id: w4ujtp

Samochód dla prawników do wyjazdów na granicę i do ośrodków dla cudzoziemców/ A car for lawyers for missions to the border and centers for foreigners.

Samochód dla prawników do wyjazdów na granicę i do ośrodków dla cudzoziemców/ A car for lawyers for missions to the border and centers for foreigners.

4 700 zł 
z 20 000 zł
23%
15 dni do końca
36 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć poszukuje środków na zakup auta do biura.


Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. CPPHN od ponad 18 lat działa na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom, prowadzi monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmuje interwencje prawne i działalność rzeczniczą oraz realizuje projekty badawcze i edukacyjne. Centrum podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi poprzez organizowanie kampanii społecznych oraz udzielanie wsparcia prawnego ofiarom.


Przez 19 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej ponad 16 tyś. osób, w większości były to osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej przebywające w otwartych lub strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Pomoc prawna ta była i jest świadczona jednak nie tylko w siedzibie Centrum w Krakowie czy za pomocą środków komunikacji na odległość, ale również na miejscu, w ośrodkach, gdzie pracownicy Centrum realizują liczne delegacje służbowe. Ponadto odwiedzają też przejścia graniczne, a obecnie także placówki Straży Granicznej na granicy polsko - białoruskiej, gdzie przebywają osoby zatrzymane po przekroczeniu granicy. Do tej pory, przez wiele lat, te wyjazdy były realizowane za pomocą samochodu prywatnego użyczonego do biura przez pracowników Centrum. Liczne w ostatnim czasie wyjazdy, i zużywanie się auta sprawiły jednak, że samochód ten wymaga kapitalnego remontu silnika, a Centrum aby móc realizować kolejne wyjazdy w tym roku musiało wynająć samochód. Na dłuższą metę taka opcja jest jednak kosztowna i mniej opłacalna niż zakup używanego samochodu, który stałby się własnością Stowarzyszenia.


English version:


Halina Niec Legal Aid Center is looking for funds to buy a car for the office. 


The Halina Nieć Legal Aid Center is a non-profit non-governmental organisation established in 2002 in Cracow. HNLAC’s main objective is to protect human rights by providing free legal council to persons at risk of social exclusion and discrimination, including the poor, victims of domestic violence, foreigners, asylum seekers, refugees and the stateless. The HNLAC also monitors the adherence to standards of human rights, undertakes legal interventions and advocacy activities, and pursues research and educational projects. The HNLAC also undertakes activities aimed at preventing and tackling human and child trafficking by organizing social campaigns and offering legal aid to the victims.


During 19 years of experience, we have provided free legal assistance to over 16,000 persons. Most of them were people applying for granting international protection staying in open or guarded centers for foreigners. However, this legal assistance was and is provided not only at the HNLAC's office in Krakow or by means of remote communication, but also in centers where the HNLAC's employees carry out numerous missions. In addition, they also visit border crossings, and now also Border Guard posts on the Polish-Belarusian border, where people detained after crossing the border are staying. Until now, for many years, these missions were carried out with the use of a private car lent to the office by one of the employees of the HNLAC. However, due to the recent numerous missions as well as wear and tear of the car, it requires a major engine overhaul, and the HNLAC had to rent a car in order to be able to carry out further missions this year. In the long run, however, this option is costly and less profitable than buying a used car that would become the property of the HNLAC.


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 36

AL
Agata Zmyj
110 zł
SJ
Sabina J.
20 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AP
Anna Pawica
200 zł
LP
Luiza Pelc
100 zł
 
Dane ukryte
400 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

794 979 zrzutek

i zebrali

610 520 643 zł

A ty na co dziś zbierasz?