Need help?

FAQ


Blog

Dla biznesu

Czy mogę dodać rachunek Zrzutki do tzw. ,,białej listy VAT”?
Czy mogę dodać rachunek Zrzutki do tzw. ,,białej listy VAT”?

Czy firma może korzystać z możliwości portalu Zrzutka.pl?
Czy firma może korzystać z możliwości portalu Zrzutka.pl?

W jaki sposób firma może zacząć korzystać z portalu Zrzutka.pl?
W jaki sposób firma może zacząć korzystać z portalu Zrzutka.pl?

Jak przygotować swoją zrzutkę do zastosowań biznesowych?
Jak przygotować swoją zrzutkę do zastosowań biznesowych?

Czy przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności za wykonaną pracę lub oferowane produkty i usługi za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl?
Czy przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności za wykonaną pracę lub oferowane produkty i usługi za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl?

Z jakimi kosztami muszą liczyć się firmy korzystające ze Zrzutki w celu pobierania płatności bezgotówkowych od klientów?
Z jakimi kosztami muszą liczyć się firmy korzystające ze Zrzutki w celu pobierania płatności bezgotówkowych od klientów?

Jak przyjmować wpłaty za produkty i usługi?
Jak przyjmować wpłaty za produkty i usługi?

Czy mogę używać wirtualnego rachunku płatniczego na Zrzutka.pl jako rachunku firmowego?
Czy mogę używać wirtualnego rachunku płatniczego na Zrzutka.pl jako rachunku firmowego?

Czy na swoją zrzutkę mogę przyjmować wszystkie płatności firmowe?
Czy na swoją zrzutkę mogę przyjmować wszystkie płatności firmowe?

Co do zasady - możesz przyjmować na zrzutkę każdy rodzaj płatności w dowolnej kwocie. Z uwagi jednak na fakt, że Wirtualnego Rachunku Zrzutki nie będzie można ujawnić na tzw. ,,białej liście VAT”, problematyczne może okazać się przyjmowanie na nią płatności od kontrahentów (firm) w przypadku, gdyby taka płatność miała przekroczyć kwotę 15.000 zł. Jeżeli Twój kontrahent wpłaciłby taką kwotę na rachunek, a Ty nie uiściłbyś podatku VAT, byłby on współodpowiedzialny za Twoje zobowiązanie podatkowe. Dodatkowo, takiej płatności nie mógłby uwzględnić jako kosztu w swojej działalności gospodarczej. Konsekwencji tych mógłby jednak uniknąć, zgłaszając taką płatność do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od jej dokonania. Dokonywanie płatności firmowych powyżej 15.000 zł na rachunki spoza tzw. ,,białej listy” nie jest zatem zakazane, ale z uwagi na związane z tym możliwe niedogodności dla twojego kontrahenta, zalecamy ich przyjmowanie bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony dla twojej działalności i zgłoszony do ,,białej listy”.


Tax deduction

How do I download a summary of my donations to Zrzutka.pl (e.g. for my PIT return)?
How do I download a summary of my donations to Zrzutka.pl (e.g. for my PIT return)?
If you donated to organisations engaged in socially useful activities, you can take advantage of the relief and pay less tax. In order to account for the donation you made in your tax return, all you need is an acknowledgment of the donation. Enter your email address and we will send you a summary of your past donations. Learn more
Generate your annual statement of donations

Are you looking for a fundraiser?

No answer to your question above?

to write to us via the contact form.