Szkolenia "Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji" Zakończona 01.06.2019r ID: sf2hur

Szkolenia "Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji"

Zebrano 335 zł
z kwoty 100 000 zł

0 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

190
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz wraz z Głosem Seniora, od roku prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną skierowaną do seniorów oraz osób w średnim wieku - "Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji". Kampania przestrzega przed patologicznym zjawiskiem sprzedaży różnych produktów w znacznie zawyżonych cenach na tzw. prezentacjach i pokazach (słynne "garnki", "pościele zdrowotne", "masażery" etc. za kilka-kilkanaście tysięcy złotych). Pierwsza edycja szkoleń zakończyła się sukcesem - przeprowadziliśmy ponad 100 spotkań, w których udział wzięło ponad 4000 osób. Nasza Fundacja aktywnie i bezpłatnie pomaga osobom wmanewrowanym w wielkie kredyty za "cudowne zakupy". Prowadzimy również infolinię, na której osoby pokrzywdzone mogą uzyskać informacje i pomoc w odstąpieniu od zawartych na prezentacjach umów.

W Polsce, gdzie biznes "prezentacyjny" kwitnie i krzywdzi ludzi od około 30 lat - praktycznie nie ma rodziny, która w większym lub mniejszym stopniu nie zostałaby dotknięta zjawiskiem "naciągania" oraz " oszustwa" podczas takiej sprzedaży. Urzędy rozkładając ręce niestety nie mają narzędzi do walki z nieuczciwymi sprzedawcami. Jedyna strategia obronna to uświadamianie naszych RODZICÓW i DZIADKÓW oraz uczenie ich asertywności konsumenckiej już na etapie telefonicznego zapraszania po odbiór nagrody, na kawę z ciastkiem, czy "rzekomo darmową wycieczkę do Lichenia"!

Każdego dnia do naszej Fundacji zgłaszają się osoby pokrzywdzone na prezentacjach i pokazach. W ciągu 2018 roku pomogliśmy zwrócić towary (kupione w zawyżonych cenach) na kwotę około 0,5 mln złotych - dzięki czemu nasza "mrówcza" praca owocuje tym, że szczególnie ludzie starsi są bronieni przed niekorzystnym rozporządzaniem swoimi pieniędzmi (których często niestety nie mają zbyt wiele).

Jeżeli masz jeszcze wątpliwości czy "Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji" jest słusznym i potrzebnym celem - wejdź na naszą stronę internetową www.fundacjafast.pl oraz www.facebook.com/fundacjafast i zobacz jak wiele już zrobiliśmy, w ilu miejscach byliśmy i jak wiele instytucji zostało naszym patronem. Niestety w ramach patronatów - nie dostajemy żadnego wsparcia finansowego, dlatego każda złotówka jest dla nas na "wagę złota". Dzięki Twojej pomocy być może ochronisz w przyszłości swoich bliskich przed manipulacją i oszustwem sprzedażowym.

Zbieramy 100 tysięcy złotych na 100 kolejnych szkoleń na terenie całej Polski.
Organizacja każdego warsztatu/szkolenia dla seniorów ( i nie tylko) to następujące koszty:
- wynajem sali około 150-200 zł/szkolenie
- organizacja ( w tym zaproszenie uczestników) około 100-150 zł/szkolenie
- dojazd szkoleniowca ( w zależności od części Polski) średnio około 150-200 zł/szkolenie
- praca szkoleniowca około 150-200 zł / szkolenie
- druk materiałów (foldery informacyjne zawierające opis praw konsumenta oraz opis manipulacji) około 150 -200 zł/szkolenie
- pozostałe koszty organizacyjne/ewentualne noclegi szkoleniowca/rekruterzy/materiały biurowe/obsługa informatyczna/praca social media/utrzymanie bezpłatnej infolinii pomocowej itp około 150-200 zł/ szkolenie


The Seniors Activation Foundation Now, together with the Voice of the Senior, has been conducting a nationwide educational campaign for seniors and middle-aged people - "Stop manipulation, do not buy for presentation". The campaign warns against the pathological phenomenon of selling various products at significantly inflated prices on the so-called presentations and shows (famous "pots", "health sheets", "massagers", etc. for a few dozen thousand zlotys). The first edition of the training was successful - we conducted over 100 meetings in which over 4,000 people participated. Our Foundation actively and free of charge helps people who are maneuvered into big loans for "wonderful shopping". We also run a helpline where victims can get information and help with withdrawal from contracts.

In Poland, where "presentation" business has been flourishing and hurting people for about 30 years - practically no family, which to a greater or lesser extent would not be affected by the phenomenon of "dragging" and "fraud" during such sales. Offices spreading their hands, unfortunately, do not have tools to fight dishonest sellers. The only defense strategy is awareness of our PARENTS and DZIADKÓW and learning their consumer assertiveness at the stage of telephone invitation to collect the prize, for a coffee with a cookie, or "supposedly a free trip to Licheń"!

Every day, victims of presentations and demonstrations come to our Foundation. During 2018, we helped return the goods (bought at inflated prices) for the amount of about PLN 0.5 million - thanks to which our "ant" work results in the fact that especially older people are protected against unfavorable disposition of their money (which unfortunately do not have too much money).

If you still have doubts whether "Stop manipulation, do not buy at presentation" is the right and necessary goal - go to our website www.fundacjafast.pl and www.facebook.com/fundacjafast and see how much we have already done, in how many places we have been and how many institutions have become our patron. Unfortunately, under the patronage - we do not get any financial support, which is why every zloty is for us "the weight of gold". Thanks to your help, you can protect your loved ones in the future against manipulation and sales fraud.

We collect PLN 100,000 for 100 further trainings throughout Poland.
The organization of each workshop / training for seniors (and not only) is the following costs:
- renting a room about 150-200 PLN / training
- organization (including the invitation of participants) about PLN 100-150 / training
- trainer's access (depending on part of Poland) on average around PLN 150-200 / training
- trainer's work, about 150-200 PLN / training
- printing of materials (information folders containing a description of consumer rights and a description of manipulation) about 150-200 PLN / training
- other organizational costs / rekruterzy / office supplies / IT support / work social media / maintaining a free helpline etc. about 150-200 PLN / training

Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

nasze szkolenia

"Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji"

NASZE REFERENCJE!

niedziela, 10 lutego 2019 o 11:49

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/jak-nie-dac-sie-zmanipulowac?fbclid=IwAR2DzWx8F45-AKBwBiIaKfMoSwlbmedvvnt9P37Ex2MDP_BUx4WoRIhGT9o

środa, 30 stycznia 2019 o 09:22

Zachęcamy do obejrzenia materiału w "tyle-wizji"! https://www.youtube.com/watch?v=xYo5r8uN3oM&fbclid=IwAR07l2jqFQFlQSvtINN6iG3-GMX5bhW9mSyfhlZu8ioJUWUjzMuEIZAq1zc

poniedziałek, 14 stycznia 2019 o 14:01

Szanowni Państwo - zapraszamy do obejrzenia filmu na którym udziela nam poparcia dr Bawer Aondo - Akaa!! https://www.youtube.com/watch?v=yjiCvhnq2kg&feature=youtu.be

środa, 2 stycznia 2019 o 13:14

Bardzo dziękujemy już na tym wczesnym etapie za udostępnianie naszej zrzutki oraz za wszystkie wpłaty! Zespół Fundacji FAST!

niedziela, 23 grudnia 2018 o 12:06

Zapraszamy do odwiedzin naszych edukacyjnych stron internetowych: www.fundacjafast.pl, www.stopmanipulacjom.pl oraz www.facebook.com/fundacjafast, www.facebook.com/stopmanipulacjiniekupujnaprezentacji!

Aby dodać komentarz lub

Przemek Brak Nazwiska(Cenzura)

Bardzo Proszę o pomoc :'( rodzinne ferie wyej7x

Użytkownik anonimowy
49 zł

Użytkownik anonimowy

Wpłacam Wam pieniądze, bo sama w najbliższej rodzinie miałam podobną sytuację. To była masakra, dlatego popieram Wasze działania! Życzę powodzenia :)

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Myślę, że każda wpłata się przyda organizatorowi zrzutki tym bardziej, że jest coraz więcej osób starszych, które są nakłaniane do wydawania pieniędzy , których nie mają ( czytaj: kredyty) na produkty, które nie są warte swojej ceny!

GR
100 zł
Grzegorz Rynowiecki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PR
50 zł
Przemek Rynowiecki
Dane ukryte
49 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
W
25 zł
Wojtek
KS
20 zł
Kristian Skoczylas
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

370 459 zrzutek

Pomóż zebrać 100 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

190
udostępnień

NAGRODY

Nagroda za wsparcie naszej kampanii!

5 zł i więcej

Szanowni Państwo!

Jeżeli zechcecie nas poprzeć, wpłacając minimum 5 złotych na nasz cel oraz udostępniając zrzutkę znajomym - przewidzieliśmy dla każdego z Was  poradnik dotyczący tematu naszej kampanii: "Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji"! Znajdziecie w nim przede wszystkim cenne informacje jak nie ulec presji sprzedażowej oraz jak skutecznie odstąpić od umowy!

Prosimy abyście wysyłali maile dotyczące wzięcia udziału w naszej kampanii na adres: [email protected]

W korespondencji zwrotnej dostarczymy poradnik w formie załącznika pdf:)

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.