Need help?

FAQ


Blog

Zrzutka patronowana - jak to działa?
Zrzutka patronowana - jak to działa?

Co to jest zrzutka patronowana i jak ją rozpoznać?
Co to jest zrzutka patronowana i jak ją rozpoznać?

W przypadku zrzutki patronowanej, organizator zakłada zrzutkę i odpowiada za jej prowadzenie, jednak wpłacone na zrzutkę środki trafiają bezpośrednio do organizacji, która jest patronem i na której rzecz prowadzona jest zbiórka. Jeżeli zrzutka została objęta patronatem, nazwę oraz logo patrona możesz odnaleźć po prawej stronie od opisu zrzutki.


Jak założyć zrzutkę patronowaną?
Jak założyć zrzutkę patronowaną?

Jak zostać patronem?
Jak zostać patronem?

Tax deduction

How do I download a summary of my donations to Zrzutka.pl (e.g. for my PIT return)?
How do I download a summary of my donations to Zrzutka.pl (e.g. for my PIT return)?
If you donated to organisations engaged in socially useful activities, you can take advantage of the relief and pay less tax. In order to account for the donation you made in your tax return, all you need is an acknowledgment of the donation. Enter your email address and we will send you a summary of your past donations. Learn more
Generate your annual statement of donations

Are you looking for a fundraiser?

No answer to your question above?

Log in to write to us via the contact form.