Pomoc

Jeśli jesteś osobą prywatną:

  • w pierwszym kroku weryfikacji wysyłasz przelew weryfikacyjny w kwocie 1 PLN z Twojego prywatnego konta bankowego (przelaną kwotę możesz później wypłacić z Twojego konta na zrzutka.pl),
  • w drugim kroku wysyłasz skan dokumentu tożsamości: dowodu osobistego (obie strony) bądź paszportu (strona ze zdjęciem). Dane z dokumentu muszą pokrywać się z danymi konta, z którego wysłany został przelew.

Jeśli jesteś firmą / organizacją / fundacją / inne:

  • w pierwszym kroku weryfikacji wysyłasz przelew weryfikacyjny w kwocie 1 PLN z Twojego firmowego / organizacyjnego konta bankowego (przelaną kwotę możesz później wypłacić z Twojego konta na zrzutka.pl),
  • w drugim kroku wysyłasz skan dokumentu tożsamości osoby odpowiedzialnej za zarządzanie profilem na zrzutka.pl będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / fundacji / organizacji* ORAZ skan dokumentów firmowych / organizacyjnych / fundacji (CEiDG / KRS). W przypadku dowodu osobistego należy wysłać skan obu stron, w przypadku paszportu - skan strony ze zdjęciem. Dane z dokumentów firmowych muszą pokrywać się z danymi konta, z którego wysłany został przelew. W przypadku jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania profilem wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację - w przypadku podmiotów posiadających wpis KRS zgoda musi być wystawiona przez organ reprezentujący podmiot i podpisana przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu, alternatywnie możliwe jest wysłanie skanów dokumentów tożsamości wszystkich osób wchodzących w skład organu reprezentującego podmiot zgodnie z KRS i umocowanego do składania oświadczeń.

UWAGA! Dane z przelewu weryfikacyjnego (imię, nazwisko w przypadku osób prywatnych lub nazwa firmy / organizacji / fundacji) uzupełnią nazwę Twojego profilu na zrzutka.pl. Nazwy tej nie będzie można zmienić.

* wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / fundacji / organizacji.