Leczenie komórkami macierzystymi i olejem CBD. Razem możemy powalczyć o zdrowie mojego męża. koniec za 100 dni ID: sud7u6

Leczenie komórkami macierzystymi i olejem CBD. Razem możemy powalczyć o zdrowie mojego męża.

Zebrano 50 318 zł
z kwoty 160 000 zł

31 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem i dowodem osobistym oraz jest połączony z Facebookiem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Leiomyosarcoma nowotwór złośliwy, który po 13 latach zaatakował mojego męża po raz drugi...tym razem ze zdwojoną siłą.
Nikt nie spodziewał się takiej diagnozy...to wyszło tak nagle.
Dlatego zbieram na terapię i leczenie komórkami macierzystymi oraz suplementację olejem CBD męża. Sama jednak sobie nie poradzę, proszę Was z całego serca o wsparcie zrzutki.


Leiomyosarcoma is a malignant tumor that, after 13 years, has attacked my husband for the second time ... this time with redoubled strength.
Dlaczego życie tak doświadcza naszą rodzinę?

W 2006 roku urodziła nam się córeczka Julia, ciąża przebiegała dobrze, nic nie wskazywało na to, że przez następne lata będziemy musieli walczyć o jakość życia naszego dziecka. Dzisiaj Julcia ma już 11 lat i wymaga stałej wielospecjalistycznej pomocy. Jest dzieckiem ze znaczną niepełnosprawnością psychoruchową i epilepsją.

Życie rzuciło nam kłodę pod nogi...ale po tych wszystkich latach niepewności, ciągłego stresu, mogę powiedzieć, że dajemy radę, nauczyliśmy się żyć z niepełnosprawnością naszej córki, tak naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia. Niestety żeby nie było nam za dobrze los postanowił po raz kolejny sprawdzić naszą wytrzymałość...przyniósł kolejną złą wiadomość. Zastanawiam się co takiego złego zrobiliśmy?

Zaczęło się niewinnie... mąż narzekał na ból w okolicy szyi, myślał, że to przeciążenie spowodowane aktywnością sportową, starał się dbać o swoje zdrowie i kondycję. Po kilku wizytach u ortopedy, leczeniu i dwutygodniowej rehabilitacji, ból niestety pozostał. Męża skierowano na USG szyi, uwidoczniono zmianę ogniskową i konieczny był rezonans magnetyczny, wynik badania - nowotwór złośliwy. 2 kwietnia został przyjęty do szpitala, gdzie wykonano biopsję otwartą, która potwierdziła diagnozę: LEIOMYOSARCOMA - mięsak wrzecionowatokomórkowy.

Świat wali nam się pod nogami...Dodatkowo na granicy badania rezonansu magnetycznego uwidoczniono małe zmiany na płucach, dlatego też rozszerzono diagnostykę o tomografię komputerową odcinka od szyi do pachwin. Opis był niewiarygodny, nowotwór rozsiał się prawie po całym organizmie, jedyny plus tego, że zmiany są bardzo małe i jest szansa na leczenie. Mąż 16 kwietnia rozpoczął chemioterapię, na początek planowane są trzy serie: 5 dni podań i dwa tygodnie przerwy. Dopiero po tym czasie tomografia komputerowa potwierdzi czy nastąpiły jakieś zmiany, czy wygrywamy z tym potworem. Niestety na dzień dzisiejszy lekarze nie mogą przeprowadzić operacji radykalnej, ponieważ jest bardzo duże zagrożenie życia. Guz nacieka na kręgi szyjne, tętnicę i rdzeń kręgowy. Nie chcemy marnować czasu...szukamy terapii, która wspomoże nas w tej nierównej walce. Musimy wygrać!!! Dotychczasowe życie pokazało, że jesteśmy w stanie stawić czoła problemom i tak musi zostać, lecz w tym przypadku nie tylko siła, determinacja i chęć życia się liczy, tu liczy się każdy grosz. Pomóżcie nam w tej walce. Zbieramy na niestandardowe leczenie komórkami macierzystymi.

W Niemczech są dwie kliniki, które leczą komórkami macierzystymi. Na jedno podanie mąż jedzie w przerwie między chemioterapią, po to by wzmocnić swój system immunologiczny do walki z nowotworami. Koszt jest ogromny ok 7,5 tys. euro za podanie. Po całej chemioterapii chcielibyśmy powtórzyć wszystko w drugiej klinice, tam jest to bardziej skomplikowane, gdyż trzeba pozostać na miejscu jakiś czas. Koszt jest następujący: jedno podanie 4 tys euro z pięciu jakie należy wykonać, + 5 tys euro procedury z tym związane oraz pobyt. Kwoty zwalają z nóg, chcę jednak wierzyć, że wspólnie osiągniemy cel.

Dodatkowo chciałabym wspomagać organizm męża olejem CBD z konopi siewnych (koszt oleju 50% to ok 2 tys zł za 10g). Suplementacja konopiami wspomogą organizm w trakcie wyniszczającej chemioterapii, oraz niszczy komórki nowotworowe.

Łączny koszt całego leczenia jest ogromny. Jednak w ilości siła, bez Was to się nie uda. Błagam z całego serca nie zostawiajcie mnie. Udostępniajcie gdzie tylko to możliwe, będę wdzięczna Wam za każdą okazaną pomoc.

Nie mogę czekać i patrzeć jak nowotwór zabiera mi męża, nie mogę czekać z założonymi rękami, umawialiśmy się, że wspólnie dożyjemy późnej starości opiekując się naszymi dziećmi i tak musi zostać.

Nobody expected such a diagnosis ... it came so suddenly.

That's why I’m organising my husband’s therapy and stem cell treatment. However, I can not help myself, so I am asking you with all my heart for support.

Why does life challenge our family like this?

In 2006, our daughter Julia was born, the pregnancy went well, nothing indicated that in the next years we would have to fight for the quality of our child's life. Today, Julia is 11 years old and requires constant, multidisciplinary help. She is a child with severe psychomotor disability and epilepsy. 

Life threw us under its feet, but after all these years of uncertainty, constant stress, I can say that we learned to live with our daughter's disability, we really had no other choice. Unfortunately, in order for us not to be too successful, Life decided to test our endurance once again, and brought more bad news. I wonder what we did wrong?  

It started innocently ... husband complained about pain in the neck area, he thought that it was a minor sports injury, he takes care of his health and condition. After several visits to the orthopedist, treatment and two-weeks rehabilitation, the pain unfortunately remained. My husband had a USG on his neck, the result of the study was malignant tumor. On April 2, he was admitted to the hospital, where an open biopsy was performed, which confirmed the diagnosis: LEIOMYARCOMA - spindle cell sarcoma.  

The world is falling under our feet. In addition, on the border of the image, small changes on the lungs were visible, so a scan was made from the neck to the groin. The description was unbelievable, the cancer had spread almost all over the body. The only good news is that the changes are very small and there is a chance for treatment. My husband started chemotherapy on April 16, and three sessions are needed: five days of admission and two weeks of break. It is only after this time that the doctors will confirm whether we are winning with this monster. Unfortunately, they can not perform surgery because there is a very high risk to life. The tumor has infiltrated the cervical vertebrae, the arteries and the spinal cord. We do not want to waste time ... we are looking for a therapy that will help us in this uneven fight. We have to win!!! Life so far has shown that we are able to face problems and must remain so, but in this case, not only strength, determination and the will to live counts, every penny counts. Help us in this fight. We need non-standard stem cell treatment.  

There are two clinics in Germany that treat stem cells. The cost for one chemotherapy session (to strengthen his immune system to fight the cancer) is huge, about 7.5 euros. After all the chemotherapy, we need to repeat everything in the second clinic. This is more complicated because you have to stay for some time. The cost for one session is 4,000 euros, and he will need five, + 5,000 euros related procedures and stay. It is a lot of money, but I want to believe that together we will achieve the goal.  

In addition, We can support my husband's body with CBD oil from hemp sowing (the cost of 50% oil is about 500 euros for 10g). Cannabis supplementation will help the body during debilitating chemotherapy, and destroys cancer cells. 

The total cost of all treatment is huge. Without you it will not work. I am begging you with all my heart, do not leave me. Share wherever possible, I will be grateful for any help you provide.

I can not wait and watch cancer take my husband away from me, I can not wait with my arms folded, we agreed that together we will live to see our old age taking care of our children and that it must remain so. Please help us.

niedziela, 6 maja 2018 o 15:27

Maciej juz po pierwszym podaniu komorek, czekają go jeszcze następne. Dziękujemy z całego serca????

Aby dodać komentarz lub

Judy Cwik-Karas

Judy Cwik-Karas

21.05.2018 15:34

Powodzenia!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

16.05.2018 15:40

Zdrowia!

Justyna Mazurkiewicz

Justyna Mazurkiewicz

16.05.2018 8:52

basen/Mazurkiewicz

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

11.05.2018 17:17

Maciek, trzymaj się. Będzie dobrze!
Michał Grzywaczewski z rodziną

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

10.05.2018 19:05

Maciek będzie dobrze!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

08.05.2018 18:08

Powodzenia :)

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

08.05.2018 10:28

Zdrowia!

Mama Lenki

Mama Lenki

07.05.2018 22:01

Maciek - dużo zdrowia. Sylwia trzymam mocno kciuki, by się udało. Ucałowania. Marta & Lena

Katarzyna Grabowska

Katarzyna Grabowska

06.05.2018 17:27

Trzymam kciuki!!!

Andrzej Zagroba

Andrzej Zagroba

04.05.2018 9:26

Maciek - szybkiego wyzdrowienia !!!

Krzysztof Kwarcinski

Krzysztof Kwarcinski

30.04.2018 8:19

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą , NA PEWNO WAM SIĘ UDA.

Jacek Kamieniecki

Jacek Kamieniecki

29.04.2018 10:22

Powodzenia, w rodzinie siła!!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

28.04.2018 18:19

I am sure you will overcome all the difficulties. You really deserve the best. A big big hug to your lovely girl Julia and my warmest wishes for your husband's health.

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

28.04.2018 18:08

Przesyłam Uściski.

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

28.04.2018 13:10

Maciej
Dużo zdrowia i wytrwałości życzę, trzymam kciuki.
Maciek

Ania, Karol i Hubert

Ania, Karol i Hubert

28.04.2018 11:09

Powodzenia w walce!!!

Ania, Karol i Hubert

Ania, Karol i Hubert

28.04.2018 11:05

Maćku jesteśmy z Tobą ????

Daniel

Daniel

28.04.2018 10:43

Trzymamy kciuki!!! Na pewno się uda!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

28.04.2018 10:33

Powodzenia!

Grzegorz Mitek

Grzegorz Mitek

27.04.2018 19:28

Trzymam kciuki, powodzenia Maćku.

Anna Paruch

Anna Paruch

27.04.2018 17:54

bądźcie silni

Radosław Korbal

Radosław Korbal

27.04.2018 12:56

Powodzenia w walce!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

26.04.2018 20:25

W imię Jezusa Chrystusa prosimy o uzdrowienie.

Kamil Polniaszek

Kamil Polniaszek

26.04.2018 17:54

Walcz Maćku!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

26.04.2018 14:31

Walczymy!!!! Maciejo - damy radę.

Grażyna Mackiewicz

26.04.2018 13:16

Musi być dobrze! Musi!

Karolina Mikłus

Karolina Mikłus

26.04.2018 11:40

Dzień dobry,
Nie moge pozwolić sobie na więcej, jednak z całego serca wpieram Panią i męża. Ja o swoją miłość też bym walczyła ile sił. Uda się Wam. Ściskam mocno.

Kilerów 2  :) :)

Kilerów 2 :) :)

26.04.2018 11:12

Będzie dobrze ,
bo Kilerów musi być 2 :):) !!!

Pomagacz

Pomagacz

26.04.2018 10:25

Trzymamy kciuki!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

26.04.2018 8:58

Dużo zdrówka :)

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

26.04.2018 5:48

Jestem z Wami????

Agnieszka Czerkies

25.04.2018 20:10

Powodzenia!!!! Wygracie to!!!!!

Joanna Janoska

Joanna Janoska

25.04.2018 17:45

Zdrowia!!!

Adam "koteł" Kotliński

Adam "koteł" Kotliński

25.04.2018 17:39

Dużo siły dla całej waszej rodziny Serdecznie wam tego życzę

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

25.04.2018 12:34

Trzymam kciuki!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

25.04.2018 9:45

Zdrowia życzę!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

25.04.2018 8:46

Życzęz całego serca powrotu do zdrowia!!!!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

25.04.2018 0:44

Trzymam bardzo mocno kciuki! Oby wszystko się udało

Joanna Kepa

Joanna Kepa

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Agnieszka

Agnieszka

70 zł
Joanna

Joanna

50 zł
Agnieszka Matusiak

Agnieszka Matusiak

80 zł
Marek Zosia Zumkowscy

Marek Zosia Zumkowscy

20 zł
Magdalena Janeczko

Magdalena Janeczko

50 zł
Szymon Sobczak

Szymon Sobczak

25 zł
Gruszka

Gruszka

20 zł
Oliwia Peciak

Oliwia Peciak

90 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Michał Łabędzki

Michał Łabędzki

300 zł
Lidia Juszczak

Lidia Juszczak

370 zł
Natalia Cwik-Karas

Natalia Cwik-Karas

100 zł
Marta Podlesna Nowak

Marta Podlesna Nowak

90 zł
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska

50 zł
Ewa Najda

Ewa Najda

160 zł
Agnnieszka Brzezicka

Agnnieszka Brzezicka

100 zł
renata stepowska

renata stepowska

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Ewa Kolodziej Norwegia

Ewa Kolodziej Norwegia

45 zł
joanna flores

joanna flores

100 zł
agnieszka szymanska

agnieszka szymanska

60 zł
Agnieszka Klepacka

Agnieszka Klepacka

50 zł
Przemek Wozniak

Przemek Wozniak

100 zł
Paweł Stefański

Paweł Stefański

200 zł
Maciek Jagodziński

Maciek Jagodziński

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Beata Cichopek Norwegia

Beata Cichopek Norwegia

50 zł
Łukasz Banasik

Łukasz Banasik

270 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

55 zł
Teresa Dębska_Grelus

Teresa Dębska_Grelus

3 000 zł
Ewa Tomaszewska-Tocha

Ewa Tomaszewska-Tocha

50 zł
Anna Demko

Anna Demko

65 zł
Dorota Norwegia

Dorota Norwegia

50 zł
Dorota rower

Dorota rower

70 zł
Grzegorz Filek

Grzegorz Filek

25 zł
Artur

Artur

10 zł
Irek Małko

Irek Małko

100 zł
Karoliny Kopeć

Karoliny Kopeć

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Krystian Podgórski

Krystian Podgórski

400 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Monika.Autograf Stocha

Monika.Autograf Stocha

60 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Justyna Mazurkiewicz

Justyna Mazurkiewicz

260 zł
Mateusz Pazera

Mateusz Pazera

30 zł
Łukasz Budziszewski

Łukasz Budziszewski

50 zł
Iwona Dejmek-Szczepaniak

Iwona Dejmek-Szczepaniak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Ewcia Bart

Ewcia Bart

40 zł
Wojciech Stępiński

Wojciech Stępiński

50 zł
Anna Raczkiewicz

Anna Raczkiewicz

7 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Magdalena

Magdalena

40 zł
Marzena Lis

Marzena Lis

80 zł
Natalia Stępińska

Natalia Stępińska

ukryta
Julia Staszewska

Julia Staszewska

200 zł
Małgorzata Brodowska

Małgorzata Brodowska

95 zł
Katarzyna Chwedczuk

Katarzyna Chwedczuk

110 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Anna Raczkiewicz

Anna Raczkiewicz

40 zł
Anna Sartanowicz / Ania K-S

Anna Sartanowicz / Ania K-S

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Iwona Dejmek-Szczepaniak

Iwona Dejmek-Szczepaniak

100 zł
Agnieszka Rorbach

Agnieszka Rorbach

25 zł
Łukasz Zieliński

Łukasz Zieliński

120 zł
Jolanta Niesiobędzka

Jolanta Niesiobędzka

100 zł
Agata Zielinska

Agata Zielinska

210 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

26 zł
magda.lipowska2408

magda.lipowska2408

100 zł
Kamil Ciok

Kamil Ciok

10 zł
Patryk Stefaniak

Patryk Stefaniak

50 zł
Magdalena Nowinska

Magdalena Nowinska

200 zł
Marcin Lipski

Marcin Lipski

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Emilia Smolak

Emilia Smolak

65 zł
Monika Kobyra

Monika Kobyra

35 zł
Robert Stankiewicz

Robert Stankiewicz

310 zł
Pawel Walicki

Pawel Walicki

50 zł
góra

góra

1 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Barbara

Barbara

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Kolinski Michał

Kolinski Michał

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Małgorzata Wassarab

Małgorzata Wassarab

ukryta
Katarzyna Chwedczuk

Katarzyna Chwedczuk

60 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

60 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Katarzyna Chwedczuk

Katarzyna Chwedczuk

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Paweł

Paweł

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

25 zł
Joanna Awg

Joanna Awg

200 zł
Przemysław Wójcik

Przemysław Wójcik

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Artur Figiel

Artur Figiel

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Monika Janaszek

Monika Janaszek

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
marcin kowalczyk

marcin kowalczyk

200 zł
TOMASZ TUPAJ

TOMASZ TUPAJ

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Paweł Skwarek

Paweł Skwarek

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
jacek151

jacek151

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
aga.trela

aga.trela

15 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
Malgorzata Pietrucha

Malgorzata Pietrucha

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Karina Boruta

Karina Boruta

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Ola

Ola

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Mama Lenki

Mama Lenki

500 zł
Anna

Anna

50 zł
Jakub Grzesiak

Jakub Grzesiak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Gab

Gab

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Mama Julci i Tosi

Mama Julci i Tosi

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Alicja Kolpowska

Alicja Kolpowska

ukryta
Anna Habyk

Anna Habyk

100 zł
Janina Kuzioła

Janina Kuzioła

150 zł
Grzegorz Znosko

Grzegorz Znosko

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Andrzej Zagroba

Andrzej Zagroba

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

75 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
A&L&P

A&L&P

50 zł
Conrad

Conrad

500 zł
Piotr Lubanski

Piotr Lubanski

50 zł
Zbigniew Kopeć

Zbigniew Kopeć

300 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Mirosław Weindich

Mirosław Weindich

100 zł
Maja Łozińska

Maja Łozińska

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Mir

Mir

300 zł
Emilia Smolak

Emilia Smolak

50 zł
Robert G

Robert G

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

1 000 zł
Darek Jarecki

Darek Jarecki

ukryta
pasiaki ;)

pasiaki ;)

200 zł
Anna Raczkiewicz

Anna Raczkiewicz

25 zł
Andrzej

Andrzej

ukryta
Szymon Gałka

Szymon Gałka

1 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

505 zł
Krzysztof Kwarcinski

Krzysztof Kwarcinski

50 zł
Sławomir Stępiński

Sławomir Stępiński

1 000 zł
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Radek polakowski

Radek polakowski

1 000 zł
Monika Kowalska

Monika Kowalska

50 zł
Regina i Janusz

Regina i Janusz

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Joanna Kamieniecka

Joanna Kamieniecka

25 zł
Renata Zabielska

Renata Zabielska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Marek Pałka

Marek Pałka

ukryta
Piotr Jagodziński

Piotr Jagodziński

50 zł
Mariusz@Kubisztal.pl

Mariusz@Kubisztal.pl

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Joanna

Joanna

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Ana

Ana

31 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

21 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Angelika S

Angelika S

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Barbara Kieljan

Barbara Kieljan

100 zł
Ania, Karol i Hubert

Ania, Karol i Hubert

1 000 zł
Daniel

Daniel

200 zł
Jan Kwiatkowski

Jan Kwiatkowski

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Grzegorz Stawarz

Grzegorz Stawarz

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Andrzej Świtaj

Andrzej Świtaj

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Robert Zbudniewek

Robert Zbudniewek

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Kamila

Kamila

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Grzegorz Mitek

Grzegorz Mitek

ukryta
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Aleksandra

Aleksandra

15 zł
Maciej Sobota

Maciej Sobota

10 zł
Anna

Anna

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Tomek

Tomek

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Hanna Pietryszyn

Hanna Pietryszyn

4 zł
Marta

Marta

ukryta
Katarzyna Szewczyk

Katarzyna Szewczyk

25 zł
Radosław Korbal

Radosław Korbal

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Marek Rutkowski

Marek Rutkowski

200 zł
Agnieszka Wiechecka

Agnieszka Wiechecka

100 zł
Magdalena Gryniewicz - Steciuk

Magdalena Gryniewicz - Steciuk

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

500 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
Marcin

Marcin

300 zł
Andrzej Brunecki

Andrzej Brunecki

100 zł
Izabela Tomaszewska

Izabela Tomaszewska

ukryta
Agata

Agata

10 zł
Aga Workiewicz

Aga Workiewicz

ukryta
Sylwia Wiśniewska

Sylwia Wiśniewska

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Aleksandra Radziszewska

Aleksandra Radziszewska

19 zł
Robert Maliszewski

Robert Maliszewski

200 zł
Anna Kosior

Anna Kosior

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Ela K

Ela K

ukryta
MONIKA

MONIKA

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Remigiusz Żurawski

Remigiusz Żurawski

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Agnieszka Kolpak

Agnieszka Kolpak

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Wojciech Pietras

Wojciech Pietras

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

250 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Regina Gorczyńska

Regina Gorczyńska

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Piotr Bielecki

Piotr Bielecki

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Przemysław Szewczyk

Przemysław Szewczyk

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Kamil Polniaszek

Kamil Polniaszek

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dagmara Mazik

Dagmara Mazik

40 zł
Kamila Musielak

Kamila Musielak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dorota Świerk

Dorota Świerk

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Grażyna Mackiewicz

Grażyna Mackiewicz

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
JOanna Pluta

JOanna Pluta

200 zł
Marcin król

Marcin król

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Karolina Mikłus

Karolina Mikłus

25 zł
Tadeusz

Tadeusz

50 zł
Kilerów 2  :) :)

Kilerów 2 :) :)

1 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
w.gajowy

w.gajowy

300 zł
Bożena

Bożena

50 zł
Pomagacz

Pomagacz

ukryta
Anna Piątek

Anna Piątek

500 zł
Aneta Pańska

Aneta Pańska

500 zł
mariusz michałowski

mariusz michałowski

500 zł
Marta

Marta

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

5 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Michał Olczak

Michał Olczak

200 zł
pawel

pawel

120 zł
anna

anna

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

600 zł
Paulina Sołkowicz

Paulina Sołkowicz

25 zł
Magdalena Safjan-Witucka

Magdalena Safjan-Witucka

ukryta
Iwona

Iwona

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dawid

Dawid

195 zł
Magdalena Gurba

Magdalena Gurba

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Joanna Tomasiewicz

Joanna Tomasiewicz

ukryta
Dorota Stefaniak

Dorota Stefaniak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Zuza Stachowicz

Zuza Stachowicz

100 zł
Paweł

Paweł

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Ewelina Andrzejczyk

Ewelina Andrzejczyk

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Tomasz Rawiak

Tomasz Rawiak

ukryta
Mariusz Zamkowski

Mariusz Zamkowski

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Agnieszka Czerkies

Agnieszka Czerkies

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Rafal Olesinski

Rafal Olesinski

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Sławomir Grochal

Sławomir Grochal

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Tomasz Jaworski

Tomasz Jaworski

100 zł
Agata i Lukasz

Agata i Lukasz

500 zł
Anna Kozak

Anna Kozak

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

20 zł
Robert Makowski

Robert Makowski

89 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Artur K.

Artur K.

100 zł
Joanna Janoska

Joanna Janoska

ukryta
Adam "koteł" Kotliński

Adam "koteł" Kotliński

100 zł
Sylwia

Sylwia

50 zł
Magdalena Wiktor

Magdalena Wiktor

100 zł
Beata Karpińska

Beata Karpińska

100 zł
Stanisław Prus

Stanisław Prus

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Tomasz Melnyk

Tomasz Melnyk

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Magda

Magda

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Radek Kropielnicki

Radek Kropielnicki

50 zł
Julia Staszewska

Julia Staszewska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Magdalena Siemiaszko

Magdalena Siemiaszko

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Marta Chowanczak

Marta Chowanczak

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Przemysław Marusa

Przemysław Marusa

50 zł
Ryszard Rutkowski

Ryszard Rutkowski

20 zł
Anita Maszkowska-Sejdak

Anita Maszkowska-Sejdak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Alicja Błotniak

Alicja Błotniak

25 zł
Beata Smolka

Beata Smolka

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Grzegorz Janeczko

Grzegorz Janeczko

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Stanisław Jurkowski

Stanisław Jurkowski

100 zł
Monika Brzeska

Monika Brzeska

ukryta
Monika Pali

Monika Pali

100 zł
Beata

Beata

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

25 zł
Iwona wiktorska

Iwona wiktorska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Izabela

Izabela

50 zł
Dorota

Dorota

1 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Grażyna Brzezicka

Grażyna Brzezicka

200 zł
Monika Chraniuk

Monika Chraniuk

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Elzbieta Wielgus

Elzbieta Wielgus

50 zł
Sylwia Jurkowska

Sylwia Jurkowska

1 zł

Pomóż zebrać 160 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 409
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.