Pomoc

Nasze publiczne API jest dostępne na stronie https://zrzutka.pl/api/v1/public/doc. W przypadku chęci otrzymania dostępu, prosimy o wysłanie prośby za pośrednictwem formularza w dziale kontakt.

Obsługa po zapoznaniu się ze zgłoszeniem oraz planowanym sposobem wykorzystania API przydzieli dedykowany `access_token`.

W razie jakichkolwiek sugestii/nowych endpointów prosimy o wiadomość. Jednocześnie uprzedzamy, że endpointy obsługujące kluczowe funkcje takie jak:

  • logowanie/rejestrację/reset hasła użytkownika
  • wpłatę
  • wypłatę środków
  • weryfikację użytkownika
  • zakup premium
  • sprawdzenie salda do wypłaty
nie są dostępne publicznie i mogą być udostępnione jedynie podmiotom trzecim, które oferują różnorodne usługi oparte o dostęp do rachunków bankowych np. agregowanie danych czy zarządzanie finansami osobistymi. Wśród nich mogą być tylko i wyłącznie banki, instytucje płatnicze lub inni dostawcy, którzy mają odpowiednią licencję na tego typu usługi (wynika to z regulacji zawartych w Payment Services Directive 2 – unijnej dyrektywie, która wprowadza jednolity rynek płatności w krajach UE).