id: mes8y4

Pomóż Angelice wygrać ten mecz i pokonać raka!

Pomóż Angelice wygrać ten mecz i pokonać raka!

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
203 252 zł 
z 1 500 000 zł
13%
228 dni do końca
1943 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

DIAGNOZA


Angelika to silna, wysportowana, dobra i bezinteresowna dziewczyna, która zawsze chętnie pomaga nie oczekując nic w zamian. Nigdy nie prosi o pomoc, dlatego teraz My - grupa jej najbliższych przyjaciół wołamy o pomoc dla Niej.

Ma 31 lat, pochodzi z okolic Elbląga, a jej pasją od zawsze była siatkówka, w którą grała w II-go ligowym zespole E. LECLERC Orzeł Elbląg. Angelika rozegrała na boisku wiele ciężkich meczy, jednak nigdy nie przypuszczała, że będzie musiała stawić czoła swojemu najwiekszemu przeciwnikowi. Diagnoza - rak...

bc5b3d7b5fbef328.png

Kiedy dowiedziała się o chorobie była w ciąży z drugą córeczką Laurą. Świat runął jej w jednej chwili, a wyczekiwania i radość z narodzin dziecka przysłonił jej i jej rodzinie smutek, stres i niepewność jutra.


d761b4b2632238df.png


Angela od razu podjęła się leczeniu. Już w ciąży przyjęła silną chemię, jedna po drugiej... Pomogło. Kolejne po urodzeniu Laury. Niestety te nie były tak skuteczne. Badania ukazały powiększające się guzy i już w grudniu poprzedniego roku Angelika zdecydowała się na szybką operację usuniecia piersi oraz węzłów chłonnych. Operacja przebiegła bez zarzutów, a wyniki badań rokowały pomyślnie na przyszłość.


Jakiś czas później, po kolejnej kontroli okazało się, że pojawiły się przerzuty na płuca.

Mąż Angeliki z rodziną zaczęli szukać pomocy w innych klinikach, m.in. w Warszawie, gdzie jest nadzieja badań klinicznych i podania chemii z immunoterapią, Następnie, na co trzeba się już przygotować - jedynym ratunkiem są kosztowne leki, które nie są refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedna dawka leku dla Angeliki kosztuje 20 tys. zł. potrzebuje ich dwie,trzy - samo podanie tego leku to koszt wysokości 70 tys. zł. Podaje się go w 1 i 8 dzień, a póżniej co 21 dni. Leczenie może trwać do roku. Wyliczając wszystkie koszty leczenia oraz leków to około 1.500 000 mln zł co jest kompletnie nieosiągalne dla zwykłego człowieka, a chęć życia - przeogromna... dla córek, dla rodziny.. dla nas przyjaciół.

ob5996d37ea02ff3.jpeg

Dlatego proszę wszystkich, przy takiej kwocie liczy się każda złotówka od każdego. Będziemy wdzięczni za wszystkie wpłaty.  Pomóżmy Angelice wygrać ten najważniejszy "mecz"! Wygrajmy jak jedna drużyna!

l45596a62128be8f.jpeg


Miejmy nadzieję, że immunoterapia pomoże Angelice i taka kwota nie będzie potrzebna, jednak już teraz musimy być w pełni gotowości !


Z całego serca dziękujemy i zachęcamy do przkazania 1% swojego podatku na Angelikę <3

tfd4ca38507a8257.png

---------------------------------------------------------------------------------------------
DIAGNOSIS


Angelika is a strong, athletic, good and selfless girl who always and willingly helps without expecting anything in return. She never asks for help, so now WE - a group of her closest friends are calling for help for her.

Volleyball has always been her passion, in which she played the 2nd league team ORZEŁ E. LECLERC.. Angelika played many tough matches on the valleyball court, but she never thought that she would have to face her biggest opponent.

Diagnosis - Cancer ...


c8794dd238d1f3fa.png


When she found out about the disease, she was pregnant with her second daughter, Laura. Her world collapsed in an instant, and the anticipation and joy of the birth of a child obscured her and her family with the sadness, stress and uncertainty of tomorrow


s415f9d973f4c3f4.png

Angela started the treatment right away. Already pregnant, she took a strong chemotherapy, one after the other ... It helped. Another after Laura was born. Unfortunately, these were not so effective. The tests showed enlarging tumors and in December of the previous year Angelika decided to quickly remove the breasts and lymph nodes. The operation went smoothly, and the results of the research bode well for the future.

Some time later, after another check-up, it turned out that lung metastases had appeared.

Angelika's husband and his family started looking for help in other clinics, including in Warsaw, where there is hope of clinical trials and administration of chemotherapy with immunotherapy. The only salvation is expensive drugs that are not reimbursed by the National Health Fund. One dose of the drug for Angelika costs PLN 20,000. She needs two or three of them - the mere administration of this drug costs PLN 70,000. It is given on the 1st and 8th day, and then every 21 days. Treatment may take up to a year. Calculating all the costs of treatment and medications, it is about PLN 1,500,000, which is completely unattainable for an ordinary person but the willingness to live - enormous ... for daughters, for family ... for us friends.

dc20e13cf4382949.jpeg

Therefore, I am asking everyone, every zloty counts. We will be grateful for your help.

vbf7016d186e8cc6.pngLet's help Angelica win this most important "match"! Let's win as one team!


We wholeheartedly thank you for all donations.

 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 1943

 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
50 zł
WW
Wojciech Witkowiak
500 zł
 
Dane ukryte
20 zł
ML
Magda
20 zł
 
Dane ukryte
50 zł
MC
Maciej Chrzanowski
750 zł
GC
Gosia Cioch
60 zł
 
Dane ukryte
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 61

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

851 620 zrzutek

i zebrali

736 270 727 zł

A ty na co dziś zbierasz?