rehabilitacja i potrzeby Jacka ID: t79g6v

756 zł z 6 000 zł

12%

756 zł

z 6 000 zł

zakończona

31.07.2016r

8

wspierających
12%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Jacus, co dnia robi ogromne postepy,a ja zrobie wszystko,aby umozliwic Jemu rozwoj i pomoc mu chociaz po czesci naprawic to,co odebral mu Szpital kilka lat temu,pope­l­niajac blad sztuki leka­r­skiej...POMOZECIE?

Wierze,ze jak zawsze jak zwracam sie do Was o pomoc,TAK!!!

Spró­­buję wszy­st­kiego,żeby usprawnić moje dziecko...

. Jacek, który prze­­szedł w trzecim miesiącu życia zapa­­lenie opon mózgo­­wo­­-r­dze­­nio­­wych w rezu­l­tacie czego jest dzie­c­kiem niesły­­szącym, ma dzie­­cięce pora­­żenie mózgowe, w ostatnim czasie zaczął robić ogromne postępy, z dziecka leżą­­cego zaczął wstawać i siedzieć samo­­dzielnie, racz­kuje i coraz więcej rozumie. Wymaga jednak reha­­bi­­li­­tacji ogól­no­­ro­­zwo­­jowej i wszy­st­kiego, co może Go usprawnić...

Jacuś 03.09.2015roku skoń­czył 6 lat, urodził się zdrowy, rozwijał się prawi­­dłowo. Mając 3,5 miesiąca prze­­szedł zapa­­lenie opon mózgo­­wo­­-r­dze­­nio­­wych i mózgu, sepsę. W szpi­­talu spędził ponad 3 miesiące, prze­­szedł operację drenaż ropniaków podtwa­r­dó­w­ko­­wych. Dziś w konse­­kwencji tamtej choroby, choruje na ciężką padaczkę leko­­o­porną - zespół Gastau­­ta­­-Le­n­noxa, ma zaniki korowe i podko­­rowe mózgu. Został zakwa­­li­­fi­­ko­­wany do diety keto­­gennej, którą jest leczony od wrze­­śnia 2011 r. w Chorzo­w­skim Centrum Onko­­logii i Pedia­­trii. Jacuś ma niedo­­­wład 4-ko­ń­czy­­nowy spastyczny, niedo­­ro­­zwój psycho­­-ru­­chowy (nie chodził, nie siedział samo­­dzielnie, nie słyszał, nie mówił). Stwie­r­dzono u niego głęboki, obustronny niedo­­słuch, jest obustronnie impla­n­to­­wany ślima­­kowo.

Jacek jest codziennie jest reha­­bi­­li­­to­­wany korzysta z dogo­­te­­rapii i hipo­­te­­rapii. Reha­­bi­­li­­tacja zaczyna przy­­nosić efekty. Od 13.02.2012 roku nie miał ani jednego ataku padaczki! Choć Jacuś nie mówi, inte­­re­­suje się otacza­­jącym światem, chęt­niej nawią­­zuje kontakt wzro­­kowy i zaczyna obse­r­wować i naśla­­dować otacza­­jące go osoby. Jest bardzo ruchliwym, ener­gicznym i ciekawym świata dzie­c­kiem, zaczął siadać, racz­kować i wstawać, nadal jednak nie utrzy­­muje równo­­wagi i nie chodzi. Wymaga wciąż inte­n­sywnej terapii i stymu­­lacji. Jako rodzice robimy wszystko, aby w przy­­szłości Jacuś stał się jak najba­r­dziej samo­­dzielny. Wierzymy, że stan jego zdrowia będzie się cały czas pole­p­szał.

Wpłacający8

 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
207 zł
 
Dane ukryte
104 zł
 
Dane ukryte
52 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta

Nasi użytkownicy założyli

460 736 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?