id: ba64zt

POMOC UKRAINIE / UKRAINE EMERGENCY AID #PomocUkrainie

POMOC UKRAINIE / UKRAINE EMERGENCY AID #PomocUkrainie

3 194 381 zł 
z 5 000 000 zł
63%
44 dni do końca
11389 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności72

 • Dzięki Wam, na pomoc dla Ukrainy zebraliśmy już w sumie ponad 15,2 mln zł, z czego prawie 3,2 mln na tej zrzutce! 👏Zobaczcie poniżej, co te środki pozwoliły nam osiągnąć! Pomagamy dalej? ✊

  yd78028b12d20d1e.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Dotarły do nas zdjęcia i podziękowania z Charkowa - żołnierze z jednostki wojskowej A7383 otrzymali właśnie zakupioną dzięki Wam pomoc medyczną oraz obuwie i rękawiczki taktyczne - wszystko niezwykle potrzebne na froncie! To oczywiście wciąż kropla w morzu potrzeb, dlatego wspierajcie nas, byśmy nadal mogli pomagać! Za zdjęcia dziękujemy Oldze Shpak.

  :gb:

  We have received photos and thanks from Kharkiv - soldiers from the military unit A7383 have just received medical supplies purchased thanks to you, as well as shoes and tactical gloves - all extremely necessary at the front! Of course, this is still a drop in the ocean of needs, so please support us so that we can continue to help! For the photos we thank Olga Shpak.


  cc8e2a5b60f68099.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Dzięki WAM kolejni obrońcy Ukrainy 🇺🇦 zostali wyposażeni w niezbędny na froncie sprzęt. Do 56. Mariupolskiej Samodzielnej Brygady Zmotoryzowanej dotarła właśnie nasza paczka z 50 parami butów i rękawic taktycznych, stazami i bandażami. Przyłączamy się do podziękowań od chłopaków i nie zwalniamy tempa! Pomoc jest wciąż dramatycznie potrzebna. Wspieracie? Zademonstrujcie!

  :gb:

  Thanks to YOU, the next defenders of Ukraine 🇺🇦 were equipped with the necessary equipment at the front. Our package with 50 pairs of tactical boots and gloves, tourniquets and bandages has just arrived to the 56th Separate Motorized Infantry Mariupol Brigade. We would like to join them in thanking you and keep going! Help is still dramatically needed. Do you support us? Show it! 


  tb465346d3830ea3.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  🇺🇦 Ukrainiec Hennadiy Afanasiev to były zakładnik Kremla, który został uwolniony dzięki kampanii #LetMyPeopleGo, prowadzonej przez nas i innych obrońców praw człowieka z Ukrainy. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy podnieśli głos w jego obronie. Teraz Hennadiy na froncie broni swojego kraju przed dawnymi oprawcami, a my znów go wspieramy… Wspierajcie i Wy! 🙏

  :gb:

   🇺🇦 Ukrainian Hennadiy Afanasiev is a former Kremlin hostage who was liberated thanks to the #LetMyPeopleGo campaign led by us and other human rights defenders from Ukraine. We were among the first to raise our voices in his defence. Now Hennadiy is on the frontline defending his country from his former oppressors, and we are supporting him again...you too can help! 🙏

  

  fe78d494947609ed.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Rękawice taktyczne to niezbędny element wyposażenia każdego obrońcy Ukrainy - pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale też ułatwiają wykonywanie wielu zadań w terenie zajętym przez wroga. Właśnie takie rękawice - dzięki Waszej hojności - dostali obrońcy Charkowa. Serdecznie w ich imieniu dziękujemy i działamy dalej!

  :gb:

  Tactical gloves are an essential piece of equipment for any defender of Ukraine - they not only serve a protective function, but also make it easier to perform many tasks in the territory occupied by the enemy. Thanks to your generosity, these gloves were given to the defenders of Kharkiv. We sincerely thank you on their behalf and we'll keep going!


  l81dbf0d92018558.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Obrońcy miasta Wuhłedar w obwodzie Donieckim zostali właśnie wyposażeni w dodatkowe “oczy” - kamera termowizyjna HIKVISION Lynx Pro LH25 trafiła do 53. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej im. kniazia Wołodymyra Monomacha. Chłopaki przesyłają Wam wyrazy wdzięczności. A my pomagamy dalej! 

  :gb:

  Defenders of the city of Vuhledar in the Donetsk region have just been equipped with additional "eyes" - A HIKVISION Lynx Pro LH25 thermal imaging camera has been delivered to the 53rd Separate Mechanised Brigade named after Prince Volodymyr Monomakh. The guys express their sincere gratitude. And we continue to help! 

  

  rda01707abfc2593.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Znów wieści z Charkowa, gdzie wciąż toczą się zaciekłe walki. Tym razem Obrona Terytorialna poinformowała nas, że właśnie otrzymała buty wojskowe GROM dostosowane do wymagań NATO. Zostały zakupione dzięki Wam - naszym darczyńcom.

  :gb:

  Again news from Kharkiv, where fierce battles are still going on. This time the Territorial Defence informed us that it has just received GROM military boots, which fit NATO requirements. They were purchased thanks to you - our donors.


  v2aa3894c16669d8.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Przekazaliśmy obrońcom Ukrainy kolejne kamizelki kuloodporne. Tym razem sprzęt dotarł do żołnierzy Batalionu Specjalnego Przeznaczenia „Donbas", którzy uczestniczą w potyczkach mogących rzutować na przebieg całej wojny. Wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców - ratujecie ludzkie życia.

  :gb:

  We have donated more bulletproof vests to the defenders of Ukraine. This time, the equipment has reached the soldiers of the Battalion of Special Assignment "Donbas", who participate in skirmishes that may affect the course of the entire war. Many thanks to all donors - you save lives.


  f730bb8e94144fba.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Wczoraj (30.04) dzielnie sprzątaliśmy i obsługiwaliśmy kolejne wydania sprzętu taktycznego. Było trochę noszenia, ale paleciak jak zwykle robi robotę 💪. Ładunek na zdjęciu przeznaczony jest dla żołnierzy jednostki wojskowej A1314 (dowództwo operacyjne „Wschód”). To ostatnie 70 z 500 sztuk kamizelek kuloodpornych, które wysłaliśmy żołnierzom z Zaporoża. A Wy jak spędzacie weekend majowy?

  :gb:

  Yesterday (30.04) we thoroughly cleaned and packed the new batches of tactical equipment. It was a bit of a hassle, but the pallet truck copes with the job as usual 💪. The equipment in the picture is destined for soldiers in a military unit A1314 (Operational Command "East"). These are the last 70 out of 500 bulletproof vests we have sent to soldiers from Zaporizhzhya. And how do you spend your May weekend?


  r33d7917882a7fee.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Przekazaliśmy obrońcom Kijowa 50 sztuk bandaży ratowniczych, które zostaną wykorzystane do skompletowania żołnierskich apteczek! 💪🏼 . “Opatrunki typu izraelskiego” to produkt pierwszej pomocy, absolutnie niezbędny na polu walki. Tamuje wypływ krwi z krwawiących ran jeszcze przed przewiezieniem do szpitala, stanowiąc idealne rozwiązanie w nagłych wypadkach, kiedy liczy się każda minuta.

  Żołnierze załączają list z podziękowaniem dla wszystkich darczyńców. Podłączamy się do podziękowań i działamy dalej!

  :gb:

  We have donated 50 pieces of emergency bandages to Kyiv defenders, which will complete the first aid kits for the soliders! 💪🏼 "Israeli bandages" are a product of first aid, absolutely essential on the battlefield. It is used to stop bleeding from hemorrhagic wounds even before the wounded is taken to hospital, providing the ideal solution in emergencies when every minute counts.

  The soldiers enclose a letter of thanks to all donors. We would like to join them in thanking everyone who supported us and we'll keep going!


  p2784e9ef7d5e8a5.jpeg


  r114e1f8758336c4.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  W sobotę byliśmy ze świąteczną wizytą w naszym, drugim (!) Domu Samodzielnych Mam z Ukrainy. Dostarczyliśmy Paniom i ich pociechom produkty do koszyka wielkanocnego. Było dużo emocji i łzy wzruszenia.

  Towarzyszyli nam wspaniali Frank Sgrizzi i Tom O'Brien, mieszkańcy Nowego Jorku, którzy przyjechali do Polski by pomagać ukraińskim uchodźcom. Dzięki osobom o wielkich sercach jak Frank i Tom i ich wsparciu planujemy otwierać kolejne domy. 

  W naszym, drugim już miejscu dla mam z Ukrainy, mieszkaniu o powierzchni 100 m² w Warszawie przy Jerozolimskich, mieszka już ósemka nowych podopiecznych - cztery kobiety i czterech nastolatków. Panie pilnie szukają pracy, w czym staramy się im pomóc. Ideą naszych Domów dla Mam z Ukrainy jest pomoc ofiarom wojny w rozpoczęciu samodzielnego życia w Polsce poprzez stworzenie bezpiecznych przestrzeni, które m.in. pozwolą kobietom skupić się na pracy bez obawy o bezpieczeństwo swoich najmłodszych dzieci. 

  Dziękujemy People Loving People, Natalia Melnychenko i Łukaszowi Puławskiemu.

  Domy Mam z Ukrainy można wesprzeć pod adresem https://zrzutka.pl/dommam

  :gb:

  On Saturday we were on a special holiday visit to our second (!) the House for Independent Mothers from Ukraine. We supplied the women and their children with products for the Easter basket. There were lots of emotions and tears.

  We were accompanied by the wonderful Frank Sgrizzi and Tom O'Brien, residents of New York, who came to Poland to help Ukrainian refugees. Thanks to big-hearted people like Frank and Tom and their support, we plan to open more houses like this one. 

  Our second house for Ukrainian mothers, a 100 m² flat in Warsaw at Jerusalem Avenue, already houses eight new residents - four women and four teenagers. The ladies are urgently looking for work, which we are trying to help them with. The main idea of our Houses for Independent Mothers from Ukraine is to help victims of war to start an independent life in Poland by creating a safe environment, which will allow women to focus on work without worrying about the safety of their youngest children. 

  Thank you to People Loving People, Natalia Melnychenko and Lukasz Pulawski.


  You can support the Houses for Independent Mothers from Ukraine at: https://zrzutka.pl/dommam

  ne8ddac55449416d.jpeg

  o735d5f5203c2d4e.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  3.000.000 złotych ze Zrzutki przekazane Ukrainie w formie pomocy humanitarnej!

  Dzięki WAM przekazaliśmy już Ukrainie ok. 20 tysięcy sztuk różnego rodzaju sprzętu defensywnego i ochronnego, w tym 4500 szt. kamizelek kuloodpornych!👏

  Ale to dalej kropla w morzu potrzeb Ukraińców, którzy potrzebują nawet 200 tyś kamizelek i setki tysięcy innego rodzaju sprzętu. Pomóżcie nam go dostarczyć!

  :gb:

  3.000.000 zlotys from Zrzutka have already been transferred to Ukraine in the form of humanitarian aid! 

  Thanks to YOU we have already donated about 20 thousand pieces of various defensive and protective equipment to Ukraine, including 4500 bulletproof vests!👏

  But this is still a drop in the ocean of the needs of Ukrainians, who need up to 200 thousand bulletproof vests and hundreds of thousands of other types of equipment. Please help us provide it!


  t9e47f143dfeefa9.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Nasze stazy taktyczne służą już ukraińskim śmiałkom stacjonującym w obwodzie charkowskim. Dostarczyliśmy tam właśnie pierwsze 30 sztuk - 10 do lokalnej Obrony Terytorialnej i 20 do żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy 🇺🇦. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdą przesłaną złotówkę i pomagamy dalej! 👇

  :gb:

  Our tactical tourniquets are already serving Ukrainian brave warriors based in the Kharkiv region. We have just delivered the first 30 items there - 10 to the local Territorial Defence Force and 20 to soldiers of the Armed Forces of Ukraine 🇺🇦. Thank you to all donors for every zloty sent and keep on helping! 👇 


  ldb729f079109cbc.jpeg

  

  edf52e1785eb1690.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Izium to jeden z najgorętszych odcinków frontu. Miasto jest doszczętnie zniszczone. W czwartek wieczorem (14/04) przekazaliśmy wspaniałemu ukraińskiemu muzykowi i liderowi zespołu Pianoбой Дмитрий Шуров - Dmitry Shurov - kamizelki kuloodporne, stazy taktyczne i bandaże dla żołnierzy z Izium. Trzymajcie się, chłopaki! Wszyscy jesteście bohaterami!

  :gb:

  Izium is one of the harshest sections of the frontline. The city is completely destroyed. On Thursday evening (14/04) we gave to the wonderful Ukrainian musician and leader of the band Pianoбой Дмитрий Шуров - Dmitry Shurov bulletproof vests, tactical tourniquets and bandages for the soldiers in Izium. Keep it up, guys! You are all heroes!


  m09006f50b8ea7a5.jpeg

  

  d97f4f098862610a.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Grupa nieustraszonych strażaków z OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce, we współpracy m.in. ze szpitalami onkologicznymi w kraju i zagranicą, stworzyła "tunel przerzutowy" dla leków dla chorych onkologicznie ukraińskich dzieci. W transporcie znalazły się też środki opatrunkowe dla walczących o wolność Ukrainy 🇺🇦, których strażacy przeszkolili z tego jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia w przypadku krwotoków tętniczych. Transport dotarł już do Tarnopola.

  Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w dostarczeniu dwóch kompletów kamizelek kuloodpornych i hełmów dla kierowców transportu i że będą one dalej służyć na miejscu, chroniąc życia ukraińskich bohaterów.

  :gb:

  A group of fearless firefighters from the Fire Department of the Specialised rescue team "Firefighters Together Against Leukaemia", in cooperation with, among others, oncology hospitals in Poland and abroad, created a "metastasis tunnel" for medicines for oncology patients of Ukrainian children. The transport also included bandages for Ukraine's freedom fighters 🇺🇦, who were trained by firefighters on how to deal with life-threatening arterial haemorrhages. The transport has already arrived in Ternopil.


  We are happy that we were able to help provide two sets of bulletproof vests and helmets for the transport drivers and that they will continue to serve on the ground, protecting the lives of Ukrainian heroes.


  m8a00f4013bd719d.jpeg


  b9a65d03db02147b.jpeg

  

  x3e1cff773c5ea12.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Obok wysyłki sprzętu ratującego życie - kamizelek kuloodpornych, hełmów czy noktowizorów - zrealizowaliśmy już także kilka transportów medycznych. W natłoku spraw, nie informowaliśmy Was jeszcze o konwoju ze sprzętem i środkami medycznymi, który 16 marca wysłaliśmy do Lwowa, skąd trafił do Kijowa.


  W dwóch busach transportowych znalazły się materiały medyczne zakupione za środki ze zbiórki publicznej i otrzymane od darczyńców, w tym:

  opatrunki typu wojskowego, sterylne opatrunki na oparzenia, termiczne koce ratunkowe, nożyczki ratunkowe, opaski uciskowe/stazy taktyczne, bandaże elastyczne, kompresy gazowe, czy druty Kirschnera do zespoleń kostnych o wartości 10 tysięcy złotych.

  Dziękujemy z całego serca darczyńcom - Pracodawcy Zdrowia, Spot Light i tym, którzy wsparli naszą zbiórkę publiczną oraz naszym przyjaciołom z Sigmed Group.

  :gb:

  In addition to the shipment of life-saving equipment - bulletproof vests, helmets and night vision devices - we have already sent several medical shipments. In the rush of things, we have not yet informed you about the convoy with medical equipment and supplies that was sent on 16 March to Lviv, from where it reached Kyiv.


  The two transport vans contained medical supplies purchased with the funds from the public collection and received from donors, including:

  military-type dressings, sterile dressings for burns, thermal emergency blankets, emergency scissors, tactical tourniquets, elastic bandages, gas compresses, or Kirschner wires for bone anastomoses worth 10 thousand PLN.


  We would like to thank wholeheartedly the donors - Pracodawcy Zdrowia, Spot Light, those who supported our public collection and our friends from Sigmed Group.


  xd68ef0e5134aef5.jpeg


  da81cff1a5b7c923.jpeg


  p7fb370b9e7782df.jpeg

  

  ib7b92f52b5b002f.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Poznajcie Nazara, żołnierza Wojsk Lądowych Ukrainy z obwodu czernihowskiego. Nazar wkrótce ruszy na wschód Ukrainy, wyzwalać swój kraj od rosyjskiego agresora. Przekazuje podziękowania dla wszystkich darczyńców za lunetę noktowizyjną, która właśnie do niego dotarła. Na zdjęciu poniżej Nazar pozuje z nowym nabytkiem, modelem Night Vision x-sight 3-9x. Mamy nadzieję, że posłuży w boju i podłączamy się do podziękowań, jesteście WIELCY!

  :gb:

  Meet Nazar, a soldier of the Ukrainian Armed Forces from the Chernihiv region. Nazar will soon be travelling to eastern Ukraine to liberate his country from the Russian aggressor. He thanks all the donors for the night vision device he has just received. In the photo below, Nazar is posing with his new gadget, a Night Vision x-sight 3-9x. We hope it will serve its purpose in combat, and we join in thanking you, you are GREAT!


  qc071b4647b3983d.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Poznajcie Wsiewołoda, żołnierza wojsk lądowych Ukrainy 🇺🇦. Prosił by nie podawać nazwy jego brygady i nie publikować historii, które nam opowiedział, ale przekazuje wyrazy wdzięczności za pomoc. Dzięki Waszej hojności, przekazaliśmy Wsiewołodowi i jego grupie termowizor (model Thermeye 335 Cyclop). Niedługo wyjeżdżają na wschodnią Ukrainę🇺🇦, gdzie sprzęt ten będzie na wagę złota. Przyłączamy się do podziękowań.

  :gb:

  Meet Vsevolod, a soldier in the Ukrainian Army🇺🇦. He has asked us not to mention the name of his brigade and not to publish the stories he has told us, but he does express his gratitude for your help. Thanks to your generosity we have given Vsevolod and his group a thermal imaging camera (Thermeye 335 Cyclop). They will soon be travelling to eastern Ukraine🇺🇦, where this equipment is worth its weight in gold. We join them in expressing our gratitude. 


  rd03e1d753818be0.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Jak widać, morale dopisują. Na zdjęciu, żołnierze ze sił specjalnych armii ukraińskiej z obwodu kijowskiego dziękują za kolejny, drugi już, termowizor. Podpisujemy się pod tymi podziękowaniami obiema rękami!

  :gb:

  As you can see, morale is high. In the photo, the soldiers of the Ukrainian special forces from the Kyiv region are expressing their gratitude for another, second, thermal imaging camera. And we would like to join them in thanking you for that! 


  y8698ce917bdf1e8.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Kupione dzięki Wam kamizelki i hełmy trafiły do Korostenia w obwodzie żytomierskim. Obszar jest regularnie ostrzeliwany przez rakiety i lotnictwo rosyjskie. Granicząc z obwodem kijowskim i Białorusią jest ważnym punktem oporu heroicznie broniącej się UA 🇺🇦

  :gb:

  The bulletproof vests and helmets bought thanks to you were sent to Korosten in the Zhytomyr region. The area is regularly attacked by Russian missiles and aircraft. Bordering the Kyiv region and Belarus, it is an important resistance point for the heroically defending Ukrainians. 🇺🇦


  yeb2747f0e9fdfc2.jpeg

  

  zf878c60f638583c.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Kolejny termowizor trafił w ręce ukraińskiej armii - tym razem do 128. brygady szturmowej obwodu zaporoskiego. Wysłany model to “thermeye cyclop 335”. Cieszymy się, że nasi przyjaciele na froncie będą dzięki niemu bezpieczniejsi. Slava Ukraini! 🇺🇦

  :gb:

  Another thermal imaging camera has found its way into the hands of the Ukrainian army, this time to the 128th Mountain Assault Brigade which locates in the Zaporizhzhya region now. The sent model is “thermeye cyclop 335”. We are glad that thanks to it our friends at the front will be safer. Glory to Ukraine! 🇺🇦


  reaf0757117d1cc5.jpeg

  

  mcc988b23d1c0c45.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Żołnierz obrony terytorialnej obwodu dniprowskiego z kamizelką kuloodporną i hełmem kupionym przez nas dzięki Wam! Czyli kolejny ukraiński bohater jest już kuloodporny. Dziękujemy z całego serca wszystkim darczyńcom. 

  :gb:

  A soldier of the Territorial Defence Force of Dnipropetrovsk region now has a bulletproof vest and a helmet bought by us thanks to you! This means that another Ukrainian hero is now protected from bullets. We thank all the donors from the bottom of our hearts. 


  lc2a857588ed0200.jpeg

  

  k870d488578d44ae.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Charków to drugie po Kijowie największe miasto na Ukrainie 🇺🇦 i drugie najbardziej zniszczone po Mariupolu. W tym tygodniu media poinformowały o tym, że wojska Putina miały użyć zabronionych pocisków fosforowych i amunicji termobarycznej w czasie walk o miejscowość na obrzeżach miasta. Zdaniem ukraińskiego MON, Rosjanie przygotowują się do zajęcia Charkowa.

  Na ten ciężki odcinek frontu dotarł właśnie termowizor kupiony za środki z naszej zbiórki publicznej. Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom! ❤️

  :gb:

  Kharkiv is the second largest city in Ukraine 🇺🇦 after Kyiv and the second most destroyed after Mariupol. This week, media reported that Putin's troops allegedly used banned phosphorus shells and thermobaric munitions during the fighting for the city on its outskirts. According to the Ukrainian Ministry of Defense, the Russians are preparing to seize Kharkiv. 

  A thermal imaging camera, purchased with funds from our community collection, has just arrived at this difficult section of the front line. We thank all donors from the bottom of our hearts! ❤️

  s5b21cc562f9cdb8.jpeg

  x15748817baf2795.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Dzięki Waszej hojności, sfinansowaliśmy zakup 35 telefonów satelitarnych i 24 kart SIM o łącznej wartości ponad 250 tys. złotych! 20 marca sprzęt trafił do samorządu Kijowa. Ma pomóc w komunikacji pomiędzy lokalnymi władzami organizującymi ewakuację obywateli i - jeśli zajdzie taka konieczność - w dostarczeniu pomocy humanitarnej do tzw. hotpoints, np. do zbombardowanej przestrzeni z poszkodowanymi cywilami.

  Czemu to takie ważne? Telefony z których korzysta większość z nas, ściągają sygnał z nadajników operatorów komórkowych, z tzw. stacji bazowych. Sprzęt, który dostarczyliśmy naszym ukraińskim przyjaciołom, pobiera sygnał z satelity. Dzięki temu, nie będą musieli się już martwić o zasięg. A na wojnie dobra łączność oznacza często ni mniej ni więcej niż… życie.

  :gb:

  Thanks to your generosity we have funded the purchase of 35 satellite phones and 24 SIM cards, worth over 250 thousand PLN in total! On 20 March the equipment was delivered to the Kyiv local administration. It should help in communication between local authorities organising the evacuation of citizens and - if necessary - in the delivery of humanitarian aid to so-called "hot spots", such as bombed-out areas where civilians have been injured.


  Why is this so important? The phones that most of us use download the signal from the transmitters of mobile operators, the so-called base stations. The equipment we provided to our Ukrainian friends receives a signal from a satellite. Thanks to this, they no longer have to worry about coverage. And during war, good communication often means nothing less than... life. 

  dcbaad074cafe66b.jpeg

  l2f8100f76ae5683.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Żołnierze z obrony terytorialnej Kijowa przesłali nam zdjęcia z termowizorem, który dotarł do nich pod koniec marca. Podłączamy się do ich serdecznych podziękowań dla wszystkich darczyńców, dzięki, którym ten zakup był możliwy.

  :gb:

  The soldiers of the Territorial Defence Forces in Kyiv sent us pictures of the thermal imaging camera, which arrived at the end of March. Our heartfelt thanks go to all the donors who made this purchase possible.

  d3febdb43dd3904c.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Dzięki Wam kolejny ukraiński bohater 🇺🇦 jest już odporny na rosyjskie kule 💪. Tym razem kamizelka kuloodporna zakupiona za środki z naszej zbiórki publicznej trafiła do policjanta ze Lwowa. Dziękujemy!

  :gb:

  Thanks to you, another Ukrainian hero 🇺🇦 is already protected from Russian bullets 💪. This time the bulletproof vest purchased with the funds from our public collection went to a police officer from Lviv. Thank you!

  b6b618bcf3f091ad.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Kolejny przerzut za wschodnią granicę zakończony sukcesem! 4 kamizelki kuloodporne, 9 hełmów i 2 termowizory są już w Ukrainie 🇺🇦. Sprzęt jest właśnie w drodze do swoich nowych właścicieli. Zasili jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy 💪.

  To dzięki WAM kolejnych kilku ukraińskich bohaterów jest odpornych na rosyjskie kule. Dziękujemy! ❤️

  :gb:

  Another breakthrough across the eastern border has been successfully completed! 4 bulletproof vests, 9 helmets and 2 thermal imaging cameras are already in Ukraine 🇺🇦. The equipment is on its way to its new owners. It will be delivered to the Armed Forces of Ukraine 💪. It is thanks to YOU that several more Ukrainian heroes are protected now from Russian bullets. Thank you! ❤️

  z8e687c8125898b3.jpeg

  l10e88cd9937e49d.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Nie widzicie ich uśmiechów - dbając o bezpieczeństwo bohaterów walczących za Ukrainę 🇺🇦 (i nas wszystkich!) od początku wojny prowadzimy politykę zamazywania/zakrywania ich twarzy. Ale możecie nam zaufać - uśmiechają się pełną gębą. Do żołnierzy ukraińskiej armii z Krzywego Rogu dotarł właśnie kupiony dzięki Wam termowizor (model Thermeye Cyclop 335). Dziękujemy i działamy dalej! 

  :gb:

  Concerned for the safety of the heroes fighting for Ukraine 🇺🇦 (and all of us!), we've maintained a policy of blurring/covering faces since the war began, so you can't see their smiles. But you can trust us: they all sport big smiles. A thermal imaging device (Thermeye Cyclop 335 model) bought thanks to you has just arrived to the soldiers of the Ukrainian army from the Kryvyi Rih. Thank you and keep on working!

  r038fc61dda92c2a.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Lwów. Nasz wieloletni współpracownik i przyjaciel Igor Savchenko - który na co dzień odpowiada w Fundacji za opracowywanie raportów analitycznych o naruszeniach praw człowieka w krajach takich jak Kazachstan - tu w nowej roli dostarczyciela pomocy humanitarnej. Zakupiony dzięki Wam sprzęt - w tym termowizory - trafią w ręce Obrony Terytorialnej Kijowa 💪.

  Pomagamy dalej 👉

  :gb:

  Lviv. Our long-time employee and friend Igor Savchenko, who on a daily basis is responsible at the Foundation for producing analytical reports on human rights abuses in countries such as Kazakhstan, is here in his new role as humanitarian aid provider. The equipment purchased thanks to you - including thermal imaging cameras - will go to the Kyiv Territorial Defence Force 💪. We continue to help 👉

  xa2fadbb35f26bd9.jpeg

  wb63d34c9dabe6fd.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Jak Wam mija piątek? My urządzamy się w naszym nowym magazynie pod czujnym okiem nowego prezesa 😅... Mamy tu sporo przestrzeni, która w kilka dni zapełni się paletami z pomocą humanitarną dla ukraińskich bohaterów - kamizelkami, hełmami, stazami taktycznymi i innymi gadżetami. Praca wre. Wszystkich chętnych pomóc na magazynie, zapraszamy do kontaktu w komentarzach bądź w prywatnej wiadomości!

  Zob. filmik: https://www.youtube.com/watch?v=YPEiVIh5eOA

  :gb:

  How is your Friday going? We are arranging our new warehouse under the watchful eye of our new CEO 😅.... We have a lot of space here, which in a few days will be filled with pallets with humanitarian aid for Ukrainian heroes - bulletproof vests, helmets, tactical tourniquets and other gadgets. Work is in full swing. Anyone willing to help at the warehouse is welcome to contact us in the comments or in a private message!

  Watch the video:https://www.youtube.com/watch?v=YPEiVIh5eOA

  s9d5030490a11297.png

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Żołnierze Wojsk Lądowych Ukrainy z Charkowa wysyłają wszystkim naszym darczyńcom podziękowania za sprzęt, dzięki któremu mogą stawiać czoła rosyjskiej armii 💪. Na filmiku zobaczycie ich ubranych w kamizelki kupione za środki z naszej zbiórki publicznej na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

  Żołnierze proszą też o pomoc w zakupie pojazdów terenowych i pick-upów, dzięki którym mogliby przewozić sprzęt wojskowy i zwiększyć możliwości szybkiego reagowania - co ma kluczowe znaczenie na froncie. Jak podkreślają, walczą nie tylko za Ukrainę 🇺🇦, ale za całą Europę 🇪🇺...

  Zob. filmik: https://www.facebook.com/watch/?v=961572794502365

  :gb:

  Soldiers of the Armed Forces of Ukraine from Kharkiv send their thanks to all our donors for the equipment that allows them to fight against the Russian army 💪. In the video you will see them wearing bulletproof vests bought with funds from our public collection for humanitarian aid to Ukraine.

  The soldiers are also asking for help to buy off-road vehicles and pick-ups so that they can transport military equipment and increase their ability to react quickly - which is crucial at the frontline. As they emphasise, they are fighting not only for Ukraine 🇺🇦, but for the whole Europe 🇪🇺...

  Watch the video: https://www.facebook.com/watch/?v=961572794502365

  n7642543290326c5.png

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Otrzymaliśmy podziękowania od dyrektora szpitala publicznego w Białej Cerkwi na Ukrainie 🇺🇦 za dostarczenie pomocy humanitarnej. To tak naprawdę podziękowania dla WAS.To dzięki Waszej hojności udało się przekazać dwa busy wypełnione po brzegi środkami medycznymi - bandażami, nićmi chirurgicznymi, strzykawkami, żelowymi opatrunkami na rany etc. Dziękujemy!❤️

  :gb:

  We have received the letter from the director of the state hospital in Bila Tserkva, Ukraine 🇺🇦 with gratitude for the humanitarian aid provided. This is actually a gratitude to YOU. Thanks to your generosity we were able to deliver two vans filled to the brim with medical supplies - bandages, surgical sutures, syringes, gel wound bandages, etc. Thank you! ❤️

  je9b0a695b11f9a9.jpeg

  fd72b7cd371458ef.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Dochodzą do nas liczne apele o tym, że na froncie dramatycznie potrzebne są stazy taktyczne do tamowania krwotoków. Nie sposób jednak ich kupić, a artykuły z Chin dostępne na rynku są wątpliwej jakości... Dlatego - pod okiem specjalistów z amerykańskich sił specjalnych 🇺🇸 - stworzyliśmy prototyp własnych staz. Usprawniliśmy klamerkę i zamknięcie i - co bardzo ważne - dodaliśmy miejsce na wpisanie czasu zamknięcia stazy, tak by monitorować czas pozostawienia założonej opaski.

  Nasz produkt zebrał same pozytywne opinie współpracujących z nami ekspertów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przyszłości, zaaplikujemy o odpowiednie atesty, ale to długi i kosztowny proces - teraz liczy się jak najszybsze ratowanie ludzkich żyć.

  By wyprodukować dramatycznie potrzebne opaski uciskowe i wysłać je za wschodzą granicę by ratowały życia ukraińskich bohaterów 🇺🇦, potrzebujemy Waszego wsparcia. Czy możemy na Was liczyć? 👉

  :gb:

  We have received numerous requests for a tactical tourniquet which is desperately needed on the front line to stop bleeding. However, it is impossible to buy them and the products available on the market from China are of dubious quality..... That's why - under the guidance of US Special Forces 🇺🇸 - we created a prototype of our own tourniquet. We have improved the clasp and fastening mechanism and - more importantly - added a place to record the time the tourniquet was put on, so we can control exactly how long the tourniquet remains.


  Our product has received only positive feedback from the experts we work with. If the need arises in the future, we will apply for the appropriate permits, but this is a long and costly process - right now it is important to save lives as quickly as possible.


  In order to produce much needed tourniquets and send them across the eastern border to save the lives of Ukrainian heroes 🇺🇦 we need your support. Can we count on you? 👉

  o3783559c95c8cb2.jpeg

  e19d00c934735c8f.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Kilka dni temu celem rosyjskich 🇷🇺 ataków rakietowych stało się Dowództwo Sił Powietrznych w Winnicy. Miało dojść do dużych zniszczeń infrastruktury. Poniżej przykład - jednego z wielu - apeli o pomoc, które otrzymujemy i  🇺🇦 żołnierz z Winnicy w kamizelce kupionej dzięki Wam. Dziękujemy 🙏

  :gb:

  A few days ago, the Ukrainian Air Force command in Vinnytsia became the target of Russian 🇷🇺 missiles. The infrastructure was expected to suffer significant damage. Below is an example - one of many - of the appeals for help we receive and a 🇺🇦 soldier from Vinnytsia wearing a bulletproof vest bought thanks to you. Thank you 🙏


  jcf9247c8340b5a5.jpeg

  gf56cfda319241c6.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Straszne wieści: dziś rano, w wyniku ostrzału przychodni w Charkowie, w której znajdowało się centrum pomocy humanitarnej, zginęło 6 osób. 17 odniosło obrażenia. W ciągu ostatniej doby, siły rosyjskie miały zaatakować miasto 55 razy... Na zdjęciach (otrzymaliśmy je wczoraj) żołnierze obrony terytorialnej z Charkowa w naszych kamizelkach.

  :gb:

  Horrible news: six people were killed this morning as a result of shelling of a clinic in Kharkiv, where a humanitarian aid centre was located. 17 people were injured. Russian troops are said to have attacked the city 55 times in the last 24 hours... The photos (we received them yesterday) show Kharkiv Territorial Defense Forces soldiers wearing our waistcoats.

  afe83c399b980328.jpeg

  k60972c3f4a85f38.jpeg

  Czytaj więcej
 • English version below]

  :flag-pl:

  Tuż przed weekendem dotarło do nas z Holandii 110 sztuk nowych wkładów ceramicznych do kamizelek kuloodpornych (IV klasa balistyczna). Na zdjęciach w połączeniu z kamizelką taktyczną, a dokładniej z brytyjskim Ospreyem 🇬🇧

  :gb:

  Just before the weekend 110 new ceramic armour plates (ballistic class IV) arrived from the Netherlands. In the photo you can see the plates in combination with a tactical vests, more precisely the British Osprey 🇬🇧.


  od4f72331c0525b5.jpeg

  w943cafbdd4d8489.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Samochód dla jednostki zwiadowczej już na froncie!

  Dzięki Waszej hojności, w zaledwie 4 dni (między 5-9 marca) udało się zebrać 23 944 złotych (z postulowanych 23 500 zł), za co kupiliśmy model Mitsubishi L200 (rok produkcji: 1999) potrzebny jednostce rozpoznawczej Armii Ukraińskiej. Na samochód złożyły się w sumie 132 osoby. Wszystkim z całego serca dziękujemy!

  :gb:

  The car for the reconnaissance unit is already at the front!

  Thanks to your generosity, in only 4 days (from 5 to 9 March), we managed to collect 23,944 PLN (from the planned 23,500 PLN), which was used to purchase a Mitsubishi L200 (year of construction: 1999), needed by the Ukrainian army’s reconnaissance unit. In total, 132 people contributed to the vehicle. We thank everyone from the bottom of our hearts!

  n4c4714347169db2.jpeg

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Odpalamy produkcję staz taktycznych! Otrzymujemy dramatyczne apele o sprzęt medyczny, w tym taktyczne opaski uciskowe do tamowania krwotoków. Stazy to jeden z podstawowych elementów wyposażenia medycznego żołnierza na polu walki. 

  W ostatnich dniach członkowie drużyny Fundacji Otwarty Dialog - pod czujnym okiem ekspertów z amerykańskich sił specjalnych - skonstruowali prototyp staz taktycznych. Zdały egzamin pierwszorzędnie. Niebawem ruszamy z produkcją, dzięki czemu zaoszczędzimy czas i koszty. 

  Cena jednostkowa staz naszej produkcji jest niemal 4 razy niższa od rynkowej. Zyskujemy także na czasie realizacji zamówienia. Wszystko po to by wysłać jak najwięcej sprzętu w jak najkrótszym czasie do bohaterów walczących za Ukrainę - i cały Zachód. Zob. filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KWCaj_U0aeA

  :gb:

  We are launching the production of tactical tourniquets! We are receiving desperate calls about the need for medical equipment, including tactical tourniquets to stop bleeding. Tourniquets are one of the soldier's main medical devices on the battlefield. 

  In recent days, members of the Open Dialogue Foundation team designed a prototype tactical tourniquet under the supervision of experts from the US Special Forces. It has passed the tests with flying colours. We will soon begin production, which will save time and money. 

  The unit price of our tourniquet is almost four times lower than the market price. In addition, we have the best order fulfilment speed. Everything is being done to send as much equipment as possible to the heroes fighting for Ukraine - and the entire West - in the shortest possible time. Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=KWCaj_U0aeA

  fb84b235eef9bd68.png

  Czytaj więcej
 • [English version below]

  :flag-pl:

  Do Łuckiej Przygranicznej Obrony trafiły właśnie nasze dwa hełmy i jedna kamizelka. Cieszy, że możemy choć symbolicznie pomóc... Jak wygląda sytuacja w okolicy? W miniony piątek Rosjanie zaatakowali wojskowe lotnisko w Łucku. Nikt się nie spodziewał. Syreny nie zawyły. Kto by pomyślał, że wróg zaatakuje obiekt, który zniszczył na początku walk w lutym?

  A niektórym wciąż wydaje się, że zachodnia Ukraina 🇺🇦 jest względnie bezpieczna...

  :gb:

  Our two helmets and one bulletproof vest have just been delivered to the Lutsk Border Guard Service. We are glad that we can help at least a little... So what is the situation like in the area? Last Friday the Russians attacked the military airport in Lutsk. Nobody expected this. The sirens did not howl. Who would have thought that the enemy would attack the facility it destroyed at the beginning of war in February? And some people still think that western Ukraine 🇺🇦 is relatively safe....


  p1ac3bec3de00f78.jpegvc1bde3ac5fb91a1.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Nie, nie budujemy zbroi Iron Mana. Przecinamy wkłady balistyczne z certyfikowanej stali, które oklejane są certyfikowaną przez WITU matą antyrykoszetową i amortyzacją. Następnie, wkłady kompletujemy z naszymi kamizelkami. Będą chronić życia Ukraińców walczących o wolność - naszą i Waszą. Zob. filmik z produkcji: https://www.youtube.com/watch?v=f9GuSv5a9qc

  :gb:

  No, we are not making Iron Man's armour. We cut out ballistic pads from certified steel. The pads are lined with bulletproof coating for better protection and mitigation of the blow certified by the Military Institute of Armament Technology. Then, we insert the pads into our vests. They will protect the lives of Ukrainians fighting for freedom - ours and yours. Watch a short video of the production process: https://www.youtube.com/watch?v=f9GuSv5a9qc hf91ac5386af37d5.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Wczoraj, nasz pierwszy termowizor dotarł do obrony terytorialnej Kijowa 💪. Kolejne już w drodze.

  :gb:

  Yesterday, our first thermal imaging device arrived at Kyiv for the Territorial defence force of the city 💪. More are already on their way.

  af0c2a12342bf750.jpeg


  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Dziś mija 19. dzień wojny. Od jej wybuchu wszystkie działania ukierunkowaliśmy na pomoc Ukrainie 🇺🇦. Tak samo, jak przy naszych poprzednich zbiórkach (np. na pomoc Ukrainie w 2014-2016), jak tylko wojna się skończy (oby szybko i sromotną klęską Putina!), opublikujemy dokładne sprawozdanie, dokumentujące gdzie poszła każda zebrana złotówka i każda zakupiona sztuka sprzętu. Transparentność ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Bez zaufania darczyńców nie bylibyśmy w stanie prowadzić tej czy poprzednich kampanii pomocowych. Tymczasem publikujemy skrótowe podsumowanie naszych ostatnich działań. 

  :gb:

  Today marks the 19th day of the war. Since its outbreak, we have directed all our activities towards helping Ukraine 🇺🇦. As with our previous fundraising campaigns (e.g. to help Ukraine in 2014-2016), as soon as the war is over (let's hope it's over quickly and with Putin's defeat!), we will publish a detailed report documenting where every zloty raised and every piece of equipment purchased went. Transparency is of the utmost importance to us. Without the trust of donors we would not be able to run this or previous aid campaigns. In the meantime, we publish a brief summary of our recent activities.


  xf0c375bbbf3df43.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Dla prasy oraz pytających o szczegóły sprzętu ochronnego, który dostarczamy na linię frontu 🇺🇦, poniżej krótkie zestawienie na temat kamizelek i wkładów balistycznych, które aktualnie mamy na stanie (kolejne są już w drodze!).


  Postanowiliśmy, że dla dodatkowej ochrony przed odłamkami i lepszej amortyzacji, przed montażem będziemy ręcznie pokrywali każdy stalowy wkład balistyczny ze stali Hardox 450 dodatkową, gumową okleiną. Bezpieczeństwo ukraińskich 🇺🇦bohaterów przede wszystkim!


  A co się działo w weekend? Przyszło do nas aż 200 kamizelek, w które nasz kolega Borys wmontowywał płyty balistyczne i amortyzującą gumę i kolejne 240 kompletnych kamizelek kuloodpornych. 20 z nich przeznaczone zostanie dla dziennikarzy, relacjonujących wojnę na Ukrainie! 💪 

  :gb:

  For the press and those asking for details of the protective equipment we supply to the front line 🇺🇦, here's a quick summary on the ballistic vests and pads we currently have in stock (more of them are on the way!).


  We have decided that for extra shrapnel protection and better mitigation of the blow, we will be hand-coating each Hardox 450 steel ballistic pad with an extra rubber coating before assembly. Safety of the Ukrainian 🇺🇦heroes first!


  And what was happening during the weekend? As many as 200 vests were delivered to us, into which our colleague Borys fitted ballistic plates and rubber for amortisation. The shipment also included another 240 complete bulletproof vests. 20 of them will be given to journalists covering the war in Ukraine! 💪


  i135e1a290102723.jpeg

  o775e745889d0714.jpeg

  tf014af302cc9097.jpeg


  x9381503125d3aca.jpeg


  t7750c56ca051f8f.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Ukraińcy cieszą się z mrozu. Wiedzą, że Rosjanie stoją w czołgach bez ciepłego jedzenia i odzieży termicznej. A przejmujący chłód straszliwie wpływa na morale człowieka. Nie pozwolimy by marźli nasi ukraińscy przyjaciele ❤️. W czwartek (10/03) w nocy wysłaliśmy konwój - w sumie dwa busy - zapakowane pod korek odzieżą termiczną (m.in. termo spodniami, termo koszulami i termo bielizną). Transport trafi do Białej Cerkwi. Slava Ukraini! 🇺🇦

  :gb:

  The Ukrainians are enjoying the cold weather. They know that the Russians are hiding in cold tanks without warm food and thermal clothing. And the freezing cold has a terrible effect on people's morale. We will not let our Ukrainian friends freeze ❤️. On Thursday (10/03) night we sent a convoy - two vans in total - fully packed with thermal clothing (including thermal trousers, thermal shirts and thermal underwear). The transport will go to Bila Tserkva. Slava Ukraini! 🇺🇦


  ld9652a3ba5e30a1.jpeg


  wfcc9fe324f11910.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  1000 nowych wkładów balistycznych z Hardox 450🛡️ już jutro trafi do naszych kamizelek, co daje kolejnych 500 dzielnych Ukraińców, którzy będą mogli bezpiecznie(j) walczyć z najeźdźcą💪

  Przestrzelone każdym rodzajem kuli używanej przez ruskich bandytów👇

  Wspierajcie naszą zrzutkę, żebyśmy mogli kupić kolejne!

  :gb:

  As many as 1,000 new Hardox 450🛡️ ballistic pads will be inserted into our vests tomorrow, providing another 500 brave Ukrainians with protection against the invaders💪

  The pads were shot with every type of bullet used by Russian thugs👇

  Support our campaign so that we could buy more!

  q2c9356733fe924b.jpegv88f94b3f4c2606d.jpeg

  d3a2b2ebbfc7db87.jpeg

  z3a5ba887517c4cc.jpegn3e01ada2092a05b.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Kilka dni temu dostarczyliśmy 100 materacy dla ofiar wojny - głównie kobiet i dzieci - zmuszonych do opuszczenia własnych domów, którzy znaleźli tymczasowy azyl w jednym ze schronisk w Truskawcu.


  Kobiety i dzieci, które uciekają przed wojną, często zatrzymują się w okolicach Lwowa. Jednym z takich schronień stał się Truskawiec, gdzie z dnia na dzień przybywa coraz więcej tzw. wewnętrznych przesiedleńców, czyli uciekinierów we własnym kraju…Przyjeżdzają zagubieni, zdezorientowani. Choć schronisko nigdy nie zastąpi im domu, to cieszy nas, że możemy choć trochę przyczynić się do tego by poczuli się zaopiekowani. Jesteśmy z Wami. 


  Podziękowania płyną do Agnieszka Wierzbicka & Dawid Adach za sprawną koordynację zakupów i wysyłki transportu na Ukrainę.  

  :gb:

  A few days ago, we delivered 100 mattresses to war victims - mostly women and children. They had been forced to leave their own homes, and found temporary refuge in one of the shelters in Truskavets.


  Women and children who flee the war often stay in the vicinity of Lviv. Truskavets is one such shelter, where day by day, more and more so-called internally displaced persons arrive - refugees in their own country. They arrive lost and confused. Although the shelter can never replace their home, we are happy to contribute at least a little towards making them feel cared for. We are with you. 


  Special thanks to Agnieszka Wierzbicka & Dawid Adach for efficiently coordinating the purchase and transport of the shipment to Ukraine.


  i26a93c70bf4ecb8.png


  u70f57d2283050ce.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Wczoraj w nocy z Warszawy wyruszył nasz kordon humanitarny. Dziś dotarł do Lwowa. Miejscowa obrona terytorialna rozdysponuje wgłąb Ukrainy 🇺🇦 ponad 100 kamizelek, 100 hełmów i leki. Nie zwalniamy tempa i już pakujemy kolejne transporty! 💪 

  :gb:

  Last night, our humanitarian team set off from Warsaw. Today it reached Lviv. The local territorial defence will distribute more than 100 vests, 100 helmets and medicines across Ukraine 🇺🇦 . We are not slowing down and are already preparing further shipments! 💪

  ceaec0e05c144d07.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Wczorajszy wieczór upłynął nam na rozładunku w naszym nowym (❗️) magazynie w Warszawie, 450 hełmów, które przyjechały do nas z Wielkiej Brytanii. Dziś ruszają dalej, ratować kolejne życia naszych ukraińskich braci i sióstr. 🇺🇦


  To dzięki WAM udało się już zebrać ponad 2 mln złotych (❗️), za które kupujemy i wysyłamy na Ukrainę sprzęt ratujący życie i środki medyczne. Jesteście WIELCY🙏 Dziękujemy i działamy dalej!


   :gb:

  Yesterday evening, we unloaded 450 helmets that arrived at our new (️❗️) warehouse in Warsaw from the UK. Today they are moving on, saving more lives of our Ukrainian brothers and sisters.  


  It is thanks to YOU that over 2 million PLN (️❗️) has already been raised. With that money we buy and send life-saving equipment and medical supplies to be sent to Ukraine. You are GREAT 🙏 Thank you and keep going!


  k21051695c4590bc.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  🔴BRAWO WY!! 2 miliony złotych to już zakupione:

  🛡️1130 kamizelek kuloodpornych + 300 wkładów

  🛡️1210 hełmów balistycznych

  🛡️60 termowizorów

  Czyli już ponad 1000 Ukraińców, którzy dzięki Wam nie zginą od pierwszej putinowskiej kuli!

  Chrońmy kolejnych!


   :gb:

  🔴WELL DONE!!! 2 million zloty means that we have already purchased:

  🛡️1130 bulletproof vests + 300 pads for vests

  🛡️1210 ballistic helmets

  🛡️60 thermal imaging devices

  Thanks to you, more than 1000 Ukrainians will not die from the first Putin's bullet!

  Let's protect more!

  u4c4ce8189856a4c.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  ❗️Kolejny transport specjalistycznego sprzętu i materiałów medycznych dotarł na Ukrainę! 🇺🇦 Nie zważając na ryzyko działań wojennych, nasi przyjaciele z firmy Sigmed osobiście dowieźli pomoc humanitarną za wschodnią granicę 💪.

   

  Przekazaliśmy m.in. opatrunki medyczne (bandaże, nici chirurgiczne, gaza), środki przeciwbólowe, antybiotyki, igły, strzykawki, cewniki, oraz - dzięki hojności Examion Polska Sp z oo - dwa respiratory. Transport trafił do szpitala w Wasylkowie (koło Kijowa) i szpitali wojskowych we Lwowie i Dnieprze. 


  Szykujemy już kolejny transport pomocy humanitarnej ze środkami i sprzętem medycznymi, a tymczasem ślemy wielkie podziękowania za współpracę do fimy Sigmed, Examion Polska Sp z oo, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Iulii Arykovej ♥️


  :gb:

  ❗️Another shipment of specialised medical equipment and supplies has arrived in Ukraine! 🇺🇦 Regardless of the risk, our friends from Sigmed personally delivered humanitarian aid across the eastern Polish-Ukrainian border 💪.


  We donated medical dressings (bandages, surgical thread, gauze), painkillers, antibiotics, needles, syringes, catheters, and - thanks to the generosity of LLC “Examion Polska” - two respirators. The shipment went to a hospital in Vasylkiv (town near Kyiv) and military hospitals in Lviv and Dnipro.


  We are already preparing the next humanitarian delivery with medical supplies and equipment. In the meantime we send our thanks for the cooperation to Sigmed, LLC “Examion Polska”, the Polish Private Hospitals Association and Iulia Arykova ♥️


  x94990ffee60e29b.jpeg


  t252ece4e5a1f301.jpeg


  i3fe3cc0ee7e2b04.jpeg

  o531d1e0f8b15f90.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Z grupą niezmordowanych wolontariuszy, w zdobyte wcześniej kamizelki włożyliśmy wkłady ceramiczne wysokiej klasy, zapakowaliśmy i tak kolejny transport został wysłany na Ukrainę 🇺🇦 by ochraniać życia kolejnych stu cywili, którzy - z dnia na dzień - stali się żołnierzami... Póki co kamizelki są magazynowane w przygranicznej miejscowości pod bacznym okiem prężnej grupy pomocowej Food not Bombs. Niebawem przerzucone zostaną przez granicę. A w drodze powrotnej... bus z kamizelkami zamienił się w transport dla uchodźców! Nie ma pustych kursów 💪

  :gb:

  With a group of tireless volunteers, we put high quality ceramic pads into the vests we had acquired earlier, packed them and sent them to Ukraine 🇺🇦to protect the lives of another 100 civilians who became soldiers overnight...For the time being, the vests are stored in a border town under the watchful eye of the amazing aid group "Food not Bombs". They will soon be transported across the border. On the way back... the bus used to move the vests helped transport refugees! There are no empty runs 💪
  z8b2f32dd63f26a5.jpeg


  v46a3ab0143fd219.jpeg


  p1e10556d0168b37.jpeg


  t71a5919f11a11ff.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  🔴 Już w poniedziałek możemy przekazać na Ukrainę aż 1000 (!) nowoczesnych, brytyjskich hełmów balistycznych Mk 6/6A z włókna nylonowego. Hełmy (których aktualnie używa zresztą wojsko ukraińskie 🇺🇦) posłużą cywilom broniących swoich miast w ramach jednostek obrony cywilnej i/lub dziennikarzom relacjonującym wojnę na Ukrainie. Nieodmiennie - dziękujemy za Wasze wsparcie!

  :gb:

  🔴By Monday, we will already be able to deliver up to 1,000 (!) modern British Mk 6/6A nylon fibre ballistic helmets to Ukraine. The helmets (which are currently used by the Ukrainian Army 🇺🇦) will be used by civilians defending their cities as part of civil defence units as well as by  journalists covering the war in Ukraine. Invariably - thank you for your support!  rdb965d6198b83db.png


  icb1f940cc8e2b17.jpeg


  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Kolejny transport dotarł do obrońców Ukrainy🇺🇦! Tym razem 10 hełmów & 10 kamizelek kuloodpornych trafiło do obrony Horochowa (obwód wołyński)👇

  :gb:

  Another shipment has reached the defenders of Ukraine 🇺🇦! This time 10 helmets & 10 bulletproof vests went to Territorial Defence Forses of Horokhiv (town in Volyn region) 👇


  b60c9791dfc62ad7.jpeg


  mf0cd9f4b784e0ab.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Cztery palety akcesoriów wojskowych (ubrania, kamizelki taktyczne, plecaki itp.), przekazanych przez firmę NFM Group z Lęborka - na zdjęciu jej ukraińscy pracownicy ❤️ - w poniedziałek ruszają w podróż do ich walczących braci!

  :gb:

  Four pallets of military equipment (clothes, tactical vests, backpacks, etc.), donated by the Lębork-based company NFM Group - its Ukrainian employees are in the photo ❤️- on Monday the equipment is going to be sent to their fighting brothers!  x68462ebf3a8dcaa.png

  dd1932c2004228b3.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  Dzieje się❗️Dzięki WAM kupiliśmy kolejne kamizelki. Jedzie do nas 100 nowych i 60 używanych kamizelek od sił brytyjskich. W Warszawie włożymy w nie kupione dziś wcześniej wkłady balistyczne i hop na Ukrainę, ochraniać ludzkie życia! 🇺🇦

  :gb: 

  It's happening❗️Thanks to YOU we have bought more vests. We have 100 new and 60 used vests coming to us from the British forces. In Warsaw we'll insert the ballistic pads we bought earlier today into them and head to Ukraine, to protect people's lives! 🇺🇦


  xc89a7052835af66.jpegk1edc6d587e898ea.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl:

  Kolejna partia sprzętu ratującego życie - kamizelek kuloodpornych & rozładunkowych oraz hełmów kevlarowych - dotarły do obrońców Ukrainy! 🇺🇦 Tym razem pomogliśmy zaopatrzyć obronę terytorialną Kijowa (z grup: obrońców Boryspola, 137. Samodzielny Batalion OT i obrońców Sviatoshyna) we w sumie:

  👉 80 hełmów kevlarowych;

  👉 23 kamizelek kuloodpornych;

  👉 10 kamizelek rozładunkowych.


  :gb:

  Another batch of life-saving equipment - bulletproof vests and Kevlar helmets - has reached the defenders of Ukraine! 🇺🇦 This time we helped supply Kiev's territorial defence units (from the groups: Boryspil defenders, 137th Independent OT Battalion and Sviatoshyn defenders) with a total of:

  👉 80 Kevlar helmets;

  👉 23 bulletproof vests;

  👉 10 tactical vests  u279e4e7241ff597.jpeg


  b3abc71c95044b51.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴 BAM. Aż 400 wkładów ceramicznych IV klasy jest w drodze z... Częstochowy do Warszawy, gdzie już czekają przygotowane 200 kamizelek. To oznacza, że za chwilę kolejnych 200 obrońców Ukrainy🇺🇦 zostanie wyposażonych w kamizelki najwyższej klasy by walczyć z najeźdźcą.

  :gb: 

  🔴 BAM. As many as 400 class IV ceramic pads are on their way from... Częstochowa to Warsaw, where 200 vests are already prepared. This means that soon another 200 defenders of Ukraine🇺🇦 will be equipped with bulletproof vests of the highest class in order to fight the invader.

  qa7ff04497983c43.jpeg

  q0c6d90aad4c3dcd.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  W ramach naszej pomocy humanitarnej na Ukrainę🇺🇦 wysyłamy nie tylko sprzęt ratujący życie jak kamizelki kuloodporne i hełmy, ale też specjalistyczny sprzęt i materiały medyczne, które są teraz dramatycznie potrzebne. Pierwszy taki transport dotarł wczoraj na Ukrainę🇺🇦. W drodze są już następne dostawy!


  Dziękujemy z całego serca dla wszystkim uczestnikom akcji: Yulia Arykova, Sigmed Group, OSP KSRG Cisek, SP ZOZ w Głubczycach, CPTP Salus Sp. z o.o., Centrum medyczne NZOZ, ZEMCAR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych - i w szczególności, dr Romanowi Barylyakowi, który osobiście zawiózł transport do Lwowa💪


  Macie wielkie serca ❤️! Dziękujemy za współpracę i działamy dalej!

  :gb:

  As part of our humanitarian aid to Ukraine🇺🇦, we send not only life-saving equipment like bulletproof vests and helmets, but also specialised medical equipment and supplies that are now desperately needed. The first such shipment arrived yesterday in Ukraine🇺🇦. More deliveries are already on their way!


  Thank you from the bottom of our hearts to all who participated in this effort: Yulia Arykova, the Sigmed Group, fire brigade of the National Rescue and Firefighting Service of Cisek village, Independent medical facility in Glubczyce, LLC Centre for Psychiatric Prevention and Treatment Salus, NZOZ medical centre, ZEMCAR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hospali Prywatnych (National  Association of private hospitals) - and especially, Dr. Roman Barylyak who personally took the shipment to Lviv💪.


  You have big hearts ❤️! Thank you for your cooperation and keep going!

  qd2a1be7149c5515.jpege7facf3167a8c003.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Dokładna specyfika sprzętu, który możemy już DZISIAJ kupić dla dzielnych Ukraińców, i wyposażyć ich na poziomie amerykańskich oddziałów specjalnych!😈


  Potrzebujemy Waszego wsparcia, najlepiej sponsorów biznesowych! Działajcie, podawajcie dalej! 🇺🇦✌️

  :gb:

  🔴Detailed characteristics of the equipment we can buy TODAY for the brave Ukrainians. With your help we can equip them at the level of American special forces!😈


  We need your support, especially business sponsors! Keep donating! 🇺🇦✌️

  x44519cffb5001ae.png

  ee26b157842d91da.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴PILNE: Mamy jedną z najlepszych ofert na kamizelki i hełmy do tej pory, duże ilości z Izraela, mogą być w Polsce już za tydzień, koszt €700 za KOMPLET kamizelka kl. IV + hełm kevlarowy! Musimy złożyć zamówienie na ok 1mln zł żeby oferta nie uciekła, potrzebujemy PILNIE Waszego wsparcia!!! Tego sprzętu nie ma nigdzie indziej, nie w takiej cenie i nie w takim czasie! Przekażcie dalej!

  :gb: 

  🔴URGENT: we have one of the best offers on vests and helmets so far!  Large quantities from Israel can be in Poland in a week. It costs only €700 for a SET of a IV class vest + kevlar helmet! We need to place an order of at least 1 million PLN so that the offer does not slip away and we urgently need your support!!! This equipment is not available anywhere else at this price, time and quality! Please, donate!

  h3453a803767149c.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Kolejny sprzęt od nas dla dzielnych Ukraińców w ramach #PomocUkrainie: 60 (!) nowoczesnych termowizorów, które pozwolą im dojrzeć pojedynczego rosyjskiego najeźdźcę, w nocy, z.. kilometra (!!).

  To dzięki Wam!

  :gb: 

  🔴 Another batch of equipment from us bound for the brave people of Ukraine as part of our #HelpUkraine campaign: 60 (!) cutting-edge thermographic cameras that will allow them to detect every Russian invader, at night, at a distance of... one kilometre (!!!).

  Thanks to you!s9bf5b56f907634a.png

  dda1dc7213d298fc.png

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴W dzisiejszym dropie #PomocUkrainie, poza kolejnymi kamizelkami, mamy też.. wojskowe, szyfrowane krótkofalówki📻. A w drodze do nas jest już też... 60 noktowizorów🥸

  Wszystko jutro o 13 wyrusza w drogę do dzielnych Ukraińców!✌️

  :gb: 

  🔴In today's #HelpUkraine drop, in addition to another batch of bulletproof vests, we also have military encrypted walkie-talkies📻. There are also 60 night vision devices on the way as well!


  Everything is going to be sent to the brave Ukrainians tomorrow at 13:00!✌️

  rbb2e08924a69647.jpeg

  w4172a2a694ad3c6.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Kolejnych 100 kamizelek zakupione dzisiaj, i to mimo braku w całej Polsce. Nowe, IV klasa balistyczna, ratujące życie przed rosyjskimi pociskami ✌️

  Po te ostatnie sztuki walczyliśmy z kolejką prywaciarzy, którzy pewnie liczyli na zrobienie interesu, ale sprzedawca postanowił sprzedać je nam wiedząc, że dzięki temu otrzymają je najbardziej potrzebujący - za darmo✊ Z rana wyjadą do Warszawy, a dalej do Lwowa i Kijowa.


  Mamy już nowe źródła dostaw spoza Polski (Izrael, Słowacja, Turcja, USA) - wesprzyjcie nas, żebyśmy mogli zakupić więcej sprzętu i ratować dzielnych Ukraińców, walczących z najeźdźcą!

  :gb:

  🔴Another 100 bulletproof vests have been purchased today, despite a nationwide shortage. New IV-class ballistic vests will save lives of Ukrainians, protecting them from Russian bullets ✌️ 


  For these last pieces we fought with a crowd of private traders, who were probably hoping to make a profit, but the seller decided to sell them to us, knowing that in this way those who need them most will receive them for free ✊ In the morning they will be delivered to Warsaw, and from there onto Lviv and Kyiv.


  We already have new sources of supply outside of Poland (Israel, Slovakia, Turkey, the USA). We need your support so that we can buy more equipment and save brave Ukrainians fighting the invaders!

  mc9c0003324ed235.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Tak wyglądał przeładunek pierwszego transportu naszych kamizelek kuloodpornych i hełmów wczoraj wieczorem w Warszawie. Dzisiaj trafiły do Ukrainy ✌️

  :gb:

  🔴 That's how the first shipment of our bulletproof vests and helmets was made last night in Warsaw. Today they arrived in Ukraine ✌️

  l46bdc5367f1054e.jpeg

  qfbb6cf094305ec3.jpeg

  o2e9e541d999af1a.jpeg

  le5dc672f61abea1.jpeg

  o9a700146aa53f43.jpeg

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Aktualizacja: pierwszy ładunek hełmów (210 szt) i kamizelek (70 szt) został już przeładowany w Warszawie, rano ruszy do Lwowa i Kijowa. Odbiorcami tej rundy będą m.in.:


  ○      Фонд «Повернись живим» (stowarzyszenie weteranek, obrońcy Kijowa) 

  ○      Obrona terytorialna Lwowa

  ○      Dziennikarze STS w Sumach

  ○      Dziennikarze Oko.press i agencji RATS

  ○      Obrońcy Horochowa

  ○      Obrona terytorialna Kijowa 

  ○      Obrońcy Boryspola (137. batalion)

  ○      Obrona terytorialna Kijów / obrońcy Sviatoshyna


  Na liście zapotrzebowań mamy już kolejne zgłoszenia z różnych zakątków Ukrainy, wspierajcie naszą zrzutkę żebyśmy mogli je spełnić!

  :gb:

  🔴 Update: the first shipment of 210 helmets and 70 bulletproof vests has already arrived in Warsaw. In the morning it will be transported to Lviv and Kyiv. This protective equipment will be sent to:


        Фонд «Повернись живим» (association of veterans, defenders of Kyiv)

  ○      Territorial Defence Force of Lviv

  ○      Journalists from STS in Sumy

  ○      Journalists from OKO.press portal and RATS agency

  ○      Defenders of Horokhiv

  ○      Territorial Defence Force of Kyiv

  ○      Defenders of Boryspil (137 battalion)

  ○      Territorial Defence Force of Kyiv/ defenders of Sviatoshyn (region of Kyiv)


  We already have other requests for other needs from different corners of Ukraine, so please support our fundraising campaign so we can fulfil them!

  Czytaj więcej
 • :flag-pl: 

  🔴Transmisja OKO.press z wyładunku pierwszego transportu kamizelek i hełmów dla Ukrainy, zakupionych dzięki Wam z naszej zrzutki #PomocUkrainie. Brawo Wy!! 💪

  https://www.facebook.com/oko.press/videos/923886651628399

  :gb: 

  🔴News report by OKO.press portal about the first shipment of bulletproof vests and helmets, purchased as a result of your participation in the #HelpUkraine fundraising campaign. Well done!! 💪 

  https://www.facebook.com/oko.press/videos/923886651628399

  Czytaj więcej
 • 🔴MAMY TO! Pierwsze 210 hełmów kevlarowych i 70 kamizelek kuloodpornych kl IV w ramach naszej akcji #PomocUkrainie jedzie właśnie do ambasady Ukrainy w Warszawie, a stamtąd na front ✌️

  Jedziemy dalej? Wesprzyjcie zrzutkę!


  Czytaj więcej
 • 🔴Aktualizacja: Oto, co z zebranych tutaj środków i z pożyczek od aktywistów jest dla nas właśnie przygotowywane w magazynie:

  sbd93d74b2cad1c4.png qc119a4817dda4cd.png s8f0b0c242f1062a.png k0e2d6da1fb36869.png

  210 kevlarowych hełmów balistycznych + 70 kamizelek kuloodpornych KLV i OLV, które dzisiaj wieczorem trafią prosto do ambasady Ukrainy w Warszawie, a stamtąd w ręce Ukraińców jadących na front, ratując im życie! To dzięki Wam!!!✌️ Mamy możliwość zakupu kolejnych, wszystko zależy od zebranych środków!

  Wspierajcie zrzutkę!

  Czytaj więcej
 • 🔴Aktualizacja: mamy możliwość zakupu od ręki

  -700 hełmów kompozytowych kevlarowych z pokrowcem (615zł/szt)

  t222ac8c7758d2be.png

  -200 kamizelek KLV (1600zł/szt)

  v541f41d2c728bc1.png

  -140 kamizelek OLV (1845zł/szt)

  u839401c68ada773.png

  Już jutro kupimy dzięki Wam ok. 200 hełmów i 100 kamizelek, które wręczymy bezpośrednio Ukraińcom jadącym na front, chroniąc ich życie!


  Wspierajcie zrzutkę, żebyśmy mogli kupić więcej!

  Czytaj więcej
 • 🔴PILNE! Mamy możliwość zakupu do 700szt balistycznych hełmów kevlarowych + kamizelki kuloodporne (kl IV), od licencjonowanego sprzedawcy. Ambasada oraz Ukraińcy jadący na front są w stanie je przewieźć.

  1 hełm = 500zł +VAT

  1 kamizelka = 1300zł +VAT

  POTRZEBUJEMY PILNIE WSPARCIA‼️

  Czytaj więcej
 • Aktualizacja 25/02 14:55: 20 tys zł przekroczone, dziękujemy!

  Mamy już konkretną listę potrzeb, na które przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności zebrane środki:

  - wyposażenie schronów (zestawy medyczne/apteczki)

  - transport (i na późniejszym etapie utrzymanie) uchodźców z Ukrainy

  - pomoc uchodźcom w okolicach Drohobycza (obw. lwowski) oraz osobom ewakuowanym z obw. chersońskiego i z Donbasu

  - zestawy medyczne i ew. inne wyposażenie dla oddziałów obrony terytorialnej na terenie Ukrainy

  Czytaj więcej
 • Aktualizacja 25/02 12:15: Dziękujemy za tak liczne wsparcie zbiórki!!

  Jesteśmy w trakcie organizowania szerokiej akcji wsparcia zarówno Ukraińców szukających schronienia na miejscu, jak i tych, którzy postanowili opuścić swoje domy i schronić się w Polsce. Prowadzimy bazę już kilkuset miejsc noclegowych w Polsce, mamy też 30+ busów, które przewożą uchodźców z granicy. W związku z tym aktualnie zebrane środki przeznaczane będą w pierwszej kolejności na zaopatrzenie schronów w Ukrainie (gł. zestawy pierwszej pomocy) oraz na transport uchodźców z Ukrainy w głąb Polski.

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

c503bef3c3e0d6b2.png

Od 24 lutego, gdy Rosja najechała Ukrainę, robimy wszystko by wspierać naszych przyjaciół i sąsiadów. Ukraińcy bronią dziś Polski, Europy i wartości całego Zachodu - płacąc za to najwyższą cenę. Nie zostawimy ich samych!


🇺🇦 Українська версія - НИЖЧЕ

🇬🇧 English version - LINK


W latach 2013-2016 na dużą skalę prowadziliśmy zbiórki i akcje pomocy humanitarnej na rzecz wsparcia protestujących na Majdanie, a następnie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy w związku z agresją rozpoczętą przez Rosję w marcu 2014 roku. Mamy w tym doświadczenie, a obecna sytuacja nakazuje nam wznowienie tych działań. Wspierały nas wtedy tysiące darczyńcow w całej Polsce - dziś znów musimy odwołać się do Waszej ofiarności. Niżej przypominamy podsumowania tego co - dzięki Wam - udało się wtedy zrobić i jak nieśliśmy pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom w pierwszych dwóch miesiącach wojny po agresji wojsk Putina na Ukrainę pod koniec lutego br.


Dzięki Waszemu wsparciu w od marca 2022 roku zebraliśmy już ponad 15,2 milionów złotych na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Środki te - przesłane do nas w formie darowizn na portalu zrzutka.pl, konta bankowe, wysłane przez PayPal czy zebrane podczas kwest w warszawskich teatrach - zostały przeznaczone na wysyłkę pomocy humanitarnej do Ukrainy oraz wsparcie ukraińskich uchodźców w znalezieniu schronienia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. 


Nasza pomoc objęła 56 transportów. W ich ramach dostarczyliśmy na Ukrainę prawie 58 tys. sztuk sprzętu, w tym 5448 kamizelek kuloodpornych i 587 wkładów balistycznych, 1012 hełmów, 144 noktowizory i termowizory, 8 dronów rozpoznawczych, 86 przenośnych radiostacji, 2 karetki, 2 respiratory i tysiące sztuk sprzętu taktycznego i materiałów medycznych.


Obok wysyłki pomocy humanitarnej za wschodnią granicę, nasze działania obejmują także wsparcie dla ukraińskich uchodżców. Dzięki pomocy naszych wspaniałych wolontariuszy, udało się znaleźć dach nad głową w Polsce dla 7071 uchodźców. Pomogliśmy też w relokacji do innych krajów Unii Europejskiej 1765 osób oraz 120 kotów, psów i innych zwierzaków. Transportując osoby uchodźcze z granicy Ukrainy w głąb Polski, 40-stka naszych kierowców pokonała prawie 200 tysięcy kilometrów - tj. odległość równą np. 29 przelotom Warszawa-Nowy Jork!


Otworzyliśmy też dwa Domy dla Samodzielnych Mam z Ukrainy - jeden w Jakubowiźnie, drugi w Warszawie na Alejach Ujazdowskich. Schronienie znalazło w nim już 15 mam i ich 17 pociech, którym chcemy zapewnić start w nowe życie w Polsce - pomagamy w znalezieniu pracy, zapewniamy opiekę terapeutyczną i tworzymy wspólnoty, w ramach których kobiety wspierają się nawzajem. 


Obok wyżej wymienionych działań nasza pomoc to także szereg innych akcji, jak dostarczenie 20 500 gorących zup na granicę i na linię frontu, tysiące tymczasowych noclegów dla osób czekających na relokacje i wiele, wiele innych. I wcale nie zamierzamy zwalniać tempa… 

h1b1632701872738.png


Dziękujemy, że jesteście, a jeśli podoba Wam się co robimy, cały czas można nas wspierać na: zrzutka.pl/PomocUkrainie & zrzutka.pl/DomMam. Ukraińcy potrzebują dziś nie tylko solidarności, ale i bezpośredniej pomocy. Liczy się każda złotówka. Pokażmy, że sprzeciw wobec agresji Putina i solidarność wobec cierpienia naszych sąsiadów nie są pustymi deklaracjami. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przekazane albo bezpośrednio do Ukrainy albo w formie pomocy humanitarnej Ukraińcom. Jak zawsze, szczegółowo się też z nich rozliczymy.


***


Fundacja Otwarty Dialog (ODF), założona w Polsce w 2009 r., specjalizuje się w obronie demokracji, praworządności i praw człowieka, w szczególności na obszarze post-sowieckim, a od 2017 roku także w Polsce. ODF była pierwszą zagraniczną organizacją pozarządową, która bezpośrednio wsparła walczących o wolność Ukraińców podczas Euromajdanu i w późniejszych latach wojny w Donbasie, zbierając i przekazując wsparcie o wartości ponad 1 miliona zł w latach 2013-14 i ponad 200 tysięcy zł w 2015 roku. Dostarczyliśmy wówczas ponad 42 tony transportów z pomocą humanitarną, w tym ponad 12 tys. opakowań leków, ponad 500 zestawów medycznych, setki kamizelek kuloodpornych i hełmów ochronnych, jak również ambulanse ratujące żołnierzy na froncie (zobacz szczegółowe podsumowania i rozliczenia tu i tu).


Transparentność i odpowiedzialność przed naszymi darczyńcami traktujemy bardzo poważnie. W ostatnich latach, wraz z zaprzyjaźnionymi aktywistami, ruchami i organizacjami społecznymi z sukcesem zorganizowaliśmy i rozliczyliśmy wiele zbiórek promowanych na portalu zrzutka.pl, m.in.:

 • Ogólnopolska zbiórka #PosiłekDlaLekarza (681 162 zł); razem z darami rzeczowymi - wartość uzyskanej pomocy wyniosła 793 932,86 PLN. 
 • Zbiórkę na projekt Listy Hańby (start 28 lutego 2022), dokumentujący osoby stojące za łamaniem praworządności w Polsce (31 721 zł) 
 • Cykl zbiórek na billboardy demaskujące nadużycia rządu i skrajnej prawicy w Polsce (odpowiednio: 570 997 zł i 11 340 zł); 
 • Zbiórka na zaległy abonament RTV chorej na raka Pani Izabeli (4 990 zł);
 • Zbiórka dla cierpiącego na skrajną postać autyzmu Krystiana - “Uratujmy Krystiana!” (20 622 zł).

Kontakt w sprawie zapotrzebowania: [email protected]

Kontakt w sprawie dostaw (prosimy o kontakt tylko dostawców kamizelek/hełmów i wyposażenia wojskowego + art. pierwszej pomocy): [email protected]

Kontakt wyłącznie dla mediów: [email protected] (inne tematy pozostaną bez odpowiedzi)


Numer konta PLN: Fundacja Otwarty Dialog, 42 1140 2004 0000 3502 7758 3001, mBank S.A.


🇺🇦 Українська версія - НИЖЧЕ

🇬🇧 English version - LINK


З 24 лютого, відколи росія вторглася в Україну, ми робимо усе, щоб підтримати наших друзів і сусідів.  Українці сьогодні захищають Польщу, Європу та цінності всього Заходу і платять за це найвищу ціну. Ми не залишимо їх у біді!


З 2013 по 2016 рік ми проводили масштабні збори та кампанії гуманітарної допомоги на підтримку протестувальників на Майдані, а потім українського народу та солдатів після агресії, започаткованої Росією у березні 2014 року. Ми маємо досвід у цьому, і нинішня ситуація зобов’язує нас відновити цю діяльність. Тоді нас підтримали тисячі людей по всій Польщі – сьогодні ми знову звертаємось до вашої щедрості. Нижче наводиться коротка інформація про те, що нам тоді вдалося зробити завдяки Вашій допомозі і як ми змогли допомогти Україні та українським біженцям у перші два місяці війни — військової агресії Путіна проти України, розв’язаної наприкінці лютого цього року.


Завдяки вашій підтримці протягом березня-квітня 2022 року ми зібрали понад 14 мільйонів злотих на гуманітарну допомогу для України. Ці кошти — надіслані нам у вигляді пожертв на порталі zrzutka.pl, переказів з банківських рахунків, надісланих через PayPal або зібрані під час кампаній зі збору коштів у варшавських театрах — були використані для відправки гуманітарної допомоги в Україну та підтримки українських біженців, які шукали притулку в Польщі та інших країнах Європейського Союзу.


Наша допомога в березні-квітні нараховує 45 перевезень. У рамках цих перевезень ми доставили в Україну майже 57 тис. одиниць техніки, зокрема 5 097 бронежилетів та 500 балістичних вставок, 978 касок, 141 прилад нічного бачення та тепловізор, 6 розвідувальних дронів, 80 портативних радіостанцій, 2 карети швидкої допомоги, 2 апарати  штучної вентиляції легень, тисячі одиниць тактичного спорядження та медичного обладнання.


Окрім надання гуманітарної допомоги через східний кордон, наша діяльність також включає підтримку українських біженців. Протягом березня-квітня, завдяки допомозі наших чудових волонтерів, нам вдалося знайти прихисток в Польщі для 5 000 біженців. Ми також допомогли у переселенні 952 людей та 50 котів, собак та інших домашніх тварин до інших країн ЄС. Перевозячи біженців від українського кордону до Польщі, 40 наших водіїв проїхали 142 000 кілометрів – це відстань, еквівалентна 20 рейсам між Варшавою та Нью-Йорком!


Ми також відкрили два Будинки для незалежних матерів з України — один у Якубовізні та один на Алеї Уяздовській у Варшаві. У ньому ми вже надали прихисток 15 матерям та їхнім 17 дітям, яким ми хочемо допомогти почати нове життя в Польщі — ми допомагаємо їм знайти роботу, надаємо терапевтичну допомогу та створюємо таку спільноту, де жінки підтримують одна одну.


Окрім вищезазначених заходів, наша допомога включає також низку інших дій, як-от доставка 20 500 гарячих супів на кордон та на передову, тисячі тимчасових місць для проживання для людей, які очікують переїзду та інше. І ми зовсім не збираємося зупинятись...


pc3138e1228aedb9.jpeg


Дякуємо за те, що ви є, і якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас відвідавши сайти: zrzutka.pl/PomocUkrainie та zrzutka.pl/DomMam. Кожен злотий має значення — адже українці сьогодні потребують не лише солідарності, а й прямої допомоги. Давайте покажемо, що протистояння агресії путіна і солідарність із стражданнями наших сусідів — не порожні слова.


***


Фундація «Відкритий Діалог» (ФВД) заснована в Польщі у 2009 році і спеціалізується на захисті демократії, верховенства права та прав людини. ФВД була першою іноземною НУО, яка безпосередньо підтримала українських борців за свободу під час Євромайдану у 2013-2014 роках, та у наступні роки війни на Донбасі, зібравши та передавши допомогу на суму понад 1 мільйон злотих у 2013-14 роках та понад 200 000 злотих у 2015 року. За цей час ми доставили понад 42 тонни гуманітарних вантажів, включно  з понад 12 000 упаковок ліків, понад 500 медичних аптечок, сотень бронежилетів, захисних шоломів, а також машини швидкої допомоги для порятунку солдатів на передовій. (Дивіться детальні зведення та звіти тут та тут.


Ми дуже відповідально ставимося до прозорості та підзвітності перед нашими донорами. В останні роки разом з друзями-активістами, рухами та громадськими організаціями ми успішно організували та прозвітували про багато зборів коштів, що рекламуються на Zrzutka.pl, а саме:


 1. Загальнонаціональний збір коштів #PosiłekDlaLekarza (#ЇжаДляЛікаря) (681 162 злотих); разом із натуральними пожертвами сума отриманої допомоги склала 793 932, 86 злотих;
 2. Збір коштів для проекту «Списки сорому», в якому представлені особи, які стоять за порушеннями правової держави у Польщі (31 721 злотих);
 3. Ряд кампаній зі збору коштів для рекламних білбордів, що викривають зловживання уряду та крайніх правих у Польщі (570 997 злотих та 11 340 злотих відповідно);
 4. Збір коштів на оплату непогашеної плати RTV для пані Ізабелли, у якої рак (4 990 злотих);
 5. Збір для Крістіана, у якого крайня форма аутизму — «Врятуємо Крістіана!» (20 622 злотих).


Контакт для запитів: [email protected]

Контакт для постачання (цей контакт для постачальників жилетів/шоломів та військового спорядження + предметів першої допомоги): [email protected].

Контакт тільки для ЗМІ: [email protected] (інші теми залишатимуться без відповіді).Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 11389

preloader

Komentarze 320

 
2500 znaków
 • Artem Melnyk

  Закупівля 1 штуки шолому для Ковцуна Миколи, добровільне формування Заліщицької ТГ

  1 675 zł
 • JS
  Jeremy Stoke

  This is the third donation from money received from the sale of my recently published book "More Lives Than A Ship's Cat" about my father's heroic naval career during the Second World War, defiantly defending his country from an unprovoked aggressor. He was lucky to survive multiple bombings and torpedoes becoming the Most Decorated Midshipman in the Royal Navy. He would fully support me donating money to Pomoc Ukrainie. His parents had escaped Warsaw in 1890 from a Russian inspired pogrom and a

  5 000 zł
 • GC
  Grzegorz

  You'll never walk alone. Ukraina zwycięży!

  100 zł
 • JS
  Jeremy Stoke

  This donation from money received from sale of my recently published book ('More Lives Than A Ship's Cat') about my father's heroic naval career where he was lucky to survive multiple bombings and torpedoes becoming the Most Decorated Midshipman in the British Royal Navy. His father's parents had escaped Warsaw in 1890 and arrived in the East End of London. More information at www.stokebooks.co.uk

  5 000 zł
 • Jolanta Aleksandrowicz

  Trzymajcie się.

  100 zł

Nasi użytkownicy założyli

880 250 zrzutek

i zebrali

810 591 397 zł

A ty na co dziś zbierasz?