Protonem w raka koniec za 13 dni ID: 2r87v2
Zebrano 63 624 zł
z kwoty 130 000 zł

48 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

799
udostępnień

130.000 zl (30.000 euro) to koszt terapii protonowej w Monachium (RPTC), która jest jedyną szansą na uratowanie mojego kręgosłupa zajętego przez liczne przerzuty, i która może zatrzymać dalszą progresję choroby, dzięki czemu zyskam kolejnych kilka lat życia.


130.000 zl (30.000 euros) is the cost of proton therapy in Munich (RPTC) which is the only chance to rescue my spinal cord attacked by multiple metastases, and which can stop further progression of the cancer. In this way I can gain a couple of years of life.


Cześć, jestem Aga.

Nie identyfikuję się z moją chorobą, ale towarzyszy mi ona od lata 2009 roku. W wieku 29 lat usłyszałam diagnozę, która zmieniła moje życie - zaawansowany rak piersi z "gratisem", czyli przerzutami do kości (tak! wszystko na raz...).

Od tego czasu nie ustaję w codziennej walce o siebie.

DLACZEGO I NA CO POTRZEBNA MI POMOC

Choć bardzo dużo pracuję i robię wszystko, by nie obciążać innych ludzi swoimi problemami, nie jestem w stanie własną pracą zapewnić sobie środków na leczenie , które pochłania lwią część dochodów moich i mojego męża.

Możliwości efektywnego, nieinwazyjnego leczenia w Polsce wyczerpały się dla mnie w 2014 roku, po zdiagnozowaniu przerzutów do kości i płuc. Koszty terapii, którą rozpoczęłam w grudniu 2015 w Niemczech roku oscylują wokół 10.000 EURO rocznie, nie wliczając kosztów terapii protonowej(22.000 EURO), która uratowała mnieprzed bardzo inwazyjną i okaleczającą operacją, i powstrzymała dalszy rozwój choroby. Dzięki decyzji o podjęciu takiego właśnie leczenia udało mi się ocalić biodro, nogę, sprawność, ukochane chodzenie,i patrząc szerzej - także życie,a ostatnie 3 lata były dla mnie najbardziej twórczym i rozwojowym okresem.

W najbliższych tygodniach czeka mnie kolejna terapia protonowa z uwagi na "12 kręgów"- w tylu właśnie zlokalizowane są w moim kręgosłupie liczne, rozsiane przerzuty.

Protony są jedyną nadzieją na zatrzymanie inwazji osteoklastów na mój kręgosłup i dalszej progresji choroby z jednej strony, a z drugiej - jedyną skuteczną formą terapii pozwalającą na normalne funkcjonowanie jak w życiu wolnym od choroby. Alternatywą jest operacja (usunięcie kręgów, wstawienie protezy, potem długa rehabilitacja), chemia i tradycyjna radioterapia - ta ostatnia nie ma ani mocy, ani precyzji protonów, które nie naruszają niczego "do drodze". Przy poprzednich "protonach" wróciłam do pełnej sprawności po 2 miesiącach od zakończenia leczenia (wcześniej pół roku poruszałam się o kulach), przy czym prowadziłam w trakcie naświetlań normalny, aktywny tryb życia.

Cena terapii poszybowała w górę i wynosi 130.000 zł (30.000 EURO). Nie dysponujemy na dzień dzisiejszy tak wielka sumą, jest ona poza naszym zasięgiem...

Więc jeśli możesz, to proszę pomóż mi, chcę jeszcze móc celebrować życie.

Będę szalenie wdzięczna.

Agnieszka Wagner

Zawsze kochałam sport. Tutaj w trakcie chemii w 2010 roku na antyrakowym biegu i nordic walking "Frauenlauf" w Berlinie. Startowałam w zawodach od 2005 do 2013 roku.

Choroba chciała odebrać mi sprawność. W 2015 roku musiałam chwycić kule z uwagi na ginące (dosłownie w oczach) pod wpływem przerzutów biodro i część kości udowej. Dzięki protonom stanęłam na nogi! Dosłownie w 2 miesiące!

Hi, my name is Aga.

I do not identify myself with my illness, but it has been accompanying me since summer 2009. I was 29 when I heard a diagnosis that changed my life - advanced breast cancer with a "gratis" - that is bone metastases (that is right! I got it all at once...).

Since then I do not stop fighting for myself.

WHY AND WHAT FOR I NEED HELP

Even though I work a lot and I do everything not to burden other people with my problems, ma and my husband are able to earn enough money to cover the expenses related to my therapy.

The possibilities of an effective, non-invasive cancer treatment finished for me in 2014 after I had been diagnosed with lung and bone metastases. The costs of therapy that I started in December 2015 in Germany are about 10.000 euros a year, excluding proton therapy (22.000) which rescued me from a very invasive and damaging surgery and stopped further progression of the illness. This treatment literally saved my hip, leg, my mobility, ability to walk and move normally, and in a broader perspective - also my life. The last three years have been the most creative time ever.

In the upcoming weeks I am expecting another proton therapy due to multiple metastases localized in 12 vertebrae of my spinal cord.

Protons are the only hope to stop the invasion of the osteoclasts on my spinal cord and to break further progression of the cancer on the one hand, and on the other - the only effective therapy that makes normal functioning as in life without the illness possible. The alternative solutions include surgery (removing the metastatic vertebrae, implanting a prothesis followed by a long rehabilitation), chemo and traditional radiotherapy - the last one lacks the power and precision of the protons which do not damage anything that stands on their way. As regards my former "protons" I got back to full mobility in 2 months after the therapy had finished (earlier I used to walk on crutches), but during the radiation I had continued a normal, active lifestyle.

The cost of the therapy has significantly increased since 2016 and at the moment it is 30.000 euros (30.000 zl). We do not have such amount of money at our disposal, it is out of reach to us...

So if you could, please help me. I want to be able to celebrate life.

I would appreciate it enormously!

Agnieszka Wagner

I have always had passion for sports.Here during chemo in 2010 at an anti-cancer run and nordic walking competition "Frauenlauf" in Berlin. I had taken part in runs from 2005 to 2013.

The illness attempted to destroy my mobility. In 2015 I had to start using crutches due to disappearing hip and part of the thigh that were attacked by bone metastases. Thanks to protones I got back on my feet. Exactly in 2 months!

niedziela, 30 grudnia 2018 o 23:23

Moi Drodzy Przyjaciele! Jesteście niesamowici, Wasza obecność, pamięć, wsparcie na każdym poziomie (wiadomo, zrzutka jest dla pieniędzy, ale dostałam od Was wiele, wiele więcej!) dają mi wielką siłę do działania. A na dzień dzisiejszy moim działaniem jest wszystko to, co przybliża mnie do zdrowia. Zdecydowałam się przedłużyć zrzutkę i puścić ją na szersze wody, bo Waszymi hojnymi wpłatami opłaciłam połowę terapii (nie wiem, ile to w przeliczeniu na protony ;-), ale potrzebna jest jeszcze druga połowa. Mam nadzieję, że po upublicznieniu zrzutki uda się coś jeszcze zebrać. No i bardzo liczę, że strumień wsparcia i energii, których tak teraz potrzebuję, jeszcze się nie wyczerpał. DZIĘKUJĘ, MYŚLĘ O WAS. Aga

Aby dodać komentarz lub

Kanstantsin Niavestsenka

Szanowni panstwo!
Prosze uprzejmie o odwiedzanie mojej zbiórki:

zrzutka . pl/leczenie-stozka-rogowki

Zbieram na operacje po odwroceniu wzroku, a do tego jestem w na tyle ciezkiej sytuacji materialnej, ze kazda wplacona zlotowka bedzie dla mnie wyratowaniem przed glodna smiercia :)

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

With all the best wishes from Estonia! Fingers crossed!!!

PD

Piotr Dąbrowski

Trzymam kciuki!

JR
400 zł

Justyna Reeder

Aga! Trzymamy kciuki!!!

MP

Maria Prus

Agnieszka, trzymam mocno kciuki za kuracje! Ściskam cieplo!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymamy kciuki. Znajomi Magdy

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Wiara czyni cuda!

M

Mieszko

Dasz radę :)

MB
100 zł

Monika Browarczyk

Dużo, dużo zdrowia! Powodzenia.

Użytkownik anonimowy
200 zł

Użytkownik anonimowy

Każdy dzień się liczy.

MB
500 zł

Magda Buchner

Jesteśmy z Wami!

GO
10 zł

Gabriela Ostaszewska

Z całego serca życzę zdrowia!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

powodzenia

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Dasz sobie radę.Nie poddawaj się.

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Życzę nadziei oraz zdrowia!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Agnieszko, wierzę, że Ci się uda! Dasz radę, Kochana! Wszyscy Ci w tym pomożemy :-* :-*

DK
400 zł

Dominika kucal

Żebyś tak swietnie jak na ślubie Julki zaśpiewała u Helenki!

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Agnieszka! Choroba nie ma szans w zetknieciu z sila Twojego ducha!!

EP

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Trzymaj się, najważniejsze to się nie poddawać!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia! :)

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Walcz! Trzymam kciuki!!

RD
100 zł

Rad Dyl

Powodzenia!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki i życzę zdrowia! ❤️

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Oby celebra była długa i piękna!

AI
100 zł

Anita i Pawel Nowak

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Powrotu do zdrowia życzę

AK
50 zł

Anna Kośmider Leal

Jestem z Tobą ! Dużo sił!❤????

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki silna Kobieto!!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Niech Wszechświat Cię wspiera i obdarza energią życia, uściski Aga

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Nie daj się!

100 zł

Katarzyna Łasocha - Nowak

Trzymam kciuki.

Użytkownik anonimowy
200 zł

Użytkownik anonimowy

Z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. MW

Agnieszka Wagner

Dziękuję. Postaram się! :-)))))))))))))))))))0

EB
15 zł

Ewa Borowska

Trzymam kciuki żeby się udało????☀

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Wygrasz, jak zawsze!

Agnieszka Wagner

Dzięki za słowa otuchy i mikołajkowy upominek. Będzie niezapomniany...

AZ
200 zł

Agata Zielak

trzymam kciuki i wierzę że się uda

Agnieszka Wagner

Dziękuję! Żyję tą nadzieją. Udało się 2 razy, to i teraz powinno :-)

M
25 zł

Magda

Trzymam kciuki!

Agnieszka Wagner

Dziękuję serdecznie i pozdrawiam

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymamy kciuki!

Agnieszka Wagner

Dziękuję serdecznie i pozdrawiam

Dane ukryte
4 000 zł
Dane ukryte
JB
1 500 zł
Jolanta Bachan
Dane ukryte
1 203 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 111 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
1 017,85 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
AS
1 000 zł
Agnieszka Stala
AS
1 000 zł
Aldona Sopata
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
ML
1 000 zł
Michał Lipnicki
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
UB
1 000 zł
Urszula Białasik
DG
1 000 zł
Dafydd Gibbon
1 000 zł
Rodzina Żurowskich i Wrzesińskich
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
AM
1 000 zł
Anna Majorczyk Reiter
EM
1 000 zł
Emilia Majsiak
Dane ukryte
999 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
LK
500 zł
Lidia Kilińska
JR
500 zł
Joanna Razmuk Mikołajczak
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
M
500 zł
mwozniak
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
BA
500 zł
Bistra Andreeva
ML
500 zł
Maciej Lison
MB
500 zł
Magda Buchner
Dane ukryte
430 zł
Dane ukryte
G
400 zł
Gajka
Dane ukryte
400 zł
Dane ukryte
JR
400 zł
Justyna Reeder
AI
400 zł
Agata i Robert Straś
Dane ukryte
400 zł
Dane ukryte
NC
300 zł
Natalia Cylwik
KD
300 zł
Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk
L
300 zł
Lis
Dane ukryte
300 zł
Dane ukryte
PI
300 zł
Piotr i Alina Toczyńscy
BH
300 zł
Bozena Hrynkiewicz-Adamskich
Dane ukryte
220 zł
Dane ukryte
Graszka
200 zł
Graszka
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
KL
200 zł
Katie Linden
JT
200 zł
Julita Tarasiuk
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
NC
200 zł
Natalia Cylwik
SC
200 zł
Sylwia Cylwik
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
JG
200 zł
Johann Goerzen
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
UR
200 zł
Urszula Razmuk
PD
200 zł
Patrycja Dyszy
LK
200 zł
Lidia Kilińska
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
200 zł
Danuta Żurek
NM
200 zł
Nawoja Mikołajczak-Matyja
M
200 zł
Magda Hirna-Budka
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
IK
200 zł
Ilona Koutny
RK
200 zł
Roman Kopytko
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
HB
200 zł
Hanna Bryl
AZ
200 zł
Agata Zielak
M
200 zł
Małgorzata i Tomasz
J
200 zł
Joanna
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
AJ
200 zł
Agnieszka Juszkiewicz
A
200 zł
AZM
B
200 zł
BZ test Gembalczyk
SN
200 zł
Steffen nielsen
KW
190 zł
Katarzyna Wieczorek
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
GW
150 zł
Gosia W.
GM
135 zł
Grażyna Mikołajczak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
100 zł
jamjest
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AW
100 zł
Anna Wilińska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Kama
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
DN
100 zł
Danuta Nowak
J
100 zł
Janina Bejczak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KS
100 zł
Krzysztof Sawala
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
100 zł
JacekZ
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
O
100 zł
Ola Ćwiek
M
100 zł
Marta
MP
100 zł
Michal Poprawski
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KK
100 zł
Karolina Kaczmarek
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AZ
100 zł
Anna Zięba
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AS
100 zł
Adela Sobieszczuk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
L
100 zł
LSB
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
KG
100 zł
Katarzyna Grzeszkowiak
AI
100 zł
Anita i Pawel Nowak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MB
100 zł
Monika Browarczyk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
IK
100 zł
Izabela Kraśnicka-Wilk
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MF
100 zł
Marta Frątczak-Dąbrowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Marciniak-Świadek
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
TT
100 zł
Teresa Tomaszkiewicz
M
100 zł
M.Kucal
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RP
100 zł
Roman Palacz
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
100 zł
Katarzyna Łasocha - Nowak
M
100 zł
Małgorzata Białas
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
MM
100 zł
Małgosia Marczak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
DG
100 zł
Dorota Głogowska
RC
100 zł
Renata Całczyńska
AK
100 zł
Aleksander Kacprzak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
ŁC
100 zł
Łukasz Cieciński
AK
100 zł
Adam Kisiel
PS
100 zł
Piotr Stefaniak
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Kinga
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
RD
90 zł
Robertus de Louw
ES
90 zł
Ewelina Skibińska
Dane ukryte
70 zł
Dane ukryte
A
61,07 zł
aborek
Renata
50 zł
Renata
W
50 zł
Wojciech Mazurek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JK
50 zł
Janusz Kleśta
DO
50 zł
Dorota Owczarek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BR
50 zł
Bogumił Rudawski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Marta
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
L
50 zł
Lucka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
E
50 zł
Ewka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
B
50 zł
betty
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AB
50 zł
Agata Białoskórska
HZ
50 zł
Honorata Zakrzewska-Krzyś
MW
50 zł
Malwina Wiśniewska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PP
50 zł
Przemysław Pajor
PC
50 zł
Pi-Chun Chou
WP
50 zł
Waldemar Pfeiffer
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
B
50 zł
BP_
AB
50 zł
Anna Basińska
K
50 zł
KPrendota
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MM
50 zł
Martyna Maksimiuk
MK
50 zł
Maria Kłańska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AK
50 zł
Aleksander Kacprzak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MP
50 zł
Marta Pałus
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
US
50 zł
Urszula Sobek
L
50 zł
Luiza
S
50 zł
Sakson-Obada
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
P
50 zł
Paulina Zagórska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Ania
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ŁP
50 zł
Łukasz Piątkowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MO
50 zł
Mariusz Owsianny
A
50 zł
Agnieszka
AJ
50 zł
Anna Jelec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BW
50 zł
Barbara Wilińska
AK
50 zł
Anna Kośmider Leal
S
50 zł
Sonia
ML
50 zł
Marta Listewnik
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
I
50 zł
Iza
S
50 zł
Sąsiady
KS
50 zł
Katarzyna Szalak
AK
50 zł
Anna Kołacz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
NP
50 zł
Norbert Piotrowski
AR
50 zł
Aleksander Raspopov
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Marta
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
B
50 zł
BZ - Jolanta Bachan
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
R
50 zł
Róża
SJ
50 zł
Sławomir Jabłoński
Dane ukryte
45 zł
Dane ukryte
J
45 zł
Joanna
Dane ukryte
45 zł
Dane ukryte
K
40 zł
Katarzyna
KI
40 zł
Katarzyna Iwańczuk
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
J
33 zł
Justyna
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
KW
30 zł
Katarzyna Wójcik
E
26 zł
Edyta
H
25 zł
Hatifnat
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AM
25 zł
Aleksandra Mioduszewska
K
25 zł
Krzysztof
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
D
25 zł
Dorota
A
25 zł
Aga
DA
25 zł
Dominik Adamczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AT
25 zł
Aleksandra Topolewska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
ZK
25 zł
Zuzanna Kruk-Buchowska
S
25 zł
Szymon
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
PK
25 zł
Patrycja Kowalska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AS
25 zł
Amelia Sziming
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KB
25 zł
Katarzyna Burzyńska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MC
25 zł
Mateusz Chrostek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
WS
25 zł
Wiktoria Szkarlinska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JK
25 zł
Jakub Kosicki
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KK
25 zł
Katarzyna Karbowska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Magda
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MC
25 zł
Mateusz Checlewski
A
25 zł
Ania M.
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
K
25 zł
Kuba
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AK
25 zł
Alona Kononenko
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
K
25 zł
Kasia
M
25 zł
Marta
AM
25 zł
Aleksandra Matuszkiewicz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AN
25 zł
Aga Nieżurawska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
I
25 zł
Ilona
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
I
20 zł
Izabela
DL
20 zł
Dorota Lubawy-Derdas
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
ME
20 zł
Magdalena Elsner
MF
20 zł
Milena Furmaniak
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
PA
20 zł
PZ Agnieszka Orlowska
Dane ukryte
18 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
EB
15 zł
Ewa Borowska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
HO
11 zł
Hanna Orr
PW
10 zł
Paweł Wojtas
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
GO
10 zł
Gabriela Ostaszewska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
YF
10 zł
Yury Fedorushkov
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AB
10 zł
Agata Bogusz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Agnieszka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
G
10 zł
Gabriela
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Agnieszka
Paulina s
10 zł
Paulina s
NN
10 zł
Natalia Nabzdyk
MZ
10 zł
Martyna Zapolnik
VO
9 zł
Viktoria Oskaldowicz
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
4 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
2 zł
Dane ukryte
K
2 zł
Karol
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
TZ
ukryta
Tomek Ziętkiewicz
MS
ukryta
Marcin Sikora
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
VF
ukryta
Violetta Frankowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
VF
ukryta
Violetta Frankowska
PD
ukryta
Piotr Dąbrowski
AR
ukryta
Agnieszka Rzepa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Mieszko
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
Ewelina
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
H
ukryta
Henryka Kilińska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
SK
ukryta
Samanta Kowalska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MG
ukryta
Marcello Giusto
DK
ukryta
Dawid Kujawa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
EwW
VF
ukryta
Violetta Frankowska
J
ukryta
Joanna
AW
ukryta
Aleksandra Wiligalska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MP
ukryta
Maria Prus
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
HK
ukryta
Hanna Kasperek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Agata
SS
ukryta
Secret Santa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
ukryta
Maciej Karczewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KD
ukryta
Krystian Dorożyński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
ukryta
Kasia
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Marcin
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
W
ukryta
Wiola
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Maja
B
ukryta
Bartosz Kożuch
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

JB
1 500 zł
Jolanta Bachan
Nasi użytkownicy założyli

240 831 zrzutek

Pomóż zebrać 130 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

799
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.