Pomoc

Tak. Od dnia 18 VII 2014 internetowe zbiórki na konto nie podlegają pod ustawę o zbiórkach publicznych. Więcej można dowiedzieć się z: https://zrzutka.pl/blog/8/nowe-moliwoci-zbierania-pienidzy-od-18-vii-2014.