sa­­­­­­tions" free of charge at Band­camp.

wtorek, 2 sierpnia 2016 o 11:50

Internetowy magazyn Overblown wybrał dziś Mattiasa Phillipsa artystą dnia i napisał piękną rekomendację - http://overblown.co.uk/band-of-the-day-11-mattias/

poniedziałek, 1 sierpnia 2016 o 12:52

Magazyn Soundsphere poleca swoim czytelnikom utwór "First meeting" :) https://twitter.com/soundspheremag/status/759753084474052613

środa, 27 lipca 2016 o 12:41

Dla ochłody - http://rainymood.com/watch?v=LB03Q3G0CkE

poniedziałek, 25 lipca 2016 o 12:29

Queen Beetch, znana blogerka, poleca Provisations - http://queenbeetch.com/2016/07/24/new-music-mattias-phillips-hopes-and-regrets/

To add a comment or

No one commented this yet, you can be the first one!

Amount and user data wah hidden by organizer

Organize your own chip in for any purpose:

Google Play
App Store

Help collect 3 500 zł by making a donate through online payment or traditional transfer.

Tell a friend about chip in!

154
shares

How zrzutka.pl works?

How it works?

You have an idea? You specify the chipin target, amount and it is done!

How it works?

Add a description and a photo. Invite friends from Facebook, e-mail

How it works?

We do not charge any commission to your collected funds.

Zrzutka.pl uses cookies necessary to operate the site, as well as those used to analyze traffic on the site and allow us to optimize the site. We also use cookies necessary for the effective marketing of our services. Read more: privacy policy.

Note - our privacy policy has changed.