Pomoc

Pamiętaj! Twój przelew weryfikacyjny może się księgować do 2 dni roboczych. Jeśli trwa to dłużej i nie dostałeś od nas żadnej informacji o błędzie to najprawdopodobniej w tytule przelewu podałeś(aś) dodatkowe znaki, nie wymienione w zakładce weryfikacja np. oprócz ciągu znaków, który podajemy wpisałeś(aś) 'weryfikacja' lub cokolwiek innego. Dodatkowe znaki uniemożliwiają zaksięgowanie przelewu przez nasz system. Jeśli został popełniony taki błąd wykonaj przelew weryfikacyjny ponownie z poprawnym tytułem. Po poprawnym zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego pojawi się możliwość wypłaty 'starej' i 'nowej' złotówki wpłaconej w ramach weryfikacji - przelew weryfikacyjny nie jest opłatą! Upewnij się też, że przelew wykonany został z Twojego polskiego konta.

Przelew nie może być wykonany poprzez pośrednika (np. poczta, Blue Media, Bluecash, SORBNET) - w przypadku skorzystania z pośrednika nie otrzymujemy Twojego numeru konta więc nie możemy zaakceptować takiej weryfikacji.

Podsumowując przelew weryfikacyjny MUSI być wykonany z Twojego polskiego konta bankowego zgodnie z instrukcjami, w tytule MUSI być podany zdefiniowany przez nas w zakładce 'weryfikacja' ciąg znaków (bez żadnych znaków dodatkowych) i NIE można wykonywać go z użyciem wymienionych wyżej (jak również jakichkolwiek innych) pośredników. Jeśli wykonując przelew weryfikacyjny popełniłeś(aś) jakiś błąd - wykonaj ten przelew raz jeszcze - poprawnie. Po zaksięgowaniu poprawnie wykonanego przelewu weryfikacyjnego obydwie wpłacone złotówki będą dostępne do wypłaty.