Pomoc

Jeśli wpłaty przekazane przez pojedyncze osoby nie przekraczają kwoty 4 902 PLN, nie jest wymagane rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

Szerzej na ten temat: Moje zrzutki a Urząd Skarbowy