Pomoc

Organizator nie ponosi żadnych opłat i prowizji za dokonanie wypłaty środków zebranych na zrzutka.pl.