Operacja ratująca życie mojej mamy // Operation saving my moms life ID: m35cnw

Operacja ratująca życie mojej mamy // Operation saving my moms life ID: m35cnw

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

39 670 zł z 90 000 zł

44%

39 670 zł

39 670 zł

z 90 000 zł

10 dni

10 dni

do końca

207

207

wspierających
44%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Moja mama wygrała już jedną walkę z rakiem.

Było to 4 lata temu. Rak ślinianki, złośliwy, w 3 stadium rozwoju. Bardzo rzadki, nie poddający się leczeniu. Ale walczyć trzeba !

Wtedy również potrzebna była radykalna operacja, która z dużym zapasem usuwała nowotwór z okolic ślinianki. Po operacji zastosowano napromieniowanie obszaru guza, o maksymalnej dawce, możliwej do zastosowania tylko raz w życiu. Radioterapia była również wspomagana chemioterapią.

Mimo trudów operacji i leczenia, które po dziś dzień daje o sobie znać, mama pokonała to paskudztwo. Przez 4 lata żyliśmy we względnym spokoju i w nadziei, że już nie wróci.

Niestety, rak wrócił. Nagle. Niespodziewanie. Bez żadnego ostrzeżenia.

Moja mama jest ciepłą i wesołą osobą, która dla nas jest całym światem. Niedawno urodziła się jej wnuczka, która jest miłością jej życia.

Dlatego jest gotowa do walki !


Jest potrzebna pilnie operacja. Trudna, skomplikowana i ryzykowna.

Nowotwór pojawił się u podstawy języka.

Operacja polegałaby na usunięciu częściowym języka i jego rekonstrukcji z innych tkanek.

Wiem, że takie operacje można zrobić na NFZ, ale mama potrzebują ją teraz, już, od razu. Nie może czekać ani jednego dnia. Nie możemy dawać temu żadnej przewagi !

Znaleźliśmy klinikę oraz specjalistów, którzy podjęliby się takiej operacji, w Polsce.

Niestety kwota za operację trochę nas przerosła. Kosztorys wskazał równą, olbrzymią kwotę 90 000 zł.

Jest to dużo, a biorąc pod uwagę, że pierwszy możliwy termin operacji to 10 grudnia 2020 roku, to nawet przerażająco dużo…

Dlatego zwracam się do Was, do wszystkich ludzi o dobrym sercu, pomóżcie. Każda wpłata i każda kwota będzie dla nas ważna.


//


My mother has already won one fight against cancer.

It was 4 years ago. Salivary gland cancer, malignant, stage 3. Very rare and not amenable to treatment. But you have to fight!

At that time, a radical operation was needed that removed the tumor from the area of ​​the salivary gland with a great deal of reserve. After the operation, the tumor area was irradiated at the maximum dose that could be used only once in a lifetime. Radiotherapy was also supported by chemotherapy.

Despite the hardships of surgery and treatment that continues to this day, my mother overcame this nasty tjing. For 4 years we lived in relative peace and in the hope that it would not come back.

Unfortunately, the cancer has come back. Suddenly. Unexpectedly. Without any warning.

My mother is a warm and cheerful person who is the whole world to us. Recently her granddaughter was born, who is the love of her life.

That's why she's ready to fight!


Surgery is urgently needed. Difficult, complicated and risky.

The tumor appeared at the base of the tongue.

The operation would consist in partial removal of the tongue and its reconstruction from other tissues.

I know that such operations can be done in public health care, but my mother needs it now, right away. He can't wait a single day. We cannot give it any advantage!

We found a clinic and specialists who would undertake such an operation in Poland.

Unfortunately, the amount for the operation exceeded us a bit. The cost estimate indicated an equal, enormous amount of 90 000 PLN.

This is a lot, and considering that the first possible date of surgery is December 10, 2020, it is even more terrifyingly a lot...

That is why I am asking you, people with a good heart, help me. Every payment and every amount will be important to us.

Wpłacający207

MW
Michal Wajdzik
7 500 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
2 500 zł
 
Dane ukryte
1 350 zł
GD
Guy Davis
1 000 zł
LW
Leszek Wojnowski
1 000 zł
TM
Tamara Maszkowska
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
C
Czeciaxy
1 000 zł
EM
Elżbieta Mrózek
1 000 zł
LW
Leszek Wojnowski
1 000 zł
Zobacz więcej

Komentarze3

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

588 150 zrzutek

i zebrali

330 780 978 zł


A ty na co dziś zbierasz?